top of page

Henry Kissinger: "Er is een reële oorlogsdreiging met Rusland en China die we zelf hebben gecreëerd"In een interview met The Wall Street Journal zegt de onsterfelijke Henry Kissinger (99) dat de VS zich op een gekke en irrationele manier gedragen waardoor ze zich op de rand van een oorlog met Rusland en China bevinden:

De voormalige minister van Buitenlandse Zaken (onder presidenten Ford en Nixon) ziet de wereld van vandaag dansen op de rand van een gevaarlijk verstoord evenwicht: "Er is een reële oorlogsdreiging met Rusland en China over kwesties die we zelf gedeeltelijk hebben gecreëerd, zonder enig idee hoe dit zal eindigen of waartoe het zou moeten leiden". Zijn de VS in staat om deze twee tegenstanders te beheersen door tussen hen te trianguleren zoals tijdens de Nixon-jaren? Hij antwoordt niet met een eenvoudig recept. “Je kunt nu niet zomaar vertellen dat we ze gaan opsplitsen en tegen elkaar opzetten. Het enige wat je kan doen is de spanning zeker niet laten toenemen en tegelijk opties creëren. Daarvoor moet je weten wat je wil bereiken.”

Wat de kwestie Taiwan betreft vreest Kissinger dat de VS en China op een crisis afstevenen. Hij pleit voor standvastigheid van de kant van Washington. "Het beleid dat door beide partijen werd gevoerd heeft ervoor gezorgd dat Taiwan zich kon ontwikkelen tot een autonome democratische entiteit wat voor vijftig jaar vrede tussen China en de VS heeft gezorgd. Je moet daarom heel voorzichtig zijn met maatregelen die de basisstructuur lijken te veranderen."


"Oekraïne zou als buffer tussen Rusland en het Westen voor meer stabiliteit zorgen"

Henry Kissinger zorgde eerder dit jaar voor controverse door te suggereren dat ondoordacht beleid van de kant van de VS en de NAVO de crisis in Oekraïne mogelijk heeft veroorzaakt. Volgens hem is het ernstig nemen van Vladimir Poetins veiligheidszorgen de enige optie. Hij is van mening dat het een vergissing was van de NAVO om aan Oekraïne voor te stellen om zich eventueel bij het bondgenootschap aan te sluiten: “Ik dacht dat Polen, net als alle traditionele westerse landen die deel hebben uitgemaakt van de Westerse geschiedenis, logische leden van de NAVO waren.”

Hij beschouwt Oekraïne daarentegen als een verzameling territoria die ooit aan Rusland waren toegevoegd en die de Russen als hun eigendom beschouwen. Waarbij hij beseft dat “sommige Oekraïners” daar anders over denken. Oekraïne zou als buffer tussen Rusland en het Westen voor meer stabiliteit zorgen: "Ik was voorstander van volledige onafhankelijkheid voor Oekraïne, waarbij ik denk dat dit land een rol als Finland kan spelen."

Kissinger: Er is een reële oorlogsdreiging met Rusland en China over kwesties die we zelf gedeeltelijk hebben gecreëerd, zonder enig idee hoe dit zal eindigen of waarheen het zou moeten leiden. Bezorgd om “Het verstoord evenwicht”

Kissinger bracht net een boek uit over leiderschap en hij ziet een gevaarlijk gebrek aan strategisch doelstellingen in het buitenlands beleid van de VS. Ik weet niet hoe u erover denkt, maar voor mij is deze waarschuwing echt veel onheilspellender afkomstig van een met bloed doordrenkt moerasmonster dan van een anti-imperialistische vredesactivist die niet spreekt vanuit de buik van de imperialistische machine. Deze man is letterlijk een oorlogsmisdadiger (Viëtnam-oorlog, hulp aan de coups in Chili en Argentina, nvdr) die, mee aan het stuur van een imperium, heeft bijgedragen aan het ontketenen van compleet onbegrijpelijke gruwelen over de hele wereld. Gruwelen waarvan de gevolgen nog steeds voelbaar zijn.

Bovendien is hij, voor zover je uit zijn eigen opmerkingen kunt opmaken, nog steeds niet veranderd.

Laura Secor van The Wall Street Journal laat er geen twijfel over bestaan: "Als we terug kijken op zijn lange en vaak controversiële carrière, is hij geenszins geneigd tot zelfkritiek". Ook Kissinger zelf is duidelijk tegen haar: ” Ik ga mezelf niet kwellen met zaken die we anders hadden kunnen aanpakken”.

