top of page

De terugkeer naar bescheidenheid, gezondheid en gezond verstand

Prof. Dr. Paul De Hert was één van onze wetenschappers uit de eerste reeks van Tegenwind. De Hert heeft sindsdien een lange weg afgelegd en over heel veel nagedacht. Hij gelooft in de toekomst en in natuurhumanisme. Het natuurhumanisme is een levensbeschouwelijke overtuiging, die vertrekt vanuit een groot respect voor mens en natuur. Waarbij de mens zich op gelijk niveau met de natuur situeert in plaats van erboven. Uit de natuur kan oneindig veel geleerd worden. En vanuit nederigheid en respect probeert het natuurhumanisme die wijsheid te ontginnen en gebruiken.


Dr. Erwin Annys schreef zijn visie hierover neer...


De voorbije drie jaar ging onze samenleving door een bijzonder moeilijke periode. Voor mij persoonlijk resulteerde dat in het verlaten van mijn functie als diensthoofd Neus-, Keel- en Oorziekten, Gelaats- en Halschirurgie. Het boek ‘Factcheck. Neen, niet elke arts deelt de mening van de televisie-expert' is daar mijn verslag van. Net als zovelen ging ik door een bewustwordingsproces. Ik kwam tot de confronterende vaststelling dat er verschillende tegenstrijdige visies bestaan op vlak van gezondheidszorg.


Waar ik niet meer omheen kon, was de pijnlijke vaststelling dat de farmaceutische industrie en de ‘haute finance’, via tal van internationale, nationale en regionale instanties, een bijzonder sterke greep heeft gerealiseerd op de arts-patiënt relatie, de essentie van de geneeskunde en dientengevolge op de gezondheid en het dagelijks leven van iedere burger. De effecten daarvan waren voelbaar tot in elke familie, elk gezin, elke persoonlijke relatie.


Angst zal terug gebruikt worden bij nieuwe pandemieën


De industrie en haar financiers hebben de samenleving overtuigd van het bestaan van een nieuw tijdperk. Een tijdperk dat zal worden gekenmerkt door het herhaaldelijk optreden van ‘gevaarlijke virusaanvallen’.


We moeten angstig zijn en onszelf beschermen door middel van regelmatige ‘vaccinaties’. We worden overtuigd dat alleen dit pad van versnelde behandelingen een uitweg kan bieden voor aankomende bedreigingen.

Ons leven zal voortaan bestaan uit ‘inter-pandemische’ periodes, waarbij continue waakzaamheid en een vernieuwd ‘normaal’ zal nodig zijn. Deze periodes zullen worden afgewisseld met periodes van pandemische uitzonderings- of noodtoestanden, waarin de (schijn?)democratie tijdelijk voor een openlijke technocratie wordt ingeruild. Gedurende de afgekondigde uitzonderingsperiode, wordt de burger gedwongen tijdelijk zijn basisrechten op te geven in het vermeende algemene belang.