top of page

Klimaatneutraal Europa tegen 2050 is een waanzinnig duur groen sprookje

De Europese Green Deal wil dat Europa tegen 2050 klimaatneutraal wordt. Dat betekent dat er netto geen CO2-uitstoot meer mag zijn tegen 2050. Dat betekent ook dat onze energievoorziening tegen 2050 uitsluitend moet komen van energie die geen directe CO2-uitstoot met zich meebrengt, zoals zonne-, wind- en kernenergie. Kernenergie is in zijn huidige vorm zelfs niet opgenomen in de verschillende Green Deal investerings-en subsidiëringsplannen ter waarde van meerdere duizenden miljarden euro's.


Klimaatneutraal is een groene leugen


Er is 1 groot structureel probleem met energie uit zon en wind: die energie is onbetrouwbaar, want ongeveer 50% van de tijd is ze niet beschikbaar. De zon schijnt niet altijd (bv. tijdens de nacht en in de winter). Maar ook de wind waait soms te weinig en soms te hard, zodat de wieken hem niet kunnen omzetten in voldoende energie. Dit fundamentele en structurele probleem met zon en wind wordt door onze beleidsmakers onvoldoende in rekening gebracht in hun Green Deal plannen voor 2050. Zij hopen op nieuwe revolutionaire stockagetechnologie die het probleem zou oplossen. Helaas is de kans dat dit gebeurt heel klein.


Opslagprobleem voor groene energie


Een realistische en economisch rendabele technologie om voldoende extra (zon-wind) energie op te slaan in batterijen is nog steeds niet beschikbaar. Ook een tussenvorm, zoals groene waterstof, is op dit moment nog niet aan de orde. En niemand kan beloven dat het opslagprobleem tegen 2050 zal worden opgelost. Hetzelfde geldt voor “CO2-capture”, het verwijderen en opslaan van CO2 uit de lucht.


Waterstof is een uiterst explosief gas waardoor het niet alleen levensgevaarlijk maar ook een economische zotheid is


Het gebruik van groene waterstof als wondermiddel voor de opslag en het transport van energie, is economische waanzin vanwege een energieverliesfactor van ruim 70%. Het grote explosiegevaar maakt dit een uiterst brandbaar en explosief gas. Denk maar aan de Hindenburg Zeppelin catastrofe uit 1937, waarbij er waterstof vrijkwam door een lek. Bij de landingspoging in New York explodeerde de zeppelin en kwamen 35 passagiers om in een vlammende vuurzee.