top of page

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport openbaart bijwerkingen en batchnummers vaccins niet

Het Nederlandse ministerie van VWS openbaart geen batchnummers van de gebruikte vaccins, gekoppeld aan de bijwerkingen die Lareb registreerde. Hiermee overtreedt VWS de WOO en misschien zelfs de eigen Wet Publieke Gezondheid (WPG).Op 29 maart 2023 nam het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een besluit over een verzoek dat was ingediend in het kader van de Wet Open Overheid (WOO), voorheen de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). In het besluit staat dat de gevraagde informatie niet beschikbaar is bij het gezondheidsministerie, het bijwerkingencentrum Lareb, het RIVM en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).


De gevraagde informatie in het WOB-verzoek richt zich op de batchnummers van de verschillende vaccins, in relatie tot de gerapporteerde bijwerkingen uit de administratie van het Lareb. Uit eerder geopenbaarde documenten blijkt dat de informatie wel beschikbaar zou moeten zijn.


VWS openbaart de gevraagde informatie niet


Op 29 maart 2023 nam het ministerie van VWS een besluit op een WOB-verzoek, dat op 8 augustus 2022 bij het gezondheidsministerie was ingediend. De vraag was om een lijst met batchnummers per vaccin te overhandigen, met de bijbehorende geregistreerde bijwerkingen en overlijdens uit de administratie van Bijwerkingencentrum Lareb.