top of page

Oorlogsvoering van de 5de generatie. Een nieuwjaars-essay van Dr. Robert Malone

Gefeliciteerd. Nu we 2023 naderen, hebben jullie het derde jaar van de grootste, wereldwijd meest gecoördineerde psychologische oorlogsvoering in de geschiedenis van de mensheid achter de rug.


Gedurende deze periode hebben jullie dagelijks meegemaakt dat de Amerikaanse regering en vele regeringen van de EU zeer verfijnde, militaire vijfde generatie oorlogstechnologieën inzetten tegen hun eigen burgers.


Degenen die de prikken hebben ontweken die noch veilig noch effectief zijn, verdienen een medaille voor hun vermogen om door de mist van de informatieoorlog heen te kijken.


Degenen, zoals ik, die de FDA vertrouwden en de eerste injecties namen om vervolgens de nadelige gevolgen ervan te ondervinden, verdienen misschien een oorlogsmedaille voor hun verwonding in de strijd. Voor de miljoenen doden op het slagveld, de oversterfte, is een moment van stille rouw op zijn plaats.


Citaten uit "Uw gids voor vijfde generatie oorlogsvoering".
door James Corbett, corbettreport.com, 27 maart 2022

"Oorlogsvoering van de vijfde generatie is een vreemd spel. De enige winnende zet is om niet te spelen."
"Het basisidee achter deze term [vijfde generatie oorlogsvoering] is dat in de moderne tijd oorlogen niet worden uitgevochten door legers of guerrilla's, maar in de hoofden van gewone burgers."

Oorlogsvoering van de vijfde generatie (5GW, 5th Generation Warfare) wordt niet gevoerd tegen staande legers van natiestaten of guerrilla-opstandelingen, maar tegen gewone burgers. Deze vorm van oorlog wordt niet ergens op een slagveld uitgevochten, maar in de geest. Jouw geest. Twitter was een 5GW wapen, geen bedrijf.


Als je, na het lezen van de recente berichtgeving over de "Twitter Files", nog enige twijfels hebt dat de "Administratieve Staat" van de Amerikaanse regering, geleid door de Uniparty, vijfde generatie oorlogsvoering voert tegen Amerikaanse burgers, dan zou dit artikel van 07 oktober 2022 van Becker News, getiteld "President Biden Revokes Executive Branch Rules Against Spying on American Citizens" die twijfels moeten wegnemen. Zoals Will Chamberlain, van het Internet Accountability Project en het Artikel 3 Project, het op Twitter verwoordde: "Joe Biden heeft zojuist de regels van de uitvoerende macht ingetrokken die het bespioneren van Amerikaanse burgers voorkomen."


Wat is Vijfde Generatie Oorlogsvoering (5GW)?

Ik ben een student, geen expert op het gebied van 5GW, maar ik word wel snel opgeleid in de school van de harde klappen. Om deze nieuwe vorm van oorlogsvoering te begrijpen, moet ik dus vertrouwen op echte deskundigen.

Met dat in gedachten, vergeef me het volgende uitgebreide citaat uit "Fourth- and Fifth-Generation Warfare:  Technology and Perceptions", gepubliceerd in 2019 door Dr. Waseem Ahmad Qureshi. Hij is een advocaat van het Hooggerechtshof van Pakistan. Hij publiceerde zijn artikel in het San Diego International Law Journal (Volume 21). Dr. Qureshi's artikel met veel voetnoten en verwijzingen kan hier gratis worden gedownload (PDF). Voor wie op zoek is naar aanvullende informatie en context, raad ik ook aan "The Handbook of 5GW: A Fifth Generation of War?" van Daniel Abbott te lezen.


De eerste vier generaties van oorlogsvoering

De samenstelling van oorlogvoering verandert. De traditionele aspecten van oorlogvoering evolueren: conventionele oorlogstechnieken raken in verval, en nieuwere tactieken en instrumenten van oorlogvoering, zoals informatieoorlog, asymmetrische oorlogsvoering, mediapropagandaoorlog en hybride oorlogsvoering, vullen de leemte op, waardoor de grenzen tussen strijder en niet-strijder, en tussen oorlog en vredestijd vervagen. Het basiskader van de moderne oorlogsvoering is uitgewerkt door Carl von Clausewitz in zijn magnus opus On War. Hij definieerde moderne oorlogvoering tussen staten als "een duel op grotere schaal," en legde het doel ervan uit als "een voortzetting van de politiek met andere middelen," met als kernelementen "rationaliteit van de staat, waarschijnlijkheid in het militaire commando, en woede van de bevolking."


