top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Lees het etiket! Het is het vaccin van BioNTech, niet dat van Pfizer

Nu de paspoorten en mandaten voor Covid-19-vaccins geleidelijk door iedereen vergeten, maar vooralsnog niet vergeven zijn, is het nu een tijd van afrekeningen maken. Voor de overgrote meerderheid van de tegenstanders van de Covid-19-maatregelen bestaat er geen twijfel over wie vooral veroordeeld moet worden: Pfizer, de fabrikant van het gelijknamige vaccin, dat in de hele westerse wereld het standaard covid-19-vaccin werd.

Op Twitter cirkuleert de hashtag: #PfizerLiedPeopleDied.


Maar ondertussen blijkt dat Pfizer in feite niet de fabrikant is van het medicijn in kwestie. Het is tot op zekere hoogte wel verantwoordelijk voor het fysieke fabricageproces ervan voor veel (maar niet alle) markten, maar dit altijd in opdracht van een ander bedrijf, dat juridisch gezien de feitelijke (eigenaar en) fabrikant is: namelijk het Duitse bedrijf BioNTech.

En hoe weten we dat allemaal? Het staat gewoon gedrukt op het etiket! Zie hieronder.

"Gemaakt door..." en "vervaardigd voor..." Hoeveel duidelijker kan het zijn? Pfizer is een 'onderaannemer van BioNTech.

Een recenter productlabel met de handelsnaam "Comirnaty" ziet af van de "voor... en door..." vermelding, evenals van het Pfizer-adres. Hoewel het Pfizer-logo nog wel op het etiket staat, geeft het simpelweg BioNTech aan als fabrikant.


Dit zien we ook bij de Wereldgezondheidsorganisatie en regelgevers over de hele wereld, die eveneens BioNTech, en niet Pfizer, identificeren als de fabrikant van het "Pfizer-BioNTech"-vaccin.

Zoals hier bijvoorbeeld in de MHRA's "Informatie over het Pfizer/BioNTech COVID-19-vaccin voor ontvangers in het VK."

Hier de link van Health Canada.

Hier van de FDA.


En hier, ten slotte, van de Wereldgezondheidsorganisatie. (EUL staat voor "Emergency Use Listing")

Interessant is dat de EU op dit vlak een uitzondering vormt. De regelgevende documenten identificeren beide bedrijven als "fabrikanten", maar benadrukken altijd de status van BioNTech, als houder van de vergunning voor het in de handel brengen. EU-etiketten, zoals de hierboven weergegeven, geven ofwel aan dat het geneesmiddel is vervaardigd " door "Pfizer" voor "BioNTech of vermeld gewoon BioNTech als fabrikant.


Dat BioNTech het primaat had bij de productie van het geneesmiddel gold, niet verrassend, ook voor het vergunningsproces. De sponsor en "verantwoordelijke partij" voor de klinische proef, die het doelwit was van enorm veel argwaan en kritiek, was BioNTech, niet Pfizer. Pfizer wordt in het verslag van de klinische studie ook enkel als 'medewerker' vermeld.

Pfizer voerde de proef uit, maar namens BioNTech: als een soort onderaannemer, net als bij het fabricageproces.


Anderhalf jaar geleden kreeg BioNTech, niet Pfizer, de volledige goedkeuring van de FDA voor wat uiteindelijk het vaccin is geworden. De bovenkant van de biologische licentieaanvraag wordt hieronder getoond. De aanvrager is BioNTech. Pfizer fungeerde slechts als gevolmachtigde Amerikaanse vertegenwoordiger van het Duitse bedrijf.

Waarom worden de beroemde, via de Freedom of Information Act verkregen documenten van het autorisatieproces dan de "Pfizer-documenten" genoemd? Zelfs wanneer ze op briefpapier van Pfizer staan ​​of het stempel "Pfizer vertrouwelijk" hebben, was de rol van Pfizer altijd die van onderaannemer of agent. En vele staan ​​inderdaad op BioNTech-briefpapier en/of zijn voorzien van het stempel "vertrouwelijk - eigendom van BioNTech". Ze zouden bekend moeten staan ​​als de 'BioNTech-documenten'.


En waarom vernoemt de eveneens terecht beroemde klokkenluider, die Pfizer beschuldigde van fraude, de verantwoordelijke partij, zijnde Biontech, namens wie de vermeende fraude werd gepleegd, niet eens als medeverdachte?


Of het nu de bedoeling is of niet, het gevolg van de onophoudelijke woede tegen Pfizer is dat men niet ziet wat duidelijk zichtbaar is, namelijk dat het een product van BioNTech is en dat BioNTech, en niet Pfizer, de belangrijkste begunstigde is van een gigantische, door de overheden gecreëerde markt van Covid-19-vaccins.


Als dit erkend zou worden, zou het op zijn beurt steevast vragen oproepen over alle andere opvallende Duitse connecties met de Covid-19-pandemie en de pandemiereactie: van de betrokkenheid van Duitse onderzoekers in virusonderzoek in Wuhan, China, tot de razendsnelle ontwikkeling van het beruchte overgevoelige PCR-protocol door de toonaangevende Duitse viroloog Christian Drosten, dat ervoor zorgde dat de uitbraak van Covid-19 de “pandemie”-status zou krijgen, tot de overweldigende bijdrage aan het Covid-19-responsbudget van de WHO.


Of zoeken we nu te ver? Het is op zijn minst een rare strategie te noemen die wel zijn redenen zal hebben;554 weergaven1 opmerking

1 Comment


Peter Braet
Peter Braet
Apr 26, 2023

De gewone spraakverwarring in de media, zowel de reguliere als de alternatieve media. In dit geval begrijpelijk; ontwikkeling en vergunning zijn in handen van Biontech, een kleiner biotechbedrijf, de productie ging naar pharmagigant Pfizer. Uit de allereerste bijsluiter voor België:

Uit de informatie voor de vaccinatiecentra, ook vrij beschikbaar voor de burger:

En voor wie het interesseert de toen de allereerste prikken gezet werden al bekende bijwerkingen (later werden er nog meer ontdekt):

aanhangsel V

Like
bottom of page