top of page

Klimaatverandering? Ja. Klimaat alarm? Nee.

Naar aanleiding van de 4 delige documentairereeks "De ontrafeling van dogma's" die nu loopt op Tegenwind, brengt de Vlaamse klimaatspecialist Ferdinand Meeus extra duiding bij elke aflevering in de week van de première.


NASA satelliet metingen : geen global warming maar global greening


Klimaat alarm-boodschap klopt niet met waarnemingen


Volgens de wetenschappers van het door de Verenigde Naties in 1988 opgerichte Intergouvernementeel Panel Climate Change (IPCC) is er een nooit geziene, gevaarlijke klimaat opwarming, met als oorzaak menselijke uitstoot van CO2. Bijna elke dag worden we gebombardeerd door de reguliere media met angstaanjagende verhalen over de ondergang van onze planeet.


Zoals berichten over een gevaarlijke versnelling in het smelten van ijs, met meters stijging van de zeespiegel en dus het overstromen van Nederland als gevolg.


Zoals verhalen over toenemende bosbranden en dreigende hongersnoden. Allemaal de schuld van die gevaarlijke opwarming te wijten aan menselijke CO2 uitstoot. Alleen... de meeste waarnemingen weerleggen al die doemvoorspellingen.


Hoe groot is die vermeende gevaarlijke opwarming ?


Volgens het laatste IPCC AR6 rapport is de gemeten opwarming met thermometers ongeveer 1 °C sinds 1850. Wat het IPCC niet vermeldt is dat er in het recente verleden van onze planeet meerdere gelijkaardige temperatuur schommelingen zijn geweest, gelijkaardig in zowel grootte en snelheid. Denk aan de Romeinse Warme Periode en de warme periode in de Middeleeuwen.


Feit is dat 1°C gemiddelde stijging gemeten door thermometers sinds 1850 minder is dan het verschil in temperatuur tussen Groningen en Antwerpen. En gaan we niet graag op vakantie naar Spanje of Griekenland , waar het altijd minstens 10°C warmer is? Daar zijn niet meer klimaat rampen dan hier bij ons. De slogan “gevaarlijke opwarming” is dus eerder klimaat angst framing dan klimaatwetenschap.


Klimaatverandering is van alle tijden


Klimaat alarm wetenschappers van het IPCC vergeten ook steeds te vermelden dat er 8 ijstijden zijn geweest gedurende de laatste 800.000 jaar. Met wereldwijd gemiddelde temperatuur schommelingen van meer dan 8°C, zonder enig oorzakelijk verband met menselijke CO2 uitstoot. De laatste 2000 jaar zijn er ook temperatuur schommelingen geweest die vergelijkbaar zijn in snelheid en grootte met de huidige. Denk maar aan de Warme Romeinse Periode en aan de Middeleeuwse Opwarming rond 1000 AD, gevolgd door een “kleine ijstijd” rond 1700 AD. In zijn boek Spiegelzee (2017) geeft Prof. emeritus Kroonenberg van TU-Delft een overzichtelijke grafiek van de natuurlijke temperatuur schommelingen van de laatste 2000 jaar zonder oorzakelijk verband met menselijke CO2 uitstoot.Wie zijn die IPCC klimaat wetenschappers ?


IPCC wetenschappers worden door regeringen voorgedragen om mee te schrijven aan de IPCC rapporten die om de 5 à 6 jaar verschijnen. Uit de door regeringen voorgedragen lijst worden dan door het IPCC Bureau, samen met de schrijvers van het vorige IPCC rapport, een aantal wetenschappers geselecteerd die op de “juiste” manier kijken naar het vermeende klimaat probleem, zodat er geen tegenstrijdige meningen kunnen aan bod komen. Dit selectieproces is een typisch voorbeeld van hoe tunnelvisie en groepsdenken in stand wordt gehouden. Komt daar nog bij dat bij de oprichting van het IPCC in 1988 expliciet werd gevraagd om naar de menselijke oorzaken te kijken van klimaatverandering. Met name de uitstoot van CO2 door fossiele brandstoffen.


Wat doet het IPCC ?


IPCC doet zelf geen onderzoek. De geselecteerde wetenschappers moeten de wetenschappelijke literatuur bestuderen en daar een “coherente” samenvatting van maken.


