top of page

Amerikaanse neuroloog maakt gehakt van Covid beleid in vernietigend dossier

De Amerikaanse neuroloog Russell L. Blaylock laat in een opgemerkte dossier dat gepubliceerd werd in the National Centre for Biotechnology Information (National Library of Medicine) geen spaander heel van het Covid-beleid. Tegenwind vertaalde voor u zijn vernietigend dossier.

De COVID-19 pandemie is een van de meest gemanipuleerde gebeurtenissen rond infectieziekte in de geschiedenis, gekenmerkt door officiële leugens in een oneindige stroom geleid door overheidsbureaucratieën, medische verenigingen, medische raden, de media en internationale agentschappen.[3,6,57] We zijn getuige geweest van een lange lijst van ongekende inbraken in de medische praktijk, waaronder aanvallen op medische experts, vernietiging van medische carrières onder artsen die weigeren mee te werken aan het doden van hun patiënten en een massale regimentering van de gezondheidszorg, geleid door niet-gekwalificeerde personen met enorme rijkdom, macht en invloed.

Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis bepalen een president, gouverneurs, burgemeesters, ziekenhuisbestuurders en federale bureaucraten medische behandelingen, niet op basis van nauwkeurige wetenschappelijk onderbouwde of zelfs op ervaring gebaseerde informatie, maar eerder om de aanvaarding van speciale vormen van zorg en "preventie" af te dwingen - waaronder remdesivir, het gebruik van beademingsapparaten en uiteindelijk een reeks in wezen ongeteste boodschapper-RNA-vaccins. Voor het eerst in de geschiedenis van de medische behandeling worden protocollen niet geformuleerd op basis van de ervaring van de artsen die het grootste aantal patiënten met succes behandelen, maar op basis van individuen en bureaucratieën die nog nooit een enkele patiënt hebben behandeld - waaronder Anthony Fauci, Bill Gates, EcoHealth Alliance, het CDC, de WHO, volksgezondheidsfunctionarissen van staten en ziekenhuisbestuurders.[23,38]


De media (TV, kranten, tijdschriften, enz.), medische genootschappen, medische commissies van staten en de eigenaars van sociale media hebben zichzelf aangewezen als de enige bron van informatie over deze zogenaamde "pandemie". Websites zijn verwijderd, hooggekwalificeerde en ervaren klinische artsen en wetenschappelijke deskundigen op het gebied van infectieziekten zijn gedemoniseerd, carrières zijn vernietigd en alle afwijkende informatie is bestempeld als "verkeerde informatie" en "gevaarlijke leugens", zelfs wanneer deze afkomstig is van topdeskundigen op het gebied van virologie, infectieziekten, pulmonale kritieke zorg en epidemiologie. Deze verduistering van de waarheid gebeurt zelfs wanneer deze informatie wordt ondersteund door uitgebreide wetenschappelijke citaten van enkele van de meest gekwalificeerde medische specialisten in de wereld.[23] Ongelooflijk is dat zelfs personen, zoals Dr. Michael Yeadon, een gepensioneerd ex-hoofdwetenschapper en vice-president van de wetenschappelijke afdeling van het farmaceutische bedrijf Pfizer in het Verenigd Koninkrijk, die het bedrijf beschuldigde van het maken van een uiterst gevaarlijk vaccin, worden genegeerd en gedemoniseerd. Verder heeft hij, samen met andere hooggekwalificeerde wetenschappers, verklaard dat niemand dit vaccin zou moeten nemen.


Noch Anthony Fauci, noch het CDC, noch de WHO, noch enige medische overheidsinstelling heeft ooit een andere vroegtijdige behandeling aangeboden dan Tylenol, hydratatie en een ambulance bellen zodra je moeite hebt met ademhalen. Dit is ongekend in de hele geschiedenis van de medische zorg

VROEGTIJGDIGE BEHANDELING WERD GEBOYCOT

Dr. Peter McCullough, een van de meest geciteerde deskundigen op zijn gebied, die met succes meer dan 2000 COVID-patiënten heeft behandeld door gebruik te maken van een protocol van vroegtijdige behandeling (dat de zogenaamde deskundigen volledig negeerden), is het slachtoffer geworden van een bijzonder venijnige aanval door degenen die financieel profiteren van de vaccins.


Hij heeft zijn resultaten gepubliceerd in peer

reviewed tijdschriften, en rapporteert een vermindering van 80% van het aantal ziekenhuisopnames en een vermindering van 75% van het aantal sterfgevallen door het gebruik van vroegtijdige behandeling.[44] Desondanks ligt hij onder een niet aflatende reeks aanvallen van de voorlichters, die geen van allen ook maar één patiënt hebben behandeld.

Dr. Peter McCullough


Noch Anthony Fauci, noch het CDC, noch de WHO, noch enige medische overheidsinstelling heeft ooit een andere vroegtijdige behandeling aangeboden dan Tylenol, hydratatie en een ambulance bellen zodra je moeite hebt met ademhalen. Dit is ongekend in de hele geschiedenis van de medische zorg, omdat vroegtijdige behandeling van infecties van cruciaal belang is om levens te redden en ernstige complicaties te voorkomen. Niet alleen hebben deze medische organisaties en de federale schoothondjes niet eens een vroegtijdige behandeling voorgesteld, ze vielen iedereen aan die een dergelijke behandeling probeerde in te stellen met alle wapens die ze tot hun beschikking hadden - verlies van vergunning, schrapping van ziekenhuisprivileges, beschimping, vernietiging van reputaties en zelfs arrestatie.[2].


Een goed voorbeeld van deze schande tegen de vrijheid van meningsuiting en het verstrekken van informatie over geïnformeerde toestemming is de recente schorsing door de medische raad in Maine van de medische licentie van Dr. Meryl Nass en het bevel om een psychiatrische evaluatie te ondergaan omdat ze Ivermectine voorschreef en haar expertise op dit gebied deelde.[9,65] Ik ken Dr. Nass persoonlijk en kan instaan voor haar integriteit, genialiteit en toewijding aan de waarheid. Haar wetenschappelijke referenties zijn onberispelijk. Dit gedrag van een raad voor medische vergunningen doet denken aan de methodologie van de Sovjet KGB in de periode dat dissidenten werden opgesloten in psychiatrische goelags om hun afwijkende mening het zwijgen op te leggen.


ANDERE ONGEKENDE AANVALLEN

Een andere ongekende tactiek is het verwijderen van dissidente artsen uit hun posities als redacteuren en recensenten en het terugtrekken van hun wetenschappelijke artikelen uit tijdschriften, zelfs nadat deze artikelen zijn gedrukt. Tot deze pandemische gebeurtenis heb ik nog nooit gezien dat zoveel wetenschappelijke artikelen werden ingetrokken - in de overgrote meerderheid daarvan worden alternatieven voor het officiële dogma voorgesteld, vooral als de artikelen de veiligheid van vaccins in twijfel trekken. Normaal gesproken wordt een ingediend artikel of studie beoordeeld door deskundigen op het vakgebied, de zogenaamde peer review. Deze beoordelingen kunnen vrij intens zijn en tot in het kleinste detail nauwkeurig, waarbij erop wordt aangedrongen dat alle fouten in het artikel vóór publicatie worden gecorrigeerd. Dus, tenzij fraude of een ander groot verborgen probleem wordt ontdekt nadat het artikel is gedrukt, blijft het artikel in de wetenschappelijke literatuur.


We zijn nu getuige van een groeiend aantal uitstekende wetenschappelijke artikelen, geschreven door topdeskundigen op dit gebied, die weken, maanden en zelfs jaren na publicatie worden teruggetrokken uit belangrijke medische en wetenschappelijke tijdschriften. Een zorgvuldig onderzoek wijst uit dat in veel te veel gevallen de auteurs het aandurfden om geaccepteerde dogma's van de beheerders van wetenschappelijke publicaties in twijfel te trekken - vooral wat betreft de veiligheid, alternatieve behandelingen of de werkzaamheid van vaccins.[12,63] Deze tijdschriften zijn voor hun inkomsten afhankelijk van uitgebreide advertenties van farmaceutische bedrijven. Er zijn verschillende gevallen geweest waarin machtige farmaceutische bedrijven hun invloed uitoefenden op de eigenaars van deze tijdschriften om artikelen te verwijderen die op enigerlei wijze de produkten van deze bedrijven in twijfel trokken.[13,34,35]"Tijdschriften zijn verworden tot witwasoperaties voor de farmaceutische industrie."[13,63] Aangetoonde frauduleuze "ghostwritten" artikelen gesponsord door farmaceutische reuzen zijn regelmatig verschenen in topklinische tijdschriften"

Nog erger is het feitelijk ontwerpen van medische artikelen voor het promoten van geneesmiddelen en farmaceutische producten met behulp van nepstudies, zogenaamde ghostwritten articles.[49,64] Richard Horton wordt door de Guardian geciteerd als hij zegt dat "tijdschriften zijn verworden tot witwasoperaties voor de farmaceutische industrie."[13,63] Aangetoonde frauduleuze "ghostwritten" artikelen gesponsord door farmaceutische reuzen zijn regelmatig verschenen in topklinische tijdschriften, zoals JAMA en New England Journal of Medicine - nooit verwijderd ondanks bewezen wetenschappelijk misbruik en manipulatie van gegevens.[49,63]


Ghostwritten artikelen gaan gepaard met het inschakelen van planningsbedrijven wiens taak het is om artikelen te ontwerpen met gemanipuleerde gegevens ter ondersteuning van een farmaceutisch product en deze artikelen vervolgens te laten accepteren door klinische tijdschriften met een hoge impact, dat wil zeggen de tijdschriften die de meeste invloed hebben op de klinische besluitvorming van artsen. Verder voorzien zij artsen in de klinische praktijk van gratis herdrukken van deze gemanipuleerde artikelen. The Guardian vond 250 bedrijven die zich bezighouden met deze ghostwriting business. De laatste stap bij het ontwerpen van deze artikelen voor publicatie in de meest prestigieuze tijdschriften is het werven van erkende medische deskundigen van prestigieuze instellingen, om hun naam aan deze artikelen toe te voegen. Deze gerekruteerde medische auteurs worden ofwel betaald wanneer zij instemmen met het toevoegen van hun naam aan deze vooraf geschreven artikelen of zij doen dit voor het prestige van hun naam op een artikel in een prestigieus medisch tijdschrift.[11]

Van vitaal belang is de constatering van deskundigen op het gebied van medische publicaties dat er niets is gedaan om dit misbruik te stoppen. Medisch ethici hebben geklaagd dat je door deze wijdverspreide praktijk "niets meer kunt vertrouwen". Hoewel sommige tijdschriften aandringen op informatie over openbaarmaking, negeren de meeste artsen die deze artikelen lezen deze informatie of verontschuldigen ze zich ervoor, en verschillende tijdschriften maken openbaarmaking moeilijker door te eisen dat de lezer de informatie op een andere plaats vindt. Veel tijdschriften zien niet toe op dergelijke verklaringen en omissies door auteurs komen vaak voor en worden niet bestraft.


"Vrijwel alle media staan onder controle van deze farmaceutische giganten of anderen die van deze "pandemie" profiteren. Hun verhalen zijn allemaal hetzelfde, zowel qua inhoud als qua formulering. Georkestreerde doofpotoperaties vinden dagelijks plaats."

