top of page

ONDERZOEKSDOSSIER Dit zijn de 5 Britse elite wetenschappers die de Covid-pandemie orchestreerden

Terwijl om ons heen draconische Covid-19 controlestructuren ontstaan, onderzocht de Britse journalist Johnny Vedmore een zeer kleine groep nauwe vrienden die verbonden zijn aan een machtige filantropische organisatie, The Wellcome Trust. Zij waren verantwoordelijk voor enkele van de meest bepalende gebeurtenissen van het Covid-19 tijdperk.

Hun namen: Jeremy Farrar, Richard Sykes, Roy Anderson, Edward Holmes, en Neil Ferguson. Ze orchestreerden, samen met hun bende van wetenschappelijke huurlingen, de paniek over en de respons op de respiratoire aandoening, genaamd Covid19.


Neil Ferguson: zijn modellen joegen de paniek aan, waren de reden voor lockdowns en bleken later op niets gebaseerd. Gelukkig was er Zweden als 'controlegroep'. Hij voorspelde daar 90 000 doden als ze geen draconische maatregelen zouden nemen. Zweden deed dat niet en klokte af op 4000 doden, minder dan de landen die wel maatregelen namen.Er is een kleine groep elite Britse wetenschappers die bezig is geweest de Covid-19 crisis te manipuleren ten behoeve van een verborgen agenda.

Deze hoofdrolspelers in het creëren van autoritaire controlestructuren onder het mom van Covid-reactie hebben belangrijke banden met de Wellcome Trust, een ogenschijnlijk "filantropische" onderneming die bekend staat om het financieren van medisch onderzoek. De inspanningen van deze personen begonnen lang voor het Covid-tijdperk en omvatten zelfs de eerste opzet van de hedendaagse Wellcome Trust als bijproduct van de geboorte van de farmaceutische reus GlaxoSmithKline. Dit team van mannen is verantwoordelijk voor belangrijke onderdelen van de wereldwijde Covid-19-reactie, het beruchte proxi-oorsprongsdocument, de uitvoering van de hele vaccinatie uitrol en nog veel meer. Toch kent bijna niemand één naam van "de Wellcome Five”.


Begin januari 2020 hadden veel mensen geen enkel idee van wat er binnenkort zou gebeuren. Maar, er waren een handvol wetenschappers van een zeer kleine groep elite Britse instellingen die goed voorbereid leken te zijn op de komende storm. In feite zouden deze mannen niet alleen verantwoordelijk worden gemaakt voor het organiseren van uiterst belangrijke gebeurtenissen tijdens de reactie op de pandemie, maar ook voor het pionieren met de computermodellen voor pandemieën die worden gebruikt om schokgolven van angst door de wereld te sturen. Zij hadden ook geholpen bij de financiering van het onderzoek van vele prominente aanhangers van hun agenda en hadden twee decennia eerder zelfs een soortgelijke totalitaire lockdown uitgevoerd als reactie op een schijnbaar gefabriceerde epidemie in het Verenigd Koninkrijk. Bij die gelegenheid werden deze mannen machtiger dan welke gekozen politicus ook en waren zij verantwoordelijk voor brandstapels van dode dieren die, dankzij hun in diskrediet gebrachte modellen, het Britse platteland bezaaiden.


Dit artikel onderzoekt een kerngroep van Britse elitewetenschappers die allemaal goede vrienden en collega's zijn en historische banden hebben met de moderne incarnatie van de Wellcome Trust.

Tijdens Covid-19 kreeg één lid van deze kleine groep onberekenbare actoren, Jeremy Farrar, bijna absolute macht over het ontwerpen van de wereldwijde reactie van de WHO op de pandemie. Dezelfde man zou de productie leiden van het Proximale Oorsprong van SARS-CoV-2 document over een periode van tien dagen in een schijnbaar brutale poging om de ware laboratorium oorsprong van het Covid-19 virus te verdoezelen.

