top of page
  • Foto van schrijverjvwing

Dr. John Campbell voor een week geschorst op Youtube

Bijgewerkt op: 7 mei 2023

U kent hem vast wel. De minzame dokter uit Engeland met zijn dagelijks medische updates rond gezondheid, de inentingscampagne en covid19 in het bijzonder. Jawel, die man, John Campbell.


Zijn kanaal wordt inmiddels door meer dan 2,75 miljoen mensen gevolgd. Hij wordt dus zeer druk bekeken en niet alleen door zijn abonnees. Ook de fact-checkers en censuur-organen van Alphabet Inc. houden hem nauwlettend in de gaten.


Tot ieder’s verbazing kwam dr Campbell gisteren met het volgende bericht,

U leest het goed. John Campbell had een interview-gesprek met voormalig Brits parlementslid Andrew Bridgen waarbij zaken zijn verteld die ‘tegen de beleidsregels van YouTube’ ingaan. Wat er ook van is… John Campbell is voor 7 dagen geschort op YouTube en kreeg een waarschuwing. De komende 7 dagen moet u dus geen updates of video’s verwachten op zijn YouTube-kanaal.


Het bewuste interview dat Youtube verwijderde en waarvoor hij een verbanning en waarschuwing opliep, dat vindt u hier, op een mediaplatform dat niet censureert,


Over twintig jaar kan je gelijk krijgen

Door zijn academische achtergrond in genetica en biologie, was Andrew Bridgen één van de zeldzame parlementsleden die de wetenschappelijke literatuur op haar merites en inhoud kon taxeren. Op 12 april jl werd hij uit de Tory-partij gezet omdat hij het had aangedurfd om de gevolgen van de mondiale vaccinatie-campagne te vergelijken met een Holocaust. Prof emeritus Norman Fenton, zelf van Joodse origine, trad Bridgen hierin bij door openlijk te verklaren dat hij de uitspraken in het geheel niet antisemitisch vond en hij de bezorgdheid van Bridgen deelt omtrent de veiligheid van deze injecties,

Afgelopen zondag 30 april, was Andrew Bridgen nog te gast bij GB News, waar hij het volgende verklaarde aan show host Neil Oliver,

Ik had vier maanden geleden een ontmoeting met een zeer vooraanstaand partijgenoot, en aan het einde van dat gesprek, dat ongeveer een uur duurde, zei hij ; "Andrew, er is momenteel geen politieke belangstelling voor jouw visie op de vaccins, maar over twintig jaar misschien wel, en dan zou je wel eens gelijk kunnen krijgen." Zijn laatste waarschuwing, toen ik zijn kabinet verliet, was, "Je moet je goed bewust zijn dat je het opneemt tegen de machtigste belangengroep ter wereld, met alle risico's van dien.” - Andrew Bridgen, 30 april 2023, GB NEWS

Terug naar de minzame en bezorgde John Campbell. Het is werkelijk schrijnend om dit in 2023 te zien gebeuren. We zijn inmiddels 2 volle jaren nadat het glashelder is geworden hoezeer deze injecties niet effectief bleken, en véél erger nog, ook niet veilig. Wie daar vandaag openlijk op durft te wijzen, die komt in het vizier van ‘Big Tech’, de online knokploeg van ‘Big Farma’. Dat blijkt alweer.


Operation Warp Speed


Uitgerekend John Campell… de doctor die - bij aanvang en dit tot op heden, zich louter beroept op wetenschappelijke rapporten, officiële data en gezaghebbende bronnen. In het voorjaar van 2020 was hij de eerste medisch expert die dagelijks echte medische info verstrekte via zijn videokanaal. Op basis van officiële mediaberichten en nieuwsbulletins schatte hij de ernst van deze nieuwe en snel verspreidende infectieziekte hoog in.


Het aantal officiële overlijdens was dan ook bijzonder hoog en de besmettingsgolven bleven maar aanzwellen. Hij riep de mensen op om de maatregelen goed op te volgen en toen ‘Operation Warp Speed’ in amper enkele maanden veilige en zeer effectieve vaccins had opgeleverd, was Dr Campbell er heilig van overtuigd hoe gezegend de mensheid was met dit reddingsmiddel, met dit technisch wonder. Hij riep zijn kijkers dan ook op zich te laten vaccineren. Iedere dag opnieuw illustreerde en documenteerde hij de doortastendheid van het gevoerde corona-beleid en de maatregelen.


Maar dan... Wanneer de mondiale inentingscampagne hooguit enkele maanden oud is, verandert gaandeweg zijn houding.


Leugens van Pfizer

Wanneer de injecties helemaal geen vaccins bleken te zijn volgens de aloude definitie van Merriam-Webster en de CDC, zag men dr. Campbell voor het eerst bedenkelijk in de camera kijken.


Niet veel later rollen de eerste rapporten binnen die erop wijzen hoe de injectie de verspreiding en besmetting met Sars-Cov-2 helemaal niet vermijdt. Integendeel, het leidde zelfs tot silent spreaders. Campbell is sprakeloos en vraagt zich luidop af hoe dit mogelijk is en waar de instanties blijven met een grondig onderzoek. Niet veel later zou blijken dat de injectie het virus niet doodt of neutraliseert.


Echt boos wordt hij wanneer blijkt hoe Pfizer en de CDC gelogen hebben over de werkzaamheid, de doeltreffendheid, de beschermingsgraad van deze inentingen. De beschermingsgraad bedraagt helemaal geen 95% zoals de pers en de medische wereld al die maanden hadden beweerd. Neen, uit de testrapporten die Pfizer voor 75 jaar achter slot en grendel wilde houden, blijkt dat de absolute beschermingsgraad hooguit 0,84% bedraagt.


Schadegevallen en oversterfte


Héél boos wordt hij wanneer rapporten uitwijzen hoezeer de geïnjecteerde spitstechnologie het immuunsysteem onderdrukt. Hoe het aantal KN-cellen, T-cellen (CD4, CD8), lymfocyten keldert en hoe hoge waarden worden opgetekend in granulocyten. D-dimeer testen duidden dan weer op microscopische bloedstollingen na injectie. Dr. Campbell schudt het hoofd. Hij begrijpt het echt niet meer.


Maar écht razend werd hij pas enkele maanden later, toen de eerste schadegevallen en nevenwerkingen doorsijpelden. Een trend die zich gaandeweg zou doorzetten in een afleesbare demografische oversterfte all-causes. Een trend die we tot op vandaag zien.


Cynisme, radeloosheid, ontgoocheling en gelatenheid, zo laat de lichaamstaal van dr. Campbell zich de laatste tijd nog het best omschrijven. Hij weet het ook niet meer… hoe het mogelijk is dat dit allemaal is kunnen gebeuren, waarom hier geen onderzoekscommissies aan worden gewijd. Waarom niemand wordt vervolgd en hoe het kan dat zovelen blind blijven voor het parcours dat de medische wereld, de farma-industrie, de politiek en de media hebben gereden. Eerst verbaasd, dan boos, later razend en daarop cynisch. Dat is het verwerkingsproces dat dr John Campell samen met zijn miljoenen kijkers heeft doorgemaakt. Daar wordt nu een hoofdstuk aan toe gevoegd. Hij is de komende week niet langer cynisch. Hij zit momenteel in de gecensureerde verwerkingsfase.

Hij is even monddood gemaakt.862 weergaven1 opmerking

1 Comment


Peter Braet
Peter Braet
May 04, 2023
Like
bottom of page