top of page

Het fabeltje van de cholesterol kritisch bekeken door Prof Dr Pierre Capel

Cholesterol heeft veel verschillende en belangrijke functies in het menselijk lichaam.

Het is voor alle cellen in ons lichaam een essentiële bouwsteen van de celmembraan waardoor ze hun functies effectief kunnen vervullen.


Cholesterol is ook nodig voor de productie van zeer veel hormonen die een cruciale rol bij verschillende processen in het lichaam spelen, waaronder de regulatie van metabolisme, de voortplanting en de reactie op stress. Ook is cholesterol is betrokken bij de synthese van vitamine D en de productie van gal.

Cholesterol is zo belangrijk dat de lever dit in overmaat produceert, ongeacht de hoeveelheid cholesterol die via de voeding wordt ingenomen. De lever stuurt altijd meer dan voldoende cholesterol naar alle weefsels en organen en wat teveel is wordt weer naar de lever teruggestuurd.

Te weinig cholesterol is zeer slecht, maar wat is een goede waarde?


De laatste decennia is er een verband gelegd tussen hart en vaatziekten en cholesterol. En steeds wordt de geadviseerde “gezonde” waarde lager en lager. Als je naar de oorspronkelijke wetenschappelijke gegevens kijkt waarop dit idee is gebaseerd, is er iets zeer merkwaardigs aan de hand en komt het begrip fraude bovendrijven. Klopt de nu gangbaar aanvaarde stelling dat cholesterol laag moet zijn wel?


Tegenwind vroeg de mening van biochemicus Prof. Dr. Pierre Capel
23.173 weergaven1 opmerking

1 Comment


Peter Willems
Peter Willems
Jun 27, 2023

er wordt ook aangeraden om omega 3 supplementen te nemen om de cholesterol in balans te krijgen, dat is dan ook een fabeltje ?

Like
bottom of page