top of page

De eerste rampzalige vaccinatiecampagne voor Amerikaanse piloten

De vergeten geschiedenis van de rampzalige antrax vaccinatiecampagne in het leger.Een van de meest verontrustende gevolgen van het COVID-19 vaccin zijn de gevolgen voor de veiligheid in de luchtvaart. Recent zijn er talrijke schrijnende voorbeelden van piloten die een hartaanval kregen of stierven wat telkens tot een catastrofe had kunnen leiden. Er zijn opvallende gelijkenissen met een vaccinatiecampagne van een paar decennia geleden: de antraxvaccinatie voor militairen ten tijde van de Golfoorlog.


Covid narratief


Nu het Covid narratief begint te veranderen zoeken degenen die het ondersteunden naar redenen om hun foute beslissingen te verklaren waarmee ze lockdowns ondersteunden, vroegtijdige behandeling voor COVID-19 afwezen en eeuwigdurende vaccin-verplichtingen bepleitten.

Bijvoorbeeld:

- Het eerste brede pleidooi dat amnestie wil voor wanbeheer met vaccins in het verleden beperkte zich tot "we wisten het niet". De onzinnige aanpak van de pandemie werd gerechtvaardigd door een gebrek aan data.

- Het tweede pleidooi van Scott Adams (1) kwam erop neer dat degenen die zich tegen het narratief verzetten gewoon kop of munt hadden gespeeld en geluk hadden met de keuze die ze maakten.


"Sociaal bewijs"


Op mijn beurt heb ik twee kenmerken geïdentificeerd die sommige mensen ervan weerhielden zich al vroeg in het verhaal te laten meeslepen. In veel gevallen was daarbij het ene zonder het andere niet voldoende om iemand ervan te weerhouden zich te laten vaccineren. Zo ken ik bijvoorbeeld nogal wat mensen die ernstige bezwaren hadden tegen het vaccineren van kinderen maar die zich toch zelf lieten vaccineren tegen covid.


Om te beginnen baseren de meeste mensen zich op het "sociaal bewezen" (social proof) leerproces waarbij zij beslissingen nemen op basis van de ervaringen van hun gelijken. Het "sociaal bewezen" leerproces (vaak in verband gebracht met de Asch experimenten(2) helpt verklaren waarom een onzinnige boodschap die op grote schaal in de media wordt verspreid snel overgenomen wordt door veel leden van de samenleving. Om dezelfde reden is de medische wereld vaak niet in staat bewijs te zien dat de algemeen aanvaarde theorie tegenspreekt.


Daar tegenover staat altijd een minderheid die geen “sociaal bewijs” nodig heeft om zelf beslissingen te nemen. Zij zullen doorgaans de eersten zijn die een nieuwe trend overnemen (zoals een aandeel kopen voordat iedereen het doet en de waarde ervan omhoog schiet). Bij vrijwel iedereen die ik heb leren kennen die tegen het COVID-19 verhaal inging heb ik dit trekje in hun persoonlijkheid vastgesteld.


Daarnaast worden we als samenleving vaak met dezelfde soort misdaden geconfronteerd waardoor degenen die dit doorzien minder geneigd zijn zich hieraan te laten vangen. Zo zagen we dat bij COVID-19 zowat elke misstap zich in het verleden al had afgespeeld. Robert F. Kennedy heeft bijvoorbeeld opmerkelijk werk verricht door de aandacht te vestigen op wat Anthony Fauci deed in de begindagen van HIV waarna hij een bijna identiek script gebruikte voor COVID-19. Door te leren uit het verleden kan je voorkomen dat iets opnieuw gebeurt.


Een van de belangrijkste precedenten voor de COVID-19 reactie was, naast de begindagen van AIDS, het grotendeels vergeten fiasco met het antraxvaccin.(3)


Het Golfoorlog Syndroom (GWS – Golf War Syndrome)


De Golfoorlog betekende een snelle en overdonderende overwinning voor de Verenigde Staten. Maar kort na de oorlog kreeg zo’n 36% van de soldaten (ongeveer 250.000 van de 697.000 die gediend hadden) een slopende ziekte die uiteindelijk bekend werd als "Golfoorlog Syndroom (GWS)". Aanvankelijk vertelde de legerleiding aan de veteranen dat stress aan de basis van deze ziekte lag (wat om vele redenen onzinnig was). Daarna kwamen ze met een reeks tegenstrijdige studies op de proppen om uit te leggen wat andere oorzaken van GWS zouden kunnen zijn.


Hoewel er iets te zeggen valt voor veel van de mogelijke oorzaken van GWS is de experimentele antrax-vaccinatiecampagne tijdens de Golfoorlog de grootste boosdoener. Dit werd snel duidelijk doordat in de andere landen die deelnamen aan de Golfoorlog, en waar de soldaten niet gevaccineerd waren, GWS bijna niet voorkwam. In de Verenigde Staten werd bij soldaten die het land nooit verlieten maar die wel gevaccineerd waren een identieke ziekte vastgesteld. (Inclusief bij degenen die tien jaar na de Golfoorlog werden gevaccineerd).


