top of page

De militaire teloorgang van Europa

Deze column gaat over de manier waarop Europa de eigen veiligheid en de toekomst van de Europese burgers verkwanselt. En nee, ik ben geen militair deskundige, maar gezond verstand en enige kennis van natuurkunde blijken altijd weer nuttig te zijn.
Als we de politiek en de media mogen geloven, is de oorlog in Oekraïne de grootste bedreiging van West-Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Rusland is uitgeroepen tot de grootste existentiële vijand, en vanuit de militaire kaste worden we voorbereid op een totale oorlog met Rusland, en daar stap voor stap in gerommeld. Want Putin…. Misschien is het zinvol om eens na te gaan wat dergelijke oorlogshetze voor Europa gaat betekenen.


Bodemloze put


Welke machtsmiddelen bezit Rusland eigenlijk? Het levensgevaarlijke gemak waarmee voortdurend voorbij wordt gegaan aan de mogelijkheid dat Rusland militair zo hier en daar wat opties heeft, is verbijsterend. Dit, gekoppeld aan het feit dat Europa zijn militaire hardware kritiekloos stort in de bodemloze put van het Oekraïense conflict, onder verwaarlozing van de eigen verdediging die toch al weinig voorstelde, is van een dwaasheid die Europa slecht zal bekomen. De geopolitieke verhoudingen gaan definitief op de schop, en niet ten voordele van het Westen.


Laten we beginnen met vast te stellen dat energie de Achilleshiel van Europa is. Europa heeft een indrukwekkend tekort aan eigen energiebronnen om in de alsmaar groeiende energiebehoefte te voorzien. Voor wie dat niet gelooft, is het opblazen van de Nordstream pijplijn een teken aan de wand.

Het doet er eigenlijk niet eens toe wie die gasleiding heeft opgeblazen om te constateren da het voor Europa dramatische gevolgen heeft als de gasaanvoer uit Rusland stagneert. Ondanks de ideologische feitenvrije anti-CO2 retoriek ziet een grote energieverbruiker als Duitsland geen andere mogelijkheid dan de bruinkoolmijnen weer in bedrijf te nemen en die milieubelastende brandstof op grote schaal te verstoken.


Overal in Europa (maar vooral in Nederland) zijn de energieprijzen gigantisch gestegen, waardoor met name de lagere inkomensgroepen in grote problemen zijn gekomen. De Europese politieke elite schiet opzichtig te kort, en kiest voor de vlucht naar voren, met falend ‘beleid’ dat onder de noemer ‘Green Deal’ de burger door de strot gewrongen wordt. De enige reden dat in Europa geen energierevolutie ontstond, was de milde winter.


Wat houdt de ‘Green Deal’ precies in?


Ondanks alle bezwaren die tegen aanbod gestuurde energie ingebracht kunnen worden en door deskundigen al jaren ingebracht zijn, slaat Europa ‘vol gas’ gasloos de doodlopende weg van ‘renewables’ in. Tegen gigantische kosten, en met een totale ontkenning van de resulterende milieuproblemen, wordt de Noordzee volgeplempt met windmolens, en landbouwgrond vervangen door wat men graag idyllisch ‘zonneweiden’ noemt.


De onvermijdelijke oplossing heet uiteraard kernenergie, maar die enig zinvolle route is door de ‘boven ons gestelden’ in de ban gedaan. Dat Europa hiermee verwordt tot een open inrichting zonder hoop voor een toekomst is voor onwetende groene alarmisten van allerlei signatuur geen enkele overweging van enig gewicht. Want fossiel…