William S. Lind maakte een onderscheid tussen vier generaties van oorlogvoering sinds de Vrede van Westfalen in 1648, waarbij elke generatie een manier van oorlogvoeren vertegenwoordigde. Daniel H. Abbott vervolgde dit door oorlogvoering van de vijfde generatie voor te stellen als een strijd van percepties. 

De oorlogsvoering van de eerste generatie, die werd gevoerd tussen 1648 en 1860, introduceerde het monopolie van een staat om oorlog te voeren. Daarvoor konden stammen en bedrijven ook oorlog voeren. Oorlogvoering van de eerste generatie markeerde de cultuur van orde, met herkenbare regels van rangen en militaire uniformen om de toenemende wanorde op de slagvelden tegen te gaan. Deze generatie oorlogvoering werd vooral gedomineerd door massale mankracht. 


De tweede generatie oorlogvoering werd geïntroduceerd door het Franse leger en eindigde met de Eerste Wereldoorlog. Deze generatie introduceerde artillerie, vliegtuigen en zwaar geweervuur, terwijl de tijdens de eerste generatie gevestigde ordecultuur behouden bleef. De soldaten van de tweede generatie oorlogvoering waren verlost van het gevecht van man tot man en gehoorzaamheid volgens regels kreeg voorrang op eigen initiatief. Deze generatie oorlogvoering werd voornamelijk gedomineerd door vuurkracht.


De derde generatie, manoeuvre oorlogvoering, was een Duits product en werd gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze generatie oorlogvoering introduceerde de tactische oorlogsvoering van de verrassing, onder het motto "omzeilen en ondermijnen" van de vijand. In deze generatie werd initiatief verkozen boven gehoorzaamheid geleid door zelfdiscipline. Deze generatie oorlogvoering werd voornamelijk gedomineerd door manoeuvretactieken.


Oorlogvoering van de vierde generatie (4GW) - die de laatste vijf tot zes decennia opgang maakte - bracht de meest radicale verandering sinds de Vrede van Westfalen door niet-statelijke actoren in de oorlogvoering te introduceren en de staat zijn monopolie te ontnemen.

Oorlogsvoering van de vierde generatie wordt voornamelijk gedomineerd door de asymmetrische tactiek van het gebruik van niet-statelijke actoren. Deze generatie maakte een einde aan het staatsmonopolie op het gebruik van geweld en nam culturen, stammen, sekten en huurlingen op in de oorlogsvoering, terug naar de oorlogsvoering uit het pre-Westfaalse tijdperk. In 4GW is er geen onderscheid tussen oorlogstijd en vredestijd, omdat niet-overheidsactoren zowel in oorlogstijd als in vredestijd geweld gebruiken via asymmetrische strategieën, waarbij zij voornamelijk onwettig geweld gebruiken en de grenzen voor het wettig gebruik van geweld vervagen door zich te verschuilen achter menselijke schilden en door de staat de schuld te geven van bijkomende schade. Deze praktijk vermengt ook strijders met niet-strijders en omgekeerd; asymmetrische oorlogsvoeringstrategieën zijn de standaardmodus van deze generatie, en 4GW duurt lang. Lind gelooft terecht dat er momenteel geen militaire oplossing bestaat voor 4GW; zoals Michael Howard heeft vastgesteld, is moderne oorlogsstrategie niet louter een militaire onderneming, maar bestaat zij uit politieke, sociale, economische, culturele en psychologische elementen en acties.


Hier komt de vijfde generatie

Oorlogsvoering van de vijfde generatie (5GW) is de strijd van percepties en informatie. 5GW is ook een culturele en morele oorlog, die de perceptie van de massa's vervormt om een gemanipuleerde kijk op de wereld en de politiek te geven.


