top of page

ONDERZOEKSDOSSIER De 5 Britse wetenschappers die de Covid-pandemie orchestreerden (deel 4)


DEEL 4

Neil Ferguson - Anderson's Leerling & Jeremy Farrar

In de afgelopen twee decennia heeft niemand zoveel foute voorspellingen gedaan over potentiële pandemieën als Neil Ferguson. Ferguson behaalde zijn Master of Arts in natuurkunde in 1990 aan Lady Margaret Hall, Oxford, en zou in 1994 zijn PhD in theoretische natuurkunde behalen aan het Linacre College, Oxford, waar Roy Anderson destijds de Linacre Professor of Zoology was en die weldra Fergusons leraar en mentor zou worden. Het was ook in Oxford waar Ferguson een lezing bijwoonde van de eerder genoemde goede vriend en vroegere collega van Anderson, Sir Robert May, over het modelleren van de HIV-epidemie. Naar verluidt raakte Ferguson na een gesprek met Robert May op die voordracht geïnteresseerd in de wiskundige modellering van infectieziekten. Het lijkt erop dat Ferguson vanaf dat moment nauw zou samenwerken met Roy Anderson.

Ferguson zou in 2000 met Roy Andersons groep van infectieziektenwetenschappers van de Universiteit van Oxford naar het Imperial College verhuizen. Een paar maanden voor het begin van de crisis zou hij zijn onderzoek richten op MKZ, waardoor hij zich in een uitstekende positie bevond om onmiddellijk te beginnen met het opstellen van modellen voor de MKZ-uitbraak. Tijdens de epidemie hadden Fergusons niet-gevalideerde voorspellende modellen met succes de toestemming gefabriceerd die nodig was om de regering in staat te stellen haar brute ruimingsbeleid uit te voeren. Ongeveer tien miljoen dieren zouden worden afgemaakt en verbrand op brandstapels overal in het Verenigd Koninkrijk, waarbij de omvang en de schaal van de ruiming tot ernstige bezorgdheid van het publiek leidde. In een paper uit 2006, getiteld "Use and abuse of mathematical models: an illustration from the 2001 foot and mouth disease epidemic in the United Kingdom" van een team van de Universiteit van Edinburgh staat: de ervaring "had een waarschuwing moeten zijn voor hoe modellen kunnen worden misbruikt in het belang van wetenschappelijk opportunisme". Dat document, onder leiding van een van de andere wetenschappelijke adviseurs van de regering tijdens het begin van de MKZ-crisis, de bovengenoemde Dr. Kitching, zou in zijn conclusie opnemen dat: "Modellen moeten alleen worden toegestaan als dierenartsen en wetenschappers het erover eens zijn dat de opzet van het model en de informatie die wordt gebruikt om de resultaten ervan te genereren correct zijn (en plausibel, op grond van de bekende biologie van de ziekte). Anders worden de modellen "oefeningen in wiskundige sofisme". De modellen van Ferguson hadden het leven van miljoenen Britse boeren verwoest en toch zou Neil Ferguson het jaar daarop door de koningin worden geëerd met een OBE (Order of the British Empire) die hem werd toegekend voor zijn diensten tijdens de MKZ-crisis.


Arm schaap

De as van de miljoenen geslachte dieren was nauwelijks neergedaald voordat Neil Ferguson waarschuwde dat schapen mogelijk BSE hadden opgelopen en dat de ziekte tienduizenden mensen zou kunnen doden. Kort daarna zou hij een model maken van deze nieuwe, potentiële BSE-uitbraak, die volgens hem voor de deur stond. Ferguson voorspelde dat BSE tot 150.000 mensen zou kunnen doden. De ziekte was slechts verantwoordelijk voor ongeveer 178 doden. In dat artikel, opnieuw geschreven samen met Roy Anderson en Christl Donnelly, stellen de auteurs: "wij schatten het 95% betrouwbaarheidsinterval voor toekomstige sterfte door vCJD op 50 tot 50.000 menselijke sterfgevallen wanneer alleen de blootstelling aan boviene BSE in aanmerking wordt genomen, waarbij de bovengrens stijgt tot 150.000 wanneer we de blootstelling aan het slechtst denkbare scenario voor BSE bij schapen meerekenen". Het onvermogen van Ferguson om iets correct te voorspellen weerhield hem er niet van verdere voorspellingen te doen.