Wat betreft de informatie die aan het publiek wordt verstrekt, vrijwel alle media staan onder controle van deze farmaceutische giganten of anderen die van deze "pandemie" profiteren. Hun verhalen zijn allemaal hetzelfde, zowel qua inhoud als qua formulering. Georkestreerde doofpotoperaties vinden dagelijks plaats en massale gegevens die de leugens van deze informatiecontroleurs blootleggen, worden voor het publiek verborgen gehouden. Alle gegevens die via de nationale media (TV, kranten en tijdschriften) komen, evenals het lokale nieuws dat u elke dag bekijkt, zijn uitsluitend afkomstig van "officiële" bronnen - waarvan de meeste leugens, verdraaiingen of volledig uit de lucht gegrepen zijn - allemaal bedoeld om het publiek te misleiden.


De televisiemedia ontvangen het grootste deel van hun reclamebudget van de internationale farmaceutische bedrijven - dit creëert een onweerstaanbare invloed om alle verzonnen studies ter ondersteuning van hun vaccins en andere zogenaamde behandelingen te melden.[14] Alleen al in 2020 gaf de farmaceutische industrie 6,56 miljard dollar uit aan dergelijke reclame.[13,14] De TV-reclame van de farmaceutische industrie bedroeg 4,58 miljard, een ongelooflijke 75% van hun budget. Dat koopt veel invloed en controle over de media. Wereldberoemde deskundigen op alle gebieden van infectieziekten worden uitgesloten van media-exposure en van sociale media, mochten zij op enigerlei wijze afwijken van de verzonnen leugens en verdraaiingen door de makers van deze vaccins. Daarnaast geven deze farmaceutische bedrijven tientallen miljoenen uit aan social media reclame, met Pfizer als koploper met $55 miljoen in 2020.[14]


Terwijl deze aanvallen op het vrije woord al angstaanjagend genoeg zijn, nog erger is de vrijwel universele controle die ziekenhuisbestuurders hebben uitgeoefend over de details van de medische zorg in ziekenhuizen. Deze huurlingen instrueren artsen nu aan welke behandelingsprotocollen zij zich zullen houden en welke behandelingen zij niet zullen gebruiken, ongeacht hoe schadelijk de "goedgekeurde" behandelingen zijn of hoe heilzaam de "niet-goedgekeurde" behandelingen zijn.[33,57]


Nooit in de geschiedenis van de Amerikaanse geneeskunde hebben ziekenhuisbestuurders aan hun artsen gedicteerd hoe zij de geneeskunde moeten uitoefenen en welke medicijnen zij mogen gebruiken. De CDC heeft geen bevoegdheid om ziekenhuizen of artsen medische behandelingen voor te schrijven. Toch hebben de meeste artsen zonder de minste weerstand gehoor gegeven.

De federale zorgwet moedigde deze menselijke ramp aan door alle Amerikaanse ziekenhuizen tot 39.000 dollar aan te bieden voor elke IC-patiënt die zij aan de beademing legden, ondanks het feit dat al vroeg duidelijk was dat de beademing een belangrijke doodsoorzaak was bij deze nietsvermoedende, vertrouwende patiënten. Bovendien ontvingen de ziekenhuizen 12.000 dollar voor elke patiënt die op de ICU werd opgenomen - wat volgens mij en anderen verklaart waarom alle federale medische bureaucratieën (CDC, FDA, NIAID, NIH, enz.) alles deden wat in hun macht lag om levensreddende vroegtijdige behandelingen te voorkomen.[46] Patiënten zo ver laten verslechteren dat ze in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, betekende veel geld voor alle ziekenhuizen. Een groeiend aantal ziekenhuizen dreigt failliet te gaan, en vele hebben hun deuren gesloten, zelfs vóór deze "pandemie".[50] De meeste van deze ziekenhuizen zijn nu eigendom van nationale of internationale bedrijven, waaronder academische ziekenhuizen.[10]


Het is ook interessant om op te merken dat met de komst van deze "pandemie" we getuige zijn van een golf van ziekenhuisketens die een aantal van deze financieel bedreigde ziekenhuizen opkopen.[1,54] Er is opgemerkt dat miljarden aan federale Covid-steun door deze ziekenhuisgiganten worden gebruikt om deze financieel bedreigde ziekenhuizen over te nemen, waardoor de macht van de bedrijfsgeneeskunde over de onafhankelijkheid van artsen verder toeneemt. Artsen die uit hun ziekenhuizen worden gezet, vinden het moeilijk om andere ziekenhuizen te vinden, omdat ook die in handen kunnen zijn van dezelfde bedrijfsgigant. Als gevolg daarvan omvat het beleid inzake het vaccinatiemandaat veel grotere aantallen ziekenhuismedewerkers. Bijvoorbeeld, Mayo Clinic ontsloeg 700 werknemers omdat ze gebruik maakten van hun recht om een gevaarlijk, in wezen ongetest experimenteel vaccin te weigeren.[51,57] Mayo Clinic deed dit ondanks het feit dat veel van deze werknemers werkten tijdens het ergste van de epidemie en worden ontslagen terwijl de Omicron-variant de dominante virusstam is, voor de meesten de pathogeniteit heeft van een gewone verkoudheid en de vaccins niet effectief zijn in het voorkomen van de infectie.


Bovendien is bewezen dat de gevaccineerde asymptomatische persoon een even hoge nasofaryngeale titer van het virus heeft als een besmette niet-gevaccineerde persoon. Als het doel van het vaccinmandaat is de verspreiding van het virus onder ziekenhuispersoneel en patiënten te voorkomen, dan zijn het de gevaccineerden die het grootste risico van overdracht vormen, niet de niet-gevaccineerden. Het verschil is dat een zieke ongevaccineerde niet naar zijn werk zou gaan, de asymptomatische gevaccineerde verspreider wel.


Wat we wel weten is dat grote medische centra, zoals de Mayo Clinic, elk jaar tientallen miljoenen dollars aan NIH-subsidies ontvangen, evenals gelden van de farmaceutische producenten van deze experimentele "vaccins". Naar mijn mening is dat de echte overweging die dit beleid aanstuurt. Als dit voor een rechtbank bewezen zou kunnen worden, zouden de bestuurders die deze mandaten opstellen, tot het uiterste van de wet moeten worden vervolgd en door alle benadeelde partijen moeten worden aangeklaagd.


Toen deze pandemie begon, werden ziekenhuizen door de CDC gelast een behandelingsprotocol te volgen dat resulteerde in de dood van honderdduizenden patiënten, van wie de meeste zouden zijn hersteld als de juiste behandelingen waren toegestaan

Het probleem van het faillissement van ziekenhuizen is steeds nijpender geworden door de vaccinatiemandaten van ziekenhuizen en het daaruit voortvloeiende grote aantal ziekenhuismedewerkers, vooral verpleegkundigen, die weigeren zich onder dwang te laten vaccineren.[17,51] Dit alles is ongekend in de geschiedenis van de medische zorg. Artsen in ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor de behandeling van hun individuele patiënten en werken rechtstreeks met deze patiënten en hun families om deze behandelingen in gang te zetten. Externe organisaties, zoals de CDC, zijn niet bevoegd om zich met deze behandelingen te bemoeien en stellen de patiënten bloot aan ernstige fouten van een organisatie die nog nooit één COVID-19-patiënt heeft behandeld.


Toen deze pandemie begon, werden ziekenhuizen door de CDC gelast een behandelingsprotocol te volgen dat resulteerde in de dood van honderdduizenden patiënten, van wie de meeste zouden zijn hersteld als de juiste behandelingen waren toegestaan.[43,44] Het merendeel van deze sterfgevallen had voorkomen kunnen worden als artsen toestemming hadden gekregen om vroegtijdig te behandelen met produkten als Ivermectine, hydroxy-chloroquine en een aantal andere veilige geneesmiddelen en natuurlijke verbindingen. Op basis van de resultaten van artsen die de meeste covid-patiënten met succes behandelen, wordt geschat dat van de 800.000 mensen die naar verluidt aan covid zijn overleden, er 640.000 niet alleen hadden kunnen worden gered, maar in veel gevallen hadden kunnen terugkeren naar hun gezondheidstoestand van vóór de besmetting, indien een verplichte vroegtijdige behandeling met deze beproefde methoden was toegepast. Dit verzuim van vroegtijdige behandeling is massamoord. Dat betekent dat 160.000 mensen daadwerkelijk zouden zijn gestorven, veel minder dan het aantal dat stierf door toedoen van bureaucratieën, medische verenigingen en medische commissies die weigerden voor hun patiënten op te komen. Volgens studies van vroege behandeling van duizenden patiënten door moedige, zorgzame artsen, had vijfenzeventig tot tachtig procent van de sterfgevallen voorkomen kunnen worden.[43,44]


Ongelooflijk genoeg werden deze kundige artsen verhinderd deze Covid-19 geïnfecteerde mensen te redden. Het zou een schande moeten zijn voor de medische beroepsgroep dat zoveel artsen gedachteloos de dodelijke protocollen volgden die waren opgesteld door de controleurs van de geneeskunde.

Men mag ook niet vergeten dat deze gebeurtenis nooit voldeed aan de criteria voor een pandemie. De Wereldgezondheidsorganisatie veranderde de criteria om er een pandemie van te maken. Om in aanmerking te komen voor de status van pandemie moet het virus een hoog sterftecijfer hebben voor de overgrote meerderheid van de mensen, wat niet het geval was (met een overlevingspercentage van 99,98%), en het moet geen bekende bestaande behandelingen hebben - wat dit virus wel had - in feite een groeiend aantal zeer succesvolle behandelingen.


De draconische maatregelen om deze verzonnen "pandemie" in te dammen zijn nooit succesvol gebleken, zoals het afschermen van het publiek, lockdowns en sociale distantiëring. Een aantal zorgvuldig uitgevoerde studies tijdens eerdere griepseizoenen toonden aan dat maskers, van welke aard dan ook, nooit de verspreiding van het virus onder het publiek hebben voorkomen.[60]


Binnen een paar minuten na het opzetten van het masker kan een aantal ziekteverwekkende bacteriën uit de maskers worden gekweekt, waardoor de immuunsuppressieve persoon een hoog risico loopt op bacteriële longontsteking en kinderen een hoger risico op meningitis

In feite suggereerden enkele zeer goede studies dat de maskers in feite het virus verspreidden door mensen een vals gevoel van veiligheid te geven en door andere factoren, zoals de constatering dat mensen voortdurend de steriele techniek overtraden door hun masker aan te raken, verkeerd af te zetten en door het lekken van besmettelijke aërosolen rond de randen van het masker. Bovendien werden maskers weggegooid op parkeerplaatsen, wandelpaden, op tafel gelegd in restaurants en in zakken en handtassen gestopt.


Binnen een paar minuten na het opzetten van het masker kan een aantal ziekteverwekkende bacteriën uit de maskers worden gekweekt, waardoor de immuunsuppressieve persoon een hoog risico loopt op bacteriële longontsteking en kinderen een hoger risico op meningitis.[16] In een studie van onderzoekers van de Universiteit van Florida werden meer dan 11 ziekteverwekkende bacteriën gekweekt aan de binnenkant van het masker dat kinderen op scholen droegen.[40]

Het was ook bekend dat kinderen in wezen geen risico liepen om ziek te worden van het virus of het over te dragen.

Bovendien was ook bekend dat het dragen van een masker gedurende meer dan 4 uur (zoals in alle scholen gebeurt) leidt tot aanzienlijke hypoxie (laag zuurstofgehalte in het bloed) en hypercapnie (hoog CO2-gehalte), die een aantal schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid, waaronder het schaden van de ontwikkeling van de hersenen van het kind.[4,72,52].

