top of page

Klimaatneutraal Europa tegen 2050 is een waanzinnig duur groen sprookje

De Europese Green Deal wil dat Europa tegen 2050 klimaatneutraal wordt. Dat betekent dat er netto geen CO2-uitstoot meer mag zijn tegen 2050. Dat betekent ook dat onze energievoorziening tegen 2050 uitsluitend moet komen van energie die geen directe CO2-uitstoot met zich meebrengt, zoals zonne-, wind- en kernenergie. Kernenergie is in zijn huidige vorm zelfs niet opgenomen in de verschillende Green Deal investerings-en subsidiëringsplannen ter waarde van meerdere duizenden miljarden euro's.


Klimaatneutraal is een groene leugen


Er is 1 groot structureel probleem met energie uit zon en wind: die energie is onbetrouwbaar, want ongeveer 50% van de tijd is ze niet beschikbaar. De zon schijnt niet altijd (bv. tijdens de nacht en in de winter). Maar ook de wind waait soms te weinig en soms te hard, zodat de wieken hem niet kunnen omzetten in voldoende energie. Dit fundamentele en structurele probleem met zon en wind wordt door onze beleidsmakers onvoldoende in rekening gebracht in hun Green Deal plannen voor 2050. Zij hopen op nieuwe revolutionaire stockagetechnologie die het probleem zou oplossen. Helaas is de kans dat dit gebeurt heel klein.


Opslagprobleem voor groene energie


Een realistische en economisch rendabele technologie om voldoende extra (zon-wind) energie op te slaan in batterijen is nog steeds niet beschikbaar. Ook een tussenvorm, zoals groene waterstof, is op dit moment nog niet aan de orde. En niemand kan beloven dat het opslagprobleem tegen 2050 zal worden opgelost. Hetzelfde geldt voor “CO2-capture”, het verwijderen en opslaan van CO2 uit de lucht.


Waterstof is een uiterst explosief gas waardoor het niet alleen levensgevaarlijk maar ook een economische zotheid is


Het gebruik van groene waterstof als wondermiddel voor de opslag en het transport van energie, is economische waanzin vanwege een energieverliesfactor van ruim 70%. Het grote explosiegevaar maakt dit een uiterst brandbaar en explosief gas. Denk maar aan de Hindenburg Zeppelin catastrofe uit 1937, waarbij er waterstof vrijkwam door een lek. Bij de landingspoging in New York explodeerde de zeppelin en kwamen 35 passagiers om in een vlammende vuurzee.Ook bij de Space Shuttle Challenger catastrofe van 1986 was waterstof medeoorzaak van een explosie. Door een lek in de dichtingsringen van de raket kwam er namelijk ook waterstof vrij dat explodeerde. De raket werd volledig vernield en alle 7 astronauten kwamen om.
Economie en ziekenhuizen kunnen niet draaien op zon-wind energie


Tegen 2030 zal het hoogstwaarschijnlijk pijnlijk duidelijk worden dat onze industrie en ziekenhuizen niet kunnen draaien op een energiebron (zon en wind) die er niet altijd is. En we moeten de onbetrouwbare factor blijven benadrukken. Er is dus altijd een betrouwbare “back-up” bron van fossiele energie nodig zoals olie, gas, of van nucleaire energie, die 24/7/365 beschikbaar is.

Het gebruik van meer groene hernieuwbare zonne- en windenergie betekent tevens dat de noodzakelijke back-up capaciteit ook groter moet worden…

Logisch gevolg is dat het kostenplaatje ook stijgt. Dus meer en meer groene hernieuwbare energie zorgt ervoor dat de kosten “verdubbelen” voor een zelfde hoeveelheid output aan energie. Die back-up zorgt niet alleen voor extra kosten, maar ook voor technische problemen op het net. De ingenieurs van Elia kunnen erover meespreken. Elia is de transmissienetbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet en staat in voor de transmissie van elektriciteit. Elia stelt als netbeheerder het transportnet beschikbaar voor elektriciteitstransporten en waarborgt de balans tussen vraag en aanbod. En net op het vlak van vraag en aanbod stelt zich een probleem bij de wispelturige zonne- en windenergie.


