top of page

Ontdek de parels van Tegenwind fotocolumniste Els Stallinga op de 1 mei-betoging in Parijs

Regelmatig horen we over demonstraties in Frankrijk. Ik wilde ze zelf ervaren en bekijken door mijn lens. Demonstraties in Nederland had ik al vaak gefotografeerd. Parijs werd een heel ander verhaal...Waarom kwamen de Fransen op straat ?


De pensioenhervorming in Frankrijk heeft weinig steun en draagkracht vanuit de regering en bevolking. Macron heeft er dan ook een noodwet voor moeten gebruiken. Deze ondemocratische manier van regeren valt niet goed bij een aanzienlijk deel van de Franse burgers. " Als we dit pikken, kan Macron van alles wijzigen zonder dat het kabinet daar achter staat", vertelt een oudere dame mij.


Het Franse pensioenstelsel kun je niet vergelijken met het Nederlandse. Zo moet je 43 jaar werken om überhaupt aanspraak te mogen doen op je pensioen. Gevolg hiervan is dat veel zware beroepen niet meer vervroegd met pensioen kunnen. De hoogte van het pensioen is stukken lager dan in ons land, en vrouwen krijgen een stuk

minder dan mannen. Tel daarbij op dat het levensonderhoud duurder en duurder aan het worden is en de sociale zekerheid en zorg afbrokkelt

De jeugdwerkeloosheid ligt hoger dan 20%.


1 mei in Parijs


De demonstratie van 1 mei is een bijzondere, voor het eerst in 15 jaar slaan alle vakbonden de handen in mekaar. Waaronder dus ook die van politie en brandweer.


De afgelopen periode heb ik gebruikt om contacten te leggen, waaronder met een van de oprichters van de gele hesjes en een belangrijk figuur binnen CGT, een ietwat radicalere vakbond. Via journalisten daar werd ik voorbereid op de demonstratie. Maar goed ook, bleek later. Een demonstratie in Nederland verloopt heel anders dan in Parijs.


Zonder helm, bril en mondmasker kun je er niet