Het is bekend dat de ontwikkeling van de hersenen nog lang na de lagere school doorgaat. Een recente studie heeft uitgewezen dat kinderen die tijdens de "pandemie" zijn geboren, een aanzienlijk lager IQ hebben - maar schoolbesturen, schooldirecteuren en andere onderwijsbureaucraten maken zich kennelijk geen zorgen.[18]


GEREEDSCHAP VAN DE INDOCTRINATIEHANDEL


De ontwerpers van deze pandemie voorzagen een terugslag van het publiek en dat er grote gênante vragen zouden worden gesteld. Om dit te voorkomen voedden de controleurs de media met een aantal tactieken, een van de meest gebruikte was en is de "fact check" zwendel.

Bij elke confrontatie met zorgvuldig gedocumenteerd bewijsmateriaal, antwoordden de media "fact checkers" met de beschuldiging van "verkeerde informatie", en een ongegronde "samenzweringstheorie" die, in hun lexicon, "ontkracht" werd. Nooit werd ons verteld wie de feitencheckers waren of de bron van hun "ontkrachtende" informatie - we moesten de "feitencheckers" gewoon geloven. Een recente rechtszaak stelde onder ede vast dat de "feitencontroleurs" van Facebook hun eigen mening gebruikten en niet die van echte deskundigen om de "feiten" te controleren.[59] Wanneer de bronnen worden onthuld, zijn dat steevast de corrupte CDC, WHO of Anthony Fauci of gewoon hun mening. Hier is een lijst van dingen die werden bestempeld als "mythes" en "verkeerde informatie" waarvan later werd bewezen dat ze waar waren.


De asymptomatische gevaccineerden verspreiden het virus evenzeer als de niet-gevaccineerde symptomatische geïnfecteerden.

De vaccins kunnen niet afdoende beschermen tegen nieuwe varianten, zoals Delta en Omicron.

Natuurlijke immuniteit is veel beter dan vaccinimmuniteit en is waarschijnlijk levenslang.

Vaccinimmuniteit neemt niet alleen na enkele maanden af, maar alle immuuncellen zijn langdurig aangetast, waardoor de gevaccineerden een hoog risico lopen op alle infecties en kanker.

COVID-vaccins kunnen een aanzienlijk aantal bloedstolsels en andere ernstige bijwerkingen veroorzaken.

De voorstanders van het vaccin zullen talrijke boosters eisen naarmate elke variant op het toneel verschijnt.

Fauci zal aandringen op het covid vaccin voor kleine kinderen en zelfs baby's.

Vaccinpaspoorten zullen vereist zijn om een bedrijf binnen te gaan, in een vliegtuig te vliegen en het openbaar vervoer te gebruiken.

Er komen interneringskampen voor niet-gevaccineerden (zoals in Australië, Oostenrijk en Canada).

De niet-gevaccineerden zal werk geweigerd worden.

Er zijn geheime afspraken tussen de overheid, elitaire instellingen en vaccinproducenten.

Veel ziekenhuizen stonden tijdens de pandemie leeg of hadden een lage bezetting.

Het spike-eiwit van het vaccin komt in de kern van de cel, waardoor de DNA-herstelfunctie van de cel verandert.

Honderdduizenden zijn door de vaccins gedood en vele malen meer zijn blijvend beschadigd.

Vroegtijdige behandeling had het leven kunnen redden van de meeste van de 700.000 gestorvenen.

Door vaccins veroorzaakte myocarditis (die aanvankelijk werd ontkend) is een aanzienlijk probleem en verdwijnt in korte tijd.

Speciale dodelijke partijen (batches) van deze vaccins zijn vermengd met de massa van andere Covid-19 vaccins.


Verscheidene van deze beweringen van tegenstanders van deze vaccins staan nu op de CDC website - de meeste nog steeds aangemerkt als "mythes". Vandaag heeft uitgebreid bewijsmateriaal bevestigd dat elk van deze zogenaamde "mythes" in feite waar waren. Vele zijn zelfs toegegeven door de "heilige van de vaccins", Anthony Fauci. Ons werd bijvoorbeeld verteld, zelfs door onze cognitief gestoorde president, dat zodra het vaccin was vrijgegeven alle gevaccineerden hun maskers konden afzetten. Oeps! We kregen kort daarna te horen dat de gevaccineerden hoge concentraties (titers) van het virus in hun neus en mond (nasofarynx) hebben en het virus kunnen overdragen op anderen waarmee ze in contact komen - vooral hun eigen familieleden. De maskers gaan weer op - dubbele maskers worden aanbevolen. Van de gevaccineerden is nu bekend dat zij de grootste verspreiders van het virus zijn en de ziekenhuizen liggen vol met zieke gevaccineerden en mensen die lijden aan ernstige vaccinatiecomplicaties.[27,42,45].


Een andere tactiek van de voorstanders van vaccins is het demoniseren van mensen die om verschillende redenen weigeren gevaccineerd te worden. De media verwijst naar deze kritisch denkende individuen als "anti-vaxxers", "vaccinontkenners", "vaccinweerstanders", "moordenaars", "vijanden van het grotere goed" en als degenen die de pandemie verlengen. Ik ben geschokt door de wrede, vaak harteloze aanvallen van sommige mensen op sociale media wanneer een ouder of geliefde een verhaal vertelt over het verschrikkelijke lijden en de uiteindelijke dood die zij of hun geliefde hebben geleden als gevolg van de vaccins. Sommige psychopaten twitteren dat ze blij zijn dat de geliefde stierf of dat de dode gevaccineerde persoon een vijand van het goede was door over de gebeurtenis te vertellen en verboden zou moeten worden. Dit is moeilijk te bevatten. Dit niveau van wreedheid is angstaanjagend, en betekent de ineenstorting van een morele, fatsoenlijke en meelevende samenleving.


Het is al erg genoeg dat het publiek zo laag zakt, maar de media, politieke leiders, ziekenhuisbestuurders, medische verenigingen en raden voor medische vergunningen handelen op een soortgelijke moreel disfunctionele en wrede manier.

LOGICA, REDENERING, EN WETENSCHAPPELIJK BEWIJS IS VERDWENEN IN DIT GEBEUREN


Heeft wetenschappelijk bewijs, zorgvuldig uitgevoerde studies, klinische ervaring en medische logica enig effect gehad op het stoppen van deze ineffectieve en gevaarlijke vaccins? Absoluut niet! De draconische pogingen om iedereen op de planeet te vaccineren gaan door (behalve de elite, postbodes, leden van het Congres en andere insiders).[31,62]

De oorlog tegen effectieve goedkope en zeer veilige hergebruikte medicijnen en natuurlijke verbindingen, waarvan onomstotelijk is bewezen dat ze miljoenen levens over de hele wereld hebben gered, is niet alleen doorgegaan, maar zelfs in intensiteit toegenomen

In het geval van alle andere medicijnen en eerdere conventionele vaccins die door de FDA worden onderzocht, zou het anders onverklaarbare overlijden van 50 of minder personen leiden tot een stopzetting van de verdere distributie van het product, zoals gebeurde in 1976 met het vaccin tegen de Mexicaanse griep. Met meer dan 18.000 sterfgevallen gemeld door het VAERS systeem voor de periode 14 december 2020 en 31 december 2021 en 139.126 ernstige verwondingen (inclusief sterfgevallen) voor dezelfde periode is er nog steeds geen belangstelling voor het stoppen van dit dodelijke vaccin programma.[61] Erger nog, er is geen serieus onderzoek door enige overheidsinstantie om vast te stellen waarom deze mensen sterven en ernstig en blijvend gewond raken door deze vaccins.[15,67] Wat we wel zien is een voortdurende reeks van doofpotten en ontwijkingen door de vaccinmakers en hun promotors.


De oorlog tegen effectieve goedkope en zeer veilige hergebruikte medicijnen en natuurlijke verbindingen, waarvan onomstotelijk is bewezen dat ze miljoenen levens over de hele wereld hebben gered, is niet alleen doorgegaan, maar zelfs in intensiteit toegenomen.[32,34,43].


Artsen wordt verteld dat ze deze levensreddende stoffen niet aan hun patiënten mogen verstrekken en als ze dat toch doen, zullen ze uit het ziekenhuis worden verwijderd, zal hun medische licentie worden ingetrokken of op vele andere manieren worden gestraft. Een groot aantal apotheken heeft geweigerd recepten voor lvermectine of hydroxy-chloroquine in te vullen, ondanks het feit dat miljoenen mensen deze medicijnen al meer dan 60 jaar veilig gebruiken in het geval van hydroxy-chloroquine en tientallen jaren voor Ivermectine.[33,36] Deze weigering om recepten in te vullen is ongekend en is opgezet door degenen die alternatieve behandelingsmethoden willen verhinderen, allemaal gebaseerd op de bescherming van de uitbreiding van vaccins voor iedereen. Verschillende bedrijven die hydroxy chloroquine maken stemden ermee in om hun voorraden van het medicijn te legen door ze te doneren aan de Strategic National Stockpile, waardoor het veel moeilijker wordt om aan dit medicijn te komen.[33] Waarom zou de regering dat doen als meer dan 30 goed gedocumenteerde studies hebben aangetoond dat dit medicijn het aantal sterfgevallen met 66% tot 92% heeft verminderd in andere landen, zoals India, Egypte, Argentinië, Frankrijk, Nigeria, Spanje, Peru, Mexico en andere?[23]


De critici van deze twee levensreddende medicijnen worden meestal gefinancierd door Bill Gates en Anthony Fauci, die beiden miljoenen verdienen aan deze vaccins.[48,15]


Om het gebruik van deze medicijnen verder tegen te houden, financierden de farmaceutische industrie en Bill Gates/Anthony Fauci nep-onderzoek om aan te tonen dat hydroxy chloroquine een gevaarlijk medicijn was en het hart kon beschadigen.[34] Om deze frauduleuze zaak te maken dienden de onderzoekers de ziekste van de covid-patiënten een bijna dodelijke dosis van het medicijn toe, in een dosis die veel hoger was dan gebruikt op elke covid-patiënt door Dr. Kory, McCullough en andere "echte", en meelevende artsen, artsen die daadwerkelijk covid-patiënten behandelden.[23]


De gecontroleerde, schoothondige media, hamerden het publiek natuurlijk met verhalen over het dodelijke effect van hydroxy-chloroquine, allemaal met een angstige blik van valse paniek. Al deze verhalen over de gevaren van ivermectine bleken niet waar te zijn en sommige verhalen waren ongelooflijk absurd.[37,43]


Miljoenen mensen zijn opzettelijk gedood en verlamd, niet alleen door dit virus, maar ook door het vaccin zelf en door de draconische maatregelen die deze regeringen hebben genomen om "de verspreiding van de pandemie onder controle te houden".

De aanval op ivermectine was nog venijniger dan op hydroxy-chloroquine. Dit alles, en nog veel meer, is nauwgezet opgetekend in het uitstekende nieuwe boek van Robert Kennedy Jr: The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health.[32] Als u werkelijk begaan bent met de waarheid en met alles wat er sinds het begin van deze gruweldaad is gebeurd, moet u dit boek niet alleen lezen, maar ook zorgvuldig bestuderen. Het bevat alle referenties en behandelt alle onderwerpen tot in detail. Dit is een ontworpen menselijke tragedie van Bijbelse proporties door enkele van de meest gemene, harteloze, psychopaten in de geschiedenis.


