top of page

Open Brief van Factor-V aan de redactie van ‘De Standaard


Geachte redactie,

Factor V wil een actieve bijdrage leveren aan het ondersteunen van mensen in de ontwikkeling van hun bewustzijn naar vrijheid, verantwoordelijkheid en verbinding als fundamenten van de samenleving. We stellen het Wel-Zijn van de mensen als centraal uitgangspunt vooraan.

We dragen ook jullie een warm hart toe, maar er moet ons toch iets van het hart. Het zit met name zo: de u wellicht niet onbekende CEO van het Facebook-moederbedrijf Meta, Mark Zuckerberg, heeft recent in een spraakmakend interview toegegeven dat Facebook in de voorbije jaren allerlei informatie met betrekking tot Covid-19 heeft gecensureerd op verzoek van het ‘establishment’, en dit ondanks dat dergelijke informatie uiteindelijk "discutabel of zelfs waar" bleek te zijn. Het is Zuckerberg’s intentie om zich voortaan niet meer te bezondigen aan dergelijke censuur.

En wat blijkt nu? Jullie geven aan dit belangrijk nieuwsfeit – mensen die het uiteindelijk bij het rechte eind hadden werden gecensureerd (!) – een wel zeer aparte interpretatie. Jullie recente kop in de krant stelt het immers als volgt: “Desinformatie over Covid-19 niet meer systematisch verwijderd door Facebook en Instagram”. Het gaat hier om een belangrijke redactionele vergissing. Die informatie bleek immers uiteindelijk veelal waar te zijn. Het was dus geen desinformatie. Waren het niet eerder jullie, die samen met datzelfde establishment, al te gemakkelijk de kritische stem, die niet strookte met de pensée unique, als desinformatie, als ‘fake news’ bestempelden?

Drie voorbeelden.

  • Ten eerste: de lockdowns, waarop jullie actief mee aanstuurden en waarop jullie weinig of geen kritiek uitten. Die bleken grotendeels ineffectief te zijn, zoals onlangs nog aangetoond door auteurs van onder andere de Johns Hopkins University via een zeer uitgebreide analyse. De auteurs zijn scherp in hun conclusies: “Zoals we het beschikbare bewijs interpreteren, suggereert een kosten-batenanalyse van de toegepaste lockdowns dat dit lockdownbeleid een wereldwijde beleidsfout van gigantische proporties was”. Zij die hiervoor al veel eerder waarschuwden werden ook door u gecensureerd. Was de toenmalige kritiek op lockdowns desinformatie? Nee.

  • Ten tweede: de slogan “de vaccins zijn veilig en doeltreffend” die door jullie dan weer uitbundig werd verdedigd. Was dat correcte informatie? Helaas niet! De mRNA-injecties zijn bijlange niet zo doeltreffend en veilig als men beweerde. Wordt het niet tijd om ook dit te aanvaarden én te rapporteren? We raden u aan het onderzoek van Bardosh en collega’s (Journal of Medical Ethics, 2022) na te gaan. En zeker ook het boek van Dr. Erwin Annys omtrent de vaccinatieschade te lezen. Of zijn die studie en dat boek ook desinformatie?

  • Ten derde: wat gezegd van de oversterfte sinds 2021 (en nog steeds aanhoudend) bij jongeren op de officiële site Euromomo? Ook dat krijgt geen aandacht. Vinden jullie ook niet dat jullie lezers dit moeten weten en dat de oorzaken hiervan grondig dienen onderzocht te worden?

We begrijpen dat u in uw berichtgeving selecties moet maken tussen alle nieuwsfeiten die zich dagelijks aandienen. Maar de selectie die u maakte en nog steeds maakt lijkt ons toch bijzonder selectief.

Vandaag kunnen we vaststellen dat zij die geijverd hebben tegen diverse lockdowns en tegen de massavaccinatie uiteindelijk gelijk bleken te hebben en zich niet bezondigden aan desinformatie. Zal u dat ooit kunnen toegeven? We hopen het van harte. Er zit meer in u!

Bronnen: Annys E. FACTCHECK: NEEN. Niet elke arts deelt de mening van de televisie-expert. Moerasbever 2022. Bardosh K, Krug A, Jamrozik E, et al. COVID-19 vaccine boosters for young adults: a risk benefit assessment and ethical analysis of mandate policies at universities. Journal of Medical Ethics Published Online First: 05 December 2022. Herby J, Jonung L & Hanke SH. Did lockdowns work? The verdict on Covid restrictions. IEA Perspectives 1. June 2023. EUROMOMO https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/

344 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page