top of page

Maurice de Hond over rapport van de OVV. "Rapporteurs zeer ontstemd over onwil regering en RIVM"

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (O.V.V.) in Nederland heeft in oktober jl. haar 2e rapport uitgebracht over de Coronacrisis. Het 3e rapport zou in concept ook klaar zijn en voor reacties gestuurd naar de ministeries. Delen ervan lijken al uitgelekt te zijn. Op de valreep van 2022 wordt het belangrijkste hiervan weergegeven.


Rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Belangrijkste adviezen van delen 1 en 2

In het licht van waar we nu staan en we nu weten zijn de volgende adviezen van de eerste twee rapporten meest relevant:

  • In het eerste deel ging het vooral over een betere voorbereiding voor een crisis, duidelijkere taakafbakening van alle hoofdrolspelers en een inzet van meer deskundigen dan alleen de medici. Ook vond het rapport dat gezorgd moest worden voor betere data en dat die ook bij besluitvorming gebruikt moet worden.

  • In het tweede deel was het eerste en belangrijkste advies het volgende: “Zorg ervoor dat de maatregelen die genomen zijn tijdens de coronacrisis zo spoedig mogelijk afzonderlijk worden geëvalueerd op de beoogde en niet-beoogde effecten ervan, zodat deze kennis beschikbaar is bij besluitvorming over soortgelijke maatregelen in een volgende besmettingsgolf of pandemie. Zorg bij toekomstige maatregelen voor een goede monitoring en evaluatie van effecten en uitvoeringsaspecten.”

  • Daarnaast ging het grootste deel van de adviezen – wederom – over de crisisstructuur van de overheid en de scheiding van verantwoordelijkheden van politici en adviseurs (zoals het OMT). Alsmede het advies om te komen tot een openbaar reglement voor het OMT en haar leden, waar o.a. ook staat hoe de woordvoering is geregeld.

Deel 3