top of page
  • Foto van schrijverRedactie

De staat Florida schrijft brief aan FDA en CDC: 4.400% toename levensbedreigende aandoeningen


Het was tijdens de coronacrisis duidelijk dat sommige staten in de VS een ander beleid wilden voeren. Gouverneur De Santis van de staat Florida is er altijd heel duidelijk in geweest. Al werd hem wel verweten dat hij dat deed om electorale redenen.


Bij de volgende presidentsverkiezingen wordt De Santis wel eens genoemd om Trump op te volgen als kandidaat binnen de republikeinse partij.


De Florida Surgeon General Joseph Ladapo heeft nu een brief gestuurd naar de Food and Drug Administration (FDA). Daarin stelt hij dat er een toename is van 4.400% van meldingen van levensbedreigende aandoeningen in Florida sinds de uitrol van het mRNA COVID-19 vaccin.

"We hebben nog nooit dit soort reacties gezien na eerdere massale vaccinatie-inspanningen door de federale overheid. Zelfs het H1N1-vaccin leidde niet tot een dergelijke reactie. Alleen al in Florida zagen we een toename van 1.700% in meldingen na het uitbrengen van het COVID-19 vaccin, vergeleken met een toename van 400% in de toediening van vaccins in dezelfde periode. Het aantal meldingen van levensbedreigende aandoeningen steeg met 4.400%," - Florida Surgeon General Joseph Ladapo

Hieronder de brief aan de FDA en het CDC met daaronder ook de vertaling. Benieuwd of er gevolg zal aan gegeven worden.
De COVID-19 pandemie bracht veel uitdagingen met zich mee die de gezondheidszorg en de medische wereld nog nooit zijn tegengekomen. Hoewel de eerste reactie werd bepaald door een gevoel van urgentie en crisismanagement, is de State Surgeon General van mening dat het van cruciaal belang is dat wij als volksgezondheidsdeskundigen de reacties aanpassen aan het heden om een toekomst in kaart te brengen die wordt geleid door gegevens.

De State Surgeon General stelt de gezondheidszorg en het publiek in kennis van een aanzienlijke toename van het aantal meldingen van Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) uit Florida na de uitrol van het COVID-19 vaccin.


Alleen al in Florida was er een toename van 1.700% in VAERS-meldingen na de introductie van het COVID-19-vaccin, vergeleken met een toename van 400% in de totale vaccinatietoediening in dezelfde periode (figuur 1).

Het aantal meldingen van levensbedreigende aandoeningen steeg met meer dan 4.400%. Dit is een nieuwe toename en werd niet waargenomen tijdens de H1N1-vaccinatiecampagne van 2009. Er is behoefte aan aanvullend onbevooroordeeld onderzoek om de korte- en langetermijneffecten van de COVID-19-vaccins beter te begrijpen.

De bevindingen in Florida komen overeen met verschillende studies die dergelijke risico's blijven aantonen. Om dit verder te evalueren schreef de Surgeon General een brief aan de U.S. Food and Drug Administration (FDA) en de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) waarin de risicofactoren in verband met de mRNA COVID-19 vaccins worden geïllustreerd en de noodzaak van extra transparantie wordt benadrukt.

Volgens een studie, Fraiman J et al, Vaccine. 2022 werden mRNA COVID-19-vaccins in verband gebracht met een verhoogd risico op ernstige ongewenste voorvallen, waaronder stollingsstoornissen, acute hartletsels, Bell's verlamming en encefalitis. Dit risico bedroeg 1 op 550 personen, wat veel hoger is dan bij andere vaccins.

Een tweede studie, Sun CLF et al, Sci Rep. 2022, vond een toename van acute hartstilstanden en andere acute cardiale voorvallen na mRNA COVID-19 vaccinatie.

Bovendien hebben Dag Berild J et al, JAMA Netw Open. 2022, het risico op trombo-embolische en trombocytopenische voorvallen in verband met COVID-19-vaccins beoordeeld en voorlopige aanwijzingen gevonden voor een verhoogd risico op zowel coronaire als cardiovasculaire aandoeningen.

Hoewel de CDC veiligheidssignalen heeft vastgesteld voor beroertes bij personen van 65 jaar en ouder na de bivalente boostertoediening, is er behoefte aan aanvullende beoordelingen en onderzoek naar de veiligheid van alle mRNA COVID-19-vaccins.

Ter ondersteuning van de transparantie herinnert de staat Florida zorgverleners eraan om de risico's en voordelen van alle klinische ingrepen nauwkeurig aan hun patiënten mee te delen, met inbegrip van de risico's van het COVID-19-vaccin naarmate er meer risico's worden vastgesteld en bekendgemaakt aan het publiek.

De staat Florida blijft zich inzetten om gemeenschappen te beschermen tegen de risico's van COVID-19 en andere volksgezondheidsproblemen, met name door het belang van behandeling en het bevorderen van preventie door middel van gezonde gewoonten te promoten. Wij moedigen onze partners in de gezondheidszorg en zorgverleners aan hetzelfde te doen.

647 weergaven0 opmerkingen
bottom of page