Deze tweet van een congreslid Thomas Massie (4) bevestigt dat velen de antraxvaccins nog steeds beschouwen als de oorzaak van GWS.


De pokken


Naast de COVID-19 vaccins waren nog een paar andere vaccins, die aan de brede bevolking werden toegediend, gevaarlijk genoeg om een breed verspreid verzet tegen het gebruik ervan uit te lokken. Het oorspronkelijke pokkenvaccin (dat vaak niet werkte) bracht veel schade teweeg. Een eeuw geleden inspireerde dit tot een van de grootste protestbewegingen om een einde te maken aan de vaccinatieverplichting (die uiteindelijk een cruciale rol speelde bij het beëindigen van de pokken). Recent werd pokkenvaccinatie voorbehouden voor het leger maar ook dit werd stopgezet vanwege de aanzienlijke bijwerkingen die dit veroorzaakte.


Het HPV of Humaan Papillomavirus Vaccin, dat in 2006 voor het eerst werd goedgekeurd, veroorzaakte heel wat schade toen het eenmaal op de markt kwam. (Dit vaccin werd, net als het COVID-19 vaccin, goedgekeurd op basis van frauduleuze klinische proeven. Daarbij werden veel bijwerkingen onder tafel geveegd door onder andere de deelnemers aan de proeven te brainwashen). Een soortgelijk draaiboek drong zich op aan de regering om ervoor te zorgen dat de verkoop van COVID-19 vaccins kon blijven doorgaan.


"Micro-beroertes"


Het belemmeren van de circulatie is een belangrijk mechanisme dat schade door vaccinatie veroorzaakt (b.v. door bloedcellen aan elkaar te laten kleven). Dit verschijnsel wordt het vaakst waargenomen bij de meest risicovolle vaccins, bijvoorbeeld door de werking van het spike-eiwit van de COVID-19 vaccins. Als je eenmaal weet hoe je deze schade kunt identificeren kan je bij gevaccineerde personen geregeld subtiele neurologische stoornissen als gevolg van “micro-beroertes” waarnemen. Een van de meest opmerkelijke gevolgen die aan het antraxvaccin wordt toegeschreven was dat gevaccineerde moeders kinderen zonder ledematen op de wereld zetten. Ik ken geen enkel ander vaccin waarbij dit is waargenomen. Van deze geboorteafwijking is bekend dat ze het gevolg is van een aanzienlijke verstoring van de bloedsomloop bij de foetus (Tegenwoordig wordt het antraxvaccin in het eerste trimester van de zwangerschap afgeraden).


Hoewel er meerdere kandidaten zijn om tot meest gevaarlijk vaccin te worden uitgeroepen zal dit artikel aantonen dat er veel argumenten zijn waarom het antraxvaccin het gevaarlijkste vaccin is dat ooit aan een groot aantal mensen werd toegediend. De strategie die het leger gebruikte om de bijwerkingen te verbergen en de getroffenen op het verkeerde been te zetten is heel nuttig om te begrijpen hoe de COVID-19 vaccins werden georkestreerd.


De Antrax vaccins

Een afdeling binnen het leger was helemaal gericht op het ontwikkelen van tegenmaatregelen bij het gebruik van biologische wapens. Aangezien miltvuur één van de gevaarlijkste biologische wapens is die er bestaan werd er gedurende tientallen jaren aan een vaccin gewerkt. Het beste vaccin dat tegen miltvuur kon ontwikkeld worden had helaas een aantal tekortkomingen. Het was moeilijk in grote hoeveelheden te produceren en de fabrikant had vaak problemen met de kwaliteitscontrole van het eindproduct. Er waren 4 tot 6 doses van het vaccin nodig. Het was niet zo effectief tegen virusstammen die voor biologische wapens konden gebruikt worden (waartegen je eigenlijk wil vaccineren) en het duurde maanden voordat het immuniteit creëerde bij de ontvangers.


Ten tijde van de Golfoorlog bestond de vrees dat Saddam Hoessein miltvuur tegen de Amerikaanse soldaten zou inzetten. Hoewel er geen ideale optie bestond was daarom toch een oplossing via vaccinatie nodig. Net voor het begin van de oorlog werd een verdachte antrax-vaccinatiecampagne gestart die volgens vele militairen een grootschalig experiment op soldaten was.


