top of page
  • Foto van schrijverRedactie

De Orde der Artsen zet de bocht in, maar nog niet helemaal

Een maand geleden, op zaterdag 4 februari 2023 in het Waals-Brabantse Rixensart, nota bene de thuishaven van vaccinfabrikant GSK, vond een symposium plaats door de Orde der Artsen, afdeling Brussel en Waals-Brabant. Er was unanimiteit tegen de verplichte covidvaccinatie in de zorg. Het wetsontwerp waar minister Vandenbroucke de zorgsector zo lang de kast mee op joeg en dat ook in de Wetstraat al lang zijn momentum verloren had, mag dus definitief stof gaan vergaren.


Even betekenisvol is dat er voor het eerst een open, tegensprekelijk debat was tussen artsen met verschillende zienswijzen. Zelfs hier en daar een voorzichtige erkenning van de bijwerkingen van de covidprikjes en dan vooral van het feit dat die tot nog toe onderschat geweest zijn, onder meer door een gebrekkige rapportering.

Het symposium zelf verliep achter gesloten deuren. Daarom laten we enkele mensen aan het woord die er bij waren.


Dokter David BouillonDr. Bouillon: "Dit is de eerste keer in drie jaar tijd dat er een symposium plaats vond met een tegenstrijdig debat waarbij we de kans hadden om de waarheid te zeggen."


De Franse nieuwssite FranceSoir bracht op woensdag 8 februari een reportage met de Belgische huisarts David Bouillon. Wat hier volgt is een vertaling van dat artikel en het bijbehorende interview met dr. Bouillon.

Een belangrijk kantelmoment in België. Op een symposium dat op zaterdag 4 februari 2023 werd georganiseerd door de Orde der Artsen van Brussel en Waals-Brabant, verklaarden zowel professoren die voorstander zijn van verplichte vaccinatie als professoren die dat niet zijn, dat er nu "geen enkele reden" is om gezondheidswerkers te verplichten zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Een unanieme beslissing die “zich opdrong” vanwege het ontbreken van “overtuigend bewijs” van de effectiviteit van de vaccins tegen de overdracht van het virus. In deze "Debriefing" ontmoeten we dr. David Bouillon, een Belgische huisarts die aanwezig was op het symposium.


"Het is een regionale Orde, maar ze is belangrijk omdat haar voorzitter de vicevoorzitter is van de nationale Orde. Ze zijn allemaal unaniem, ook de professoren die voor zo’n verplichte vaccinatie voor verzorgers waren dat die niet meer aan de orde is”, benadrukte hij.


David Bouillon legde meteen de link naar de Franse verzorgers, "die onder het juk van hun bewindslieden zitten". [Nota van de vertaler: in Frankrijk zijn artsen en andere verzorgers die het covidvaccin niet namen, effectief hun job kwijtgeraakt.] Hij voegde eraan toe: "We moeten dit onrecht nu stoppen. Er zijn veel drama's geweest". De arts wijst erop dat dit "de eerste keer in drie jaar is dat er een symposium met een tegenstrijdig debat is geweest, waarbij we de gelegenheid hebben gehad om de waarheid naar voren te brengen", en is verheugd over het "ontwaken" van de Belgische bevolking, die tot dan toe "de gezondheidswerkers en de gangbare media voor 100% vertrouwde ten gunste van de vaccinatie", maar die zich nu "verzet" tegen de nieuwe vaccindoses. "De bevolking is maar heel geleidelijk wakker geworden omdat de media, die dit nieuws van het symposium overigens niet gebracht hebben, hun desinformatiewerk grondig hebben gedaan,” zei hij. Wat de bijwerkingen van de covidvaccins betreft, wijst Dr. Bouillon erop dat er nog een lange weg te gaan is om "de waarheid te achterhalen". De professoren (virologen, epidemiologen, ...) die deelnamen aan het symposium, en "die zichzelf de beste artsen van België noemen", zijn ook "unaniem in hun oordeel dat er zeer weinig ongewenste effecten zijn, en dat bijvoorbeeld de gemelde verstoringen van de vrouwelijke cyclus miniem zijn". "Dat is weer eens een manipulatie en een leugen.


Wij artsen stellen talrijke hartinfarcten, bloedstolsels, hartspierontstekingen, veel en ernstige verstoringen van menstruatiecycli … vast als ongewenste effecten na covidvaccinatie.

We zitten nog steeds in een maatschappij waar we de waarheid niet boven water krijgen en dat is dramatisch, want er zijn zoveel slachtoffers. Voor die professoren blijft het allemaal zeldzaam en verwaarloosbaar". Ik ben niet te spreken over het wegkijken en negeren van deze regionale Orde van de gevolgen voor de slachtoffers. "Het is abnormaal om een dergelijke reactie te horen terwijl de slachtoffers en de feiten er zijn. Sinds 2021 hebben we de schriftelijke getuigenissen, de medische dossiers ... In februari 2023 tonen de Orde en de professoren nog steeds minachting voor de slachtoffers".


Dokters Alain Colignon en Stéphane Résimont


Het Belgische onafhankelijke nieuwsmedium BAM kon na afloop van het symposium dokters Alain Colignon en Stéphane Résimont (zie zijn open brief van september 2022) interviewen. Zij wezen onder meer op het feit dat tot op het hoogste niveau van de Orde (met name ook bij vicevoorzitter Christian Melot) nu erkend wordt dat heel wat bijwerkingen van de covidvaccins niet gerapporteerd worden en dat de huidige informatie over schadelijkheid van de medicijnen niet volstaat.