Slog definieert 5GW als de geheime opzettelijke manipulatie van actoren, netwerken, instellingen, staten of alle [0GW, 1GW] 2GW/3GW/4GW krachten om een doel of een reeks doelen te bereiken in een combinatie van sociaaleconomische en politieke domeinen, terwijl getracht wordt de vergeldingsacties/reacties van 2GW, 3GW, 4GW aangedreven actoren, netwerken, instellingen en/of staten te vermijden of te minimaliseren. (Purples Slog, 5GW Working Definition, 0.91, in THE HANDBOOK OF 5GW 213, 213 (Daniel H. Abbott ed., 2010)).


5GW is de strijd van percepties en informatie. In 5GW is het geweld zo discreet verspreid dat het slachtoffer niet eens weet dat het een slachtoffer is van oorlog en het slachtoffer niet weet dat het de oorlog verliest. De geheimzinnigheid van deze oorlogsvoering maakt haar tot de gevaarlijkste oorlogsvoering aller tijden. Deze oorlogsvoering verbergt zich op de achtergrond, en "de meest succesvolle [vijfde generatie] oorlogen zijn oorlogen die nooit worden geïdentificeerd."

5GW is ook een culturele en morele oorlog, die de perceptie van de massa's vervormt om een gemanipuleerde kijk op de wereld en de politiek te geven.


4GW daarentegen heeft vooral asymmetrische middelen gebruikt, zoals het gebruik van niet-overheidsactoren. Lind's weergave van 4GW op moreel en cultureel gebied is enigszins vergelijkbaar met Abbott's analyse van 5GW, die afwijkt van de culturele woede van de bevolking zoals die in 4GW wordt weergegeven, en die de perceptie van de context van het conflict als belangrijkste aandachtspunt van de analyse beschouwt. De 5GW van perceptie en context combineert de "woede van het volk" en de "rationaliteit van de staat" tot een beoogd resultaat van oorlogvoering, waardoor het militaire commando nutteloos wordt.


5GW exploiteert culturele iconen en religieuze sentimenten om een tegenstander te verslaan. Elk middel om politieke steun van de massa te creëren is een geldige tactiek, vergelijkbaar met andere militaire oorlogstactieken, zoals de troepengolf in Irak. Abbott stelt dat een woedende menigte, beroepsmilitairen en andere ongeregelde middelen destructieve krachten kunnen vormen.

Volgens hem heeft de verspreiding van informatie in de oorlogsvoering de technologische oorlogsvoering geweld en directe fysieke betrokkenheid van de agressors overbodig gemaakt. In plaats daarvan manipuleert en exploiteert de informatie via netwerken en bewaking de algemene perceptie van het publiek.

Sun Tzu omschrijft deze tactiek om de perspectieven van de wereld te veranderen als het "toppunt van vaardigheid [een overwinning zonder vechten]".

De doeltreffendheid van 5GW hangt af van de spreiding ervan: het vereist geen eenheid in zijn inspanningen en integendeel, hoe meer een oorlogsvoering verspreid is in zijn inspanningen, hoe doeltreffender hij wordt.


Perceptieoorlogen zijn 5GW, met informatie als wapen, dankzij de toegenomen technologie van cyberspace, media en sociale media.

Het zijn verhulde tactieken van misleiding en propaganda om de wil van de tegenstander te vormen.


5GW is de strijd tussen de absolute concentratie van macht (agressor) aan de ene kant, en de afwezigheid van macht aan de andere kant, en deze strijd dwingt de vijand op de knieën zonder geweld te gebruiken. Informatie over het gewenste politieke wereldperspectief wordt verankerd door manipulatie van de cultuur op onbewust niveau, waardoor het voor de bewuste geest onmogelijk wordt om het zelfs maar waar te nemen, en de politieke verdeeldheid sterk wordt beïnvloed om de gewenste resultaten te bereiken.


Tegenstanders zijn machteloos om zich te verdedigen tegen deze infiltratie van perspectieven, en als zij deze verandering en infiltratie begrijpen, zullen zij vaak de ware politieke motivatie van de agressor verwarren met verwrongen percepties en met de gemanipuleerde informatie van diplomatie en propaganda. In effectieve 5GW wordt de ingebedde invloed van het perspectief geharmoniseerd met geweld. Deze oorlogsvoering van het perspectief maakt van de vijfde generatie "een invloed, een idee, een ding onkwetsbaar, ongrijpbaar, zonder voor- en achterkant, ronddrijvend als een gas."