Een groot aantal militairen vertelde dat zij plotseling moesten verzamelen en naar een vaccinatieplaats gestuurd werden voor een niet nader omschreven vaccin. Daarbij werd hen verteld dat het vaccin dat zij zouden krijgen niet in hun medisch dossier zou worden genoteerd en dat alleen "Vaccin A" op hun dienstkaart zou vermeld worden (voordien werd op deze manier al een "Vaccin B" toegediend waarvan gedacht werd dat het voor botulinetoxine was). Naarmate de weerstand tegen het antraxvaccin toenam (na meer en meer verhalen over ernstige bijwerkingen of sterfgevallen als gevolg van het vaccin), werd het leger ook steeds agressiever in het verplicht toedienen van het vaccin voor iedereen.


'Direct Order'


Deze documentaire (Direct Order) geeft een idee van de menselijke kost van dit vaccinatie-programma (terwijl u ernaar kijkt, zal u een aantal griezelige parallellen opmerken met wat we nu zien gebeuren.


Lang nadat de Golfoorlog was afgelopen ging de antrax-vaccinatiecampagne door. Het aantal sterfgevallen leidde er uiteindelijk toe dat in 1998 een wet werd aangenomen die grotendeels verbood dat militairen gedwongen werden experimentele (niet door het Food and Drug Administration goedgekeurde) medicijnen te gebruiken. In 2004, nadat een rechtbank de antrax-vaccinatieverplichting nietig had verklaard, werd een wet aangenomen die bepaalde vergunningen voor noodgevallen toestond. Bevriende soldaten, die al schade leden door eerdere vaccinatie en die maandenlang probeerden de illegale COVID-19 vaccin-verplichting legaal te vermijden, bevestigden dat het leger ervoor koos de wettelijke procedure te negeren die ze deze keer moesten volgen.


De antrax catastrofe leidde ook tot onderzoeken door het Congres bij het DoD (Department of Defense – ministerie van Defensie). Hierbij werd dezelfde werkwijze blootgelegd die volgens mij werd toegepast om de Amerikaanse bevolking de COVID-19 vaccins op te dringen. Gedurende deze procedures in het Congres was het DoD opvallend ontwijkend in het rapporteren van hun werking.


Een 'vuil' vaccin


Er resten een paar hypotheses om te verklaren waarom het miltvuur-vaccin zo schadelijk was. De meest waarschijnlijke, die ook door Nass wordt aangenomen, is dat er veel sluipwegen zijn gebruikt om de militairen op tijd te kunnen inenten voordat ze ingezet werden tijdens de Golfoorlog. Dat was vooral problematisch omdat het antraxvaccin per definitie een “vuil” vaccin was. Resultaat van het productieproces, waarbij grote aantallen antraxbacteriën gekweekt, gedood en vervolgens gezuiverd moesten worden, was immers een moeilijk te filteren stof die hoogstwaarschijnlijk bijwerkingen zou veroorzaken bij de ontvangers.


Doordat het vaccin in allerijl voor het leger werd geproduceerd werden stappen overgeslagen die vervuiling van het vaccin hadden kunnen vermijden. Zo werd bijvoorbeeld bij fabrikant Bioport een onderzoek gevoerd door GAO (de Government Accountability Organization dient als waakhond van het Congres). Hierbij werd ontdekt dat Bioport bij de uiteindelijke vaccinproductie de filters door grotere had vervangen. Deze geraakten niet langer verstopt maar waren ook niet meer zo effectief voor het zuiveren van het vaccin. Bovendien werd FDA niet op de hoogte gesteld van deze cruciale verandering. FDA maakte zich ook zorgen over andere aspecten van de kwaliteitscontrole van Bioport. Er rezen herhaaldelijk vraagtekens bij de productieprocessen en zendingen van het vaccin uit haar fabriek werden opgeschort.


Bioport moest, vermoedelijk als gevolg van de negatieve media-aandaacht die het antraxvaccin opleverde, uiteindelijk van naam veranderen en deze leverancier van defensie werd omgedoopt tot Emergent Biosolutions. Onlangs kreeg het bedrijf de productie van het COVID-19 vaccin van Johnson & Johnson in handen. Nadat er problemen met de kwaliteitscontrole aan het licht kwamen werd Emergent Biosolutions door FDA verplicht miljoenen verkeerd geproduceerde doses te vernietigen. Laat ons hierbij niet uit het oog verliezen dat FDA inspecteurs hun nek uitgestoken hebben door te wijzen op ernstige tekortkomingen in Amerikaanse vaccinfabrieken. Jammer genoeg heeft het FDA daar voor de rest zeer weinig mee gedaan. Deze problemen met de kwaliteitscontrole zijn alleen maar veel erger geworden tijdens Operation Warp Speed (het versnelde proces om COVID-19 vaccins massaal te produceren).