In 2005 zou Ferguson voorspellen dat het aantal doden door de vogelgriep wereldwijd zou oplopen tot 200 miljoen mensen, waarbij de WHO uiteindelijk een totaal van 455 sterfgevallen vaststelde als waarschijnlijk toe te schrijven aan het virus. Tijdens de Mexicaanse grieppandemie van 2009 in het VK zou Ferguson 65.000 doden voorspellen, terwijl het werkelijke aantal doden door de ziekte ongeveer 283 bedroeg.

In 2006 begon Ferguson te praten over de noodzaak om snel vaccins te maken om effectief te kunnen reageren op een pandemie die volgens hem aan het ontstaan was met vogelgriep, waarbij hij tegenover de pers verklaarde dat zelfs een grenssluiting die 99,9% effectief is, de pandemie hooguit enkele weken zou vertragen. "Dat geeft je niet veel tijd om [een] vaccin te maken," zei Ferguson en verduidelijkte verder: "En daar gaat het om. Het model laat zien dat als je 30 dagen na het ontstaan van de pandemie mensen een vaccin zou kunnen geven dat gebaseerd is op de exacte pandemiestam, waarbij 1% van de bevolking per dag wordt getroffen - de maximale vaccinproductiesnelheid - je het aantal gevallen met 97% zou kunnen verminderen." Natuurlijk had Neil Ferguson het weer mis, maar zijn gretigheid om massale sterfte te voorspellen hield daar niet mee op. Door Fergusons beweringen over een dreigende vogelgrieppandemie zou het House of Lords ook "passieve immunisatie" aanbevelen als de vogelgriep het Verenigd Koninkrijk zou bereiken.

Het horrorscenario clubje

Op 22 januari 2020 zou Neil Ferguson betrokken zijn bij de eerste vergadering van SAGE (de wetenschappelijke adviesgroep van het VK); de notulen van de vergadering zouden pas op 29 mei 2020 worden vrijgegeven en waren simpelweg getiteld "Reactie op het Coronavirus (COVID-19)". In de adviesgroep werd ook Jeremy Farrar, directeur van de Wellcome Trust, benoemd. De SAGE-groep werd voorgezeten door de voormalige voorzitter van Onderzoek en Ontwikkeling bij GlaxoSmithKline (GSK), Patrick Vallance, die de wereldwijde farmaceutische reus in 2018 had verlaten om de belangrijkste wetenschappelijke adviseur van het Verenigd Koninkrijk te worden. SAGE was oorspronkelijk meer dan tien jaar eerder opgericht door Sir Robert May (de man wiens presentatie Fergusons carrièrepad had geïnspireerd), waarbij hun eerste bijeenkomst werd vastgelegd in 2009 als reactie op een potentiële grieppandemie die nooit is uitgekomen en waarvan de modellen van Neil Ferguson ten onrechte voorspelden dat ze wereldwijd massale slachtoffers zouden maken.

Ferguson zou spoedig zijn computermodellen presenteren die voorspelden dat een half miljoen mensen alleen al in het VK zouden sterven aan het Covid-19 virus. Dit grote sterftecijfer zou de Covid-19 pandemie tot een van de ergste virussen sinds mensenheugenis hebben gemaakt. De angst en paniek die zijn valse profetische visie teweegbracht, zouden bijdragen tot de instemming met een van de strengste en meest restrictieve reacties op een pandemie in de geschiedenis. Natuurlijk zullen de geschiedenisboeken ook vermelden dat Neil Ferguson's Covid-19 modellen niet het enige was dat zorgen baarde. Ferguson werd betrapt op een affaire tijdens Covid-19, terwijl hij geacht werd zich strikt te houden aan de landelijke lockdown die zijn modellen aan de rest van het land hadden opgelegd. Op 5 mei 2020 zou de Britse krant Guardian melden dat Ferguson "ontslag neemt bij SAGE na toegeven van 'beoordelingsfout'".