Miljoenen mensen zijn opzettelijk gedood en verlamd, niet alleen door dit virus, maar ook door het vaccin zelf en door de draconische maatregelen die deze regeringen hebben genomen om "de verspreiding van de pandemie onder controle te houden". We mogen de "dood door wanhoop" als gevolg van deze draconische maatregelen, die kan oplopen tot meer dan honderdduizenden, niet negeren. Miljoenen mensen in derdewereldlanden zijn hierdoor verhongerd. Alleen al in de Verenigde Staten waren meer dan 600.000 van de 800.000 doden die door de medische bureaucratieën werden opgeëist, het gevolg van de doelbewuste verwaarlozing van vroegtijdige behandeling, het blokkeren van het gebruik van zeer doeltreffende en veilige hergebruikte geneesmiddelen, zoals hydroxy-chloroquine en Ivermectine, en het gedwongen gebruik van dodelijke behandelingen zoals remdesivir en het gebruik van beademingsapparatuur. Dit is nog exclusief de dood door wanhoop en verwaarloosde medische zorg, veroorzaakt door de lockdown en ziekenhuismaatregelen die aan de gezondheidszorgsystemen zijn opgedrongen.


Om dit alles nog erger te maken, hebben duizenden verpleegkundigen en ander ziekenhuispersoneel ontslag genomen of zijn ontslagen vanwege de vaccinatieplicht voor al het ziekenhuispersoneel.[17,30,51] Dit heeft geleid tot kritieke tekorten aan deze vitale gezondheidswerkers en gevaarlijke reducties van IC-bedden in veel ziekenhuizen. Bovendien sloot een gespecialiseerd ziekenhuissysteem in Lowville, N.Y., zoals in het Lewis County Healthcare System, zijn kraamafdeling na het ontslag van 30 ziekenhuismedewerkers vanwege de rampzalige bevelen van de staat over het vaccinatiemandaat. De ironie in al deze gevallen van ontslagneming is dat de bestuurders deze massale personeelsverliezen zonder aarzelen accepteerden, ondanks hun uitlatingen over een personeelstekort tijdens een "crisis". Dit is vooral verbazingwekkend als we weten dat de vaccins de overdracht van virussen niet hebben voorkomen en dat de huidige overheersende variant van extreem lage pathogeniteit is.


GEVAREN VAN DE VACCINS KOMEN STEEDS MEER AAN HET LICHT DOOR DE WETENSCHAP


Terwijl de meeste onderzoekers, virologen, infectieziekte-onderzoekers en epidemiologen geïntimideerd zijn tot stilte, is een groeiend aantal zeer integere personen met enorme expertise naar voren gekomen om de waarheid te vertellen, namelijk dat deze vaccins dodelijk zijn.

De meeste nieuwe vaccins moeten jarenlang uitgebreide veiligheidstesten ondergaan voordat ze worden goedgekeurd. Nieuwe technologieën, zoals de mRNA- en DNA-vaccins, vereisen minimaal 10 jaar zorgvuldig testen en uitgebreide follow-up. Deze nieuwe zogenaamde vaccins werden slechts 2 maanden "getest" en vervolgens werden en worden de resultaten van deze veiligheidstests geheim gehouden. Getuigenissen voor Senator Ron Johnson van verschillende personen die deelnamen aan de 2 maanden durende studie geven aan dat er vrijwel geen follow-up werd gedaan van de deelnemers aan de pre-release studie.[67] Klachten over complicaties werden genegeerd en ondanks beloften van Pfizer dat alle medische kosten veroorzaakt door de "vaccins" door Pfizer zouden worden betaald, verklaarden deze personen dat er geen enkele werd betaald.[66] Sommige medische kosten overschreden de 100.000 dollar.


Een voorbeeld van de misleiding door Pfizer, en de andere makers van mRNA-vaccins, is het geval van de 12-jarige Maddie de Garay, die deelnam aan de veiligheidsstudie van het Pfizer-vaccin voorafgaand aan de introductie. Tijdens de presentatie van Sen. Johnson met de families van de vaccingewonden vertelde haar moeder over de steeds terugkerende toevallen van haar kind, dat zij nu aan een rolstoel gekluisterd is, sondevoeding moet krijgen en permanente hersenbeschadiging heeft. In de veiligheidsevaluatie van Pfizer die bij de FDA is ingediend, wordt haar enige bijwerking vermeld als "buikpijn". Elke persoon diende soortgelijke gruwelijke verhalen in.


De Japanners namen hun toevlucht tot een FOIA (Freedom of Information Act) rechtszaak om Pfizer te dwingen de geheime biodistributie studie vrij te geven. De reden dat Pfizer het geheim wilde houden is dat het aantoonde dat Pfizer tegen het publiek en de regelgevende instanties loog over het lot van de geïnjecteerde inhoud van het vaccin (de mRNA ingesloten nano-lipide drager). Zij beweerden dat het op de plaats van injectie (de schouder) bleef, terwijl hun eigen studie aantoonde dat het zich binnen 48 uur via de bloedbaan snel door het hele lichaam verspreidde.


Uit de studie bleek ook dat deze dodelijke nanolipiden zich in zeer hoge concentraties verzamelden in verschillende organen, waaronder de voortplantingsorganen van mannen en vrouwen, het hart, de lever, het beenmerg en de milt (een belangrijk immuunorgaan). De hoogste concentratie bevond zich in de eierstokken en het beenmerg. Deze nanolipiden werden ook afgezet in de hersenen.


Dr. Ryan Cole, een patholoog uit Idaho rapporteerde een dramatische piek in zeer agressieve kankers bij gevaccineerde personen, (niet vermeld in de media). Hij vond een schrikbarend hoge incidentie van zeer agressieve kankers bij gevaccineerde personen, vooral zeer invasieve melanomen bij jonge mensen en baarmoederkanker bij vrouwen.[26] Andere meldingen van activering van eerder onder controle gehouden kankers duiken ook op bij gevaccineerde kankerpatiënten.[47] Tot nu toe zijn er geen studies gedaan om deze meldingen te bevestigen, maar het is onwaarschijnlijk dat zulke studies zullen worden gedaan, tenminste studies gefinancierd door subsidies van de NIH.


De hoge concentratie spike-eiwitten die in de biodistributiestudie in de eierstokken werd aangetroffen, zou heel goed de vruchtbaarheid van jonge vrouwen kunnen schaden, de menstruatie kunnen veranderen, en hen een verhoogd risico op eierstokkanker kunnen geven. Door de hoge concentratie in het beenmerg zouden de gevaccineerden ook een hoog risico op leukemie en lymfeklierkanker kunnen lopen. Het risico op leukemie is zeer zorgwekkend nu men is begonnen met het vaccineren van kinderen vanaf 5 jaar. Geen van deze makers van Covid-19-vaccins heeft langetermijnstudies uitgevoerd, met name wat betreft het risico van kankerinductie. Chronische ontsteking is nauw verbonden met de inductie, groei en invasie van kanker en vaccins stimuleren ontsteking.


Kankerpatiënten wordt verteld dat zij zich moeten laten inenten met deze dodelijke vaccins. Dit is naar mijn mening krankzinnig. Nieuwere studies hebben aangetoond dat dit type vaccin het spike-eiwit in de kern van de immuuncellen (en waarschijnlijk vele celtypes) inbrengt en, eenmaal daar, twee zeer belangrijke DNA-herstel-enzymen remt, BRCA1 en 53BP1, die tot taak hebben schade aan het DNA van de cel te herstellen.[29] Onherstelde DNA-schade speelt een belangrijke rol bij kanker.


Er bestaat een erfelijke ziekte, xeroderma pigmentosum genaamd, waarbij de DNA-reparatie-enzymen defect zijn. Deze ongelukkige personen ontwikkelen meerdere huidkankers en een zeer hoge incidentie van orgaankanker als gevolg daarvan. Hier hebben we een vaccin dat hetzelfde doet, maar in mindere mate.

Een van de door deze vaccins veroorzaakte defecte reparatie-enzymen heet BRCA1, dat in verband wordt gebracht met een aanzienlijk hogere incidentie van borstkanker bij vrouwen en prostaatkanker bij mannen.


Er zij op gewezen dat er nooit onderzoek is gedaan naar verschillende kritieke aspecten van dit type vaccin.


Ze zijn nooit getest op langetermijneffecten

Ze zijn nooit getest op inductie van auto-immuniteit.

Ze zijn nooit goed getest op veiligheid tijdens de zwangerschap.

Er zijn geen follow-up studies gedaan naar de baby's van gevaccineerde vrouwen.

Er zijn geen langetermijnstudies gedaan naar de kinderen van gevaccineerde zwangere vrouwen na hun geboorte (vooral omdat zich neurologische ontwikkelingsmijlpalen voordoen).

Het is nooit getest op effecten op een lange lijst van medische aandoeningen:

Diabetes

Hartkwalen

Atherosclerose

Neurodegeneratieve ziekten

Neuropsychiatrische effecten

Inductie van autismespectrumstoornissen en schizofrenie

Immuunfunctie op lange termijn

Verticale overdracht van defecten en aandoeningen

Kanker

Auto-immuunziekten

Eerdere ervaringen met de griepvaccins tonen duidelijk aan dat de veiligheidsstudies, uitgevoerd door onderzoekers en klinische artsen met banden met farmaceutische bedrijven, in wezen allemaal ofwel slecht waren uitgevoerd ofwel opzettelijk waren ontworpen om de veiligheid ten onrechte aan te tonen en bijwerkingen en complicaties te verdoezelen. Dit werd op dramatische wijze aangetoond met de eerder genoemde nep-onderzoeken die bedoeld waren om aan te geven dat hydroxy-chloroquine en Ivermectine niet effectief en te gevaarlijk waren om te gebruiken.[34,36,37] Deze nep-onderzoeken resulteerden in miljoenen doden en ernstige gezondheidsrampen wereldwijd. Zoals gezegd, 80% van alle sterfgevallen waren onnodig en hadden voorkomen kunnen worden met goedkope, veilige hergebruikte medicijnen met een zeer lange veiligheidsgeschiedenis onder miljoenen die ze al tientallen jaren of zelfs levenslang gebruiken.[43,44]


Het is meer dan ironisch dat degenen die beweren dat zij verantwoordelijk zijn voor de bescherming van onze gezondheid, een slecht geteste reeks vaccins hebben goedgekeurd, die in minder dan een jaar gebruik tot meer sterfgevallen heeft geleid dan alle andere vaccins van de afgelopen 30 jaar bij elkaar. Hun excuus bij de confrontatie was-"we moesten enkele veiligheidsmaatregelen over het hoofd zien omdat dit een dodelijke pandemie was".[28,46].


In 1986 ondertekende president Reagan de National Childhood Vaccine Injury Act, die farmaceutische producenten van vaccins algemene bescherming bood tegen rechtszaken over letsel door families van door vaccins verwonde personen. Het Hooggerechtshof oordeelde, in een 57 pagina's tellend advies, in het voordeel van de vaccinproducenten, waardoor de producenten van vaccins effectief gevaarlijke, vaak ondoeltreffende vaccins konden produceren en onder de bevolking verspreiden zonder vrees voor juridische gevolgen. Het Hof drong wel aan op een systeem van vergoedingen voor vaccinschade dat slechts een zeer klein aantal beloningen heeft uitgekeerd aan een groot aantal ernstig gewonde personen. Het is bekend dat het zeer moeilijk is om deze beloningen te ontvangen. Volgens de Health Resources and Services Administration heeft het Vaccine Injury Compensation Program (VICP) sinds 1988 3.597 beloningen uitgekeerd aan 19.098 personen met vaccinletsel, voor een totaalbedrag van 3,8 miljard dollar. Dit was vóór de introductie van de Covid-19 vaccins, waarbij de sterfgevallen alleen al alle sterfgevallen in verband met alle vaccins samen over een periode van dertig jaar overtreffen.


