top of page

Grondrechten onder voorwaarden: Vaccinatiedrang en de QR-pas

Nog voordat de eerste prik in Nederland was gezet, werd vaccinatiedrang en het coronatoegangsbewijs (CTB) binnen de ambtelijk kringen voorbereid.

Uit een grondige reconstructie door Daniel van der Tuin blijkt dat men vanaf het begin van de coronacrisis al nadacht over een immuniteitspaspoort.


Recent vrijgegeven WOB-documenten, die betrekking hebben op de eerste maanden van 2021, tonen aan dat de Nederlandse overheid in de voorbereidingsfase van de vaccinatiecampagne ook aan de slag ging met vaccinatiedrang en de ontwikkeling van een vaccinatiepaspoort. Tevens werd er wetgeving voorbereid, om middels de pasjes voorwaardelijke toegang tot de samenleving te kunnen verschaffen.


Dit proces voltrok zich al voordat de eerste prik was gezet. Er was toen nog zeer weinig bekend over de vaccins. Dit blijkt onder andere uit het beperkte begrip dat de Gezondheidsraad van de vaccins had.


Vaccinatiedrang, -dwang of -plicht door middel van het coronatoegangsbewijs (CTB) of een vaccinatiepaspoort zou alleen juridisch mogelijk zijn wanneer de vaccins de overdracht van het virus zouden stoppen. Dit bleek niet zo te zijn en daarvoor waren al sterke aanwijzingen, ruim voordat de vaccinatiecampagne aanving. Gegeven dit feit, zou de ethische of juridische discussie voor een CTB al overbodig zijn. Het was onethisch.


Belangrijk: Twitter censureert dit artikel

Na het plaatsen van dit artikel op Twitter, blijkt dat er geen interactie mogelijk is met de tweet. Er kan niet geretweet, geliked of geantwoord worden.

Als u het artikel waardeert, maak dan zelf een tweet met een link naar dit artikel.


Hoofdpunten

Vanwege de lengte van het artikel, wordt ge