top of page

Centrale banken zoeken extra kapitaal


Eind november schreef ik je al eens dat de centrale banken virtueel failliet zijn. Ze hadden nagenoeg onbeperkt obligaties gekocht om de economie te ondersteunen en zo de lange termijn rentes richting de nulmeridiaan geduwd.


Nu de rentes weer stijgen, zijn die obligaties plots een pak minder geld waard waardoor centrale banken aankijken tegen astronomische verliezen die het eigen vermogen ondermijnen.

In principe zouden nu de overheden deze centrale banken moeten herkapitaliseren door het eigen vermogen aan te sterken. Maar wacht eens even: kochten centrale banken niet al die obligaties om overheden te redden van het bankroet? En nu moeten die overheden op hun beurt weer de centrale banken behoeden voor het faillissement?

Kunnen we hier niet stilaan de vergelijking maken met twee zatlappen die elkaar op de been houden?


Anyway, het thema werd deze week weer erg actueel nadat de Financial Times schreef dat de Bundesbank geherkapitaliseerd dient te worden:De Bundesbank kocht de voorbije jaren voor 666 miljard euro aan obligaties op en de verliezen op die portefeuille overtreffen wellicht vele malen de 2,5 miljard aan eigen vermogen en 19,2 miljard aan provisies. Geen probleem volgens de Bundesbank want deze verliezen kunnen gedicht worden met toekomstige winsten. Die opmerking is natuurlijk al een grap op zichzelf aangezien deze toekomstige winsten allesbehalve gegarandeerd zijn. Integendeel: als de rentetarieven verder stijgen, nemen de verliezen zelfs nog toe.


Een andere mogelijkheid om de oplopende verliezen te dempen, is een herwaardering van het goud op de balans van de centrale banken. De Bundesbank bezit voor meer dan 170 miljard aan goud. Als dat goud 50% in waarde stijgt, ontstaat er een herwaarderingsmeerwaarde ter financiering van de verliezen op de obligatieportefeuille.


Centrale banken hebben dus stilaan belang bij een hogere goudprijs. Ja, de centrale banken die in het verleden actief de goudprijs onderdrukten, hebben er straks belang bij om de goudprijs hoger te duwen en zo de gaten in de balans te dichten!

Begrijp je goed wat dit betekent? De centrale banken hebben onbeperkte middelen en als zij een hogere goudprijs willen, krijgen ze een hogere goudprijs.

Als men eerder de obligatieprijzen kon pimpen, kan men dat net zo makkelijk met de goudprijs doen.


Eén van de bedrijven die het hardst kan profiteren van een hogere goudprijs is een Mexicaans mijnaandeel met een marktwaarde van minder dan $50 miljoen.

Geloof het of niet, maar voor die prijs krijg je 25 miljoen ounces goud terug. Dat is minder dan $2 per ounce. Kan het nog gekker?


Deze mijn heeft ook een PEA (Preliminary Economic Assessment) en daaruit blijkt een net present value van C$1,9 miljard. Dat is meer dan 20x de huidige marktwaarde.

In een optimistischer goudmarkt worden projecten zoals deze gewaardeerd tegen 60% tot 100% van de NPV, hetgeen je een idee geeft van de upside.

En ja, het kan nog gekker aangezien een stijgende goudprijs voor een hefboom zorgt op de NPV.


NPV: De netto contante waarde of netto contante waarde is van toepassing op een reeks kasstromen die zich op verschillende tijdstippen voordoen. De contante waarde van een cashflow hangt af van het tijdsinterval tussen nu en de cashflow. Het hangt ook af van de disconteringsvoet. NPV is goed voor de tijdswaarde van geld.


Maarten Verheyen is auteur van het boek "Het Eindspel van ons Financieel Systeem".

Je kan dit boek gratis downloaden via www.eindspel.be

404 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page