In de praktijk betekent dit dat IPCC wetenschappers hun eigen gepubliceerde bevindingen moeten vergelijken met het werk van andere, niet-geselecteerde, wetenschappers. Dat leidt dikwijls tot situaties waarbij tegenstrijdige feiten-metingen-hypotheses , zoals te vinden in de vele publicaties, moeten worden afgewogen. In de praktijk wordt meestal gekozen voor de overtuiging van de geselecteerde IPCC-wetenschappers. Alternatieven worden niet meegenomen in het rapport. Vandaar het steeds maar bevestigen van wat reeds van het begin het uitgangspunt was : de mens is de oorzaak van alarmerende opwarming door uitstoot CO2.


Feiten-metingen die niet aanbod komen in de alarm boodschap van IPCC

  1. CO2 is geen vervuilende stof. Het is een kleurloos, reukloos gas. Het is voedsel , via fotosynthese, voor planten, groenten en bomen . Meer CO2 geeft meer groen. NASA satellieten hebben bevestigd dat onze planeet aan het vergroenen is dankzij een stijging van CO2 in de lucht van ongeveer 280 ppm naar 420 ppm gedurende de laatste 100 jaar. PPM staat voor parts per million of “deeltjes per miljoen”. In mensentaal van 0,03% naar 0,04%. De hoeveelheid CO2 in bier, cava of cola is ongeveer 6000 tot 10000 ppm bij elke slok. Ik denk niet dat iemand daar last van heeft.

2. Menselijke uitstoot van CO2 is ongeveer 4% van de natuurlijke uitstoot

(oceanen, land).


3. Er is geen versnelde zeespiegel stijging. Volgens een Deltares rapport van

Rijkswaterstaat is er langs de Nederlands kust een lineaire stijging sinds het begin

metingen in 1850 van ongeveer 1-3 mm per jaar. Geen versnelling dus en geen

meters stijging van de zeespiegel. We gaan niet verzuipen.


4. Ijsberen op de Noordpool zijn niet uitgestorven. Integendeel, hun populatie

is toegenomen.


5. Zee-ijs op Antarctica is vandaag groter dan 40 jarig gemiddelde.


6. Kleine eilanden en atollen zoals Malediven en Tuvalu zijn niet verzopen.

Integendeel, meeste zijn in grootte toegenomen.

7. Aantal bosbranden is wereldwijd gedaald.


8. Geen toename in catastrofale orkanen, noch in aantal of intensiteit.


9. Forse daling van natuur-klimaat rampen.


Er is een wereldwijde data bank, CRED EM-DAT, waar cijfers over klimaatrampen worden gedocumenteerd. En de cijfers zijn duidelijk : geen toename van klimaat rampen en forse daling klimaat doden.


Al deze feitelijke metingen die het klimaat alarm duidelijk weerleggen komen niet aanbod in de IPCC rapporten en worden ook niet gemeld door onze reguliere media.


De recente overstromingen worden ten onrechte gekoppeld aan “klimaatverandering”. Men vergeet steeds te melden dat er voordien meerdere gelijkaardige overstromingen zijn geweest. Niet klimaatverandering maar slecht waterbeheer is er dus de oorzaak van.

Klimaat alarm wetenschappers proberen alle trucjes van de kermis om hun angst boodschap te verkopen. Eerst een alarmerende klimaatopwarming , daarna een klimaatverandering (altijd gelijk) en nu een klimaatnoodtoestand met focus op weerextremen.

Klimaat is ondertussen big business geworden. Eentje waarbij miljarden geldtransfers van arme mensen uit “rijke” landen naar rijke mensen uit “arme” landen vloeien. Die “arme” landen hebben er natuurlijk alle belang bij om het klimaat probleem groter te maken, in de hoop op meer geld.


Wordt vervolgd.


Kijk hier naar de tweede aflevering van "De ontrafeling van dogma's".

1.665 weergaven3 opmerkingen

3 Comments


Beste Ferdinand,

Dank voor dit heldere, zeer feitelijke relaas. Ik heb er geen woord aan toe te voegen.

Kees de Lange

Like

Replying to

Blijkbaar is Lieven een verdwaalde filosoof die gelooft in het bestaan klimaat-negationisme ?

Like
bottom of page