top of page

Maurice de Hond: Mijn ‘voorspelling’ uit 1995 over technologie en AI

Artificial Intelligence, dat nu sterk in opkomst is, lijkt dezelfde grote impact te gaan krijgen als het internet, dat rond 1995 opkwam. Zoals de Amerikanen zeggen "You ain't seen nothing yet". Juist daarom is het interessant om het inleidende hoofdstuk van mijn boek uit 1995 nog een keer te presenteren. In de komende tijd komt ook dat onderwerp vaker aan de orde op onze site.


Mijn boek uit 1995


In 1995 schreef ik het boek “Dankzij de snelheid van het Licht”. Op dat moment had 1% van de Nederlanders internet. Juist omdat ik al sinds eind van de zeventiger jaren intensief met persoonlijke computers en communicatie bezig was, schatte ik in dat het internet een grote revolutie zou gaan betekenen en schreef dat boek. Met name wilde ik de lezers een beeld geven van wat op hen afkwam en hoe ze daar op zouden kunnen inspelen.


Mijn belangrijkste doel was om mensen te laten zien wat er op hen afkwam en hen helpen om te anticiperen op wat het voor hun werk en/of privéleven zou kunnen gaan betekenen.

Ik begon het boek met een “epiloog” in plaats van een proloog. Wilde een moment in de toekomst pakken en de wereld van dan beschrijven, zodat de lezers een gevoel zouden krijgen voor wat die veranderingen zouden kunnen betekenen.

Ik plaatste het 15 jaar in de toekomst, in 2010.


Een deel van wat ik toen beschreef, gebeurde al eerder dan in 2010, maar een ander deel later. En zeker met AI (artificial intelligence) zal daar nog meer van uitkomen.

Juist daarom vind ik het leuk om die epiloog, die ik 28 (!) jaar geleden heb geschreven, hieronder nog een keer te plaatsen. Het hele boek treft u hier aan.

Nogmaals, in 1995 had vrijwel niemand nog internet. Als je online wilde, dan moest dat via een modem en een telefoon. Google was er nog niet en er waren nog geen smartphones,


Epiloog (van “Dankzij de Snelheid van h