top of page

Dossier: de groene illusie van het stikstofverbod

Bijgewerkt op: 16 nov. 2022Tegenwind brengt binnenkort een lange documentaire met de Nederlandse natuurkundige prof dr Kees de Lange over onder andere klimaatverandering, de rol van het door mensen geproduceerde CO2 daarin en natuurlijk ook over stikstof en het onrecht dat de boeren wordt aangedaan. Prof dr. de Lange is lid van een Amerikaanse denktank, de CO2 Coalition. Men wordt lid op uitnodiging, en de leden zijn stuk voor stuk deskundig op beta-gebied (natuurkunde, scheikunde, biologie, bodemkunde, geologie, technische wetenschappen, etc.) Bij zaken die in de belangstelling staan, vraagt het bestuur of er leden zijn die mee willen werken aan een wetenschappelijk artikel. Onderaan dit stik staat het volledige -technische- artikel in pdf-vorm dat op die manier tot stand is gekomen, geschreven door 4 auteurs, waaronder professor Kees de Lange zelf.


Naast kooldioxide (CO2) en methaan (CH4) is nu ook stikstofoxide (N20) opgenomen in het pantheon van antropogene "demonische" gassen. Volgens hen leiden de toenemende concentraties van deze moleculen tot een ongewone en ongekende opwarming en zullen zij op hun beurt leiden tot catastrofale gevolgen voor zowel onze ecosystemen als de mensheid.

Landen over de hele wereld zijn bezig het gebruik van stikstofmeststoffen sterk te verminderen of af te schaffen op basis van tot nu toe slecht begrepen eigenschappen van stikstofoxide. In Canada wordt een vermindering van de N2O-uitstoot met 40 tot 45% voorgesteld en in Nederland met maximaal 50%. Sri Lanka's volledige verbod op kunstmest in 2021 leidde tot de totale ineenstorting van hun hoofdzakelijk agrarische economie.


Om de broodnodige informatie over N2O te verstrekken, heeft de CO2-coalitie een belangrijk document gepubliceerd waarin het opwarmend effect van het gas en zijn rol in de stikstofcyclus worden geëvalueerd. Gewapend met deze essentiële informatie kunnen beleidsmakers nu weloverwogen beslissingen nemen over de kosten en baten van een verplichte vermindering van deze nuttige molecule.

Dit nieuwe document sluit aan bij eerdere verslagen van de CO2-coalitie over andere broeikasgassen, kooldioxide en methaan.


Belangrijkste punten uit het rapport:

Bij het huidige tempo zou een verdubbeling van N2O in meer dan 400 jaar plaatsvinden.

De opwarming van de atmosfeer door N2O wordt geschat op 0,064oC per eeuw.

De toenemende gewasproductie vereist een voortdurende toepassing van synthetische stikstofmeststoffen om een groeiende bevolking te voeden.