top of page

Alweer YouTube censuur?! Beleef "De Ontmaskering" ongecensureerd, live en dagvullend op 16 april.

Bijgewerkt op: 2 apr.


Op 27 maart besloot YouTube het interview met Steven Arrazola de Oñate in ‘Het Spreekuur’, dat ik, Erwyn Annys, gepost heb in december 2022 en dat door meer dan 100.000 mensen bekeken, offline te halen. In dat bijna twee uur durende interview uit ik mijn oprechte bezorgdheid over verschillende aspecten van de bedreigde arts-patiënt relatie, de toenemende corruptie in de farmaceutische industrie en over de gevaren van de versnelde mRNA-technologie-uitrol op massaschaal. Deze nieuwe censuur actie van Big Tech toont aan dat we na een episode van dwangmatige massale vaccinatie in een episode zijn beland waarin de nadelige gevolgen ervan absoluut verborgen moeten blijven voor de burger.


Deze vaststelling motiveert ons om op zondag 16/4 onze bezorgdheden nog gefundeerder en gedetailleerder uit te leggen: waarom we dit allemaal meemaken en hoe deze aanslag op onze samenleving kon gebeuren.


Steven en ik zijn verheugd dat we die dag eveneens bijdrages kunnen aanbieden van zielsgenoten dr. Dick Bijl en Prof. dr. Paul De Hert. Tegenwind zal deze dag volledig vastleggen en achteraf in een videoeeks publiceren, in eerste instantie voor onze abonnees. Wij hopen dat u erbij kan zijn.


Dr. Erwin Annys

In januari 2021 concludeerde Erwin Annys, diensthoofd Neus-, Keel- en Oorziekten, Gelaats- en Halschirurgie, dat hij niet langer binnen een waardige arts-patiënt relatie kon functioneren ten gevolge van het dwingende massa-vaccinatiebeleid waarin eerlijke informed consent en bescherming van de patiënt niet langer mogelijk was. Hij achtte het zijn morele plicht zijn patiënten eerlijk te informeren over de angstcreatie en de misleidingen die door het beleid werden uitgerold. Zijn ervaringen resulteerden in het boek ‘Factcheck. Neen, niet elke arts deelt de mening van de televisie-expert.’ Daarin uit hij zijn bezorgdheid over de gevaren van het door de farmaceutische industrie afgedwongen concept ‘pandemisch massa-vaccineren’ met versneld ontwikkelde technologie op basis van genetisch materiaal. Op 16/4 geeft hij een overzicht van de onwetenschappelijkheden en misleidingen die de burger onderging om massa-vaccinatie met deze technologie mogelijk te maken en de corruptie van