top of page

De criminele censuur van de medische tijdschriften. Big Pharma manipuleert onderzoek. (Deel 1/2)


Dr. Marcia Angell, een voormalig hoofdredacteur van de New England Journal of Medicine (NEJM), nam in juni 2000 ontslag na twintig jaar in de functie. Ze nam ontslag vanwege wat ze beschreef als de toenemende en onverdedigbare invloed die Pharma uitoefende op het prestigieuze tijdschrift en de machtige aangesloten verenigingen. Dus schreef ze er een boek over. Enkele echt belangrijke citaten van haar uit "De waarheid over geneesmiddelenbedrijven: hoe ze ons bedriegen en wat we eraan kunnen doen" zijn:


“Nu het vooral een marketingmachine is om medicijnen met twijfelachtige voordelen te verkopen, gebruikt big Pharma zijn rijkdom en macht om elke instelling die in de weg staat te coöpteren, inclusief het Amerikaanse Congres, de FDA, academische medische centra en de medische professie zelf. ”

Dr. Marcia Angell, voormalig hoofdredacteur van de New England Journal of Medicine (NEJM)


Het bovenstaande is precies waarom ik de VS de United States of Pharma noem. Merk op dat ze de FDA noemt.


Ik zeg al sinds het begin van de pandemie dat de federale gezondheidsagentschappen van de Verenigde Staten (en al lang) in een


staat van "total regulatory capture" (totale inbeslagname van de regelgeving) verkeren. De definitie van regulatory capture van Wikipedia:

Regulatory capture is een vorm van corruptie van autoriteit die optreedt wanneer een beleidsmaker of regelgever wordt gecoöpteerd om de commerciële belangen van een sector te dienen.