De Proximale Oorsprong van Jeremy Farrar

Jeremy Farrar is een van de belangrijkste leden van het Covid-kartel van de Wellcome Trust en was de aanvankelijke reden dat ik het onderzoek naar de Wellcome Trust begon. Hij is van vitaal belang geweest bij de planning, voorbereiding en uitrol van bijna elk onderdeel van de Covid-19 reactie in het VK en de VS, en er is wellicht geen ander mens op aarde die zo machtig is geweest tijdens deze crisis en op zijn beurt zo schuldig is aan de ramp die zich heeft voltrokken terwijl hij aan het roer stond. Vanwege zijn uiterst belangrijke en almachtige rol in de Covid-19 agenda heb ik besloten verder terug te gaan in de geschiedenis van Jeremy Farrar dan in die van enig ander van de Wellcome Five.


Eric Mitchell Farrar werd geboren op 24 augustus 1917 en tegen de tijd dat de Tweede Wereldoorlog was begonnen, was hij 22 en op een uitstekende leeftijd voor de dienstplicht. In 1940 zou Eric als korporaal toetreden tot de West Riding Company van de hertog van Wellington, een eenheid genoemd naar het hart van Yorkshire. Het zou niet lang duren voordat korporaal Eric Farrar als officieel vermist werd opgegeven. Hij werd voor het laatst gezien buiten Duinkerken op 11 juni 1940. Op vrijdag 21 augustus van datzelfde jaar werd in de Bradford Observer, in een artikel met de titel "Krijgsgevangenen: Halifax en Huddersfield Man, gemeld dat "Korporaal Eric M. Farrar, medisch ordonnans, Duke of Wellington's Regiment, Victoria Road, Lockwood, Huddersfield ook als krijgsgevangene in Duitsland wordt gemeld."

Later zou worden bevestigd dat Eric Farrar werd vastgehouden in Stalag 383, Hohen Fels, in Beieren Duitsland, en later werd overgebracht naar Stalag IX-C bij Leipzig. Op 29 maart 1945 werd het kamp waar Eric gevangen zat geëvacueerd en werden de krijgsgevangenen gedwongen naar de geallieerde linies te marcheren. De Duitsers zouden deze gevangenen gebruiken in een poging de oprukkende Amerikanen te vertragen. Sommige gevangenen moesten vier weken marcheren voordat ze uiteindelijk werden bevrijd door Amerikaanse troepen. Eric werd op 31 mei 1945 ondervraagd en niet langer krijgsgevangen verklaard en op 11 oktober 1945 werd zijn uitstekende dienst erkend in de London Gazette. Hij zou in 1946 opnieuw geëerd worden met de onderscheidingen voor lange dienst en goed gedrag.

Jeremy's vader en moeder waren een interessant paar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Farrar's moeder, Amy Annie Farrar (geboren Melton) ook voor het leger en reed legerofficieren van bases in onder andere Schotland naar verschillende locaties in het Verenigd Koninkrijk. Bij terugkeer in Groot-Brittannië zou Eric vanuit Schotland naar het Ministerie van Defensie in Londen worden gereden om inlichtingen door te geven over het krijgsgevangenkamp waar hij had vastgezeten. Tijdens deze lange reis, die de hele dag in beslag zou hebben genomen, zouden Farrar's moeder en vader elkaar voor het eerst ontmoeten en hun eigen levenslange reis beginnen. Ze zouden snel na hun eerste ontmoeting trouwen, in North Kesteven in het geboorteland van Amy, Lincolnshire, in juni 1946. Door Jeremy Farrar omschreven als "rondreizend van aard", reisden zijn ouders de wereld rond terwijl ze hun gezin opbouwden, dat uiteindelijk zou uitgroeien tot zes kinderen. Eric Farrar had tijdens de oorlog niet de kans gehad om naar de universiteit te gaan, maar hij zou toch leraar worden en werken in de verschillende landen waar ze gevestigd waren. Jeremy werd geboren in Singapore op 1 februari 1961, terwijl zijn vader daar les gaf, maar Farrar zou niet in Singapore opgroeien. Het gezin verhuisde naar landen als Nieuw-Zeeland, Cyprus, Maleisië, Egypte, Jemen en Libië.

