top of page
  • Foto van schrijverjvwing

Daar is de lente, daar is de zon

De winter is voorbij. Toegegeven, de lente laat nog wat op zich wachten, maar de tijd is inmiddels rijp om te evalueren hoe Europa en Duitsland deze winter zijn doorgekomen. En we bekijken - 6 maanden later, hoever een schokgolf reikt wanneer gaspijpleidingen worden opgeblazen in een noordelijke uithoek van Europa. We kijken in deze publicatie 6 maanden terug in de tijd en trachten 6 maanden in de toekomst kijken voor de energiebronnen aardgas, nucleair, hernieuwbaar en ruwe olie.

Hoe meer energie men verbruikt of verwerkt, hoe beter de economie draait en hoe leuker de levensstandaard. Daarom gaat deze publicatie alweer over energie. Alweer. Omdat het zo essentieel en allesbepalend is voor onze economie, basisbehoeften en voor de levensstijl waaraan we zo gewend zijn geraakt. En omdat wetten uit de fysica nu eenmaal niet kunnen worden omzeild.


Wat we ‘willen’ is duidelijk


Enerzijds willen we propere, co2-neutrale en weinig vervuilende energie opwekken en verbruiken. Tegelijk moet die hoeveelheid energie en de elektriciteitsproductie in evenwicht zijn met de reële behoeften van onze economie, onze industrie en onze gezinnen. Nu én in de toekomst.

“Wat we willen is duidelijk”. Is it really? Op 6 augustus 2023 organiseert deze redacteur (JVW) een event waar 6 hoog-interessante sprekers de 6 meest essentiële thema’s van het moment behandelen. Eén van die sprekers is Simon Michaux PhD. Hij gooit het publiek o.a. de volgende vraag voor de voeten, “what if what we do, need and want become the same thing?” Simon zal deze vraag uitwerken aan de hand van een presentatie die naam draagt, “The Resource Balanced Economy to meet the twin challenges of phasing out fossil fuel energy and self-sufficient supply of raw materials”. Geïnteresseerden voor dit event (waarop u als trouwe substack abonnee voorinschrijvingsrecht geniet) houden best hun mailbox in de gaten wanneer u de komende weken een persoonlijke uitnodiging wordt toegestuurd.

“what if what we do, need and want become the same thing?” - Simon Michaux, Helsinki, 2023


In het kamp van de verstarde en verharde groenen, waar het begrip ‘hernieuwbaar’ inhoudelijk werd uitgehold, waar fossiele brandstoffen bestreden moeten worden, in die kerk gelooft men in spirituele krachten en toverspreuken waarmee iedereen op magische wijze voldoende én goedkope energie kan worden bezorgd, los van alle fysische wetten en iedere economische realiteit.


Een minimum aan intellectuele eerlijkheid gewenst


Indien beleidmakers het klimaat en CO2 blijven hanteren als het favoriete voorwendsels of als goedbedoelde redenen om het westen deze overhaaste reconversie door de maag te splitsen, dan moet men wel zo eerlijk zijn. Dan moet men toegeven dat de klimatologische impact van deze campagne alleen loont, wanneer de gehele wereldbevolking diezelfde inspanning levert. En uitgerekend dat, gebeurt niet. Terwijl het westen kerncentrales sluit, spaarlampen indraait en eenmalige verpakkingen verbant, worden in China en Indië iedere week nieuwe steenkoolcentrales gebouwd.

Daarom… pas wanneer de Malthusiaanse technocraten de behoeften en het energieverbruik van alle 8 miljard mensen in kaart hebben gebracht en de levenstandaard die we collectief ambiëren, dan pas kunnen we een globale mix uittekenen die alle fossiele en hernieuwbare middelen verbindt aan het ontwikkelingsniveau en groeiverwachting voor zowel energieproductie als energieverbruik, en dit voor de komende 100 jaar, en dit voor iedereen.

De wereld en haar globale energiemarkt is één groot communicerend vat. Iedere reductie in verbruik, door energiebesparende maatregelen in het ontwikkelde westen, wordt ogenblikkelijk teniet gedaan door een toenemende behoefte aan steenkool, olie en aardgas in ontwikkelende landen. Ieder vat olie dat de Vlaming, Belg of Nederlander bespaart door elektrisch te rijden, datzelfde vat olie verdwijnt ligna recta in de economieën van het verre oosten of Zuid-Amerika. Dat is iets wat Korneel Delbeke van De Standaard tot op vandaag nog steeds niet heeft begrepen. Getuige daarvan zijn tenenkrullend artikel van 26 april jl.