Door Farrar's geschiedenis te onderzoeken, ontdekte ik dat deze zeer kleine groep vrienden allen nauw betrokken waren bij de moderne evolutie van de reactie op een pandemie en dat zij de pioniers waren van grote delen van de modelleringstechnieken die werden gebruikt om toestemming te verkrijgen voor de invoering van draconische lockdowns in de Anglo-Amerikaanse wereld, die vervolgens door andere landen wereldwijd werden overgenomen als de gouden standaard in de moderne reactie op een pandemie. Hoewel de gebeurtenissen die ik in kaart breng u een basisidee geven van de geschiedenis en de structuur van dit uiterst machtige en doeltreffende team van aan de Wellcome Trust gelieerde wetenschappers, zijn zij niet de enige groep zoals deze die tijdens de Covid-19 pandemie actief was. In feite is dit gedrag parallel aan dat van andere organisaties over de hele wereld, die allemaal hebben bijgedragen aan het creëren van dit paradigma van autoritaire controle dat we vandaag ervaren. Het is onze taak als onderzoekers en journalisten om deze clandestiene operaties zo goed mogelijk te definiëren. Ik zal blijven werken aan het definiëren van deze specifieke operationele eenheid die uitgaat van de hogere echelons van de Wellcome Trust, maar ook anderen moeten hun steentje bijdragen. Het definiëren van de structuur van een schimmige eenheid die betrokken is bij de organisatie van dergelijke tirannie is geen eenvoudige taak, maar het moet ergens beginnen.

Nu landen over de hele wereld harde autoritaire antwoorden hebben gegeven op de Covid-19 crisis en verdere beperkingen van de vrijheid van hun burgers nastreven, is het belangrijker dan ooit om deze kerngroep van onberekenbare wetenschappers, die verantwoordelijk zijn geweest voor veel van wat we nu zien, te onderzoeken. Want zonder de Wellcome Five zou veel van deze nachtmerrie niet mogelijk zijn geweest.

Een welkom bij Wellcome

De Wellcome Trust is een filantropische organisatie die wereldwijd grote hoeveelheden wetenschappelijk onderzoek financiert. De door Wellcome verstrekte wetenschappelijke subsidies zijn uiterst lucratief en strekken zich soms uit over de gehele loopbaan van een onderzoeker. De Wellcome Trust werd opgericht om het fortuin van de in Amerika geboren Britse farmaceutische magnaat Sir Henry Wellcome te beheren. Het werd aanvankelijk volledig gefinancierd met inkomsten van Burroughs Wellcome, een vroege farmaceutische reus die pioniers waren van medische technologieën die vandaag de dag nog steeds worden gebruikt. De trust zou later in het Verenigd Koninkrijk worden omgedoopt tot de Wellcome Foundation Ltd. In 1995 deed de Wellcome Trust afstand van alle belangen in farmaceutische producten door alle resterende aandelen van Wellcome plc aan Glaxo plc te verkopen en zo GlaxoWellcome plc op te richten. In 2000 verdween de naam Wellcome helemaal uit de geneesmiddelensector toen GlaxoWellcome fuseerde met SmithKline Beecham tot GlaxoSmithKline plc, waardoor de naam Wellcome in wezen uit de particuliere sector verdween. In deze periode van verandering zouden de activiteiten van de trust en hun focus verschuiven naar het werven en financieren van de allerbeste wetenschappers die uit de meest prestigieuze universiteiten van het Verenigd Koninkrijk komen.


Vóór 2020 was de Wellcome Trust geen bekende naam en waren haar werknemers en vertegenwoordigers relatief vrij van enige controle van buitenaf.

Een paar mannen met goede connecties bij de Wellcome Trust waren echter verantwoordelijk voor belangrijke delen van de rampzalige en al te autoritaire officiële Covid-19 reactie in het Verenigd Koninkrijk en hadden een enorme invloed op de reacties wereldwijd.

Deze machtige mannen zouden hun huidige operationele eenheid vormen in het midden van de jaren '90, voortkomend uit de rebranding van de Wellcome Trust in dezelfde periode. Zij zouden de angst voor ziekten gebruiken om bij twee duidelijke gelegenheden de macht te grijpen, eerst tijdens de Britse mond- en klauwzeerepidemie van 2001 en daarna opnieuw tijdens Covid-19.

Midden jaren '90 werd de Wellcome Trust opnieuw opgericht als filantropische stichting. Dat betekende echter niet dat zij de farmaceutische industrie volledig zou verlaten. In werkelijkheid zou de trust de grote rijkdom die zij hadden vergaard, gebruiken om grote delen van het moderne wetenschappelijke onderzoek te financieren aan enkele van de meest prestigieuze instellingen, wat niet alleen de grote farmaceutische reuzen by-proxy zou helpen, maar de mensen van Wellcome ook in staat zou stellen om de richting van het onderzoek opnieuw te bepalen om hun bondgenoten binnen de farmaceutische industrie tegemoet te komen.