Dit prachtige verhaal van een naoorlogse jet-setting familie is iets wat ik steeds weer tegenkom bij mijn onderzoek naar mensen die bij de inlichtingendienst werkten. Hoewel er weinig bewijs is dat Eric Farrar ooit contact heeft gehad met het Ministerie van Defensie, heeft hij wel een harde militaire ervaring opgedaan die zijn mentale uithoudingsvermogen zou hebben bewezen aan de officieren aan wie hij na de oorlog verslag uitbracht. Ook de locaties waar hij zich vestigde wijzen op militaire stages, waarbij Cyprus, Egypte en Libië in dit tijdperk uitstekende plaatsen waren om activa te plaatsen. Hoewel ik geen direct bewijs heb dat Eric Farrar voor de Britse staat bleef werken, heb ik wel redenen om achterdochtig te zijn. Hoe netjes de familiegeschiedenis van Eric Farrar ook lijkt, er is één opvallend feit dat mij doet geloven dat het niet zo eenvoudig is als het op het eerste gezicht lijkt. Als we moeten geloven wat er is vastgelegd, dan waren Eric Farrar's moeder en vader allebei 52 jaar oud in 1917 toen hij werd geboren. Dit is uiterst onwaarschijnlijk en zelfs met al mijn ervaring in de jacht op de voorouders van de machtige spelers heb ik het antwoord op dit raadsel niet kunnen bevestigen, maar ik heb wel een vermoeden.


Jeremy Farrar zou het zesde kind zijn van Eric en Amy Farrar, geboren in Singapore op 1 september 1961, waar Amy haar kunst beoefende en Eric werkzaam was als leraar op een plaatselijke school. Jeremy zou in Cyprus, Libië en Nieuw-Zeeland wonen voordat hij zijn formele opleiding in Groot-Brittannië zou beginnen, aanvankelijk opgeleid aan het Churcher's College dat wordt beschreven als een "onafhankelijke dagschool voor meisjes en jongens", en later zou hij studeren aan de University College London Medical School, waar hij in 1983 een Bachelor of Science graad in immunologie zou behalen en in 1986 een Bachelor of Medicine graad. Officiële bronnen vermelden dat Farrar in 1998 aan de Universiteit van Oxford zijn doctoraat in de filosofie voltooide over myasthenia gravis, hoewel Farrar heeft verklaard dat hij in 1994 zijn eerste doctoraat in Oxford voltooide.

In een Tedmed-presentatie die hij 3 jaar voor het begin van de huidige coronaviruscrisis gaf, beschrijft Farrar een zeer belangrijk moment in zijn leven, waarbij hij taalkundig benadrukt dat het puur "toevallig" is gebeurd. Hij verklaart dat hij in 1994 was teruggekeerd naar de Universiteit van Oxford, waar hij zijn doctoraat aan het afronden was, en dat hem de mogelijkheid werd geboden om een jaar in Vietnam te gaan wonen, waar hij uiteindelijk 18 jaar bleef. Hij beweerde ook in een artikel in de Financial Times van 2014 dat zijn beslissing om naar Vietnam te verhuizen te wijten was aan zijn afkeer van conferentiezalen vol blanke mannen. In werkelijkheid werd hij rond die tijd voor het eerst aangeworven door de Wellcome Trust via een initiatief van de Universiteit van Oxford.