Opmerking: Er zijn nog twee alternatieve hypotheses om de toxiciteit van de miltvuurvaccins te verklaren. Beide zijn in zekere mate overtuigend maar ze worden door onvoldoende overtuigend bewijsmateriaal ondersteund. De eerste was dat het bij het leger gebruikte vaccin een experimentele squaleen hulpstof (een meervoudig onverzadigde koolwaterstof) bevatte die aanzienlijke bijwerkingen veroorzaakte (deze hypothese wordt besproken in het boek Vaccine A. (6). De tweede was dat veel van de symptomen die de gevaccineerden ondervonden afkomstig waren van een mycoplasma met een militair patent (deze hypothese is uitgebreid besproken door Garth Nicholson).(7)


Piloten van luchtvaartmaatschappijen


Hoewel veel mensen last van vliegangst hebben, is de luchtvaart in werkelijkheid verreweg de veiligste vervoerswijze. Die reputatie op het vlak van veiligheid is het resultaat van een robuust systeem (bijv. een copiloot voor elk vliegtuig) dat de luchtvaartindustrie en regeringen over de hele wereld hebben opgezet om het risico van elk mogelijk ongeval uit te sluiten. Wanneer zich toch een ongeval voordoet wordt dit uitgebreid onderzocht zodat de fout kan opgespoord en in de toekomst voorkomen worden.


Sinds het gebruik van de COVID-19 vaccins zijn er talrijke verontrustende incidenten gemeld van piloten die na vaccinatie hun licentie om te vliegen verloren. Als ik naar de ervaringen in mijn eigen omgeving kijk denk ik aan een goede vriend en arts die me inlichtte over een patiënte van wie de echtgenoot piloot was bij een grote commerciële luchtvaartmaatschappij. Na de vaccinatie ontwikkelde deze piloot permanent wazig zicht en hoofdpijn en werd hij sindsdien aan de grond gehouden.

Ook moesten vorig jaar paramedici, zodra we geland waren na een korte vlucht van ongeveer 90 minuten, een passagier met hartproblemen uit het vliegtuig halen. Op basis van de gesprekken die ik hoorde kon ik afleiden dat de patiënt waarschijnlijk zowel gevaccineerd als geboost was.


Sinds de invoering van de vaccins hebben zich ook talrijke opvallende voorvallen voorgedaan die reden geven om te denken dat de vaccinatie de veiligheid in de lucht in gevaar brengt (lees hier de substack van Steve Kirsch). Maar in alle gevallen waarin zich een hoogst ongebruikelijk ongeluk voordeed was de informatie die ik nodig had om vast te stellen of de vaccinatie verantwoordelijk was voor die sterfgevallen niet beschikbaar.


Er zijn daarentegen talrijke bijna-ongelukken geweest waarbij het vaccin de oorzaak bleek te zijn. Bijvoorbeeld:


- Kort na het opstijgen van Chicago O'Hare kreeg Patrick Ford een fatale hartaanval. Zijn copiloot slaagde erin de controle over te nemen en het vliegtuig te landen. Dit is het slechtste moment waarop een piloot onwel kan worden en het is een groot geluk dat de ervaren co-piloot het leven van de passagiers kon redden.


- Bob Snow (link naar Instagram) kreeg een plotselinge hartstilstand onmiddellijk na de landing op de luchthaven van Dallas-Fort Worth.


- Wilburn Wolfe kreeg 11 dagen na het J&J vaccin een migraineachtige hoofdpijn. Twee dagen later, terwijl hij geen dienst had, kreeg hij een beroerte. Hierna was zijn rechterzijde verlamd. In het ziekenhuis werd een hersenbloeding vastgesteld. Hij werd in een medisch geïnduceerde coma gebracht en stierf uiteindelijk 17 dagen na zijn eerste vaccinatie.


- Cody Flint, een landbouw-piloot, kreeg onmiddellijk na de vaccinatie een reactie die steeds erger werd. Twee dagen later raakte hij tijdens een vlucht ernstig gedesoriënteerd maar kon wonderwel veilig landen.


Over een aantal van de besproken piloten lees je ook in deze substack.
Flint's volledige interview is hier te vinden.
Gezien de mate waarin de FAA (Federal Aviation Administration) normaal gezien prioriteit geeft aan het elimineren van elk potentieel veiligheidsrisico bij luchtvaartmaatschappijen is het nogal vreemd dat ze geen van deze gevallen hebben onderzocht. In plaats daarvan verklaarde FAA dat de COVID-19 vaccins veilig en effectief zijn. Gelukkig heeft Steve Kirsch onlangs de publieke aandacht op deze kwestie gevestigd.


