top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Koude huizen zijn schadelijk voor uw gezondheid
Nu de winter voor de deur staat en de koude stilaan begint te bijten, de energiecrisis toeslaat en de belastingen worden verhoogd en de armen armer worden, leek het ons tijd om te kijken naar het bewijs van de effecten van koude huizen op de gezondheid.

De Britse wetenschappers prof. Dr. Carl Heneghan (directeur van het Evidence Based Medicine Centre van Oxford University) en prof. Dr. Tom Jefferson (epidemioloog, Oxford University) zochten het uit. Voor België en Nederland heeft Tegenwind geen studies gevonden, maar gezien de breedtegraad die we delen met Engeland, kunnen we er van uitgaan dat de resultaten vergelijkbaar zijn.

Het meta-onderzoek van Heneghan en Jefferson:


“We deden de gebruikelijke zoekopdracht en kregen 47 treffers. We hebben de volledige tabel op het Open Science Framework gezet (https://osf.io/dzmbp).


We hebben gekeken naar de effecten op ouderen en kinderen en het effect van huishoudelijke verbeteringen. En omdat er zo weinig bewijs is, hebben we verschillende vragen gesteld die moeten worden beantwoord.


De agentschappen en richtsnoeren maken verschillende belangrijke punten. In maart 2015 stelde NICE (het Britse National Institute for Health and Care Excellent, red.) voor om een single-point-of-contact systeem op te zetten om koude huizen te detecteren en voorstellen te formuleren om ze warmer te maken.

Age UK (een agentschap dat bejaardenhulp biedt, red) meent dat de kosten van koude huizen aan de ziekteverzekering in 2016 per jaar 1,36 miljard pond (1,57 miljard euro, red) bedroegen. Aangezien verwarming veel betaalbaarder was dan nu en de kosten uit de hand lopen, moet deze schatting worden herzien.


Je zou denken dat er een gecoördineerd systeem zou zijn om het aantal sterfgevallen door koude huizen vast te stellen. Toch lopen de schattingen sterk uiteen. Volgens ONS-cijfers (het Britse Bureau voor Statistiek, red) van 2015 waren er in de winter van 2014/2015 40.800 extra sterfgevallen door koude bij 65-plussers.


ONS-cijfers voor 2019/20 onthullen 28.300 meer wintersterfgevallen in Engeland en Wales, waarvan Age UK meende dat 8.500 sterfgevallen te wijten waren aan koude huizen.


Gezondheidseffecten van binnentemperatuur op ouderen

Een systematische herziening van de aanbevelingen voor de minimale drempel voor binnentemperatuurvoor Engelse huizen in de winter omvatte 20 papers. Het onderzoek werd uitgevoerd door het inmiddels opgeheven Public Health England (PHE), dat het bewijsmateriaal voor het Cold Weather Plan for England beoordeelde, dat minimum binnentemperaturen van 18 °C voor slaapkamers en 21 °C voor woonkamers had aanbevolen.

Twee andere studies vielen op.

Een daarvan wees erop dat een binnentemperatuur van 18 graden het absolute minimum is dat verenigbaar is met een lager sterftecijfer. De andere toonde aan dat het vermogen van fitte vrouwen van boven de 75 om huishoudelijke taken uit te voeren werd aangetast wanneer de binnentemperatuur slechts 15 graden bedroeg. Slechte huisvesting, slechte ventilatie, schimmel, vocht, slechte of geen verwarming en verblijf in een verpleeghuis werden alle in verband gebracht met een hoger sterftecijfer.


Het bewijs was echter beperkt voor minimumtemperaturen in woningen. Een van de meest bestudeerde gebieden was de bloeddruk, die aantoonbaar stijgt bij binnentemperaturen onder 18 °C. Uit laboratoriumstudies blijkt ook dat blootstelling aan koude de bloeddruk en het risico op bloedstolling verhoogt. Het bewijs voor drempel voor binnentemperatuur op chronische ziekten van patiënten was schaars. Het verslag concludeert dat de gezondheidseffecten beginnen op te treden rond 18 °C, en dat ouderen minder goed in staat waren lage temperaturen waar te nemen, en dat de effecten in deze leeftijdsgroep ingrijpender waren.


