top of page
  • Foto van schrijverjvwing

Begrotingstekort van 31,9 miljard euro duwt België in de 'rode zone'

Wie de media en de pers erop naslaat, kan de indruk krijgen dat onze federale regering er alles aan heeft gedaan om het begrotingstekort tot een minimum te beperken.


Volgens premier De Croo doet de regering voor 2023 en 2024 samen een netto-inspanning van 1,75 miljard, ongeveer 0,3 procent van het bruto binnenlands product. "Op het moment dat de hemel opklaart zetten we belangrijke stappen om de financiën terug op het rechte pad te zetten", zei hij in de Kamer.


Dit soort berichtgeving kan het foutieve beeld scheppen dat het tekort 1,7 miljard zou bedragen, ofwel 0,3% van BBP. Niets is minder waar.


Voor 2023 alleen bedraagt het overheidstekort om en bij de 32 miljard euro. Dat is zowat 6% van ons BBP dat 510 miljard euro telt. De 0,3% waarvan sprake, is de inspanning die het levert om het tekort te beperken. Met deze ‘inspanning’ bedraagt het overheidstekort voor 2023 geen 33,5 miljard euro, maar wel 31,9 miljard euro. Economen en pensioenexperten worden daar niet vrolijk van.


'Ontsporing erg waarschijnlijk'


Met dit soort desastreuze begrotingscijfers komt ons land in de rode zone terecht. De ‘rode zone’, zo catalogeert de Europese Commissie onze financiële gezondheid. Code rood. Dit staat in schril contrast met mediterraanse landen als Spanje, Frankrijk of Italië die vanwege hun begrotingswerk door diezelfde Europese Commissie in de groene zone worden geplaatst. In deze zuiderse Europese landen zijn de begroting en financiën ten gevolge van de geprojecteerde vergrijzingskost beter onder controle en minder problematisch dan in België. De Europese Commissie acht een ontsporing van de Belgische overheidsschuld “erg waarschijnlijk”.


Dat heeft gevolgen op korte en op lange termijn.Wordt er niet snel ingegrepen, dan glijdt dit land onvermijdelijk af naar een bankroet of schuldbemiddeling waardoor komende generaties niet langer in één van ’s werelds meest welvarende landen zullen leven, ondernemen, werken of wonen.


De effecten op korte termijn bieden een niet mis te verstane waarschuwing. Ratingbureaus geven Bel