top of page

Nieuwe vrijheidsbeperkende en kostenverhogende wetgeving wordt internationaal bedacht

Op 29 juni publiceerde de Telegraaf de vergaande plannen van het kabinet om het alcoholgebruik in ons land drastisch te reduceren. Verbod op alcohol in sportkantines, verbod op verkoop via internet, verbod op verkoop wijnen en speciaal bier in supermarkten. Mogelijk verbod op verkoop in de horeca na 22.00u en nieuwe etiketten op flessen die consumptie moeten ontmoedigen. Alcohol kan slecht voor je zijn, maar dit gaat veel te ver.


We worden tegenwoordig overspoeld met maatregelen die diep ingrijpen op ons dagelijkse leven en die ons rechten afpakken die altijd vanzelfsprekend waren. Of het nou gaat om de invoering van 15 minuten steden, de geplande invoering van een forse CO2 taks op een liter benzine, het plan om je eigen woning in Box 3 te belasten, je te dwingen om je huis voor 2030 - op eigen kosten - uit energielabel F en H te halen, je alcoholgebruik af te remmen of te verbieden, danwel je te verbieden om nog een CV ketel op gas te kopen vanaf 2026. Niet te vergeten het geplande verbod op bepaalde politieke partijen waar je op wilde stemmen of het verbod van een publieke omroep waar je graag naar kijkt.


En er komt nog veel meer aan.... De Nederlandse samenleving lijkt steeds meer op een gebied waarin iedereen gedwongen met een enkelband rondloopt. Een soort openluchtgevangenis zonder muren, maar met een verbod op het zelf invulling geven aan je eigen leven. Een autoritaire staat.


"We bewegen ons in een autoritaire richting, waarin burgers ondergeschikt zijn aan systemen", aldus Minister van Staat Herman Tjeenk Willink in HP/De tijd van 29 juni.


Maar nu komt het; die diarree aan vrijheidsbeperkende wetgeving komt niet van onze eigen politici. Ze worden internationaal bedacht door een Nieuwe Wereldorde van Supranationale Organisaties en hier - door nationale politieke trekpoppen - aan ons opgedrongen. Zonder noemenswaardige tegenacties - of kritiek - vanuit het parlement.


Het eigen huis in Box 3 is door het IMF bedacht. De geplande anti alcoholwetgeving werd in 2022 volledig uitgewerkt door de WHO. Van sportkantineverbod tot verbod in supermarkten. Zie https://lnkd.in/eQE9e5DR.

De rest van mijn voorbeelden komt uit EU wetgeving. We hebben geen regering meer die het nationale belang dient, maar politieke marionetten die van Nederland een poppenkast hebben gemaakt!


Deze bijdrage vind je ook op de Linkedin pagina van Twan Houben

367 weergaven2 opmerkingen

2 Comments


ik vraag me wel af wat dr Aseem Malhotra zijn mening hier rond is, rond de alcohol restricties? Zelf vind ik dit alles er ook over maar Aseem zei wel dat bv de wettelijke restricties rond het rookverbod wel bijgedragen hebben tot een betere gezondheid dus ik vraag me dit nu af rond alcohol wat hij daar van vindt want zelf zoals al gemeld, absoluut geen fan van al die regeltjes en wetten die ze ons nog extra willen opleggen.

Like

Peter Braet
Peter Braet
Jul 07, 2023

Iedereen leeft in ontkenning. Zowel de internationale organisaties (officieel dan toch) als de critici. De onaangename waarheid is bekend:

"Overbevolking: er is niet genoeg voor iedereen"

Dus komen we in een totalitaire contrôlestaat, een mierenmaatschappij terecht om eerlijk te delen. Onwillige burgers ten spijt. Het alternatief is te gruwelijk voor woorden.


Als het over drank gaat zou ik persoonlijk eerder de goedkope brol uit de Aldi, Lidl en andere verbieden. Als ik sporadisch eens een fles alcohol koop vind ik ze niet eens in de meeste supermarkten en indien toch enkel een kartonnen huls om mee te nemen naar de kassa waar de echte kwaliteitsdranken achter slot en grendel bewaard worden. Ik vind dat die goedkope rommel waar alcoholisten zich…

Like
bottom of page