top of page

Nudging door het beleid veel grootschaliger dan je denkt

Sinds de documentaire met Paul De Hert uit onze Tegenwind reeks weten we dat "nudging" een veel gebruikte strategie was om onder andere de CST pasjes of de QR code erdoor te krijgen. De substack 'Bomen en Bos' van Cees van den Bos geeft opmerkelijk nieuws over 'nudging' in Nederland. Die blijkt veel omvattender dan je zou denken.


Uit de recente vrijgave van de WOB-dossiers (WOB = Wet Openbaarheid van Bestuur) in Nederland blijkt dat gedragsbeïnvloeding van de burger grootschalig wordt georganiseerd. Meerdere Ministeries hebben een Behavioural Insights Team (BIT) dat zich bezighoudt met gedragsonderzoek en beïnvloeding van de burger. Niet alleen ten tijde van de coronacrisis, maar permanent. Uit vrijgegeven WOB-documenten blijkt dat die 'operatie gedragsbeïnvloeding' veel grootschaliger was dan burgers zich wellicht realiseren. Minstens negen (9) overheidsinstanties, waaronder vijf ministeries, beschikken over een Behavioural Insights Team (BIT). Zij stemden de gedragsanalyses op elkaar af en bedachten ‘nudges‘. Prikkels die je de burger geeft om gewenst gedrag te vertonen. Daarnaast vond ook afstemming plaats met buitenlandse BIT teams.


9 BIT-teams bekend bij Nederlandse overheidsinstanties.

Uit onderstaand WOB-document blijkt het bestaan van BIT-teams binnen de volgende overheidsinstanties:


  1. Ministerie van Economische Zaken (EZK);

  2. Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OC&W);

  3. Ministerie van Financiën (FIN);

  4. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);

  5. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);

  6. Autoriteit Consument en Markt (ACM);

  7. Dienst Publiek en Communicatie (DPC).

Zoals uit bovenstaand WOB-document blijkt, waren ook adviesbureau’s betrokken die in gedragsbeïnvloeding waren gespecialiseerd. De BIT-teams zijn aangesloten bij het Behavioural Insights Netwerk (BIN-NL). Dit is een netwerkorganisatie van de overheid waar alle gedragsbeïnvloedende interventies worden onderzocht, bedacht en geadviseerd.


Internationale samenwerking tussen BIT-teams.