Dit is een soort stille oorlog, een "oorlog waarin de oorlog en de politieke verlangens zichtbaar zijn, maar de strijders en de strategische vormen van macht die in de oorlog worden gebruikt onzichtbaar zijn, [niet echt energiek] en neigen naar ... invloed." Dit concept van [stille] oorlog is ontwikkeld door Kautilya, zoals uitgelegd door Boesche: 


"Stille oorlog is een vorm van vechten die geen enkele andere denker die ik ken heeft besproken. Stille oorlog is een soort oorlog met een ander koninkrijk waarin de koning en zijn ministers - en onbewust het volk - allemaal publiekelijk doen alsof ze vrede hebben met het andere koninkrijk, maar ondertussen vermoorden geheime agenten en spionnen belangrijke leiders in het andere koninkrijk, creëren ze verdeeldheid onder belangrijke ministers en klassen, en verspreiden ze propaganda en desinformatie. . . . . In stille oorlogvoering is geheimhouding van het grootste belang, en . . . de koning kan alleen zegevieren door "geheimhouding te bewaren bij het telkens opnieuw toeslaan."


Vroeger was oorlog gericht op het verkrijgen van meer zichtbaarheid van geweld en macht, maar tegenwoordig is het gewenste resultaat eerder beïnvloeding dan zichtbaarheid, waarbij het verslagen doelwit niet weet dat het wordt aangevallen, hoe het wordt getroffen of zelfs maar dat de vijand bestaat.


In deze strijd van de geesten vindt een cyberoorlog plaats, waarbij gewone mensen door middel van propaganda en desinformatie worden veranderd in opstandelingen tegen hun eigen regeringen. Deze tactiek creëert een leiderloze weerbaarheid die bestaat uit een spookcelstructuur zonder hoofdkwartier of hiërarchische bevelen; waar mensen binnen de beweging dezelfde algemene zienswijze hebben, dezelfde filosofie, en waar ze op dezelfde manier reageren en zich richten tegen vermeende tirannieke staatsregeringen.


Elke onafhankelijke persoon heeft de verantwoordelijkheid om de vaardigheden en intelligentie te verwerven om zelf een missie te kunnen uitvoeren, gecoördineerd door een opkomend netwerk, verbonden doo rinformatiekanalen zoals kranten, pamfletten, computers, etc., die voor iedereen ruim beschikbaar zijn, houden iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen, waardoor een geplande respons mogelijk wordt die vele variaties zal kennen. Niemand hoeft een bevel uit te vaardigen . . . De idealisten [sic] die zich werkelijk inzetten voor de zaak van de vrijheid zullen handelen wanneer zij voelen dat de tijd rijp is, of zullen hun voorbeeld nemen aan anderen die hen voorgingen. Volgens de definitie van Beam manipuleert 5GW de perceptie van de werkelijkheid van de tegenstander, steelt daarbij de identiteit van de tegenstander en de identiteit van de gastheer, en werkt op basis van een identiteitsconstructivistisch kader van internationale politiek.


Verzet tegen de vijfde generatie oorlogsvoering.

Terugkomend op Dr. Qureshi.

Het bestrijden van 5GW kan worden gekarakteriseerd als contra-opstand. Contra-opstand liquideert de ideologische en etnische percepties die door 4GW zijn gecreëerd, en verbreekt de sociale relatie tussen niet-statelijke actoren/opstandelingen en het grote publiek.

De contra-opstandeling moet maatschappelijke veranderingen teweegbrengen, zich richten op de culturele waarden van opstandelingen en de algemene bevolking, vechten op intellectueel niveau, en opstandelingen een vijand ontzeggen om tegen te vechten, waardoor het voor het publiek en de opstandelingen onmogelijk wordt de bedoelingen van de contra-opstandelingen te identificeren. Deze tactieken vormen een niet-vijandige relatie tussen de opstandelingen en de bevolking; daardoor wordt het welzijn en het overleven van de burgers beschermd. Anti-oproer creëert een veilige ruimte, veiligheid voor de bevolking en coöperatieve identiteiten.