Kirsch ontdekte dat FAA in oktober 2022 in alle stilte de aanvaardbare drempelwaarde voor een elektrocardiogram (EKG) bij piloten heeft veranderd. Bij de medische keuring om te kunnen vliegen werd het toegestane PR-interval uitgebreid tot voorbij de drempel van 200 milliseconden (iets waarvan bekend is dat het correleert met een verhoogd risico op hartaandoeningen, waarover meer in dit interview). Deze verandering wijst erop dat FAA merkte dat een groot aantal piloten abnormale EKG waarden ontwikkelden en dat deze verandering nodig was om het aantal commerciële piloten op peil te houden. Hoewel het FAA deze theorie heeft ontkend hebben zij geen verklaring gegeven waarom die verandering dan wel werd doorgevoerd.


Veel piloten in de luchtvaartindustrie hebben ook rechtstreeks contact opgenomen met Kirsch om te vertellen welke slopende bijwerkingen zij gezien hebben van de COVID-vaccinatie, die piloten het vermogen ontnemen om te vliegen. Bovendien wezen ze op een dramatische toename van het sterftecijfer onder commerciële piloten sinds vaccins in de hele sector verplicht werden gesteld.


Piloten met antraxvaccinatie


Het leger hecht veel waarde aan zijn piloten (het kost veel om ze op te leiden en de vliegtuigen waarmee ze vliegen zijn nog duurder). Helaas lijkt hun waarde, zowel vroeger met de antraxvaccins als nu met de COVID-19 vaccins, niet op te wegen tegen de krachten binnen het DoD die hun programma's voor maatregelen tegen biologische wapens willen voortzetten.


Na de Golfoorlog was de luchtmachtbasis van Dover (gelegen in Biden's thuisstaat Delaware, waar de ramp zich voltrok toen hij hun senator was) een van de voornaamste plaatsen waar de gevaarlijke antraxvaccins werden ingezet. Er was veel vaccin-schade en dus was het niet verrassend dat ook veel militaire piloten getroffen waren en permanent hun vermogen om te vliegen verloren. Dit is een korte compilatie met enkele van hen:


Deze film laat zien hoeveel piloten hun vermogen om te vliegen, en nog veel meer, verloren en hoe ver het leger ging om hen te indoctrineren.


Toen ik dit artikel schreef nam ik ook contact op met een collega reumatoloog die eerder bij de Veteran's Administration had gewerkt met velen die getroffen waren door het antrax vaccin. Ik vroeg hem of hij ooit militaire piloten had gezien die het vermogen om te vliegen hadden verloren. Hij zei me: "Vergeet de mogelijkheid om te vliegen. Deze jongens waren er echt slecht aan toe. Velen van hen waren niet eens in staat om een auto te besturen."


Vanwege de problemen die bij de piloten werden vastgesteld stelde GAO (General Accounting Office: Rekenkamer van het Amerikaanse Congres) een onderzoek in naar de effecten van het antraxvaccin op de piloten en de vliegtuigbemanning. Hun rapport concludeerde:


- Tussen september 1998 en september 2000 koos 16% van de piloten en het boordpersoneel ervoor om over te stappen naar een niet-vliegende functie of ze gingen met pensioen om vaccinatie te vermijden. 20% van degenen die bleven was van plan om in de nabije toekomst te vertrekken.


- Tweederde van de reservisten of de nationale garde was geen voorstander van het vaccinatieprogramma tegen miltvuur of tegen toekomstige biologische wapens.


- De meeste bijwerkingen op de vaccins werden niet gemeld uit angst voor represailles.


- Naar schatting 37% van de ondervraagden had minstens één antraxvaccin gekregen en 85% van deze groep had een bijwerking (meer dan het dubbele van wat de fabrikant beweerde).


- 0,6% van de antrax-gevaccineerden kreeg een black-out (Cody Flint, hierboven al vermeld, kreeg een pijnlijke black-out tijdens het vliegen).


Piloten met problemen door het antraxvaccin


De boeken “Vaccin A” en “The Vaccine Epidemic” bevatten veel tragische verhalen over wat er gebeurde met piloten die getroffen raakten door bijwerkingen van het antraxvaccin. In wat volgt zal ik er enkele citeren. Als je bedenkt hoe belangrijk piloten voor het leger zijn is het verbazend dat de kwestie werd genegeerd en dat zij die getroffen werden in plaats daarvan door het leger gewoon zwaar geïndoctrineerd werden.


In 1997 was ik gestationeerd op Dover AFB, Delaware. Tijdens mijn verblijf in Dover hielp ik bij de follow-up van zieke veteranen uit de Golfoorlog voor het CCEP (Comprehensive Clinical Evaluation Program) in de Tri-State regio. De meesten meldden auto-immuunziekten zoals: ernstige pijn door artritis, uitslag, schade aan het zenuwstelsel, gevoelloosheid en tintelingen in de ledematen, overmatige vermoeidheid, multiple sclerose, duizeligheid, hart- en maagdarmproblemen. Zij klaagden ook over problemen bij hun verzorging waarbij ze vaak verwezen naar medische hulpverleners in actieve dienst die hen vertelden dat hun ziekten allemaal tussen hun oren zaten. Deze boodschap wordt helaas in de militaire geneeskunde nog steeds uitgedragen en naar verluidt ook doorgegeven aan nieuwe medische hulpverleners die in actieve dienst treden.


