top of page

Groene energie uit wind en zon is eerder vuile energie en peperduur

Vanaf deze week kan je de derde aflevering bekijken van 'De ontrafeling van dogma's'. 'Zal de zon genoeg wind vangen?' is de titel van deze aflevering. Een beetje cynische titel waaruit blijkt dat het groene zonne- en windenergieplan ons zeker niet naar het Beloofde Land zal brengen.


De Europese 'Green Deal' wil dat Europa tegen 2050 klimaatneutraal wordt. Dit betekent dat er netto geen CO2-uitstoot meer mag zijn tegen 2050. Dit betekent ook dat onze energievoorziening tegen 2050 uitsluitend kan komen van energie zonder directe CO2-uitstoot zoals zon-, wind- en kernenergie, waarbij laatste vorm van klimaatneutrale energie niet expliciet werd opgenomen in de verschillende Green Dealinvesterings- en subsidiëringsplannen ten belope van meerdere duizenden miljarden euro.


Klimaatneutraal is een groen sprookje


Er is echter één groot structureel probleem met energie uit zon en wind: die energie is onvoorspelbaar en onbetrouwbaar en ongeveer 50% van de tijd niet beschikbaar, omdat de zon niet altijd schijnt (vooral tijdens de nacht en in de winter). De wind waait soms te weinig of soms te hard en die wieken kunnen dat dan niet omzetten in bruikbare energie. Dit fundamenteel en structureel probleem met zon en wind wordt door onze beleidsmakers en politici onvoldoende in rekening gebracht in hun Green Dealplannen voor 2050. Zij hopen op nieuwe revolutionaire stockagetechnologieën die dat probleem zullen oplossen. Helaas is de kans dat dat gebeurt heel klein.


Opslagprobleem voor groene energie


Een realistische en economisch rendabele technologie om voldoende extra (zon-wind) energie op te slaan in batterijen of via een tussenvorm zoals waterstof is nog steeds niet beschikbaar. Niemand kan beloven dat dat stockageprobleem tegen 2050 zal worden opgelost. Hetzelfde geldt voor 'CO2-capture', het verwijderen en stockeren van CO2 uit de lucht.


Een eerlijke analyse van de Europese doestelling om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken moet voor iedereen met gezond verstand duidelijk zijn: het is een groen sprookje met weinig kans op slagen, maar met grote catastrofale gevolgen voor onze economie en welvaart. Kortom, een peperdure oplossing zonder baten.


Waarschijnlijk zal men rond 2030 (hopelijk eerder) inzien dat de groene Keizer geen kleren had. Tegen die tijd zijn de Green Dealinitiatiefnemers Frans Timmermans (1961° ) en Ursula von der Leyen (1958°), respectievelijk vice- en voorzitter Europese Commissie, al lang op Europees pensioen.

Ik hoop dat hun opvolgers het groene schip zullen keren.


Met wiebelstroom uit zon en wind heb je geen stabiel elektriciteitsnet


Politici die zonder enige technische vakkennis de 'Groene Energie Transitie' hebben gebetonneerd in het klimaat- en energiebeleid, beseffen nog steeds niet dat die groene energie uit zon en wind, onbetrouwbaar en onvoorspelbaar is. Deze groene energie gaat dan ook nog eens gepaard met pieken en dalen als het op het elektriciteitsnet moet worden aangesloten. Een nachtmerrie voor de netbeheerders die moeten zorgen voor een stabiele belasting van het net. De enige oplossing voor dit 'wiebelprobleem' is een constante en betrouwbare back-upenergiebron op basis van fossiele brandstoffen of kernenergie. Dat creëert natuurlijk dubbele kosten.


De wiebelstroomparadox wou men in Nederland oplossen door het gebruik van biomassacentrales waarbij, door een boekhoudkundige afspraak met Europa , de uitgestoten CO2 niet moet worden gerapporteerd. In de praktijk betekent biomassa het verbranden van bossen waarbij de uitstoot van CO2 niet moet worden gerapporteerd.


Gelukkig is deze volksverlakkerij, waarbij oerbossen werden gekapt, vervolgens met schepen werden vervoerd en opgestookt in Nederlandse biomassacentrales een halt toegeroepen. Althans voor de bouw van nieuwe centrales. Biomassa is nog steeds ongeveer 2/3 van de Nederlandse 'groene elektriciteitsenergie'. Een regelrechte schande en groene hypocrisie.


Als ook vanaf 2035 iedereen met een elektrische auto moet rijden, wordt de groene chaos compleet. Ik zie al een Netflix-serie waar mensen gaan vechten voor toegang tot een stopcontact.


Economie en ziekenhuizen kunnen niet draaien op zon-windenergie


Tegen 2030 zal het hoogstwaarschijnlijk pijnlijk duidelijk worden dat onze industrie en ziekenhuizen niet kunnen draaien op een energiebron (zon en wind) die er niet altijd is. Bovendien onbetrouwbaar. Er is dus altijd een betrouwbare 'back-upbron' van fossiele energie nodig zoals olie, gas of nucleair die 24/7/365 beschikbaar is.