Farrar zou een van de vele wetenschappers zijn die gedurende hun hele carrière continue financiering aangeboden kregen via lucratieve onderzoeksbeurzen van de Wellcome Trust.

Veel wetenschappers zouden meer dan bereid zijn te werken voor zo'n genereuze instelling die zich schijnbaar had losgemaakt van de moordende wereld van de particuliere farmaceutische industrie. Farrar zou gedijen in deze cultuur van onbeperkte financiering en hij kon meer onderzoek doen in een land met minder regelgeving dan het Verenigd Koninkrijk. Van 1996 tot 2013 staat Farrar te boek als directeur van de Oxford University Clinical Research Unit in Ho Chi Minh City. De universiteit van Oxford was in het midden van de jaren negentig partner van de Wellcome Trust om de besten en slimsten aan te werven.

Hieperdepiep, hier is de griep

In 2009 bevond Farrar zich in een gunstige positie om te reageren op een opkomende epidemiologische crisis van het H5N1-virus in Azië en hielp hij bij de ontwikkeling van het ontstaansverhaal ervan. Om te citeren uit een eerder Unlimited Hangout onderzoek over de nieuwe "Wellcome Leap" onderneming van de Trust:

"Een artikel gepubliceerd door Rockefeller University Press's Journal of Experimental Medicine in 2009 is dramatisch getiteld: "Jeremy Farrar: When Disaster Strikes." Farrar, verwijzend naar het H5N1 oorsprongsverhaal verklaarde: "De mensen van de WHO - en dit is geen kritiek - besloten dat het onwaarschijnlijk was dat het kind SARS of vogelgriep had. Ze vertrokken, maar professor Hien bleef achter om met het kind en haar moeder te praten. Het meisje gaf toe dat ze de afgelopen dagen erg verdrietig was geweest door de dood van haar eendje. Het meisje en haar broer hadden ruzie gemaakt over het begraven van de eend en vanwege deze ruzie was ze teruggegaan, had de eend opgegraven en opnieuw begraven - waarschijnlijk zodat haar broer niet zou weten waar hij begraven was.


Met die geschiedenis, Professor Hien belde me thuis en zei dat hij zich zorgen maakte over het kind. Hij nam wat uitstrijkjes van de neus en keel van het kind en bracht ze naar het ziekenhuis. Die avond testte het laboratorium de monsters, en ze waren positief voor Influenza A."

Dit schilderachtige verhaal van een dodelijke eend lijkt voor de meesten plausibel, hoewel de lokale autoriteiten minder overtuigd waren van Farrar's en Hien's veronderstelde nieuwe ontdekking, maar wat grondig moet worden opgemerkt is dat Jeremy Farrar regelmatig te vinden was op ground zero van verschillende opkomende wereldwijde epidemiologische dreigingen. Hoewel hij nog steeds in Vietnam woonde, werd Farrar rond 2009 door Oxford naar verschillende locaties in de wereld gestuurd om andere epidemieën in real time te bestuderen, waaronder de daaropvolgende wereldwijde uitbraken van MERS [2012], Ebola [2014] en vogelgriep [2014]. In 2013 zou hij aantreden als directeur van de Wellcome Trust, een functie die hij nog steeds bekleedt. Tijdens de Ebola-crisis zou Farrar ook papers schrijven zoals Infectious disease: Tough choices to reduce Ebola transmission, naast Neil Ferguson en Chris Whitty, de laatste zou de officiële Britse public relations-kant van Covid-19 leiden als Chief Medical Advisor van de Britse regering.


In 2020 werd Farrar's ongelooflijke bereik aan het grote publiek bekend na de publicatie van de Fauci E-mails. Een van de beruchte Fauci e-mails, gedateerd 25 februari 2020, en verzonden door Amelie Rioux van de WHO, stelde dat de officiële rol van Jeremy Farrar op dat moment was "om op te treden als aanspreekpunt van het bestuur over de COVID-19 uitbraak, om het bestuur te vertegenwoordigen en te adviseren over de wetenschap van de uitbraak en de financiering van de reactie."


