top of page

De regering maakt de weg vrij voor walgelijke embryonale experimenten in naam van de Wetenschap.

Bijgewerkt op: 4 mrt. 2023

De Nederlandse Demonische Embryowet

'Bron: substack Eva Vlaardingerbroek"

Het is onnodig te zeggen dat ik mijn regering wantrouw. Iedereen die ooit een van mijn interviews heeft gezien of mij heeft horen spreken over de tientallen inbreuken op de rechtsstaat die onze regering in de loop der jaren heeft begaan, weet dat. Denk aan de gruwelijke covid maatregelen, de afschaffing van het vermoeden van onschuld en recentelijk natuurlijk de onteigening (diefstal) van het land van onze boeren. Kortom: de mensen die ons regeren hebben niet het beste met ons voor. Dat weten we, maar wat daarna komt, heeft me onvoorstelbaar geschokt.


Een tijdje geleden was ik te gast bij BLCKBX en sprak advocaat Sven Hulleman over het plan van onze regering om de Embryowet te wijzigen. De huidige Embryowet beoogt kunstmatige inseminatie en IVF e.d. te reguleren en is sinds 2002 ongewijzigd gebleven. Maar dat gaat binnenkort drastisch veranderen, als het volgens de plannen van ons kabinet gaat.


Welke redenen geven ze dan om de wet te willen veranderen?


Nou, je raadt het al: ''om hem aan te passen aan de huidige stand van de wetenschap''.


Aha! DE WETENSCHAP! Na de afgelopen drie jaar kan ik me voorstellen dat al uw innerlijke alarmbellen afgaan bij het horen van die woorden - en dat zou ook moeten. Want ons kabinet, geleid door de Neo-Liberale hel-partij van Mark Rutte (de VVD) en de Democratische Partij van Sigrid Kaag (D66), wil nu grote veranderingen doorvoeren in deze Embryowet, waaronder:


Opheffing van het verbod op het creëren van embryo's voor andere doeleinden dan het tot stand brengen van een zwangerschap.

Wijziging van de definitie van "embryo", rekening houdend met de ontwikkeling op het gebied van "embryo-achtige structuren" (ELS) en het toestaan van twee soorten experimentele combinaties mens/dier die momenteel buiten de werkingssfeer van de Embryowet vallen.


Ja, lees dat nog maar eens.


Met andere woorden: ons kabinet wil het creëren van een embryo voor puur 'wetenschappelijke' doeleinden legaliseren. Met andere woorden, ze willen het legaal maken om leven te creëren buiten de baarmoeder, het in leven te houden met als enig doel ermee te experimenteren en het na 28 dagen weer te doden. En met dat leven willen ze dier-mens experimenten kunnen uitvoeren.


Hoe? Nou, twee opties.


Pluripotente stamcellen


Of ze gebruiken bevruchte "restanten" van embryo's van vrouwen die kozen voor IVF; of ze gaan werken met wat zij noemen "embryo-achtige structuren". Dat zijn structuren van stamcellen die de ontwikkeling van een embryo geheel of gedeeltelijk nabootsen - maar worden gecreëerd zonder dat er een echte eicel of zaadcel nodig is.


Alles wat ze daarvoor nodig hebben zijn " opgewekte pluripotente stamcellen " (iPSC) die zijn afgeleid van huid- of bloedcellen en zijn geherprogrammeerd tot een embryonale pluripotente toestand die de ontwikkeling mogelijk maakt van een onbeperkte bron van elk type menselijke cel dat nodig is voor therapeutische doeleinden.

Ter verduidelijking: Een pluripotente cel heeft het vermogen om zich in verschillende vormen te ontwikkelen.

Volgens mij kan Huxley's Brave New World niet langer als fictie worden beschouwd.

Het interessante hieraan is dat - zoals gebruikelijk - dit voorstel tot wijziging van de Embryowet aan het volk wordt gepresenteerd als noodzakelijk en dat het ook nog eens ethisch goed zou zijn. 'Als we de huidige stand van de wetenschap niet volgen, lossen we bepaalde medische problemen nooit op en kunnen we geen levens redden', wordt er gezegd.


Zo pleit de Nederlandse Raad voor de Volksgezondheid voor deregulering van een procedure waarbij menselijke iPS-cellen in een dierlijk embryo worden ingebracht, bijvoorbeeld in de hoop menselijke organen te kweken voor transplantatiegeneeskunde. Nou, wie kan daar tegen zijn, toch? Als je je nieren verliest, wil je toch ook een transplantatie?


En natuurlijk, maak je geen zorgen, het zal allemaal gebeuren onder streng toezicht en strikte waarborgen van de Centrale Commissie voor Onderzoek met Mensen (CCMO).


Wat ze echter niet vermelden is dat het de CCMO zelf was die pleitte voor de "noodzaak" om de Embryowet te wijzigen. En wat ze ook niet vermelden wanneer ze u proberen te lokken met hun mooie woorden over "vooruitgang" en "levens redden", is dat ze, om "levens te redden", leven creëren om er vervolgens mee te experimenteren, het te verminken en te doden.