In de herfst van 1998 begon ik soortgelijke clusters van onverklaarbare ziektes op te merken bij onze gezonde en jonge vliegtuigbemanning. Ik was uit de eerste hand getuige van bizarre symptomen en ziekten die atypisch waren voor die populatie en leeftijdsgroep. Het viel op dat veel van de gemelde ziektes dezelfde waren als die welke zeven jaar eerder door veteranen uit de Golfoorlog waren gemeld. Helaas was de gemene deler het antrax vaccin. Het was bijzonder jammer dat de patiënten dezelfde behandeling kregen als veteranen die zeven jaar eerder hadden gediend.


  • Laten we als voorbeeld patiënt TSgt D.B. (Technical Sergeant en lid van de luchtmacht in actieve dienst) nemen. Die werd ziek na de antraxvaccinatie. Hij ontwikkelde myocarditis, (mogelijks door een auto-immune oorzaak), hartritmestoornissen en ontsteking rond het hartzakje. Korte tijd later werden bij patiënt D.B. shocks toegediend vanwege een hartritmestoornis. Enkele dagen later kwam een prop los uit zijn hart en kreeg hij een mini-beroerte. Voor zover ik weet werd dit voordien gezond bemanningslid om medische redenen afgevoerd om nooit meer te vliegen. Dit was geen geïsoleerd incident.


  • Kolonel J, een C-5 Galaxy-piloot en veiligheidschef van de luchthaven in Dover, werd zelfs zo ziek na de inenting dat hij naar verluidt tijdens een vlucht over de Atlantische Oceaan de vluchtleiding moest overdragen aan zijn copiloot om tijdens de vlucht op een bed in het vliegtuig te slapen. Captain He, een andere piloot, meldde een soortgelijk probleem tijdens een vlucht boven de Atlantische Oceaan. Hij ontwikkelde onverklaarbare duizeligheid (Gray-Outs), ernstige gewrichtspijnen samen met pijn en zeldzame laesies in zijn interne organen.


  • Kapitein J.R. een veelzijdig en ervaren gevechtspiloot geraakte nog moeilijk uit bed vanwege bot- en gewrichtspijn door artritis. Zijn ervaring met het antraxvaccin is goed gedocumenteerd in het congresverslag. Zijn bloedonderzoek na de vaccinatie toonde “seroconversie naar de auto-immuun marker ANA."(8)


  • Luitenant-kolonel Jay Lacklen is een ervaren en gedecoreerde gevechtspiloot die voordien geen artritis-symptomen vertoonde. Na vaccinatie ontwikkelde hij een artritische auto-immuun aandoening en er werd bij hem “een positieve bloedmarker voor auto-immuniteit” vastgesteld.


  • Kapitein Cheryl Angerer, nog een hoogopgeleide pilote, ontwikkelde gevoelloosheid en paresthesieën (tintelingen) aan één kant van haar lichaam na antraxvaccinatie van hetzelfde lotnummer als dat waarvan anderen ziek waren geworden. Kapitein Angerer was zo verontwaardigd over haar medische behandeling en de door het antraxvaccin veroorzaakte ziekte dat zij publiekelijk ontslag nam nadat zij een auto-immuunziekte had ontwikkeld. Ook bij haar werd bij bloedonderzoek na de vaccinatie de bloedmarker voor auto-immuniteit, ANA, vastgesteld.


  • TSgt J.M. is een voormalig vliegtuigbemanningslid met permanent huisarrest vanwege een ernstige auto-immuunziekte met ernstige bot- en gewrichtspijn, geheugenverlies en onverklaarbare duizeligheid. Zijn bloedonderzoek vóór de vaccinatie toonde geen bewijs dat wees op auto-immuniteit, terwijl het bloedonderzoek na de vaccinatie positieve bewijzen van auto-immuniteit liet zien.


  • Luitenant Jamie Martin ontwikkelde ernstige bot- en gewrichtspijn na de vaccinatie. Deze hoogopgeleide piloot weigerde zijn derde vaccinatie omdat hij eerder ziek werd van het antraxvaccin. Hij werd uit de dienst ontslagen.


  • Kapitein Jon Richter, een andere hooggekwalificeerde piloot van de US luchtmacht in Dover, getuigde die dag ook (onder ede). Hij ontwikkelde auto-immuun artritis na de vaccinatie.


  • Tenslotte kregen twee luchtmacht piloten van de Dover Air Force Base een beroerte na een antraxvaccinatie. Een van hen landde in januari 2002 een Fokker-100 passagiersvliegtuig, met ongeveer tachtig passagiers en bemanningsleden, op O'Hare International Airport in Chicago toen hij een beroerte kreeg door een bloedprop in zijn hersenen. Bij het dalen tot 13.000 voet en het snel landen op de landingsbaan voelde deze piloot de vingers van een van zijn handen gevoelloos worden.


