top of page

Natuurlijke immuniteit, "boosters" en COVID. Hoogtepunten uit recente wetenschappelijke literatuur

Dr. Robert Malone fileert de raad van het Centre for Disease Control in de VS om elke twee maanden een booster te nemen.


Het is moeilijk te geloven, maar de CDC beveelt aan dat iedereen elke twee maanden een booster krijgt. Waarom? Omdat de CDC wil dat iedereen denkt dat mensen zo lang "beschermd" zijn na een injectie.


Uit een nieuwe studie blijkt dat naar schatting 94% van de Amerikaanse bevolking ten minste eenmaal met SARS-CoV-2 is besmet.


Welnu, aangezien de nieuwe varianten van Omicron nog minder pathogeen zijn dan de vorige, is de risico-batenverhouding van een booster om de twee maanden voorbij. Maar laten we eens kijken naar enkele recentere studies om deze "claim" te staven.


Veranderingen in de immuniteit van de bevolking tegen infectie en ernstige ziekte door SARS-CoV-2 Omicron varianten in de Verenigde Staten tussen december 2021 en november 2022

medRX, Dec 2022


Resultaten:

Op 9 november 2022 was naar schatting 94% (95% CrI, 79%-99%) van de Amerikaanse bevolking ten minste eenmaal besmet met SARS-CoV-2. In combinatie met vaccinatie had naar schatting 97% (95%-99%) enige voorafgaande immunologische blootstelling aan SARS-CoV-2. Tussen 1 december 2021 en 9 november 2022 steeg de bescherming tegen een nieuwe Omicron-infectie nationaal van 22% (21%-23%) naar 63% (51%-75%), en de bescherming tegen een Omicron-infectie die tot ernstige ziekte leidt, steeg van 61% (59%-64%) naar 89% (83%-92%). Een verhoging van het gebruik van de eerste booster tot 55% in alle staten (huidige dekking in de VS: 34%) en van de tweede booster tot 22% (huidige dekking in de VS: 11%) zou de bescherming tegen infectie met 4,5 procentpunten (2,4-7,2) en de bescherming tegen ernstige ziekte met 1,1 procentpunten (1,0-1,5) verhogen.


Kernpunten:

Als 22% (het dubbele van de huidige 11%) van de Amerikaanse bevolking een tweede boost zou krijgen, zou de aanvankelijk verhoogde bescherming tegen infectie stijgen met 4,5 procentpunten (2,4-7,2), en verder...


Als 22% (het dubbele van de huidige 11%) van de Amerikaanse bevolking een tweede keer zou worden versterkt, zou de bescherming tegen ernstige ziekten met 1 procentpunt toenemen. Natuurlijk, zoals de CDC hierboven al aangaf - die extra EEN procent bescherming zou snel afnemen en binnen zestig dagen verdwenen zijn...


Duidelijker dan dit wordt het niet. Deze "boosters" zijn niet effectief. <en trouwens, ze zijn niet veilig>


SARS-CoV-2 antilichamen blijven tot 12 maanden na natuurlijke infectie bestaan bij gezonde werknemers die werken in niet-medische contactintensieve beroepen.


Int J Infect Dis., 24 nov. 2022


Abstract

Doelstelling: Evaluatie van de dynamiek van antilichaamniveaus na blootstelling aan SARS-CoV-2 gedurende 12 maanden bij Nederlandse niet-gevaccineerde kappers en horecapersoneel.


Methoden: In deze prospectieve cohortstudie werden gedurende een jaar elke drie maanden bloedmonsters verzameld en geanalyseerd met een kwalitatieve totale antilichaam ELISA en een kwantitatieve IgG-antilichaam ELISA. De deelnemers vulden vragenlijsten in met informatie over demografische gegevens, gezondheid en werk. Verschillen in antilichaamniveaus werden geëvalueerd met Mann-Whitney U en Wilcoxon Signed Rank tests. Beta coëfficiënten (B) en 95% betrouwbaarheidsintervallen (95%CI) werden berekend met behulp van lineaire regressie.


Resultaten: Vijfennegentig van de 497 deelnemers (19,1%) hadden ≥1 seropositieve meting vóór hun laatste bezoek met de kwalitatieve ELISA. Slechts 2,1% (2/95) had seroreversie tijdens de follow-up. Van de 95 deelnemers testten 82 (86,3%) ook IgG-seropositief in de kwantitatieve ELISA. IgG-antilichaamspiegels daalden significant in de eerste maanden (p<0,01), maar bleven detecteerbaar tot 12 maanden bij alle deelnemers. Een hogere leeftijd (B, stijging van 10 jaar: 24,6, 95%CI: 5,7-43,5) en een hogere BMI (B, stijging van 5kg/m²: 40,0, 95%CI: 2,9-77,2) waren significant geassocieerd met een hogere piek van de antilichaamspiegel.


Conclusies: In dit cohort bleven SARS-CoV-2 antilichamen tot een jaar na de initiële seropositiviteit bestaan, wat wijst op een langdurige natuurlijke immuniteit.


Zet de resultaten van de boosterstudie hierboven, die zeer weinig bescherming tegen ernstige ziekte laat zien, tegenover deze studie - die langdurige natuurlijke immuniteit in een vaccinvrije populatie aantoont...


De bijwerkingen van deze vaccins zijn extreem hoog. Op dit moment is het risico van een bijwerking veel, veel meer dan het risico van ernstige ziekte door de circulerende Omicron varianten. Maar dat weten we allemaal al, toch?


De resultaten zijn duidelijk. Natuurlijke immuniteit is het beste tegen Omicron.


Dr. Robert Malone


Je kan alle posts van Robert Malone volgens via zijn Substack op: https://rwmalonemd.substack.com/

249 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page