top of page

Begint de Dollar eindelijk te vallen? En wat dan?

In de VS begint men bij de grootste tv-zenders 'out of the blue' toe te geven dat de Dollar in principe ieder moment kan vallen. En dit voornamelijk omdat meer en meer politieke machtsblokken in de wereld het vertikken om nog langer hun grondstoffen te verhandelen in dollar.

Héél kort gezegd komt het erop neer, dat de VS de laatste vijftig jaar enkel maar haar geldprintmachines moest laten draaien om overal ter wereld grondstoffen op te kopen, terwijl de burgers van andere landen daar keihard voor moesten werken.

De dollar is 'fiat'-geld; dat wil zeggen dat er steeds opnieuw werd gezegd dat deze munt "even goed als goud" was. De militaire politiek van de VS (de belangrijkste bondgenoot van de EU, en leider van de NAVO), stond de laatste halve eeuw geregeld in het teken om weerbarstige overheden, die dit dollarspel niet wensten te spelen, politiek uit te schakelen.


Ook onze klassieke pers werd gevraagd om dit spelletje mee te spelen en de burgers wijs te maken dat de dollar en de euro sterke munten zijn en zullen blijven. Dat luchtkasteel staat intussen ferm op springen.

Hoelang het Westerse blok dat financiële spelletje nog zal kunnen rekken, is moeilijk te voorspellen. Velen beweren dat de Oekraïne-oorlog net daarom een slag om de arm is tussen enerzijds het Noord-Atlantische Blok (VS, Europa, Australië, Canada,...) en de BRICS-landen, die verenigd, een sterk te duchten economisch, financieel en militair blok vormen.


Wordt dit het einde van 500 jaar westers imperialisme?


Wellicht.


Komt er in de plaats zo waarlijk een 'multipolaire' wereld met verschillende regionale machtsblokken en vernieuwde, meer 'faire' handelsverdragen? Of spelen verschillende grootmachten toch onder één hoedje om het grootkapitaal ruim baan te geven en de wereld geheel te 'globaliseren'? De verschillende toekomstperspectieven strijden intussen met elkaar.


Ondertussen mogen we waarschijnlijk rekenen op nog wat extra inflatie, krimpende westerse economieën, grote sociale onrust, stijgende armoede en inkomensongelijkheid, een verstoring van allerhande distributielijnen, misschien wat energie-blackouts, etc. Het westerse blok zal dit jaar wellicht ook meer en meer gewag maken, ook in de media, van een vlugge introductie van CBDC's: Central Bank Digital Currencies, die de financiële autonomie van de burgers stevig kortwieken. Of dat zal lukken, is nog maar de vraag.


Anderen zetten hun jokers in op het investeren in bitcoins e.d., met de onzekerheid dat overheden die op een gegeven moment wellicht zullen willen verbieden (zoals China onlangs probeerde). Anderen beweren dat investeren in edelmetalen momenteel de beste optie is. Of cynisch beleggen in de mogelijke winnaars van het eindspel.


Wie zal het zeggen?


Een heel klein beetje preppen om de moeilijkste momenten te overbruggen met je geliefden en lokale netwerken, kan alvast geen kwaad.

Het mooie aan dergelijke onzekere tijden is dat mensen elkaar weer nodig gaan hebben en dat is misschien wel één van de vele verborgen cadeautjes van de komende crisissen.


595 weergaven0 opmerkingen
bottom of page