De e-mails van Fauci toonden ons ook de voorbereiding, over een periode van tien dagen, van het artikel getiteld "The Proximal Origin of SARS-CoV-2", dat op 17 maart 2020 werd aanvaard voor publicatie door Nature Medicine. De paper beweerde dat het SARS-CoV-2 virus van natuurlijke oorsprong was, in tegenstelling tot gain-of-function onderzoek.

Farrar's opperste autoriteit over de organisatie van de Covid-19 reactie begon voor de wereld zichtbaar te worden, en spoedig zouden mensen het wetenschappelijke artikel in twijfel trekken dat hij als speerpunt had in de grote doofpotaffaire.


Edward C. Holmes - Wellcome's man in China

Edward C. Holmes heeft belangrijke banden met Jeremy Farrar en de Wellcome trust, waardoor hij een sleutelfiguur zou zijn in de totstandkoming van dit oorsprongsdocument. Hij is ook de wetenschapper die op 11 januari 2020 de vertaalde genoomsequentie van SARS-CoV-2 vrijgaf. Holmes, die momenteel een National Health and Medical Research Council (NHMRC) Australia Fellow is en zittend professor aan de Universiteit van Sydney, heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Uit zijn CV blijkt dat Holmes tussen 1994 en 1997 een Wellcome Trust Fellow in Biodiversity Research was, aan de Universiteit van Oxford, VK. De link tussen Holmes en Farrar is verreweg de belangrijkste connectie met betrekking tot Farrar's carrière.

Vanaf 1994 was Holmes belast met het toezicht op 35 afgestudeerde studenten met financiering van verschillende trusts, verenigingen en instellingen, en was hij verantwoordelijk voor de toekenning van bepaalde beurzen en startkapitaal. Dit is een positie die Edward C. Holmes vandaag de dag nog steeds bekleedt. Dit kennelijke toeval dat Farrar en Holmes in dezelfde periode in Oxford waren, moet zorgvuldig worden bestudeerd. Het lijkt erop dat Holmes hier oorspronkelijk Farrar zijn eerste kans gaf om zijn onderzoek in landen als Vietnam te beginnen.Het is geen verrassing dat professor Edward Holmes zich bij de werving van potentiële afgestudeerden richt op de slimsten. Enkele aanwijzingen voor het geheimzinnige wervingsproces van Edward C Holmes zijn te vinden met in zijn CV. Hij kiest voornamelijk Rhodes Scholars die meestal voor hun doctoraat in de filosofie studeren aan de Universiteit van Oxford. Britse wetenschappelijke kandidaten worden gedurende hun hele carrière bijna volledig gefinancierd door de Wellcome Trust, waarbij de internationale leden vooral banden lijken te hebben met Harvard, zo niet Oxford, en met veel connecties met degenen die betrokken waren bij de Ebola-crisis in 2014 en 2015.

Edward C Holmes "supervisie" van 35 afgestudeerde studenten sinds 1994 is gefinancierd door de Rhodes Trust, de Wellcome Trust, het National Institute of Health (NIH), de National Health and Medical Research Council of Australia (NHMRC), de Australian Research Council (ARC), de American Psychological Association (APA), de Biotechnology and Biological Sciences Research Council of the UK (BBSRC), en de Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC). Het is natuurlijk niet verrassend om te zien dat de financiering die van buiten het VK komt om dit professionele verzorgingsproces te helpen financieren, afkomstig is uit Australië, de VS en Canada, drie landen die in het Covid-tijdperk enkele van de strengste en meest ingrijpende overheidsbeleidskeuzes hebben gemaakt. Er zij ook op gewezen dat Edward Holmes vlak voor de pandemie in 2019 in China is gaan werken als hoogleraar aan de Fudan-universiteit.


320 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page