Maar paradoxaal genoeg draagt deze betrokkenheid bij aan de afhankelijkheid van de bevolking van de opstandelingen. Daarom moeten staten zich verzetten tegen deze neokoloniale Raj van opgelegde perspectieven bij het vormen van ideologieën in de hoop alle politieke kwesties op te lossen.

De manieren om oorlog te voeren evolueren, als gevolg van een afname van de traditionele manier van oorlog en de opkomende globalisering en vooruitgang in technologie en communicatie. Daarom nemen oorlogen met asymmetrische middelen, informatie en geheime operaties toe, waarbij niet-overheidsactoren een prominente rol spelen op het slagveld.


Een strategie om deze nieuwe generaties van oorlogsvoering tegen te gaan is het combineren van conventionele tactieken met de nieuwe innovatieve technieken van DIMEFILCH (volledige integratie van diplomatieke, informatie-, militaire, economische, financiële, inlichtingen-, rechtshandhavings-, culturele en humanitaire vermogens), en het ontwikkelen van een strakke coördinatie tussen militaire, diplomatieke, justitiële en economische instellingen, terwijl ook wordt samengewerkt met buitenlandse tegenhangers en internationale instellingen. Nog belangrijker is dat wij onze mentaliteit veranderen om de nieuwe bedreigingen en hun asymmetrische doeleinden te kunnen bestrijden en begrijpen. Het is absoluut noodzakelijk de vijand te kennen en onszelf te kennen, te begrijpen waarom en hoe de vijand werkt, en voor welke doeleinden. 


Bovendien bestaat er een maas in het verbod op het gebruik van geweld in het VN-handvest: na Nicaragua omvatten agressie en gebruik van geweld nu ook het leveren van wapens en financiële steun aan opstandelingen, rebellen en andere niet-statelijke actoren die tegen de staat werken, maar om verantwoordelijk te kunnen worden gesteld, moet worden vastgesteld dat de niet-statelijke actoren onder de directe controle staan van de staat-agressor, wat in de praktijk moeilijk te doen is. Deze lacune wordt uitgebuit door agressieve staten wanneer zij huurlingen inzetten om het vuile werk op te knappen naar hun politieke wil en geen vingerafdrukken achterlaten. De agressor kan dus niet aansprakelijk worden gesteld: hij vermijdt directe betrokkenheid om de vereisten van de internationale wetten inzake het gebruik van geweld te omzeilen.


Zoals ik aan het begin van dit essay al zei, bent u nu bezig met het derde jaar van de grootste, wereldwijd meest gecoördineerde operatie van 5GW psychologische oorlogsvoering in de geschiedenis van de mensheid en hebt u die overleefd. Gedurende deze periode hebben jullie dagelijks meegemaakt dat de Amerikaanse regering en vele westerse landen (in nauwe samenwerking met de farmaceutische industrie) zeer verfijnde, militaire 5GW technologieën, strategieën en tactieken inzetten tegen hun eigen burgers.


Zoals Dr. Qureshi beschrijft, werden deze methoden en technieken ontwikkeld om tegenstanders te bestrijden, maar zijn ze nu gekeerd tegen de burgers van westerse landen om globalistische agenda's te bevorderen die worden gedeeld door de Imperiale Administratieve Staat en zijn eenpartijdige politieke bondgenoten. Wat we allemaal hebben ervaren zijn de nieuwe innovatieve technieken van DIMEFILCH die tegen ons allemaal worden ingezet om een breed scala aan farmaceutische, commerciële, financiële en politieke controledoelstellingen te bevorderen, die gezamenlijk worden aangeduid als "The Great Reset". Dus wordt wakker en begrijp wat je wordt aangedaan en wie het doet.


5GW is de fusie van militaire en "inlichtingen" operaties, strategie en tactiek, en je geest, je gedachten, je emoties zijn het slagveld waar om gevochten wordt. Afgestemd op de beste 5GW-praktijken, is het doel de oorlog te winnen om een nieuwe gecentraliseerde, op een commando-economie gebaseerde wereldorde te bevorderen, een waarin het concept zelf van autonome soevereine natiestaten als achterhaald wordt beschouwd, en dat te doen zonder dat je je zelfs maar bewust bent van wat er wordt gedaan.


Wat is "Zwermconsensus"?