  • Als copiloot sprak hij met de controletoren van O'Hare toen hij begon te lispelen alsof hij net uit een tandartspraktijk kwam met een mond vol novocaïne (verdoving). Het vliegtuig landde veilig maar bij onderzoek door artsen in Chicago testte deze piloot positief op antinucleaire antilichamen die de kernen van cellen aanvallen en die aangetroffen worden bij verschillende auto-immuunziekten. Militaire artsen schreven de klontervorming en de daaropvolgende beroerte van deze piloot toch toe aan een aangeboren hartafwijking (dezelfde conclusie werd gemaakt toen andere publieke figuren, zoals de vrouw van Justin Bieber, slachtoffer werden van een onverwachte beroerte ten tijde van het COVID-19 vaccin).


Opmerking: onlangs vertelde een vriend dat een bewusteloze vrouw op zijn eigendom was ingereden nadat zij tijdens het rijden een "onverklaarbare" beroerte had gekregen. Gelukkig kon hij haar tijdig naar het ziekenhuis brengen en zo haar leven redden.


Er waren nog meer personen binnen de Reserve Airlift Wing op Dover AFB die vaccins van hetzelfde lotnummer ontvingen die ook ernstige en onverklaarde ziekte en auto-immuniteit meldden. Er waren ook veel meer mensen met kwalen die zich niet durfden te melden uit angst voor represailles.


Luitenant Generaal Roadman verzekerde iedereen dat het vaccin volkomen veilig was en dat slechts een miniem percentage van de ingeënte militairen een negatieve reactie had gehad (terwijl de GAO, Government Accountability Office, het over 85% had). Ondertussen ontmoette ik meer van mijn squadrongenoten die waren ingeënt. Ze vertelden me dat ook zij verschillende reacties hadden gehad waaronder oorsuizingen, duizeligheid, spier- en gewrichtspijn en in één geval black-outs. De meesten hielden zich echter gedeisd en stonden niet te springen om hierover te spreken ook al uit angst voor represailles.


Uiteindelijk werden de problemen in Dover toegeschreven aan zeurende piloten, doen alsof, kinderachtig gedrag, onruststokers, leugenaars, roddelaars, groepsmentaliteit, stress, psychosomatische aandoeningen en onnauwkeurigheden in de rapportage. Deze benadering is helaas wat onze militaire en civiele leiding naar voor schuift als de algemeen aanvaarde beoordeling van de problemen met het antraxvaccin in Dover. Hierin bijgetreden door de professionele media die zich niet meer verplicht voelen om de mouwen op te stropen en de waarheid te achterhalen. Uiteindelijk is er iets heel erg fout gegaan in Dover.


Op de luchtmachtbasis van Dover bleek uit een onderzoek onder leden van een eenheid dat 32% na de antraxvaccinatie verregaande bijwerkingen ondervond zoals ernstige gewrichtspijn, geheugenverlies en artritis. Kolonel Felix Grieder, de commandant van Dover Air Force Base, maakte zich door de schadegolf na de antraxvaccinatie zo bezorgd dat hij contact opnam met het Pentagon.


Nadat het Pentagon hem tegenwerkte en weigerde in te gaan op zijn bezorgdheid, schortte Grieder het programma op (wat hem uiteindelijk zijn carrière kostte). Zes dagen later kwamen talrijke hoge officieren van het Pentagon opdagen om een raadpleging over de vaccins te organiseren. Velen op de basis waren hierdoor geshockeerd omdat een dergelijke reactie van de militaire commandostructuur uiterst zeldzaam is. De officieren verzekerden de militairen herhaaldelijk dat de vaccins veilig waren. Vertrouwend op zijn superieuren voerde Grieder de verplichting opnieuw in.


Hoewel er veel meer over dit debacle geschreven kan worden, viel mij één ding bijzonder op toen ik de getuigenissen van militairen van de Dover Airforce Base doornam: had men de problemen met het antraxvaccin voor soldaten niet aangepakt dan zou de burgerbevolking de volgende geweest zijn.


Conclusie


Ik ben herhaaldelijk getuige geweest van situaties waarin kleinere bevolkingsgroepen ernstig nadeel ondervonden van een onveilig farmaceutisch middel. Omdat er geen merkbare gevolgen zijn voor de algemene bevolking slaagt men er telkens opnieuw in om het onrecht onder het tapijt te vegen.


Laat me een van de meest iconische Holocaust-gedichten citeren (in veel opzichten van toepassing op mijn eigen leven):


Eerst kwamen ze voor de socialisten, en ik sprak me niet uit...