Christen Unie


Het verbazingwekkende van dit alles is dat de Christen Unie, een christelijke partij die deel uitmaakt van de huidige regering absoluut niets heeft gedaan om dit plan te stoppen. Ze wassen hun handen in onschuld en kiezen voor de gemakkelijke weg door deze wet technisch gezien niet mede op te stellen, maar gewoon stil aan de zijlijn te blijven staan en erop te vertrouwen dat de linkse oppositiepartijen vóór zullen stemmen, zodat het er toch door komt zonder hun expliciete steun.


In feite is de enige partij in het Nederlandse parlement die inhoudelijke vragen heeft gesteld de gereformeerd christelijke partij, de SGP.


De leden van de SGP-fractie vroegen of je de beschermbaarheid van embryo's afhankelijk moet maken van andere belangen: ''Legt dit niet de basis voor het instrumentaliseren van menselijk leven in het belang van anderen op een manier die niet gewenst is?''


Het antwoord van onze minister van Volksgezondheid (D66) was natuurlijk geheel in lijn met de morele en intellectuele onsamenhangendheid die kenmerkend is voor moderne liberalen. Hij antwoordde:


,,De kerndoelstelling van de Embryowet is en blijft het vinden van een balans tussen respect voor (beginnend) menselijk leven enerzijds en het belang van andere waarden zoals de vooruitgang van de medische wetenschap en de kwaliteit en veiligheid van de toekomstige geneeskunde anderzijds. Met deze kerndoelstelling is de beschermbaarheid van het embryo niet absoluut, maar kan deze worden afgewogen tegen andere voor de samenleving belangrijke belangen.''


Op de vraag wat de morele basis vormt voor de "beschermbaarheid" van het embryo, antwoordde onze minister:


,,Het vermogen om uit te groeien tot een mens ligt ten grondslag aan deze beschermbaarheid. Dit geldt voor de Embryowet in zijn huidige vorm, en ik ben niet van plan deze te veranderen.''


Natuurlijk is hij niet van plan om het te veranderen, want hij weet dat de experimenten die hij nu wil reguleren op mens-dier embryo's, die ongeveer 99,9% menselijk DNA en 0,1% dierlijk DNA bevatten, vrijwel geen mogelijkheid hebben om uit te groeien tot een mens. Dus volgens zijn redenering en de omvang van de Embryowet, zouden deze wezens niet in aanmerking komen voor "bescherming".


En daar komen we tot de kern van dit alles. Stellen dat "het vermogen om uit te groeien tot een mens" een embryo "beschermwaardigheid" geeft, is moreel en intellectueel een loze stelling. En het is ook een gevaarlijke.


Ten eerste wordt volgens deze redenering de 'beschermwaardigheid' of waardigheid van een menselijk leven bepaald door de overheid. Dat betekent dat de overheid het ook kan afnemen. Dat concept zit me niet lekker en het zat de Founding Fathers van de Verenigde Staten van Amerika al helemaal niet lekker. Dat is de reden waarom zij in de Onafhankelijkheidsverklaring stelden: "dat alle mensen gelijk zijn geschapen, dat zij door hun Schepper bepaalde onvervreemdbare rechten hebben gekregen, waaronder Leven, Vrijheid en het nastreven van Geluk''.


Wat dit betekent is dat je geen rechten hebt omdat de overheid ze je heeft gegeven, maar omdat je door God geschapen bent. En dat kan men je niet afnemen.


Maar dat is precies wat ik denk dat elke op macht beluste regering in de wereld wil, dat je vergeet. Als we teruggaan naar het uitgangspunt dat een embryo bescherming verdient omdat het de 'mogelijkheid' heeft om een mens te worden; moeten we ons realiseren dat dit al het feit ontkent dat een embryo menselijk leven IS. Het ontkent het idee dat vanaf het moment van conceptie het leven wordt gevormd en bescherming verdient.


En dat is wat er gebeurt in een maatschappij die vervreemd is geraakt van God. In een maatschappij waarin mensen niet meer geloven dat God echt is en dat Hij de Schepper van het leven is en dat wij naar Zijn beeld zijn geschapen, is alles geoorloofd. Onze machthebbers denken dat zij God zijn.


Want als het leven niet heilig is en we ermee kunnen doen wat we willen, waarom mengen we dan geen menselijke cellen met dierlijke cellen? Waarom geen baby kweken buiten de baarmoeder? Waarom niet een heel leger van moederloze baby's creëren die je kunt gebruiken voor arbeid? Of misschien zelfs voor oorlogsvoering? Als het allemaal voor het grotere goed is, en wij kunnen beslissen wat dat grotere goed is, wat is dan het probleem?


Ik maak hier een extreem argument, maar alleen omdat het extreem is - en we niet graag denken dat het zou kunnen gebeuren, betekent niet dat het niet zal gebeuren. We kunnen er niet omheen dat mensen slechte dingen doen in naam van het goede. We moeten heel voorzichtig zijn, want als de Rubicon eenmaal is overgestoken en we beginnen in te grijpen in de menselijke natuur - in de schepping - zal het niet gemakkelijk zijn om er van terug te komen.422 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page