Het duistere visioen van een nieuw kastensysteem voor de vierde revolutie is onvermijdelijk". Wordt het oude "klassensysteem" van lagere, midden- en hogere klassen snel uitgedoofd en vervangen door een nieuw arbeiderskaste-systeem waarin degenen die fysieke arbeid verrichten en geaard zijn door hun dagelijkse contact met de fysieke werkelijkheid, een andere werkelijkheid bewonen dan degenen die virtueel leven - de laptopklasse van journalisten, academici, programmeurs en informatici, en degenen die in de reclame en de financiële wereld werken.


Boven deze arbeiderskasten staan de machines, momenteel de computationele, kunstmatige intelligentie/machine learning/deep learning, bewakingsapparaten en robotica-infrastructuur; binnenkort de nieuwe "transhumane" mens-machine hybriden waarover de leiders van het WEF, Klaus Schwab en Yuval Noah Harari, zo vaak spreken. En boven menselijke arbeiders en machines staan de Overlords, de kleine fractie van een fractie van de wereldbevolking die op weg is naar een wereld waarin "je niets zult bezitten en gelukkig zult zijn" terwijl zij alles bezitten. Larry Fink, Bill Gates, Jeff Bezos en Elon Musk zijn spraakmakende voorbeelden van deze laatsten.

"Swarm Consensus" is een term die onlangs populair is gemaakt door de briljante schrijfster en analiste Mary Harrington, die schrijft voor "UnHerd". Zwermconsensus werkt vooral op het niveau van de Virtuele kaste, omdat de Fysieke kaste momenteel gefragmenteerd en ongeorganiseerd is, en daarom niet in staat om gemakkelijk een eigen consensus te bereiken over de toekomstige richting van de Natie en de "Vierde Industriële Revolutie" die zo actief wordt bepleit en "vormgegeven" door het World Economic Forum en zijn thought leaders. Maar de Virtuelen hebben hun social media tools en de steun van zowel de Silicon Valley Overlords als de corporate media. Wat ons terugbrengt bij het 5GW wapen bekend als Twitter.


Volgens Mary Harrington, die schrijft in haar essay getiteld "Musk is becoming a true Caesar. The Twitter Files are a weapon of the new authoritarianism", "swarmism is a kind of post-democratic democracy: a mutant form of liberal proceduralism, characterised by collective decision-making in which no one is ever individually accountable."


Niemand is ooit individueel verantwoordelijk. Wat betekent dat ons verouderde rechtssysteem en gecompromitteerde wetgevende macht nooit in staat zullen zijn om enige vorm van gerechtigheid of restitutie te bieden aan degenen die schade hebben opgelopen door de acties van de zwerm. Dit is toevallig ook wat er gaande is binnen het Amerikaanse DHS (Department of Human Services) en HHS (Department of Health and Human Services), en waarom de slechte actoren die verantwoordelijk zijn voor de COVIDcrisis in die administratieve agentschappen nooit voor het gerecht zullen worden gebracht. Zwermisme als basis voor besluitvorming. Zwermisme is analoog aan de ultieme vertrouwenscommissie van de Imperiale Administratieve Staat, die door zijn ontwerp nooit ter verantwoording kan worden geroepen voor genomen acties. Wat terugkomt op het centrale kenmerk van de Virtuele kaste - in hun wereld zijn werkelijkheid en moraal subjectief, contextafhankelijk en opportunistisch. Het doel heiligt de middelen, en voor virtuele ware gelovigen zijn jij (en de objectieve werkelijkheid) wat je "hoopt" of gelooft dat ze zijn. Hoop kan gemakkelijk worden vervangen door gegevens bij het nemen van beslissingen, omdat de werkelijkheid verwant is aan Salvador Dali's schilderij "Persistence of Memory" uit 1931.


Salvador Dali's schilderij "Persistence of Memory"


Hier is een uitgebreid waarschuwend citaat uit haar artikel dat helpt verduidelijken waar Mary Harrington over schrijft:

Is het goed om autoritair te zijn, zolang het maar in naam van de juiste morele waarden is? Sommige "post-liberale" conservatieven zouden zeggen van wel. Amerika mag dan gesticht zijn op de liberale scheiding van kerk en staat, zo luidt het argument, maar dat raakt op de achtergrond. Om de Amerikaanse politiek en manier van leven te redden, moeten kerk en staat zich weer verenigen.


