top of page

Maurice de Hond onderzoekt de oversterfte-piek van december 2022

December 2022 liet in Nederland een oversterfte zien van 3100 personen. Dat is bijna 25% meer dan verwacht werd. In de maanden oktober en november was dat resp. 16% en 10% meer dan verwacht. Over het hele jaar 2022 was er sprake van een oversterfte van 14.000 personen, vrijwel net zoveel als in 2020 en 2021.

Dit is de meest recente grafiek van het CBS van de (over-)sterfte in Nederland per week:
Al sinds het tweede kwartaal van 2021 is er sprake van een vrijwel aanhoudende sterfte die boven de lichtblauwe lijn zit (verwacht aantal overledenen). Sinds het tweede kwartaal van dit jaar is het aantal overledenen vrijwel steeds boven het lichtblauwe vlak. Dat houdt in dat er in die week sprake was van “oversterfte”.

In veel andere landen is iets vergelijkbaars aan de hand. (Er is een nieuwe site met de sterftecijfers uit de hele wereld, inclusief afzonderlijke per staat van de VS: Mortality-watch)


Maar één verhaal

Hoewel sommigen, zoals Anton Theunissen op virusvaria, al op een heel vroeg moment aandacht vroeg voor de opmerkelijke oversterfte, kreeg het verschijnsel weinig aandacht. Of het werd genegeerd, of het werd volledig toegeschreven aan Covid-19. Het was opmerkelijk daarbij in de tweede helft van 2021 met welk gemak aan de ene kant werd gesteld dat vaccinatie een grote bescherming bood tegen overlijden door Covid-19, maar aan de andere kant de oversterfte aan Covid-19 werd toegeschreven.


Toen vanaf het tweede kwartaal in 2022, in de periode met een veel minder virulente variant (Omikron), er vrijwel aanhoudend sprake was van oversterfte, begon het verschijnsel meer aandacht te krijgen en kwam het begrip “onverklaarde oversterfte” op. Hoewel er over de omvang van het onverklaarde deel grote verschillen in schattingen/berekeningen zijn.

En daar komen we direct bij de kern van de problematiek en ook van dit artikel aan. Terwijl met goede data, objectieve analyses en een open debat een behoorlijk goed inzicht gegeven zou kunnen worden in de verklaring voor deze aanhoudende oversterfte, is ook dit onderwerp het slachtoffer geworden van hetgeen sinds begin 2020 het geval is:

“Er is maar één verhaal en iedereen die zich daar niet aan houdt zal de gevolgen ervan merken”.

Ten aanzien van de oversterfte is het ene verhaal dat de vaccinaties veilig zijn en dat de oversterfte in ieder geval niet aan de vaccinaties kan liggen. Dus men komt dan met andere verklaringen. Korte- en lange termijn effecten van Covid-19 zijn daarvan de makkelijkste en als die niet toereikend zijn dan volgt nog een serie andere die indirect gekoppeld zijn aan Covid-19. Het is een apotheose van de patronen die we gezien hebben tijdens de Coronaperiode. Voor een andere lezing dan het dominante verhaal is niet alleen geen ruimte, maar degenen die het poneren worden minimaal genegeerd of erger.

(Het is tragisch om te zien hoe Dr. John Campbell zich de afgelopen drie jaar, vanuit zijn deskundigheid in alle redelijkheid via dagelijkse YouTube video’s (met 2,6 miljoen abonnees), in allerlei bochten wringt als hij het over oversterfte heeft om er geen relatie met het vaccineren te leggen, want anders krijgt hij een straf van YouTube. Iets wat het Nieuwe Wereld-kanaal in Nederland ook al heeft mogen ervaren. Iets wat de Nederlandse jarenlange strijders voor de vrije pers blijkbaar niet hebben opgemerkt, laat staan dat ze zich daarover afkeurend hebben uitgesproken).


Hoe zit het dan echt?

Ik ben een grote verscheidenheid van analyses en verklaringen tegen gekomen. Van zowel wetenschappers met een grote staat van dienst als onbekende cijferaars, van wie een deel echt boeiende analyses uitvoeren. De conclusies liepen uiteen van het ligt allemaal aan de vaccinaties tot het is volledig toe te schrijven aan Covid-19.

Door het ontbreken van echt goede data, die op een transparante manier verzameld is met het doel echt te weten te komen wat er aan de hand is, kan ik van geen van die analyses stellen dat ik vrijwel zeker weet dat die analyse klopt. Ik stel wel vast dat bij velen de analyse die uitkomt op datgene wat dicht ligt bij de opvatting die men vooraf had, als een goede analyse wordt gezien. En al het andere wordt genegeerd of de auteurs ervan verdacht gemaakt. Dat is een proces dat ik van alle kanten zie gebeuren.