In 2018 ondertekende president Trump de "right-to-try" wet, die het gebruik van experimentele medicijnen en alle onconventionele behandelingen toestond in gevallen van extreme medische aandoeningen. Zoals we hebben gezien met de weigering van veel ziekenhuizen en zelfs een algemene weigering van staten om Ivermectine, hydroxy-chloroquine of andere niet-goedgekeurde "officiële" methoden toe te staan om zelfs terminale Covid-19 gevallen te behandelen, hebben deze snode personen deze wet genegeerd.


Vreemd genoeg gebruikten zij deze zelfde logica of de wet niet toen het ging om Ivermectine en Hydroxy Chloroquine, die beide uitgebreide veiligheidstests hadden ondergaan door meer dan 30 klinische studies van hoge kwaliteit en gloedvolle rapporten hadden gekregen over zowel de werkzaamheid als de veiligheid in talrijke landen. Bovendien waren deze geneesmiddelen al 60 jaar lang door miljoenen mensen wereldwijd gebruikt, met een uitstekende veiligheidsreputatie. Het was duidelijk dat een groep zeer machtige mensen in samenwerking met farmaceutische conglomeraten niet wilde dat de pandemie ophield en vaccins als enige behandelingsoptie wilde. Kennedy's boek maakt deze zaak met behulp van uitgebreid bewijsmateriaal en citaten.[14,32]


Dr. James Thorpe, een expert in maternale en foetale geneeskunde, toont aan dat deze covid-19 vaccins die tijdens de zwangerschap worden toegediend een 50 maal hoger aantal miskramen veroorzaken dan bij alle andere vaccins samen.[28] Als we zijn grafiek over foetale misvormingen bekijken, zien we een 144 maal hoger aantal foetale misvormingen bij de Covid-19 vaccins die tijdens de zwangerschap worden toegediend, vergeleken met alle andere vaccins samen. Toch onderschrijven de American Academy of Obstetrics and Gynecology en het American College of Obstetrics and Gynecology de veiligheid van deze vaccins in alle stadia van de zwangerschap en bij vrouwen die hun baby's borstvoeding geven.


Het is opmerkelijk dat deze groepen van medische specialisten aanzienlijke financiering hebben ontvangen van het farmaceutische bedrijf Pfizer. Het American College of Obstetrics and Gynecology heeft alleen al in het 4e kwartaal van 2010 in totaal $11.000 ontvangen van het farmaceutische bedrijf Pfizer.[70] De financiering door NIH-subsidies is veel hoger.[20] De beste manier om deze subsidies te verliezen is de bron van de fondsen, hun producten of huisdierprogramma's te bekritiseren. Peter Duesberg, die het aandurfde Fauci's lievelingstheorie van AIDS veroorzaakt door het HIV-virus in twijfel te trekken, kreeg geen enkele van de 30 subsidieaanvragen die hij indiende nadat hij in de openbaarheid trad, meer toegekend. Voor deze episode was hij, als de belangrijkste autoriteit op het gebied van retrovirussen in de wereld, nog nooit afgewezen voor een NIH subsidie.[39] Dit is hoe het "corrupte" systeem werkt, ook al komt een groot deel van het subsidiegeld van ons belastinggeld.


HETE PARTIJEN-DODELIJKE PARTIJEN VAN DE VACCINS


Er is nu een nieuwe studie opgedoken, waarvan de resultaten angstaanjagend zijn.[25] Een onderzoeker van de Kingston University in Londen, heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de VAERs gegevens (een onderafdeling van de CDC die vrijwillige gegevens over vaccincomplicaties verzamelt), waarin hij gemelde sterfgevallen na de vaccins groepeerde volgens de lotnummers van de vaccins van de fabrikant. Vaccins worden vervaardigd in grote partijen, loten genaamd. Wat hij ontdekte was dat de vaccins verdeeld zijn in meer dan 20.000 partijen en dat één op elke 200 van deze partijen (loten) aantoonbaar dodelijk is voor iedereen die een vaccin van die partij ontvangt, hetgeen duizenden vaccindoses omvat.


Hij onderzocht alle geproduceerde vaccins-Pfizer, Moderna, Johnson en Johnson (Janssen), enz. Hij ontdekte dat van elke 200 partijen van het vaccin van Pfizer en andere fabrikanten één partij meer dan 50x zo dodelijk bleek te zijn als partijen vaccins van andere partijen. De andere vaccinbatches veroorzaakten ook doden en handicaps, maar lang niet in deze mate. Deze dodelijke partijen zouden willekeurig onder alle "vaccins" moeten zijn verschenen als het een onbedoelde gebeurtenis was. Hij vond echter dat 5% van de vaccins verantwoordelijk was voor 90% van de ernstige ongewenste voorvallen, waaronder sterfgevallen. De incidentie van sterfgevallen en ernstige complicaties bij deze "hete partijen" varieerde van meer dan 1000% tot enkele duizenden procenten hoger dan bij vergelijkbare veiliger partijen. Als u denkt dat dit toeval was, denk dan nog eens na. Dit is niet de eerste keer dat "hete partijen", naar mijn mening, opzettelijk werden geproduceerd en door het hele land verstuurd - meestal vaccins voor kinderen. In één zo'n schandaal belandden "hete partijen" van een vaccin allemaal in één staat en de schade werd onmiddellijk duidelijk. Wat was de reactie van de fabrikant? Het was niet het verwijderen van de dodelijke partijen van het vaccin. Hij gaf zijn bedrijf opdracht de hete partijen over het hele land te verspreiden, zodat de autoriteiten het overduidelijke dodelijke effect niet zouden zien.


Alle partijen van een vaccin zijn genummerd. Modera labelt ze bijvoorbeeld met codes als 013M20A. De partijnummers eindigden op 20A of 21A. Partijen die eindigen op 20A waren veel giftiger dan partijen die eindigen op 21A. De partijen die eindigen op 20A hadden ongeveer 1700 ongewenste voorvallen, tegenover een paar honderd tot twintig of dertig voorvallen voor de partijen die eindigen op 21A. Dit voorbeeld verklaart waarom sommige mensen weinig of geen bijwerkingen hadden na inname van het vaccin, terwijl anderen ofwel gedood werden ofwel ernstige en blijvende schade opliepen. Om de verklaring van de onderzoeker te zien, ga naar https://www.bitchute.com/video/6xIYPZBkydsu/. Naar mijn mening wijzen deze voorbeelden sterk op een opzettelijke wijziging van de productie van het "vaccin" om dodelijke partijen op te nemen.


Ik heb een aantal mensen ontmoet die zich bezighouden met de veiligheid van vaccins, en ik kan u zeggen dat zij niet de kwaadaardige anti-vaxxers zijn die u voorgehouden worden. Het zijn zeer principiële, morele, meelevende mensen, waaronder veel toponderzoekers en mensen die de kwestie uitgebreid hebben bestudeerd. Robert Kennedy, Jr, Barbara Lou Fisher, Dr. Meryl Nass, Professor Christopher Shaw, Megan Redshaw, Dr. Sherri Tenpenny, Dr. Joseph Mercola, Neil Z. Miller, Dr. Lucija Tomjinovic, Dr. Stephanie Seneff, Dr. Steve Kirsch en Dr. Peter McCullough om er maar een paar te noemen. Deze mensen hebben niets te winnen en veel te verliezen. Zij worden venijnig aangevallen door de media, overheidsinstellingen en elitaire miljardairs die denken dat zij de wereld en iedereen daarin moeten controleren.


WAAROM WILDE FAUCI GEEN AUTOPSIE VAN DEGENEN DIE STIERVEN NA VACCINATIE?


Er zijn veel dingen aan deze "pandemie" die ongekend zijn in de medische geschiedenis. Een van de meest opzienbarende is dat er op het hoogtepunt van de pandemie zo weinig autopsies werden gedaan, vooral volledige autopsies. Een mysterieus virus verspreidde zich snel over de wereld, een geselecteerde groep mensen met een verzwakt immuunsysteem werd ernstig ziek en velen stierven, en de enige manier om snel de meeste kennis over dit virus te verkrijgen - een autopsie - werd ontmoedigd.


Guerriero merkte op dat eind april 2020 ongeveer 150.000 mensen waren overleden, maar dat er slechts 16 autopsies waren uitgevoerd en gerapporteerd in de medische literatuur.[24] Daarvan waren slechts zeven volledige autopsies, de overige 9 gedeeltelijk of door middel van naaldbiopsie of incisiebiopsie. Pas na 170.000 doden door Covid-19 en vier maanden in de pandemie werden de eerste series autopsies daadwerkelijk uitgevoerd, dat wil zeggen meer dan tien. En pas na 280.000 doden en nog een maand werden de eerste grote series autopsies uitgevoerd, ongeveer 80 in aantal.[22] Sperhake, in een oproep om autopsies zonder meer uit te voeren, merkte op dat de eerste volledige autopsie waarvan in de literatuur melding werd gemaakt, samen met fotomicrofoto's, in februari 2020 verscheen in een medisch-juridisch tijdschrift uit China.[41,68] Sperhake vroeg zich af waarom er tijdens de crisis terughoudendheid bestond om autopsies uit te voeren, maar hij wist dat die terughoudendheid niet van de pathologen kwam. De medische literatuur was bezaaid met oproepen van pathologen om meer autopsies uit te voeren.[58] Sperhake merkte verder op dat het Robert Koch Instituut (het Duitse gezondheidsbewakingssysteem) in ieder geval aanvankelijk afraadde om autopsies uit te voeren. Hij wist ook dat op dat moment 200 deelnemende autopsie-instellingen in de Verenigde Staten ten minste 225 autopsies hadden verricht in 14 staten.


Sommigen hebben beweerd dat deze schaarste aan autopsies gebaseerd was op de angst van de overheid voor infectie bij de pathologen, maar een studie van 225 autopsies op Covid-19 gevallen toonde slechts één geval van infectie bij de patholoog aan en deze werd geconcludeerd als een elders opgelopen infectie.[19] Guerriero eindigt zijn artikel waarin hij oproept tot meer autopsies met deze opmerking: "Schouder aan schouder overwonnen klinische en forensische pathologen de belemmeringen van autopsiestudies bij slachtoffers van Covid-19 en genereerden zo waardevolle kennis over de pathofysiologie van de interactie tussen SARS-CoV-2 en het menselijk lichaam en droegen zo bij aan ons begrip van de ziekte."[24]


Het vermoeden over de wereldwijde terughoudendheid van landen om volledige post mortem studies van Covid-19 slachtoffers toe te staan kan gebaseerd zijn op het idee dat het meer dan toeval was. Er zijn ten minste twee mogelijkheden die opvallen. Ten eerste verborgen degenen die de ontwikkeling van deze "niet-pandemische" gebeurtenis tot een vermeende wereldwijde "dodelijke pandemie" leidden, een belangrijk geheim dat autopsies zouden kunnen documenteren. Namelijk, hoeveel van de doden werden werkelijk veroorzaakt door het virus? Om draconische maatregelen door te voeren, zoals het verplicht dragen van maskers, afsluiting, vernietiging van bedrijven en uiteindelijk gedwongen vaccinatie, hadden ze grote aantallen covid-19 geïnfecteerde doden nodig. Angst zou de drijvende kracht zijn achter al deze destructieve pandemiebestrijdingsprogramma's.


Wat de technici van deze pandemie mogelijk verontrustte of zelfs beangstigde, was dat autopsies zouden kunnen aantonen, en dat ook deden, dat een aantal van deze zogenaamde Covid-19 doden in werkelijkheid aan hun comorbide ziekten stierven.


Elder et al in zijn studie classificeerde de autopsiebevindingen in vier groepen.[22]


Zeker Covid-19 dood

Waarschijnlijk Covid-19-dood

Mogelijk Covid-19-dood

Niet in verband gebracht met Covid-19, ondanks de positieve test.


