top of page

ONDERZOEKSDOSSIER. De 5 Britse wetenschappers die de Covid pandemie orchestreerden. (Deel 5)

DEEL 5

Brian Spratt - Roy Anderson's rechterhand

Neil Ferguson was de schaduw van Roy Anderson gedurende grote delen van zijn carrière, maar hij is niet de enige goede vriend, collega en medewerker van Roy Anderson geweest. Een van de andere rechterhanden van Roy Anderson is een man die weliswaar nog geen rol heeft gespeeld in Covid-19, maar die in het verleden na de crisis vele rollen heeft gespeeld tijdens de door de staat geleide doofpotoperaties van publiekelijk geopenbaarde staatsmisdaden, waaronder het helpen bagatelliseren en verbergen van de ware omvang van het illegaal testen van biologische en chemische agentia op de eigen bevolking door het Britse Ministerie van Defensie, wat uiteraard zeer relevant is voor onze huidige situatie.


Brian Spratt: de doofpotman

Illegale experimenten voor defensie

Tijdens mijn eerste voorbereiding op dit artikel werd het me duidelijk dat ik, alvorens dit stuk te schrijven, eerst de voorafgaande 100 jaar van door de staat gesanctioneerde misdaden, begaan door de chemische en biologische onderzoeksprojecten van het Britse Ministerie van Defensie in Porton Down, zou moeten onderzoeken. Porton Down, het Britse centrum voor virusonderzoek en het toneel van massale illegale menselijke experimenten in de afgelopen eeuw, heeft ook een relatief recente behoefte gehad om hun historische misdaden in de doofpot te stoppen. Als we die overduidelijke doofpotoperaties bekijken, zien we veel overeenkomsten die ons zorgen moeten baren. Eind jaren negentig bijvoorbeeld, werd een onafhankelijk veiligheidsonderzoek ingesteld naar de illegale geheime massale menselijke experimenten die zij hadden uitgevoerd op het Britse publiek, nadat was onthuld dat Porton Down wetenschappers tientallen jaren lang kiemoorlogsexperimenten hadden uitgevoerd met levende bacteriën op de Britse bevolking. De verantwoordelijke voor dit onderzoek was Professor Brian Spratt.


Toen Spratt gevraagd werd of hij in staat was een onpartijdig onderzoek te doen, zei hij in 1998 tegen het BBC-programma Spotlight:

"Ik ben een onafhankelijk microbioloog, ik heb geen banden met het Ministerie van Defensie, ik ben niet gekozen door het Ministerie van Defensie, dus mijn onafhankelijkheid is verzekerd."

Toch werd professor Brian Spratt binnen tien jaar na het onafhankelijke veiligheidsonderzoek geconfronteerd met vragen over zijn bevindingen. In 2004 kreeg Professor Brian Spratt vragen over zijn in opdracht van het Ministerie van Defensie geschreven rapport: "Independent Review of the Possible Health Hazards of the Large-Scale Release of Bacteria During the Dorset Defence Trials".


Men had ontdekt dat het Ministerie van Defensie de details van 24 andere proeven met kiemoorlogsvoering niet aan Professor Spratt had voorgelegd voor het onderzoek in opdracht van het Ministerie van Defensie. Spratt beweerde dat hij niet alle informatie had ontvangen, maar hij zou er graag naar kijken als het werd verstrekt. Natuurlijk was het tegen die tijd te laat om als bewijsmateriaal in het onderzoek te worden opgenomen.


Het overheidsrapport

Het House of Lords zou een duidelijk overzicht geven van Spratt's "bevindingen" uit zijn oorspronkelijke rapport in een debat getiteld: Spratt Report: South Coast Biological Defence Trials. Het debat vond plaats op 9 februari 1999. Lord Gilbert zou aankondigen:

"Professor Brian Spratt heeft nu zijn evaluatie afgerond van de microbiologische verdedigingsproeven die in de jaren zestig en zeventig langs de zuidkust zijn uitgevoerd. Het MOD verwelkomt zijn belangrijkste bevindingen:

Dat de proeven de overgrote meerderheid van de mensen geen kwaad zouden hebben gedaan.

Dat er weliswaar een niet-kwantificeerbaar risico van infectie kan zijn geweest bij een klein aantal mensen met een ernstige onderliggende ziekte, zoals taaislijmziekte, maar dat dergelijke infecties borst- of bloedinfecties zouden zijn geweest en zich binnen enkele dagen na het vrijkomen van de bacteriën zouden hebben voorgedaan.

Dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat er enig verband bestaat tussen de bij de proeven vrijgekomen bacteriën en de gezondheidsproblemen die zijn gemeld door mensen met een chronische ziekte, miskramen of gehandicapte kinderen".


Het bewijs dat niet werd overhandigd door het MvD voor dit onderzoek, was volledig vernietigend en onthulde de schade die was veroorzaakt door hun E.coli-experimenten en hun bespuiting van Groot-Brittannië met een bekend chemisch kankerverwekkend middel. Ik citeer uit mijn vorige artikel, "Porton Down's Ideologische Wolk: The Toxic Secret Experiments on Millions of British People:"

"Porton Down testte zogenaamd hoe kwetsbaar Engeland was voor een kiemoorlogsaanval, door haar eigen bevolking aan te vallen. Zinc Cadmium Sulfide stond bekend als zeer giftig, waarbij het cadmium geboorteafwijkingen veroorzaakte die goed bekend waren bij laboratoriumexperimenten op ratten, en tevens zwaar kankerverwekkend was. In augustus 1959 vloog een vliegtuig van de Royal Air Force boven de Noordzee voordat het van koers veranderde om langs het Kanaal te vliegen en de stof al vliegend te besproeien.


