top of page

Minister De Jonge en het RIVM manipuleerden de cijfers van ongevaccineerden in het ziekenhuisVolgens de WOB-documenten (Wet op Openbaarheid van Bestuur) blijkt dat Hugo de Jonge in staat bleek om het wetenschappelijk instituut RIVM (door het ministerie van VWS betaald) zover te krijgen dat zij cijfers manipuleerden zonder vermelding.

Het gaat over de periode vorig jaar, net voor de introductie van het Corona-toegangsbewijs. Om de noodzaak van dat bewijs te verantwoorden was het nodig om het publiek te doen geloven dat het een 'epidemie van de ongevaccineerden' was. Een zinnetje dat de wereld rondtoerde als ware het afgesproken tussen alle wereldleiders. Het zou toch niet?

Vlak voor de introductie van het coronatoegangsbewijs verspreidde het RIVM het persbericht dat 4 van de 5 mensen in het ziekenhuis ongevaccineerd was. Dit moest het draagvlak voor de QR-codes vergroten. Het ‘probleem’ was dat van 9% van de patiënten onbekend was wat de vaccinatiestatus was. Het RIVM wilde dit in een voetnoot vermelden, maar VWS drong erop aan om deze groep onder ‘ongevaccineerd’ te zetten en de voetnoot achterwege te laten. Omdat het cijfer aan ongevaccineerden vervolgens nog niet hoog genoeg was, werd geschoven met de definitie ‘gevaccineerd’. Mensen die het Janssen vaccin hadden ontvangen waren in eerste instantie tussen de 14 en 28 dagen ná de prik ‘deels gevaccineerd’. Deze groep werd nu onder de noemer ‘ongevaccineerd’ geschoven, samen met de groep die minder dan 14 dagen geleden gevaccineerd was zodat het getal van de ongevaccineerden nog groter werd. Omdat mensen met 2 prikken pas na 8 weken ‘volledig gevaccineerd’ waren, is het de vraag wat met deze cijfers is gebeurd. Dit laatste weten we nog altijd niet, omdat het RIVM de brondata angstvallig achterhoudt.

Het effect van het coronatoegangsbewijs bleek omgekeerd evenredig met de doelstelling omdat de overheid koppig en tegen beter weten in, in het sprookje geloofde dat gevaccineerden niet meer konden besmet worden of anderen konden besmetten. En zo ontstond er een valse veiligheid waarbij hordes blije gevaccineerden bij elkaar konden troepen en elkaar besmetten. Waarna door het intensieve testen met falende pcr-testen de cijfers weer omhoog gingen en de schuld opnieuw op de ongevaccineerden werd geschoven. De bevolking werd belogen en bedrogen en de heren die daar verantwoordelijk voor zijn zitten nog altijd op hun stoel.241 weergaven0 opmerkingen
bottom of page