Wat de technici van deze pandemie mogelijk verontrustte of zelfs beangstigde, was dat autopsies zouden kunnen aantonen, en dat ook deden, dat een aantal van deze zogenaamde Covid-19 doden in werkelijkheid aan hun comorbide ziekten stierven. In de overgrote meerderheid van de gerapporteerde autopsiestudies stelden pathologen meerdere comorbide aandoeningen vast, waarvan de meeste in het uiterste geval alleen al fataal konden zijn. Eerder was bekend dat verkoudheidsvirussen een sterfte van 8% hadden in verpleeghuizen.


Bovendien kon uit de autopsies waardevol bewijsmateriaal worden verkregen dat de klinische behandelingen zou verbeteren en mogelijk het dodelijke effect kon aantonen van de door de CDC voorgeschreven protocollen die alle ziekenhuizen moesten volgen, zoals het gebruik van beademingsapparatuur en het dodelijke, niervernietigende geneesmiddel remdesivir. De autopsies toonden ook een opeenstapeling van medische fouten en zorg van slechte kwaliteit aan, omdat het afschermen van artsen op intensive care afdelingen voor de ogen van familieleden onvermijdelijk leidt tot zorg van slechtere kwaliteit, zoals gerapporteerd door verschillende verpleegkundigen die in deze gebieden werken.[53-55]


Zo slecht als dit alles was, wordt precies hetzelfde gedaan in het geval van Covid vaccin sterfgevallen - zeer weinig volledige autopsies zijn gedaan om te begrijpen waarom deze mensen stierven, dat wil zeggen, tot voor kort. Twee hooggekwalificeerde onderzoekers, Dr. Sucharit Bhakdi, microbioloog en hooggekwalificeerd deskundige op het gebied van besmettelijke ziekten, en Dr. Arne Burkhardt, een patholoog die veel gepubliceerd heeft als hoogleraar pathologie aan verschillende prestigieuze instellingen, hebben onlangs autopsies verricht op 15 mensen die na vaccinatie zijn overleden. Wat zij vonden verklaart waarom zovelen sterven en orgaanschade en dodelijke bloedstolsels oplopen.[5]


Zij stelden vast dat 14 van de vijftien mensen stierven als gevolg van de vaccins en niet door andere oorzaken. Dr. Burkhardt, de patholoog, constateerde wijdverbreide bewijzen van een immuunaanval op de organen en weefsels van de onderzochte personen, vooral op hun hart. Dit bewijs omvatte uitgebreide invasie van kleine bloedvaten met enorme aantallen lymfocyten, die uitgebreide celvernietiging veroorzaken wanneer ze worden losgelaten. Ook andere organen, zoals de longen en de lever, werden uitgebreid beschadigd. Deze bevindingen wijzen erop dat de vaccins het lichaam ertoe brachten zichzelf aan te vallen, met dodelijke gevolgen. Men kan gemakkelijk begrijpen waarom Anthony Fauci, evenals volksgezondheidsfunctionarissen en allen die deze vaccins sterk promoten, publiekelijk autopsies ontmoedigden op de gevaccineerden die vervolgens stierven. Men kan ook zien dat in het geval van vaccins, die in wezen ongetest waren voordat ze werden goedgekeurd voor het grote publiek, op zijn minst de regelgevende instanties verplicht hadden moeten zijn alle ernstige complicaties, en zeker sterfgevallen, in verband met deze vaccins zorgvuldig te controleren en te analyseren. De beste manier om dat te doen is met volledige autopsies.


Hoewel we uit deze autopsies belangrijke informatie hebben verkregen, is er echt behoefte aan speciale studies van de weefsels van degenen die na vaccinatie zijn overleden naar de aanwezigheid van spike-eiwitinfiltratie in alle organen en weefsels. Dit zou kritieke informatie zijn, aangezien een dergelijke infiltratie zou leiden tot ernstige schade aan alle betrokken weefsels en organen - vooral het hart, de hersenen en het immuunsysteem. Dierstudies hebben dit aangetoond. Bij deze gevaccineerde personen zou de bron van deze spike-eiwitten de geïnjecteerde nanolipide dragers van het spike-eiwit producerende mRNA zijn. Het is duidelijk dat de gezondheidsautoriteiten van de overheid en de farmaceutische producenten van deze "vaccins" niet willen dat deze kritische studies worden uitgevoerd, omdat het publiek woedend zou zijn en zou eisen dat het vaccinatieprogramma wordt stopgezet en dat de betrokken personen die dit in de doofpot hebben gestopt, worden vervolgd.


CONCLUSIES


We leven allemaal in een van de meest drastische veranderingen in onze cultuur, economisch systeem en politiek systeem in de geschiedenis van ons land en de rest van de wereld. Ons is verteld dat we nooit meer terug zullen keren naar "normaal" en dat er een grote reset is ontworpen om een "nieuwe wereldorde" te creëren. Dit alles is geschetst door Klaus Schwab, hoofd van het Wereld Economisch Forum, in zijn boek over de "Grote Reset".[66] Dit boek geeft veel inzicht in de denkwijze van de utopisten, die er trots op zijn deze pandemische "crisis" op te eisen als hun manier om een nieuwe wereld in te luiden. Deze nieuwe wereldorde ligt al meer dan een eeuw op de tekentafels van de elitemanipulatoren.[73,74] In dit artikel heb ik me geconcentreerd op de verwoestende effecten die dit heeft gehad op het medische zorgstelsel in de Verenigde Staten, maar ook in een groot deel van de Westerse wereld. In eerdere artikelen heb ik de langzame erosie van de traditionele medische zorg in de Verenigde Staten besproken en hoe dit systeem steeds meer gebureaucratiseerd en gereguleerd is geworden.[7,8] Dit proces was snel aan het versnellen, maar het verschijnen van deze, naar mijn mening, gefabriceerde "pandemie" heeft ons gezondheidszorgsysteem in één nacht veranderd.


Zoals u hebt gezien, heeft er binnen dit systeem een ongekende reeks gebeurtenissen plaatsgevonden. Ziekenhuisbestuurders hebben bijvoorbeeld de positie van medische dictators ingenomen en artsen opgedragen protocollen te volgen die niet afkomstig zijn van mensen met uitgebreide ervaring in de behandeling van dit virus, maar van een medische bureaucratie die nog nooit één COVID-19-patiënt heeft behandeld. Het verplichte gebruik van beademingsapparatuur bij Covid-19 IC-patiënten werd bijvoorbeeld in alle medische systemen opgelegd en andersdenkende artsen werden snel uit hun positie als zorgverlener verwijderd, ondanks hun demonstratie van duidelijk verbeterde behandelingsmethoden. Verder werd artsen opgedragen het geneesmiddel remdesivir te gebruiken ondanks de bewezen toxiciteit, het gebrek aan effectiviteit en het hoge complicatiepercentage ervan. Hen werd verteld om medicijnen te gebruiken die de ademhaling belemmerden en om elke patiënt te maskeren, ondanks de verminderde ademhaling van de patiënt. In alle gevallen werden degenen die weigerden hun patiënten te misbruiken uit het ziekenhuis verwijderd en riskeerden zelfs verlies van hun vergunning - of erger.


Voor het eerst in de moderne medische geschiedenis werd vroegtijdige medische behandeling van deze besmette patiënten landelijk genegeerd. Studies hebben aangetoond dat vroegtijdige medische behandeling 80% van het hogere aantal van deze besmette mensen redde, wanneer deze door onafhankelijke artsen werd geïnitieerd.[43,44] Vroegtijdige behandeling had in de loop van deze "pandemie" meer dan 640.000 levens kunnen redden. Ondanks het aantonen van de kracht van deze vroege behandelingen, zetten de krachten die de medische zorg beheersten dit destructieve beleid voort.


Gedurende deze hele "pandemie" zijn we gevoed met een eindeloze reeks leugens, verdraaiingen en desinformatie door de media, volksgezondheidsfunctionarissen, medische bureaucratieën (CDC, FDA en WHO) en medische verenigingen.

Families mochten hun geliefden niet zien, waardoor deze zeer zieke mensen in de ziekenhuizen gedwongen werden hun dood alleen tegemoet te zien. Om het nog erger te maken werden begrafenissen beperkt tot een paar rouwende familieleden, die niet eens bij elkaar mochten zitten. Al die tijd mochten grote winkels, zoals Walmart en Cosco met minimale beperkingen opereren. Verpleeghuispatiënten mochten ook geen familiebezoek ontvangen, en werden opnieuw gedwongen een eenzame dood te sterven. Al die tijd werden in een aantal staten, waarvan de meest transparante die van New York is, besmette ouderen doelbewust overgebracht van ziekenhuizen naar verpleeghuizen, met als gevolg een zeer hoog sterftecijfer onder deze verpleeghuisbewoners. Aan het begin van deze "pandemie" vond meer dan 50% van alle sterfgevallen plaats in verpleeghuizen.


Gedurende deze hele "pandemie" zijn we gevoed met een eindeloze reeks leugens, verdraaiingen en desinformatie door de media, volksgezondheidsfunctionarissen, medische bureaucratieën (CDC, FDA en WHO) en medische verenigingen. Artsen, wetenschappers en deskundigen in infectiebehandelingen die verenigingen vormden om effectievere en veiligere behandelingen te ontwikkelen, werden regelmatig gedemoniseerd, getreiterd, aan de schandpaal genageld, vernederd en kregen te maken met verlies van licenties, verlies van ziekenhuisprivileges en, in tenminste één geval, een psychiatrisch onderzoek.[2,65,71]


Anthony Fauci kreeg in wezen absolute controle over alle vormen van medische zorg tijdens deze gebeurtenis, inclusief het aandringen op het gebruik van medicijnen waarvan hij profiteerde door alle behandelende artsen. Hij beval het gebruik van maskers, hoewel hij aanvankelijk lachte om het gebruik van maskers om een virus te filteren. Gouverneurs, burgemeesters en veel bedrijven volgden zijn bevelen zonder vragen op.


Van de draconische maatregelen die werden gebruikt, maskeren, opsluiten, testen van niet-geïnfecteerden, gebruik van de onnauwkeurige PCR-test, sociale distantiëring en het opsporen van contacten was al eerder gebleken dat ze weinig of geen nut hadden tijdens eerdere pandemieën, maar alle pogingen om deze methoden te verwerpen mochten niet baten. Sommige staten negeerden deze draconische bevelen en hadden dezelfde of minder gevallen, alsook minder doden, als de staten met de strengst gehandhaafde maatregelen. Nogmaals, geen enkele hoeveelheid bewijs of duidelijke demonstratie in deze richting had enig effect op het beëindigen van deze sociaal destructieve maatregelen. Zelfs toen hele landen, zoals Zweden, die al deze maatregelen vermeden, dezelfde percentages infecties en ziekenhuisopnames lieten zien als landen met de strengste, zeer draconische maatregelen, veranderde het beleid van de controlerende instellingen niet. Geen enkele hoeveelheid bewijs veranderde iets.Op termijn zouden tienduizenden kunnen sterven als gevolg van deze schade. Zelfs toen deze voorspellingen begonnen te verschijnen, gingen de controleurs van deze "pandemie" onverminderd door.

Deskundigen in de psychologie van destructieve gebeurtenissen, zoals economische ineenstortingen, grote rampen en eerdere pandemieën, toonden aan dat draconische maatregelen een enorme kostenpost vormen in de vorm van "doden van wanhoop" en een dramatische toename van ernstige psychische stoornissen. De gevolgen van deze pandemische maatregelen voor de neurologische ontwikkeling van kinderen zijn catastrofaal en grotendeels onomkeerbaar.