Kissinger is en blijft dus een onbeschaamde oorlogszuchtige psychopaat. Maar als hij als persoon niet is veranderd, wat is er dan wel anders? Waarom waarschuwt hij nu tegen Amerikaanse agressie en roept hij luid dat de Amerikanen de zaken te ver hebben laten komen? Welnu, als Kissinger niet veranderd is kunnen we alleen maar vermoeden dat het Amerikaanse imperium moet veranderd zijn. De VS gedragen zich nu zo krankzinnig en onlogisch dat het een 99-jarige Henry Kissinger op de zenuwen werkt. Wat, als je er echt over nadenkt, een van de meest beangstigende zaken is die je je kunt voorstellen.


"Gebrek aan helder denken en planning"

Het verlaten van de herhaalde moorddadige waanzin, onder impuls van Henry Kissinger, voor deze nieuwe vorm van krankzinnigheid lijkt te zijn begonnen rond de eeuwwisseling. De toestroom van neoconservatieven in het Witte Huis, in combinatie met het chauvinisme dat op 9/11 volgde, zette de deur wijd open voor een tijdperk van interventiedrang en militaire expansie. Dat gebeurde op zo’n brutale en roekeloze manier dat veel leden van de oude garde deze aanpak probeerden te dwarsbomen.

Kissinger steunde de Irak-invasie van 2003, maar lang voordat die begon verklaarde hij dat hij bij de aanpak ernstige twijfels had door een gebrek aan helder denken en efficiënte planning. Het neoconservatieve doel was om, ten koste van om het even wat, een Amerikaanse hegemonie te bereiken over de ganse planeet. Dit leidde tot deze invasie (en het plannen van nog veel andere) en zorgde voor een consensus bij de gezagdragers over het Amerikaanse buitenlands beleid. Precies deze aanpak is verantwoordelijk voor de escalaties waarvoor Kissinger nu waarschuwt.

"Het PNAC-plan (verklaring onder deze alinea) vertrekt van een strategische confrontatie met China en een nog grotere permanente militaire aanwezigheid in alle uithoeken van de wereld”, zo schrijft Michael Parenti in zijn boek Superpatriotism uit 2004. "Het doel is niet alleen macht omwille van de macht op zich, maar macht om de natuurlijke hulpbronnen en markten van de wereld te beheersen. Macht om de economieën van elke natie in de wereld te privatiseren en te dereguleren. Macht om de mensen overal, inclusief de bewoners van Noord-Amerika, de zegeningen van een ongebreidelde wereldwijde 'vrije markt' in het strot te rammen. Het einddoel is niet alleen om op deze manier de overheersing van het kapitalisme wereldwijd te verzekeren. Het hoofddoel blijft het veilig stellen van de suprematie van het Amerikaanse mondiale kapitalisme door de opkomst van een andere mogelijk concurrerende supermacht te voorkomen."

Met "PNAC-plan" bedoelt Parenti de plannen van de neoconservatieven achter de beruchte, in Washington DC gevestigde, denktank Project for the New American Century. In deze plannen bepleitten ze expliciet unipolaire militaristische agenda's.


Henry Kissinger waarschuwt voor de gevaren van de Amerikaanse oorlogszucht, niet omdat hij tot inzicht is gekomen, maar omdat de Amerikaanse oorlogsmachine knettergek is geworden. Dat we nu op weg zijn naar confrontaties die als irrationeel bestempeld worden door iemand die, vanuit de centrale controlekamer, zo vertrouwd is met het functioneren van dit imperium zou ons allemaal moeten verontrusten. Als je het hebt over een dreigende oorlog, vooral een nucleaire, tussen grote wereldmachten is het laatste wat je nodig hebt dat één van de betrokken partijen geheel onvoorspelbaar en onzinnig handelt.

We moeten alles in het werk stellen om escalatie te vermijden en naar detente te streven. Dat moest niet vandaag maar al gisteren gestart zijn. Als je als oorlogszuchtig bestempeld wordt door Henry Kissinger, dan ben je zonder twijfel verdomd oorlogszuchtig.


Caitlin Johnstone is een onafhankelijke Australische journaliste en columniste.

https://caitlinjohnstone.com

Vertaling: Lode Devos

544 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page