top of page

Nederland blijkt steeds meer psychologen nodig te hebben.

Na het verdwijnen van de pandemie stabiliseerde de vraag naar psychische hulp niet. Ze nam zelfs fors toe.


In 2022 had ruim een kwart van de Nederlandse volwassenen een psychische aandoening, een absoluut dieptepunt in onze geschiedenis. Dat zijn 3,3 miljoen mensen. Het aantal volwassenen met een angststoornis, depressieve stoornis of stoornis in het gebruik van alcohol en drugs is de afgelopen twaalf jaar sterk gestegen, aldus het Trimbos-instituut op hun website. Twaalf jaar geleden ging het slechts om minder dan een op de vijf volwassenen met een psychische aandoening.


Vertrouwen in politiek


De Universiteit van Amsterdam (UvA) publiceerde in februari van dit jaar een rapport over het vertrouwen in de politiek, opgedeeld naar vier verschillende sociale groeperingen. De resultaten liegen er niet om. Alleen de hoogst opgeleide Nederlanders met een goede baan en dito inkomen, gaan uit van goede intenties in de politiek. Maar toch hebben ook zij kritiek; er zijn te veel eenmansfracties en te veel parlementariërs met een overdreven (narcistische) behoefte aan aandacht.


Voor alle onderzochte groepen geldt een algemeen gebrek aan vertrouwen in politici. Ze zijn “gericht op eigen carrière, gericht op stemmen halen met cabareteske of schofferende taal, niet eerlijk, houden zich niet aan beloftes en hebben geen idee wat er in de samenleving aan gedachten en opvattingen leeft”, aldus een citaat uit het rapport.


Als je de psychologische karakteristieken van een disfunctioneel gezin projecteert op het huidige politieke landschap in Nederland, is het niet vergezocht om onze regering en de meeste parlementariërs te vergelijken met disfunctionele ouders die de mentale gezondheid van de bevolking ernstig in gevaar brengen.

De AIVD signaleert in het jaarverslag 2022 dat "groeiend wantrouwen (tegenover de politiek) invloed kan hebben op de nationale veiligheid". Daarbij wordt "extremistisch anti-institutioneel gedachtegoed," als oorzaak voor dat wantrouwen aangewezen. Helaas zijn er in het AIVD werk geen referenties opgenomen naar bovengenoemde onderzoeken van de UvA en het Trimbos Instituut.


Voor getallen, bronvermeldingen en verdieping van het bovenstaande, lees mijn column over dit onderwerp hier: https://lnkd.in/eyX9ME8b#gezondheid


Twan Houben kan je ook volgen op zijn LinkedIn pagina. Zijn artikels zijn daar steeds eerst verschenen.

251 weergaven1 opmerking

1 Comment


Otto Deggeller
Otto Deggeller
May 08, 2023

Onderschat de rol van metabolisme (suiker) niet:


https://brainenergy.com/


https://www.youtube.com/watch?v=xjEFo3a1AnI&t=9916s


Like
bottom of page