Op termijn zouden tienduizenden kunnen sterven als gevolg van deze schade. Zelfs toen deze voorspellingen begonnen te verschijnen, gingen de controleurs van deze "pandemie" onverminderd door. Een drastische toename van zelfmoorden, een toename van obesitas, een toename van drugs- en alcoholgebruik, een verslechtering van veel gezondheidsmaatregelen en een angstaanjagende toename van psychiatrische stoornissen, vooral depressies en angsten, werden genegeerd door de ambtenaren die deze gebeurtenis controleerden.


Uiteindelijk kwamen we erachter dat veel van de sterfgevallen het gevolg waren van medische verwaarlozing. Mensen met chronische medische aandoeningen, diabetes, kanker, hart- en vaatziekten en neurologische ziekten werden niet langer goed gevolgd in hun klinieken en dokterspraktijken. Niet spoedeisende operaties werden uitgesteld. Veel van deze patiënten verkozen thuis te sterven in plaats van het risico te lopen naar het ziekenhuis te gaan en velen beschouwden ziekenhuizen als "sterfhuizen".


Uit de sterftecijfers blijkt dat het aantal sterfgevallen onder mensen van 75 jaar en ouder is toegenomen, meestal als gevolg van Covid-19-infecties, maar onder mensen tussen 65 en 74 jaar was het aantal sterfgevallen al lang voor het begin van de pandemie toegenomen.[69] Tussen 18 en 65 jaar laten de cijfers een schokkende stijging zien van het aantal niet-Covid-19-doden. Een deel van deze sterfgevallen werd verklaard door een dramatische toename van het aantal drugsgerelateerde sterfgevallen, ongeveer 20.000 meer dan in 2019. Ook alcoholgerelateerde sterfgevallen namen aanzienlijk toe, en het aantal moorden steeg met bijna 30% in de groep van 18 tot 65 jaar.


Het hoofd van de verzekeringsmaatschappij OneAmerica verklaarde dat hun gegevens aangaven dat het sterftecijfer voor personen van 18 tot 64 jaar met 40% was gestegen ten opzichte van de periode vóór de pandemie.[21] Scott Davidson, de CEO van het bedrijf, verklaarde dat dit het hoogste sterftecijfer vertegenwoordigde in de geschiedenis van de verzekeringsadministratie, die elk jaar uitgebreide gegevensverzamelingen doet over sterftecijfers. Davidson merkte ook op dat zo'n hoge stijging van het sterftecijfer nog nooit is voorgekomen in de geschiedenis van het verzamelen van gegevens over sterfgevallen. Bij eerdere rampen van monumentale omvang steeg het sterftecijfer niet meer dan 10 procent, 40 procent is ongekend.


Dr. Lindsay Weaver, hoofdarts van Indiana, verklaarde dat het aantal ziekenhuisopnames in Indiana hoger is dan ooit tevoren in de afgelopen vijf jaar. Dit is van cruciaal belang omdat de vaccins verondersteld werden het aantal sterfgevallen aanzienlijk te verminderen, maar het tegenovergestelde is gebeurd. De ziekenhuizen worden overspoeld met vaccincomplicaties en mensen in kritieke toestand door medische verwaarlozing als gevolg van de lockdowns en andere pandemische maatregelen.[46,56]


Een dramatisch aantal van deze mensen sterft nu, met een piek na de introductie van de vaccins. De leugens van degenen die zichzelf tot medische dictators hebben benoemd zijn eindeloos. Eerst werd ons verteld dat de lockdown slechts twee weken zou duren, ze duurden meer dan een jaar. Toen werd ons verteld dat maskers niet effectief waren en niet gedragen hoefden te worden. Dat werd snel teruggedraaid. Toen kregen we te horen dat het stoffen masker zeer effectief was, nu niet meer en dat iedereen een N95 masker zou moeten dragen en daarvoor een dubbel masker. Er werd ons verteld dat er een ernstig tekort was aan ademhalingstoestellen, en dan ontdekken we dat ze ongebruikt in pakhuizen en op stortplaatsen in de stad liggen, nog steeds in hun verpakkingskisten. Ons werd verteld dat de ziekenhuizen vooral gevuld waren met niet-gevaccineerden en later ontdekten we dat precies het tegenovergestelde waar was over de hele wereld. Ons werd verteld dat het vaccin voor 95% effectief was, maar later bleek dat de vaccins in feite een progressieve erosie van de aangeboren immuniteit veroorzaken.


Bij het uitbrengen van de vaccins werd vrouwen verteld dat de vaccins veilig waren tijdens alle stadia van de zwangerschap, om er vervolgens achter te komen dat er geen onderzoek was gedaan naar de veiligheid tijdens de zwangerschap tijdens de "veiligheidstests" voordat het vaccin werd uitgebracht. Ons werd verteld dat zorgvuldige tests op vrijwilligers vóór de EUA goedkeuring voor openbaar gebruik de extreme veiligheid van de vaccins aantoonden, om er vervolgens achter te komen dat deze ongelukkige proefpersonen niet werden gevolgd, medische complicaties veroorzaakt door de vaccins niet werden betaald en de media dit alles in de doofpot stopten. [67] We leerden ook dat de farmaceutische producenten van de vaccins van de FDA te horen kregen dat verdere dierproeven niet nodig waren (het grote publiek zou de proefkonijnen zijn.) Ongelooflijk genoeg werd ons verteld dat de nieuwe mRNA-vaccins van Pfizer waren goedgekeurd door de FDA, wat een duidelijke misleiding was, omdat een ander vaccin was goedgekeurd (comirnaty) en niet het vaccin dat werd gebruikt, het BioNTech vaccin. Het goedgekeurde comirnaty-vaccin was niet beschikbaar in de Verenigde Staten. De nationale media vertelden het publiek dat het Pfizer-vaccin was goedgekeurd en niet langer als experimenteel was aangemerkt, een flagrante leugen. Deze dodelijke leugens gaan door. Het is tijd om deze waanzin te stoppen en deze mensen te berechten.


Voetnoten

Hoe dit artikel te citeren: Blaylock RL. COVID UPDATE: WHAT IS THE TRUTH. Surg Neurol Int 2022;13:167.REFERENTIES

1. Abelson R. Buoyed by federal Covid aid, big hospital chains buy up competitors. The New York Times Mat 21, 2021 (bijgewerkt 22 okt 2022) https://www.nytimes.com/2021/05/21/health/covid-bailout-hospital-merger.html .

2. Albright L. Medische non-conformiteit en de vervolging ervan. Brownstone Institute. https://brownstone.org/articles/medical-nonconformaity-and-its-persecution [Laatst geraadpleegd op 2022 Feb 06].

3. Ausman JI, Blaylock RL. Wat is de waarheid? Verenigde Staten: James I. and Carolyn R. Ausman Education Foundation (AEF); 2021. Het China-virus. [Google Scholar]

4. Beder A, Buyukkocak U, Sabuncuoglu H, Keskil ZA, Keskil S. Preliminary report on surgical mask induced deoxygenation during major surgery. Neurocirugia. 2008;19 [PubMed] [Google Scholar].

5. Bhakdi S. Presentation of autopsy findings. https://www.brighteon.com/4b6cc929-f559-4577-b4f8-3b40f0cd2f77 Pathology presentation on findings https://pathologie-konferenz.de/en [Last accessed on 2022 Feb 06].

6. Blaylock RL. Covid-19 pandemie: Wat is de waarheid? Surg Neurol Inter. 2021;12(151) [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar].

7. Blaylock RL. Nationale ziekteverzekering (deel 1): de socialistische nachtmerrie. Aug 19, 2009 https://haciendapublishing.com/national-health-insurance-part-i-the-socialist-nightmare-by-russell-l-blaylock-md [Laatst geraadpleegd op 2022 Feb 06].

8. Blaylock RL. Regimentering in de geneeskunde en haar menselijke prijs (deel 1 & 2) Hacienda publishing. 20 maart 2015 https://haciendapublishing.com/regimentation-in-medicine-and-its-human-price-part-2-by-russell-l-blaylock-md [Laatst geraadpleegd op 2022 feb 06] [Google Scholar].

9. Blaylock RL. Haciendia Publishing; When rejecting orthodoxy becomes a mental illness. 15 aug 2013 https://haciendapublishing.com/when-rejecting-orthodoxy-becomes-a-mental-illness-by-russell-l-blaylock-m-d [Laatst geraadpleegd op 2022 feb 06] [Google Scholar].

10. Bloche MG. Bedrijfsovername van Teaching Hospitals. Georgetown Univ Law Center. 1992. https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1731&context=facpub [Laatst geraadpleegd op 2022 Feb 06].

11. Bosh X, Ross JS. Ghostwriting: Research misconduct, plagiarism, or Fool's gold. Amer J Med. 2012;125(4):324-6.[PubMed] [Google Scholar]

12. Breggin PR, Breggin GR. Breggin PR, Breggin GR. Covid-19 en de Global Predators: Wij zijn de prooi. Ithaca, NY: Lake Edge Press; 2021. Top Medical Journals Sell their Souls; pp. 285-292. [Google Scholar]

13. Breggin, p133 [Laatst geraadpleegd op 2022 Feb 06].

14. Bulik BS. De top 10 advertentie-uitgevers in Big Pharma voor 2020. Fierce Pharma 19 apr 2021 https://www.fiercepharma.com/special-report/top-10-ad-spenders-big-pharma-for-2020 [Laatst geraadpleegd op 2022 feb 06].

15. Children's Health Defense Team Harvard-experts bekritiseren knusse FDA-Pharma relatie. The Defender. 28 jan 29020.

16. Chughtai AA, Stelzer-Braid S, Rawlinson W, Pontivivi G, Wang Q, Pan Y, et al. Contamination by respiratory viruses on outer surface of medical mask used by hospital healthcare workers. BMC Infect Dis. 2019. Artikelnummer 491. [PMC free article] [PubMed].

17. Coleman-Lochner L. U.S. Hospitals pushed to financial ruin as nurses quit during pandemic. Bloomberg. Dec 21, 2021 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-21/u-s-hospitals-pushed-to-financial-ruin-as-nurses-quit-en-masse [Laatst geraadpleegd op 2022 Feb 06].

18. D'Souza K. Pandemische effecten kunnen IQ van baby's hebben verlaagd, zegt studie EdSource. https://edsource.org/2021/pandemic-may-have-lowered-baby-iq-study-says/661285. [Laatst bekeken op 2022 Feb 06].

19. Davis GG, Williamson AK. Risk of covid-19 transmission during autopsy. Arch Path Lab Med. 2020;144(12):1445a–1445. [PubMed] [Google Scholar].

20. Department of Health and Human Services: Deel 1. Overview Information. https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-HD-20-013.html [Laatst geraadpleegd op 2022 Feb 06].

21. Durden T. CEO levensverzekeringen zegt dat sterfgevallen onder 18- tot 64-jarigen met 40% toenemen. Tyler Durden Report. 2022. 3 jan,

22. Elder C, Schroder AS, Aepfelbacher M, Fitzek A, Heinemann A, Heinrich F, et al. Dying with SARS-CoV-2 infection an autopsy study of the first consecutive 80 cases in Hamberg, Germany. Inter J Legal Med. 2020;134:1275-84. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar].

23. Front Line Covid Critical Care Alliance. https://covid19criticalcare.com [Laatst geraadpleegd op 2022 Feb 06].

24. Gueriero M. Beperking van autopsies tijdens de Covid-19 epidemie in Italië. Voorzichtigheid of angst? Pathologica. 2020;112:172-3. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar].