Waar staat Nederland op vlak van groene hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit ?


De doelstelling van de Europese Commissie betreffende het aandeel hernieuwbare energie in de totale Europese energiemix ligt op 32% tegen 2030. Nederland haalt momenteel (cijfers 2021) ongeveer 13% uit hernieuwbare energie. Ongeveer 50% van deze groene energie bestaat uit biomassa, een eufemisme voor houtstook. Bovendien heeft “biomassa” een reële uitstoot van CO2, die echter op basis van een boekhoudkundige EU-regel niet moet worden meegeteld in de rapportering van de nationale CO2-uitstoot. Dit is hypocrisie en volksverlakkerij op zijn best.


Oude bossen in de VS, Canada en andere landen worden per schip naar Nederland gebracht en in Nederlandse biomassacentrales “opgestookt". De C02-uitstoot wordt als “klimaatneutraal” geregistreerd en niet opgenomen in de uitstootstatistieken.

Het is dus een pijnlijk feit dat Nederlandse groene hernieuwbare energie voor 50% bestaat uit “biomassa” of houtstook.


Dat betekent dat er tegen 2050 nog een enorme “hocus pocus” inspanning moet gebeuren om de Europese doelstelling van "klimaatneutraal" te bereiken. Een onmogelijke opdracht zelfs. Er is ook geen economisch haalbaar Europees plan, met kosten en baten, waarin dit stap voor stap wordt beschreven. Het blijft bij een groen naïef sprookje.


Waar staat België met groene hernieuwbare energie & klimaatneutraliteit?


De doelstelling van de Europese Commissie betreffende het aandeel hernieuwbare energie in de totale Europese energiemix ligt op 32% tegen 2030. Voor België is dit vertaald naar een bijdrage van 17,5% tegen 2030. Vandaag is het aandeel van hernieuwbare energie in de totale energieconsumptie in België minder dan 5%.


Dat betekent dat er tussen nu en 2050 nog een flinke inspanning moet gebeuren om de Europese doelstelling van "klimaatneutraal" te bereiken. Een onmogelijke opdracht. Er is in België ook geen economisch haalbaar plan waarin dit stap voor stap wordt beschreven. Het blijft bij een groen naïef sprookje.


We zullen ons concentreren op de elektriciteitsvoorziening als belangrijk onderdeel van de totale energiemix. De elektriciteitsmix in België in het jaar 2022 bestond, gemiddeld genomen, voor het grootste deel uit nucleaire energie (47%) en fossiele brandstoffen (27% ). Het aandeel van groene energie, zoals zonne- en windenergie, was ongeveer 22%. In maanden met weinig zon zien we uiteraard een afname van elektriciteit uit zonne-energie. Als voorbeeld geeft netbeheerder Elia de volgende cijfers voor december 2022: bijna geen energie uit zon. In december waren ze dus genoodzaakt de fossiele inbreng te verhogen naar 30%.


74% betrouwbare elektriciteit in België vervangen door onbetrouwbare zon en wind is onmogelijk


Het hoofdaandeel van Belgische elektriciteitsvoorziening bestaat nog steeds uit nucleaire energie (47%) en fossiele brandstoffen (37%). Dat zijn 2 betrouwbare energiebronnen die altijd beschikbaar zijn.

In dit bestaand kader zijn zon en wind slechts een kleine (gemiddeld 22%) aanvulling op het net. Maar ze zijn onbetrouwbaar en niet te voorspellen. Je kan de haven van Antwerpen en onze ziekenhuizen niet laten draaien op onbetrouwbare, niet altijd beschikbare, zonne- en windenergie. Een chirurg in een ziekenhuis kan niet wachten tot de zon schijnt of de wind waait.