Een ander voordeel voor Wellcome was dat zij door dit systeem een hele generatie wetenschappers konden werven en opleiden om de agenda van de organisatie te bevorderen. Terwijl de overgrote meerderheid van de wetenschappers en onderzoekers die worden gefinancierd door de lucratieve subsidieregelingen van de Wellcome Trust zich waarschijnlijk totaal niet bewust zijn van de werkelijke politieke reikwijdte en macht van de stichting, werken zij vaak als kleine radertjes in een machine die zij vanuit hun betrekkelijk grondperspectief niet echt kunnen zien.

Bij nadere beschouwing blijkt de Wellcome-machine ook een mechanisme te verschaffen voor het Britse Ministerie van Defensie (of zijn bondgenoten in het buitenland) om potentieel catastrofale experimenten met "gain-of-function" voort te zetten en tegelijkertijd in staat te zijn eventuele laboratoriumlekken snel te verdoezelen. In dit artikel laat ik u slechts een heel klein deel van die machine zien, waarbij ik me concentreer op een zeer selecte vijf mensen die allemaal verbonden zijn door een gerichte wervingsactie in 1994. In dat jaar zou de kern van deze groep, Richard Sykes, Roy Anderson (die zijn collega's Neil Ferguson en Brian Spratt met zich mee zou brengen), Edward C Holmes en Jeremy Farrar, de processen en financiering creëren om grote delen van degenen die nu aan hun extreme kant van het publieke Covid-19 debat staan, te rekruteren. Hoewel ik in dit artikel specifiek melding zal maken van één incident waarbij 35 afgestudeerden gedurende hun hele carrière werden gefinancierd, gaf deze groep vanaf 1994 ook grote, langdurige beurzen aan honderden andere wetenschappelijke topafgestudeerden. Deze mannen hebben vervolgens het hele gezicht van pandemische modellering en respons opnieuw ontworpen, en waren ook verantwoordelijk voor het ontstaan van meerdere verdachte oorsprongsverhalen, waaronder het beruchte Proximale Oorsprong van SARS-CoV-2-paper.

Vanaf het allereerste begin van het Covid-19 verhaal hebben deze mannen wereldwijd belangrijke rollen gespeeld, waaronder: Edward C Holmes' vertaling van de originele SARS-CoV-2 genomische sequentie op 11 januari 2020; Farrar kreeg de volledige controle over de coördinatie van de hele Covid-reactie van de regering van de VS en het VK (hij had een hogere rang dan Anthony Fauci in de VS en Chris Whitty in het VK); Ferguson en Anderson's apocalyptisch ogende Covid-19 computermodellen; Holmes en Farrar's organisatie van de Proximale Oorsprong-doofpot; en Sykes die de leiding kreeg over de gehele uitrol van het vaccin in het VK en de bevordering van innovatie en technologie op het gebied van vaccins.

Alle bovengenoemde functies hadden moeten worden toegewezen aan ambtenaren die door het volk zijn gekozen, maar in plaats daarvan zijn we getuige geweest van gebeurtenissen die op zo'n manier zijn gefabriceerd dat het bijna onmogelijk is om welke ambtenaar dan ook ter verantwoording te roepen. Deze mensen die verbonden zijn aan de Wellcome Trust hebben een centrale rol gespeeld bij het creëren van een medische autocratie waarmee het publiek nooit heeft ingestemd. In dit artikel zal ik trachten aan te tonen hoe zij in het verleden een gedragspatroon hebben vertoond dat tijdens Covid-19 is herhaald. Ik zal onthullen hoe deze selecte groep van zeer nauwe persoonlijke vrienden in het verleden door het Ministerie van Defensie is opgeroepen om deel te nemen aan officiële onderzoeken, om vervolgens de regeringsversies te certificeren van elke gebeurtenis die verder openbaar onderzoek zou kunnen veroorzaken. Ik zal u zoveel mogelijk laten zien in één artikel. Laten we eerst naar de top gaan.


Volgende week, deel 2: Richard Sykes - De Glaxo Man en Vaccin Koning


2.060 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page