top of page

Nieuwe vrijheidsbeperkende en kostenverhogende wetgeving wordt internationaal bedacht

Op 29 juni publiceerde de Telegraaf de vergaande plannen van het kabinet om het alcoholgebruik in ons land drastisch te reduceren. Verbod op alcohol in sportkantines, verbod op verkoop via internet, verbod op verkoop wijnen en speciaal bier in supermarkten. Mogelijk verbod op verkoop in de horeca na 22.00u en nieuwe etiketten op flessen die consumptie moeten ontmoedigen. Alcohol kan slecht voor je zijn, maar dit gaat veel te ver.


We worden tegenwoordig overspoeld met maatregelen die diep ingrijpen op ons dagelijkse leven en die ons rechten afpakken die altijd vanzelfsprekend waren. Of het nou gaat om de invoering van 15 minuten steden, de geplande invoering van een forse CO2 taks op een liter benzine, het plan om je eigen woning in Box 3 te belasten, je te dwingen om je huis voor 2030 - op eigen kosten - uit energielabel F en H te halen, je alcoholgebruik af te remmen of te verbieden, danwel je te verbieden om nog een CV ketel op gas te kopen vanaf 2026. Niet te vergeten het geplande verbod op bepaalde politieke partijen waar je op wilde stemmen of het verbod van een publieke omroep waar je graag naar kijkt.


En er komt nog veel meer aan.... De Nederlandse samenleving lijkt steeds meer op een gebied waarin iedereen gedwongen met een enkelband rondloopt. Een soort openluchtgevangenis zonder muren, maar met een verbod op het zelf invulling geven aan je eigen leven. Een autoritaire staat.


"We bewegen ons in een autoritaire richting, waarin burgers ondergeschikt zijn aan systemen", aldus Minister van Staat Herman Tjeenk Willink in HP/De tijd van 29 juni.


Maar nu komt het; die diarree aan vrijheidsbeperkende wetgeving komt niet van onze eigen politici. Ze worden internationaal bedacht door een Nieuwe Wereldorde van Supranationale Organisaties en hier - door nationale politieke trekpoppen - aan ons opgedrongen. Zonder noemenswaardige tegenacties - of kritiek - vanuit het parlement.


Het eigen huis in Box 3 is door het IMF bedacht. De geplande anti alcoholwetgeving werd in 2022 volledig uitgewerkt door de WHO. Van sportkantineverbod tot verbod in supermarkten. Zie https://lnkd.in/eQE9e5DR.

De rest van mijn voorbeelden komt uit EU wetgeving. We hebben geen regering meer die het nationale belang dient, maar politieke marionetten die van Nederland een poppenkast hebben gemaakt!


Deze bijdrage vind je ook op de Linkedin pagina van Twan Houben

366 weergaven2 opmerkingen
bottom of page