Nucleair vervangen door zon en wind is economische zelfmoord


In België is er de bijkomende complexe situatie van de beloofde kernuitstap. Hier moet dus een klimaatneutrale energiebron, namelijk kernenergie, die geen CO2-uitstoot heeft, worden vervangen. Kernenergie vervangen door wind- en zonne-energie alleen zal niet mogelijk zijn, omdat deze 50% van de tijd niet beschikbaar zijn en er nog steeds geen betrouwbare opslagmogelijkheden zijn. Er moeten dus meerdere gascentrales bijkomen als noodzakelijke back-up en dit met de gekende gevolgen: de kosten zullen verdubbelen en de CO2-uitstoot gaat omhoog.


Een alternatief zou zijn om kerncentrales langer open te houden, totdat onze beleidsmakers inzien dat de Europese Green Deal gebaseerd is op groene waanzin. Uit deze Green Deal zal blijken dat Keizer Frans en Keizerin Ursula geen kleren aanhebben. En tegen 2030 zullen beide figuren op Europees pensioen zijn.


De waarheid is dat er steeds een stabiele betrouwbare “base load” elektriciteitsvoorziening nodig is, bestaande uit fossiele en/of nucleaire brandstoffen. Zon en wind kunnen nuttig zijn als kleine bijdrage voor particulieren die het niet erg vinden om in de avond en in de winter zonder stroom te zitten.

Groene slogan “Weg met fossiel en alles elektrisch.” is volksverlakkerij


Als een elektrische auto “bijtankt” dan is dat in Europa nog steeds hoofdzakelijk met elektriciteit uit fossiele brandstoffen. Maar het grootste probleem zijn de batterijen die nodig zijn voor al die auto’s. Er zullen namelijk onvoldoende grondstoffen zijn voor de batterijen voor het huidige aantal auto’s. Bovendien zijn een groot deel van de grondstoffen in handen van China. Deze twee ongemakkelijke feiten worden volledig doodgezwegen.


Als we de klimaatplannen uitvoeren, zal het gebruik van meer batterijen voor elektriciteit (auto’s en opslag) ook leiden tot een enorme vervuiling van het milieu met giftige zware metalen (Kobalt, Lithium, Mangaan,..). Deze grondstoffen bevinden zich bovendien in landen die niet echt bekend staan als democratisch en waar milieuwetten een rariteit zijn.

Bovendien worden daar ook nog veel inbreuken gemaakt tegen kinderarbeid.


Conclusie : groen sprookje met wind- en zonne-energie is totaal onrealistisch en slecht voor het milieu.


Een eerlijke analyse van de Europese doelstelling om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken, moet voor iedereen met gezond verstand duidelijk zijn: het is een groen sprookje met weinig kans op slagen. En we vrezen grote catastrofale gevolgen voor onze economie en welvaart.595 weergaven1 opmerking

1 Kommentar


Peter Braet
Peter Braet
28. März 2023

Nucleair en hernieuwbaar ( wind, zon, ... ) zijn niet compatibel. Wind- en zonneënergie kunnen rendabel zijn, maar dan moet nucleair eruit om de eenvoudige reden dat een kerncentrale net als kolencentrales moeilijk te regelen zijn in tegenstelling tot gascentrales. In een gasgestookte elektriciteitscentrale kan je het zo regelen dat minder gas verbruiken gelijk is aan minder elektriciteit produceren. In kolen- en kerncentrales kan je enkel de turbine minder laten draaien om minder elektriciteit te produceren en dan ben je geld (uranium, steenkool) aan het opstoken zonder volledige omzetting in elektriciteit. Het is in België al dikwijls gebeurd dat bij een strakke zuidwester windmolens stilgelegd werden om overbelasting van het net te voorkomen, in plaats van de kerncentrales minder t…


Gefällt mir
bottom of page