Dr. Résimont toonde zich enerzijds verheugd over het feit dat "dissidente" artsen eindelijk de kans kregen zich uit te drukken en aan een volwaardig debat deel te nemen. Anderzijds was hij, net als Dr. Bouillon hierboven, teleurgesteld dat de meeste professoren die altijd hevige voorstanders van covidvaccinatie(plicht) geweest waren, die bijwerkingen bleven minimaliseren, terwijl hij in zijn dokterspraktijk elke week 10 à 15 patiënten ziet met schade als gevolg van die injecties. Hij riep die patiënten op van zich te laten horen door bijvoorbeeld brieven naar de Orde te schrijven. Ook klaagde hij aan dat sommigen bleven hameren op "long covid" (langdurige gevolgen van Covid-19-ziekte) als argument voor vaccinatie, terwijl ook daar goede en snelle remedies tegen bestaan, die hij in zijn praktijk toepast.


Ook Colignon juichte toe dat er eindelijk een echt, open debat had plaatsgevonden over het covid(vaccinatie)beleid en dat de Orde ervoor pleitte om in te toekomst vaker zulke open debatten met wetenschappelijke insteek te houden.


Hieronder kun je het hele interview met Colignon en Résimont bekijken (klik op de afbeelding).


Voortschrijdend inzicht


Anderen die erbij waren, getuigden dat de zeer vaccinofiele professor dr. Michel Goldman weliswaar nog altijd een fervent voorstander van de covidinjecties bleek en de bijwerkingen ervan bleef minimaliseren, maar tegelijk toegaf dat ze voor mensen jonger dan 45 eigenlijk overbodig waren. Dat weerspiegelt de algemene teneur tijdens het symposium: ook de voorstanders (van het covidvaccin en tot voor kort van een verplichting daarvan) erkenden dat de werkzaamheid van die vaccins beneden de verwachtingen blijft. Een zachte vorm van voortschrijdend inzicht, lijkt het wel.


Minister Vandenbroucke, volgt u het voorbeeld van de Orde der Artsen?


In de commissie Gezondheid van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers werd aan onze briljante minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, op 14 februari 2023 een vraag gesteld door parlementslid, Dominiek Sneppe (VB): Heeft de oversterfte van (vooral) december 2022 misschien iets te maken met de mRNA-vaccins en of hij die mogelijkheid ook overwoog of bestudeerde, dat zulk verband hoogst onwaarschijnlijk is omdat "er in december geen enkel overlijden gemeld is dat gelinkt wordt aan die mRNA-vaccinatie"?


Helemaal trouw aan zijn gebruikelijke stijl liet Vandenbroucke er scheldproza op volgen aan het adres van het parlementslid, dat hij van "geflirt met antivax" beschuldigde. Op haar verwijzing naar binnen- en buitenlandse experten die zulk verband wel degelijk serieus nemen, kwam geen antwoord. Je kunt de uitwisseling in de Kamer hier zien (tussen 03:04:00 en 03:14:10).

Interessant, want als het geachte parlementslid antivax is, en als wij antivax zijn omdat we al jaren waarschuwen voor mogelijke schade door covid- en andere vaccins, dan is de Orde der Artsen dat natuurlijk ook, want die erkent (eindelijk) wél dat de vele vormen van schade door de covidinjecties (waaronder soms een overlijden) al te vaak niet gerapporteerd worden. Het is ook wat tientallen mensen ervaren: artsen leggen de link niet of nemen die niet serieus, laat staan dat ze de bijwerking rapporteren bij het FAGG.


Alerte artsen vertellen in hun interviews en/of boeken (zoals Dr. Annys in onze Kompas aflevering) dat vele collega's, geconfronteerd met een mogelijke bijwerking van een covidvaccin, dat liever niet onder ogen zien en er zeker niet voor durven uit te komen, uit schrik voor de reactie van andere artsen en/of problemen met de Orde. Dat is zeker een van de verklaringen voor die onderrapportering. En schade die niet gemeld wordt, komt natuurlijk niet in de cijfers.


Maar daar is dus gelukkig enige verandering in aan het komen. Wanneer volgt minister Vandenbroucke het lichtend voorbeeld van de Orde?


Met dank aan auteur Erde van www.vaccinatieschade.be.

1.966 weergaven1 opmerking

1 Comment


Peter Braet
Peter Braet
Mar 04, 2023

Alle informatie was beschikbaar voor iedereen wie enig opzoekingswerk deed bij WHO, FAGG, EMA en de websites van de fabrikanten zelf om ervan overtuigd te zijn dat er mogelijk toch wel risico's verbonden waren aan de experimentele covid-19 vaccins. Als ik dat kon opzoeken en concluderen na een directeur van de Pfizer fabriek te Puurs in Terzake op VRT te horen zeggen "als wij op de normale manier moeten werken is er ten vroegste in 2036 een vaccin", dan konden artsen dat zeker.


De terughoudendheid is te verklaren omdat daar de fabrikanten vrijgesteld werden van schadeclaims in de verkoopsovereenkomsten met de EU, de overheid niet moet opdraaien voor vaccinatieschade daar de vaccinatie in zowel België als Nederland volledig vrijwillig was,…


Like
bottom of page