25. Hope JR. Sudden death by "hot lot"-Dr. Michael Yeadon slaat alarm. The Desert review. 2022. 24 jan,

26. Huff E. Idaho doctor reports "20 times increase" in cancer among those "vaccinated" for covid. Natural News. 2021. 14 Sept, https://www.naturalnews.com/2021-09-14-idaho-doctor-20times-increase-cancer-vaccinated-covid.html [Laatst geraadpleegd op 2022 Feb 06].

27. Ioannou P, Karakonstantis S, Astrinaki E, Saplamidou S, Vitsaxaki E, Hamilos G, et al. Transmission of SARS-C0V-2 variant B1.1.7 among vaccinated health care workers. Infect Dis. 2021:1-4. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar].

28. James Thorpe interview door Dr. Steve Kirsch. Rumble https://rumble.com/vru732-dr.-james-thorp-on-medical-censorship.html [Laatst geraadpleegd op 2022 Feb 06].

29. Jiang H, Mei Y-F. SARS-CoV-2 spike protein impairs DNA damage repair and inhibits V(D)J recombination in vitro. Virussen. 2021;13:2056. doi: 10.3390/10.3390/v13102056. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar].

30. Jimenez J, Vigdor N. Covid-19 nieuws: Meer dan 150 Texaanse ziekenhuismedewerkers worden ontslagen of nemen ontslag over vaccinatiemandaten. The New York Times. 2021. Jun 22, https://www.nytimes.com/live/2021/06/22/world/covid-vaccine-coronavirus-mask [Laatst geraadpleegd op 2022 Feb 06].

31. Katz E. Postal service seeks temporary exemption from Biden's vaccine-or-test mandate. Government Executive. 2022. 22 jan, https://www.govexec.com/workforce/2022/01/postal-service-seeks-temporary-exemption-bidens-vaccine-or-test-mandate/360376 [Laatst geraadpleegd op 2022 feb 06]

32. Kennedy R., Jr . Skyhorse Publishing; 2021. De echte Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health; pp. 24-29. [Google Scholar].

33. Kennedy RF., Jr pp. 24-25.

34. Kennedy RF., Jr pp. 26-30.

35. Kennedy RF., Jr p. 32.

36. Kennedy RF., Jr pp. 35-56.

37. Kennedy RF., Jr pp. 47-56.

38. Kennedy RF., Jr p. 135.

39. Kennedy RF., Jr p. 217.

40. Lee M. Universiteit van Florida vindt gevaarlijke ziekteverwekkers op gezichtsmasker van kinderen. NTD https://www.ntd.com/university-of-florida-lab-finds-dangerous-pathogens-on-childrens-face-masks_630275.html [Laatst bekeken op 2022 Feb 06].

41. Liu Q, Wang RS, Qu GQ, Wang YY, Liu P, Zhu YZ, et al. Gross examination report of a Covid-19 death autopsy. Fa Yi Xue Za Zhi. 2020;36:21-23. [Google Scholar]

42. Loffredo J. Volledig gevaccineerden zijn Covid 'Superspreaders' Zegt uitvinder van mRNA-technologie. https://childrenshealthdefernce.org/defender/justin-Williams-Robert-Malone-fully-vaccinated-covid-super-spreaders [Laatst geraadpleegd op 2022 Feb 06].

43. Marik PE, Kory P, Varon J, Iglesias J, Meduri GU. MATH+ protocol for the treatment oof SARS-CoV-2 infection: the scientific rationale. Exp rev Ant-infective Ther. 2020 doi: 10.1080/14787210.2020.1808462. [CrossRef] [Google Scholar].

44. McCullough P, Kelly R, Ruocco G, Lerma E, Tumlin J, Wheeland KR, et al. Pathophysiological basis and rationale for early outpatient treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection. Amer J Med. 2021;134:16-22. [Google Scholar]

45. McCullough P. Studie: Volledig gevaccineerde gezondheidswerkers dragen 251 keer virale belasting, vormen bedreiging voor ongevaccineerde patiënten, Medewerkers. The Defender 08/23/21. [Google Scholar]

46. McCullough P. "We zitten midden in een grote biologische catastrofe": Covid-deskundige Dr. Peter McCullough. 2021. 6 okt. https://www.lifesitenews.com/news/were-in-the-middle-of-a-major-biological-catastrophe-top-covid-doc-mccullough/?_kx=9EtupqemhhFXJ1kgCo9W3xUNfwrkqB5nT7V2H15fUnA%3D.WXNMR7 [Laatst geraadpleegd op 2022 feb 06].

47. McGovern C. Duizenden melden abnormale tumoren te ontwikkelen na Covid-injecties. LifeSite News. 1 nov 2021 https://www.lifesitenews.com/news/thousands-report-developing-abnormal-tumors-following-covid-shots [Laatst bekeken op 2022 Feb 06].

48. Mercola J. Bill Gates en Anthony Fauci: een 'formidabele, snode' samenwerking. Mercola.com.https://childrenshealthdefense.org/defender/rfk-jr-the-real-anthony-fauci-bill-gates [Laatst geraadpleegd op 2022 Feb 06].

49. Moffatt B, Elliott C. Ghost Marketing: Farmaceutische bedrijven en ghostwritten journal articles. Persp Biol Med. 2007;50(1):18-31. [Google Scholar].

50. Mulvany C. Covid-19 verergert faillissement voor risicoziekenhuizen. Health Care Financial Management Association.2020. Nov 9,

51. Muoio D. Hoeveel werknemers hebben ziekenhuizen verloren door vaccinatiemandaten? Dit zijn de cijfers tot nu toe. Fierce Healthcare.2022. 13 jan, https://www.fiercehealthcare.com/hospitals/how-many-employees-have-hospitals-lost-to-vaccine-mandates-numbers-so-far [Laatst geraadpleegd op 2022 feb 06].

52. Nalivaeva NN, Turner AJ, Zhuravin IA. Role of prenatal hypoxia in brain development, cognitive functions, and neurodegeneration. Front Neurosci. 2018 doi: 10.3389/fnins.2018.00825. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar].

53. Nicole Sirotek deelt wat ze zag aan het front in NYC. # Murder. https://rumble.com/vt7tnf-registered-nurse-nicole-sirotek-shares-what-she-saw-on-the-front-lines-in-n.html [Laatst geraadpleegd op 2022 Feb 06].

54. Noether M, Mat S. Voordelen van ziekenhuisfusies: Meningen van ziekenhuisleiders en econometrische analyse. Amer Hospital Assoc. Charles Rivers Associates. Jan, 2017 https://www.aha.org/guidesreports/2017-01-24-hospital-merger-benefits-views-hospital-leaders-and-econometric-analysis [Laatst geraadpleegd op 2022 Feb 06].

55. Verpleegkundige Colette Martin getuigenis voor Louisiana House of Representatives. https://www.youtube.com/watch?v=cBwnIRUav5I[Laatst geraadpleegd op 2022 Feb 06]

56. Nurse Dani: It's the Covid-19 hospital protocols are killing people. https://rumble.com/vqs1v6-nurse-dani-its-the-covid-19-hospital-protocols-are-killing-people.html [Last accessed on 2022 Feb 06].

57. Parpia R. Mayo Clinic ontslaat 700 werknemers omdat ze weigeren Covid-19 vaccinaties te krijgen. The Vaccine Reaction.https://thevaccinereaction.org/2022/01/mayo-clinic-fires-700-employees-for-refusing-to-get-covid-19-vaccinations [Laatst bekeken op 2022 Feb 06].

58. Pomara C, Li Volti G, Cappello F. Covid-19 sterfgevallen: weten we zeker dat het een longontsteking is? Alsjeblieft, autopsie, autopsie, autopsie! J Clin Med. 2020 doi: 10.3390/jcm9051259. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar].

59. New York Post. Post Editorial Board Facebook geeft de waarheid toe: "Fact checks" zijn slechts (linkse) meningen. 14 dec 2021. https://nypost.com/2021/12/14/facebook-admits-the-truth-fact-checks-are-really-just-lefty-opinion [Laatst geraadpleegd op 2022 feb 06] [Google Scholar].

60. Rancourt DG. Maskers werken niet. A review of science relevant to the covid-19 social policy. https://archive.org/details/covid-censorship-at-research-gate-2 [Last accessed on 2022 Feb 06].

61. Redshaw M. Als meldingen van verwondingen na Covid vaccins bijna 1 miljoen mark. CDC, FDA geven Pfizer, Moderna boosters vrij voor alle volwassenen. The Defender 11/19/21.

62. Roche D. Boston Herald. 2021. 14 sept. Congresleden en hun personeel zijn vrijgesteld van Biden's vaccinatiemandaat, Newsweek 9/10/21 Boston Herald Editorial Staff. Redactie: Politieke elites vrijgesteld van vax mandaten. [Google Scholar]

63. Ross E. How drug companies' PR tactics skew the presentation of medical research. The Guardian.https://www.theguardian.com/science/2011/may/20/drug-companies-ghost-writing-journalism [Laatst bekeken op 2022 Feb 06].

64. Saul S. Ghostwriters gebruikt in Vioxx studies, artikel zegt. New York Times. April 15, 2008 https://www.fpparchive.org/media/documents/public_policy/Ghostwriters%20Used%20in%20Vioxx%20studies_Stephanie%20Saul_Apr%2015,%202008_The%20New%20Times.pdf [Laatst bekeken op 2022 Feb 06].

65. Saxena V. Arts verliest medische licentie. Veroordeeld tot Psych Eval voor Ivermectin Scrits, Delen van Covid "verkeerde informatie" BRP News. Beschikbaar via: https://bizpacreview.com/2022/01/16/doctor-loses-license-orderedto-have-psych-eval-for-prescribing-ivermectin-sharining-covid-falsehoods-1189313. [Laatst bekeken op 2022 feb 06].

66. Schwab K, Malleret T. Cologny/Geneva: De Covid-19 Pandemie en de Grote Reset. Forum Publishing 2020 World Economic Forum. [Google Scholar]

67. Sen. Ron Johnson over Covid-19 vaccinverwondingen bij proefpersonen. https://www.youtube.com/watch?v=6mxqC9SiRh8 [Laatst geraadpleegd op 2022 Feb 06].

68. Sperhake J-P. Autopsies van Covid-19 overledenen? Absoluut! Legal Med. 2020 doi: 10.1016/j.legalmed.2020.101769.[PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar].

69. Svab P. Non-Covid death spike in Americans aged 18-49. The Epoch Times. Jan 26-Feb 1 2022.

70. US Medical, Scientific, Patient and Civic Organization Funding Report: Pfizer: Fourth Quarter 2010. https://cdn.pfizer.com/pfizercom/responsibility/grants_contributions/pfizer_us_grants_cc_q4_2010.pdf [Laatst geraadpleegd op 2022 Feb 06].

71. Vivek Saxena. Arts verliest vergunning, veroordeeld tot psychologische evaluatie voor Ivermectin scrits, delen van Covid 'verkeerde informatie' BPR News. https://www.bizpacreview.com/2022/01/16/doctor-loses-license-ordered-to-have-psych-eval-for-prescribing-ivermectin-sharing-covid-falsehoods-1189313 .

72. Westendorf AM, et al. Hypoxia enhances immunosuppression by inhibiting CD4+ effector T cell function and promoting Treg activity. Cell Physiol Biochem. 2017;41:1271-84. [PubMed] [Google Scholar].

73. Wood PM. Coherent Publishing; 2018. Technocratie: The Hard Road to World Order. [Google Scholar]

74. Hout PM. Coherent Publishing; 2015. Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation. [Google Scholar]

1.000 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

תגובות


bottom of page