Ik was immers geen socialist.

Toen kwamen ze voor de vakbondsleden en ik sprak me niet uit...

Ik was immers geen vakbondsman.

Toen kwamen ze voor de Joden, en ik sprak me niet uit...

Ik was immers geen Jood.


Toen kwamen ze voor mij en er was niemand meer om voor mij te spreken.


Ik aarzel niet om te beweren dat het rampzalige COVID-19 draaiboek niet kon worden uitgevoerd als we ons in de begindagen van HIV hadden uitgesproken voor de homogemeenschap toen Fauci hen uitbuitte ten voordele van zichzelf (en zijn sponsors). Ik ben er evengoed van overtuigd dat de COVID-19 reactie niet had kunnen plaatsvinden als we ons meer hadden uitgesproken over en voor de veteranen die schade ondervonden door het antraxvaccin.


Het garanderen van de veiligheid in de luchtvaart is normaal prioriteit nummer één voor de regering en de luchtvaartmaatschappijen. Het is daarom verbazingwekkend dat er niets ondernomen werd om de fysieke paraatheid van onze piloten te garanderen. Als we echter een stap terug doen en kijken naar wat er in het leger is gebeurd met de antraxvaccins (die volgens mij een bèta-test waren van het ministerie van Defensie voor de COVID-19 reactie), dan wordt het veel duidelijker dat men de vinger niet op de zere plek wou leggen. Bedankt om de tijd te nemen om dit te lezen. Bedankt om te helpen de aandacht vestigen op deze vergeten medische tragedie.


(1)

Scott Adams (Windham (New York), 8 juni 1957) is de maker van het stripverhaal Dilbert. Daarnaast heeft hij ook een aantal sociale satires en experimentele filosofieboeken geschreven.

(2)

Het Asch-experiment, onder leiding van Solomon Asch, was een beroemd groepsdruk experiment dat was ontworpen om te testen hoe we reageren op groepsdruk en conformiteit. Wordt de mening en de individualiteit van een proefpersoon beïnvloed door de mening van de groep? Bezwijken we massaal onder groepsdruk?

(3)

Miltvuur of antrax wordt veroorzaakt door de miltvuurbacterie: Bacillus anthracis. De ziekte is bij mensen en dieren al heel lang bekend.

(4)

Thomas Harold Massie (geboren 13 januari 1971) is een Amerikaanse politicus en zakenman. Als lid van de Republikeinse Partij is Massie de vertegenwoordiger van de Verenigde Staten voor het 4e congresdistrict van Kentucky sinds 2012. Het district beslaat een groot deel van het noordoosten van Kentucky, maar wordt gedomineerd door de Kentucky-kant van het Cincinnati- gebied en de oostelijke buitenwijken van Louisville .

(5)

Dr. Nass is een board-gecertificeerde internist en een biologische oorlogsvoering epidemioloog en expert in miltvuur. Ze getuigde voor het congres in november 2001 over "Het voorbereiden van een medische reactie op bioterrorisme". Bovendien wordt ze veel geciteerd in een aantal artikelen over ebola.

(6)

Vaccine A.: Een boek van onderzoeksjournalist Gary Matsumoto beweert dat een door het ministerie van Defensie verstrekt antraxvaccin de oorzaak was van het Golfoorlogsyndroom en de oorsprong van een massale doofpotaffaire. Matsumoto noemt het het ergste incident in de militaire geschiedenis. Vaccin A is een vakkundig geweven verhaal dat dient als een waarschuwing voor deze door de mens veroorzaakte epidemie en is een broodnodig verslag van wat er fout ging en waarom.

(7) Download hier de theorie van Gareth Nicholson.

USCTestimony02.1.24
.pdf
Download PDF • 649KB

(8)

Bij systemische autoimmuunziekten kunnen auto-antistoffen voorkomen gericht tegen onderdelen van de celkern (anti nuclear antibodies, ANA), of het cytoplasma.

668 weergaven1 opmerking

1 則留言


Peter Braet
Peter Braet
2023年3月05日

Het was dan toch niet het "depleted uranium", of was het allebei tijdens de eerste golfoorlog?

Conclusie 1- Militairen hebben geen enkel respect voor het menselijk leven. Dat is ook de aard van het beroep: legaal moordenaar in opdracht van de Staat.

Conclusie 2- Dit is een grondig pleidooi om alle covid-gevaccineerden per onmiddellijk en definitief hun rijbewijs af te nemen. Tenslotte een veel gevaarlijker transportmiddel dan de luchtvaart.

Hetzelfde voor kraanmachinisten en andere gevaarlijke beroepen.

Als het allemaal waar is. Zodra de bijwerkingen voor de covid-vaccins bewezen worden: onmiddellijk verbod om nog machines te bedienen voor alle covid-gevaccineerden!

按讚
bottom of page