Het Ministerie van Defensie was, wat velen tegenwoordig "chemtrailing" noemen, langs de zuidkust van Engeland aan het uitvoeren. Uit de verslagen van de metingen tijdens de experimenten blijkt dat het merendeel van de vrijgekomen chemicaliën werd meegenomen door de wind in noordoostelijke richting, maar toen het vliegtuig het einde van zijn vliegroute bereikte, werden de resterende chemicaliën gedumpt in concentraties die 1000 keer groter waren dan waar ook in het land.

De inwoners van Dorchester en de nabijgelegen stad East Lulworth werden bestrooid met wat alleen kan worden omschreven als doodsdeeltjes van bovenaf. Deze toeristische trekpleisters aan de kust van Dorset zouden tijdens het hoogtepunt van de zomer vol zijn geweest met vele bezoekers.Het militaire lab van Porton Down in Engeland. Eind jaren vijftig besproeide het Britse Ministerie van Defensie de eigen bevolking met bacteriën en chemicaliën. .

Maar het is het bestuderen van de duidelijke gevolgen die de menselijke experimenten van Porton Down en het MoD hadden voor de inwoners van East Lulworth, dat zelfs het hardste hart zou kunnen breken. Hoewel de mensen van Porton Down het bewijsmateriaal niet willen bekijken, hebben de inwoners van East Lulworth geleden onder miskramen, geboorteafwijkingen en allerlei andere gezondheidsproblemen die hen en hun kinderen troffen, met minstens 21 getroffen families."

Hoewel Spratt geen duidelijke banden had met het Ministerie van Defensie toen hij zijn onderzoek uitvoerde, werd hij in die periode en gedurende zijn hele carrière gefinancierd door de Wellcome Trust. Het is vermeldenswaard dat de voormalige directeur van de Wellcome Trust. Roy Anderson, een nauwe collega en vriend van Spratt, zou uiteindelijk formeel gaan werken voor Defensie.

Spratt's leiding van deze doofpotoperatie van Defensie zou niet zijn enige Establishment taak zijn. Op 12 januari 2001 werd aangekondigd dat Professor Spratt, die op dat moment werkzaam was in het Wellcome Trust Centre for the Epidemiology of Infectious Disease aan de Universiteit van Oxford, voorzitter zou worden van de werkgroep van de Royal Society over verarmd uranium.

In het begin van de jaren '90 moest het Britse Ministerie van Defensie haar Porton Down faciliteiten en haar bredere biologische en chemische wapenonderzoeksprogramma's een nieuwe naam geven, omdat Porton Down te maken kreeg met een ongekende publieke druk.


Historische misdaden

Dit had te maken met vier belangrijke historische misdaden die rond deze periode aan het licht kwamen.


1. Het tientallen jaren lang sproeien van de eerder genoemde kankerverwekkende stof, Zinc Cadmium Sulfide, vanuit militaire vliegtuigen, auto's, schepen en treinen op een onwetend Brits publiek.


2. Het sproeien van E.coli-kiemen vanaf boten in het zuidwesten van Engeland en verdere klachten over geboorteafwijkingen, miskramen en andere gezondheidsproblemen als gevolg van deze experimenten.


3. Hun experimenten op mensen met zenuwgas, die uiteindelijk leidden tot het onderzoek dat hun acties openbaar maakte.


4. Het Anthrax Island debacle dat een PR ramp werd voor de organisatie. Het Ministerie van Defensie had een paar goede mannen nodig op wie ze konden rekenen om deze en andere dergelijke doofpotaffaires in de toekomst onder controle te houden.


Hoewel Brian Spratt nog niet direct publiekelijk betrokken is geweest bij de Covid-19 reactie, suggereert zijn voorgeschiedenis dat hij mogelijk kan worden ingezet bij de officiële onderzoeken en/of enquêtes. Professor Spratt lijkt te voldoen aan een profiel dat vergelijkbaar is met dat van twee andere leerlingen van Roy Anderson, Jeremy Farrar en Edward C. Holmes, die verderop in dit onderzoek uitvoerig worden besproken. Spratt werd bijna volledig gefinancierd door de Wellcome Trust, had banden met zowel Oxford als het Imperial College en was belast met uiterst gevoelige projecten van de gevestigde orde - in zijn geval officiële doofpotaffaires.


Toen ik Prof. Sir Brian Spratt grondiger onderzocht, vond ik zijn vele connecties met Roy Anderson, de man die ook de mentor was geweest van Farrar en Holmes, de man die verbonden is met bijna elke groep die actief is in de wereldwijde Covide totalitaire controlestructuur die momenteel wereldwijd het beleid dicteert. Roy Anderson was gouverneur en directeur van de Wellcome Trust in de tijd dat Spratt, Farrar en Holmes werden ingelijfd.Bekijk hier de BBC documentaire over Porton Down, het top-secret labo van de Britten. Wetende uiteraard dat ook de BBC een overheidsinstantie is.


1.089 weergaven0 opmerkingen

Комментарии


bottom of page