Het gebruik van meer groene hernieuwbare zon-windenergie betekent ook dat de noodzakelijke back-upcapaciteit groter moet worden… Daarbij gaat het kostenplaatje uiteraard meestijgen. Dat leidt tot de absurde situatie dat als je overschakelt naar meer en meer groene hernieuwbare energie, de back-up met fossiele brandstoffen of nucleair ook moet meegroeien en de kosten 'verdubbelen' voor een zelfde hoeveelheid output aan energie. Daarbij komt nog dat die back-up niet zomaar zonder extra kosten of technische effecten op het net kan worden aan- en afgezet. De ingenieurs van Elia kunnen erover meespreken.


Betrouwbare fossiele en nucleaire elektriciteit vervangen door onbetrouwbare zon-wind is economische zelfmoord

Het hoofdaandeel van Belgische elektriciteitvoorziening in 2022 was op basis van nucleair (47%) en fossiele brandstoffen (27%). Dat zijn twee betrouwbare energiebronnen die altijd (ook nacht en winter) beschikbaar zijn.

In dit bestaand kader (cijfers 2022) is zon en wind een kleine (20%) aanvulling op het net dat ook best zijn nut kan hebben voor particulieren. Maar om de haven van Antwerpen en grote ziekenhuizen te laten draaien op onbetrouwbare, niet altijd beschikbare, zon-windenergie is economische en menselijke zelfmoord.

Een chirurg in een ziekenhuis kan niet wachten op voldoende zon of wind om zijn operatie te beginnen.


Nucleair vervangen door zon-wind is economische zelfmoord


In België is er dan nog de bijkomende complexe dogmatische situatie van de beloofde kernuitstap…waarbij een klimaat neutrale energiebron (kernenergie heeft geen CO2 uitstoot) moet worden vervangen. Kernenergie vervangen door wind en zon alleen gaat niet vanwege 50% niet beschikbaar en gebrek aan voldoende stockage. Dus moeten er meerdere gascentrales bijkomen als back-up met de hierboven geschetste gevolgen: kosten zullen verdubbelen en de CO2-uitstoot gaat omhoog. Alternatief is om kerncentrales langer open te houden totdat onze beleidsmakers inzien dat de Europese Green Deal gebouwd is op groene waanzin waarbij Keizer Frans Timmermans en Keizerin Ursula von der Leyen geen kleren aanhebben en tegen 2030 beiden op Europees pensioen zijn.


De harde waarheid is dat er steeds een stabiele, betrouwbare 'base load- elektriciteitsvoorziening' nodig is, bestaande uit fossiele brandstoffen en/of nucleair. Zon en wind kunnen nuttig zijn als kleine bijdrage voor particulieren die het niet erg vinden om 's avonds en in de winter zonder stroom te zitten.


Giftige batterijen: grootschalige milieuvervuiling


Als we de Groene klimaatplannen uitvoeren, zal het gebruik van meer batterijen voor elektriciteit (auto’s en opslag) ook leiden tot een enorme vervuiling van het milieu met giftige zware metalen (Kobalt, Lithium, Mangaan,..) in landen die niet bekend staan als democratisch en waar milieuwetten een rariteit zijn.


Bovendien wordt er nog veel misbruik gemaakt van kinderarbeid.


Windmolens zijn vogelmoordenaars


Windmolens zijn vogelmoordenaars en alle klimaatactivisten zouden moeten protesteren tegen het gebruik van die ondingen. Ook Greta Thunberg heeft recent meegedaan met een betoging tegen een windmolenpark op het land van de Sami in Noorwegen.

Vandaar mijn oproep aan alle klimaatactivisten om hun energie te gebruiken om het milieu en de biodiversiteit te redden. Gooien met tomatensoep en zichzelf vastkleven aan een tafel is leuk, maar helpt onze planeet niet.

Zelfs reguliere media hebben begrepen dat die windmolens een catastrofe zijn voor zeldzame vogels zoals de jan-van-gent.Windmolens op zee produceren bovendien door constante blootstelling aan erosie (wind, hagel, zout,..) een gevaarlijke hoeveelheid van fijnstof. Het fijnstof dat zo ontstaat vormt op zichzelf al een gezondheidsprobleem voor mens en dier (denk aan de vissen) en bevat bovendien nog bisfenol-A, een mogelijk kankerverwekkende stof.

Samenvattend: groene energie uit zon en wind is eerder vuile energie, slecht voor het milieu en dodelijk voor mens en dier. En bovendien dubbel zo duur vanwege de noodzakelijke 'back-up'.

791 weergaven2 opmerkingen

2 comentarios


Peter Braet
Peter Braet
14 mar 2023

We staan nog maar aan het begin. Het wordt aanpassen of opkrassen, en de klimaatmaatregelen worden net zo totalitair als de coronamaatregelen. Omdat bijna iedereen het meest prangende probleem weigert te benoemen, en wie dat toch waagt krijgt een massa tegenwerpingen omdat bijna iedereen in de ontkenning wil blijven leven. De natuur zal het mettertijd vanzelf oplossen. Als een soort zo dominant wordt dat die soort het evenwicht verstoort en dus een plaag wordt zal bij het herstellen van het evenwicht -en de natuur neigt ernaar altijd het evenwicht te herstellen- die soort gedecimeerd worden en zullen enkel de meest geschikte exemplaren overleven. Tot dan zullen mensen per se allemaal willen blijven leven en dus blijven ontkennen wat hier het…


Me gusta

Dank Ferdinand, voor deze buitengewoon heldere illustratie met de beschikbare en voor iedereen controleerbare cijfers van wat ik mondeling in de vier documentaires aan de orde stel. Een mooi samenspel van beeld en harde onderbouwing.

Me gusta
bottom of page