Maar als we één les moeten trekken uit het aanhoudende spektakel rond de laptop van Hunter Biden, dan is het niet de lawine van beweringen en tegenbeweringen over censuur of partijdigheid, of de zwavelachtige beschuldiging van gestolen verkiezingen. Het is dat beleefde voorstellen over een beetje meer christendom op het publieke plein hopeloos achterlopen. De hele politiek is al post-liberaal, en de heersende macht heeft al expliciet een op geloof gebaseerde morele orde omarmd.

Dat wil zeggen: Amerikaanse kerk en Amerikaanse staat hebben hun drie eeuwen durende scheiding al beëindigd. En Laptopgate is vooral belangrijk in wat het onthult over de strijd die nu gaande is om een geschikt post-liberaal politiek regime: een strijd waarin de "mens" het opneemt tegen iets wat meer lijkt op een "zwerm".


Vervolgens ontwikkelt zij haar stelling door zich te richten op de spanning tussen Elon Musk (als nieuwe Cesar) en de elitaire Uniparty "zwermisten".

De regering Biden spreekt graag over "democratie" versus "autocratie", maar het is misschien juister om te spreken over zwermisme en Caesarisme. Zwermisme is een soort post-democratische democratie: een gemuteerde vorm van liberaal proceduralisme, gekenmerkt door collectieve besluitvorming waarbij niemand ooit individueel verantwoordelijk is. In plaats daarvan worden beslissingen met gevolgen zoveel mogelijk doorgeschoven naar zogenaamd neutrale procedures of zelfs machines. Wanneer NGO-functionarissen die je niet uit je politieke ecosysteem kunt stemmen, spreken over "onze democratie", hebben ze het over zwermisme.


Caesarisme daarentegen ziet er op lagere niveaus in wezen hetzelfde uit. Het belangrijkste verschil is dat je mensen op sleutelposities in de besluitvorming krijgt - compleet met menselijke partijdigheid, excentriciteit en occasionele feilbaarheid. Twitter was tot voor kort een belangrijke vector van elitezwermen. En voor zwermisten is zo'n heerschappij door een met name genoemd individu, in plaats van een collectief en enkele door commissies gegenereerde "richtlijnen", per definitie moreel verkeerd. Deze kernaanname sijpelt bijvoorbeeld door in deze reportage over de overname, met zijn empathische voorstelling van het anonieme, collegiale collectief van ontslagen Trust and Safety-werknemers in schril contrast met het autocratische, grillige individu Elon Musk.


Sommige verdedigers van de besluitvorming van Twitter over de zaak Hunter Biden wijzen op het feit dat de e-mails geen openlijke verzoeken om censuur van de CIA of een andere politieke instantie onthullen. Maar dit is het punt: zo werkt zwermisme niet. Consensusvorming wordt bij elke stap gemystificeerd en gedepersonaliseerd. De Twitter Files zijn explosief omdat ze een kijkje geven onder het ogenschijnlijk neutrale pantser van het zwermisme, en niet alleen de met naam genoemde personen onthullen die betrokken zijn bij het sturen ervan, maar ook menselijke feilbaarheid en politieke affiniteiten.


Het sturen van de ontwikkeling en het beheren van de consensus van Twitter's blauwe vinkje "zwerm" is een van de vele voorbeelden die de strategie, tactiek en doelstellingen illustreren van de 5GW die tegen burgers wordt gevoerd door de Imperial Administrative State en hun Uniparty politieke bondgenoten.


Maar maakt u zich geen illusies: uw verstand, meningen en emoties zijn het slagveld waar om gevochten wordt. Uw enige opties zijn om u te laten voorlichten over 5GW en hard te werken om de leugens te ontmaskeren, om niet mee te doen (en te overwegen om te kiezen voor virtuele gemeenschappen), of om uw autonomie en soevereiniteit (en die van uw kinderen) over te dragen aan de Uniparty en hun globalistische opperheren. Uw keuze, hun toekomst.


Dr. Robert Malone

U kan de dagelijkse updates van Robert Malone vinden op zijn substack: https://rwmalonemd.substack.com


426 weergaven0 opmerkingen
bottom of page