Gezondheidseffecten van binnentemperatuur op kinderen

Een systematische evaluatie van maatregelen ter aanpassing aan klimaatverandering bij astma bij kinderen: 20 studies werden meegenomen. Verscheidene gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken toonden aan dat het verbeteren van de ventilatie en het installeren van huisverwarming waarschijnlijk effectief zijn voor het verlichten van astmasymptomen bij kinderen, vooral in de winter. Het ene onderzoek bij astmatische kinderen had een lage respons, maar toonde een betere verwarming en minder schoolverzuim bij de kinderen. Opnieuw zitten we met een levensveranderend probleemgebied waar hoogwaardig onderzoek ontbreekt. De evaluatie concludeert dat verder onderzoek dringend noodzakelijk is om de effecten van aanpassingsmaatregelen op astma bij kinderen te evalueren.


Effecten van verbeteringen in het huishouden

Een systematisch onderzoek naar de gezondheidseffecten van woningverbeteringen. Het onderzoek omvatte 45 studies, de vroegste uit 1938 en de meest recente uit 2007. De algemene, ademhalings- en geestelijke gezondheid verbeterden na maatregelen ter verbetering van de warmte zonder schadelijke effecten.

Wat zorgwekkend is aan het bewijsmateriaal over de invloed van huisvesting op de gezondheid, is hoe weinig we weten. Studies zijn inconsistent en systematische reviews wijzen op de noodzaak van meer onderzoek. Het lijkt essentieel om de effecten van chronische ziekten te begrijpen, met name chronische ademhalingsziekten en hart- en vaatziekten.

Dus na de ellende die is opgelegd door de Covid-controlemaatregelen en het bloedbad van in de steek gelaten ouderen in verpleeghuizen nadat ze hun samenleving hebben zien desintegreren is de vraag: wat kunnen we doen om degenen te helpen die het het hardst nodig hebben?

Als u wilt weten hoe erg het kan worden, kijk dan naar de gevolgen van een strenge winter voor een onvoorbereide burgerbevolking in Oxfordshire in 1981-82. In die winter werden 18 patiënten met bevriezing doorverwezen naar de Peripheral Vascular Service - allen hadden bevriezing van voeten of vingers, sommigen van beiden.

Wij vinden dat er een aantal essentiële vragen moeten worden beantwoord.


Wat zijn de meest elementaire, kosteneffectieve ingrepen om huizen warm te houden?

Waarom houdt de regering geen schattingen bij van slechte huisvesting en koude huizen als het zo'n verschil maakt voor gezondheid en kosten?

Waarom worden de schattingen van het aantal sterfgevallen als gevolg van koude overgelaten aan een liefdadigheidsinstelling en waarom is er geen robuuste epidemiologische aanpak om de omvang van het probleem te begrijpen?


Nu Public Health England ter ziele is, wiens verantwoordelijkheid is het dan om het bewijs voor binnentemperaturen en gezondheidseffecten up-to-date te houden?

Wat zijn de effecten van temperatuurdrempels bij mensen met chronische ziekten, en wat zou de minimumtemperatuur moeten zijn?


Het antwoord van de regering is: "Het publiek zal worden aangespoord om deze winter hun thermostaat twee graden lager te zetten". Maar niemand is geïnteresseerd in de gevolgen voor de meest kwetsbaren; wie niet wordt gezien, wordt niet opgemerkt. Velen zullen hun verwarming niet eens aan kunnen zetten, laat staan lager zetten. Deze kwestie vereist een serieus onderzoeksprogramma om de problemen aan te pakken en kosteneffectieve maatregelen te nemen.


Als bijvoorbeeld een constante huistemperatuur van minstens 18 graden morbiditeit en sterfte voorkomt, moeten we dan niet een realistische toelage verstrekken om alle verwarmingskosten te dekken voor degenen die dat het meest nodig hebben? Als blijkt dat dit kosteneffectief is, kunnen we stookvoorschriften overwegen. In de tussentijd blijven de kwetsbaren in de kou staan: de ziektekostenverzekering moet de rekening betalen.

269 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page