top of page

Oversterfte in 34 landen. Een onderzoek.

Er verschijnen steeds meer artikelen die de schadelijke gevolgen en/of de onwerkzaamheid van de vaccins bloot leggen. Dan gaat het meestal om klinische studies. Maar hoe zit het nu met de kale cijfers, de oversterfte en de relatie met het aantal vaccinaties? Herman Steigstra en Anton Theunissen hebben het uitgezocht en publiceerden hun bevindingen op de website van Maurice de Hond .

U leest hieronder hun verslagVia de openbare cijfers van OurWorldInData hebben we de overlijdenscijfers van 818 miljoen inwoners bij elkaar gebracht. Het betreft vrijwel alle Europese landen plus Rusland, Israël, Canada, Australië en Zuid-Afrika.

De aanpak was dat we de corona-tijd in drie fasen hebben verdeeld, om zo conclusies te kunnen trekken over de effectiviteit van de vaccins. Dit waren deze fasen, die we hierna kort met alleen het jaartal zullen duiden:

  • 2020: de periode van april 2020 t/m maart 2021. 12 maanden met daarin vrijwel geen enkele vaccinatie, de “ongevaccineerde periode”. De oversterfte werd grotendeels veroorzaakt door de eerste en tweede coronagolf.

  • 2021: de periode van juni 2021 t/m mei 2022. Ook 12 maanden waarin vrijwel iedereen die de basis-serie heeft gehad ook daadwerkelijk was gevaccineerd. De “gevaccineerde periode”. Oversterftepatronen zouden beïnvloed kunnen worden door de vaccinaties.

  • 2022: de periode van april t/m november 2022. De Omikron periode, 8 maanden. Het aantal overlijdens aan corona is sterk gedaald en het beeld wordt gedomineerd door de “onverklaarde oversterfte”.

Per land verkrijgen we zo dus 3 oversterfte cijfers, voor elke periode één en die gaan we vergelijken met het gemiddeld aantal gezette vaccins per inwoner van dat land. Daar is natuurlijk nog wel wat van te vinden, want het zal verschil uitmaken of één persoon 5 prikken heeft gehad of 5 personen elk één prik. Maar voor deze analyse proberen we alleen de grote lijnen te herkennen.

“Ongevaccineerde periode”

In 2020 werd er nog niet gevaccineerd. We maken een grafiek waarin we de oversterfte in dat jaar afzetten tegen de in de toekomst te zetten vaccins. Je zou verwachten dat die grafiek dan geen relatie laat zien, maar die lijkt er wel te zijn:

In deze grafiek staan voor elk van de 34 landen de oversterftes per 100.000 inwoners weergegeven. Op de horizontale as lezen we het gemiddelde aantal vaccinaties af die er per inwoner zijn gegeven vanaf 2021. Op de verticale as de oversterfte per 100.000 inwoners.

Bulgarije wordt vaak als voorbeeld genoemd van een land waar een lage vaccinatiegraad was en een hoge oversterfte om te benadrukken dat vaccinatie broodnodig is. Dus dat land gaan we volgen en geven het een groene bolletje in de grafiek. Nederland zetten we erin met een oranje bolletje.

We lezen in de grafiek af dat er in Bulgarije een oversterfte is van ruim 200 personen bij gemiddeld 0,7 vaccinaties per persoon. Ter vergelijking kijken we naar Nederland (oranje bolletje), waar de oversterfte slechts 95 was in 2020 tegen 2,05 vaccinaties per persoon. Als je oppervlakkig kijkt zou je dus denken dat vaccinaties hier een zeer gunstige invloed hebben gehad.

Maar…. het gaat hier om nog te zetten vaccinaties! Die kunnen dus onmogelijk invloed hebben gehad op de sterfte in 2020. Het verband tussen deze oversterfte en toekomstige vaccinatie moet dus een indirecte zijn. Het feit dat alle landen met de combinatie hoge oversterfte in 2020 en weinig vaccinaties in 2021 allemaal in Oost-Europa gelegen zijn, lijkt een aanwijzing te geven. Zou het de (kwaliteit van) gezondheidszorg kunnen zijn? Het is op zich een interessante waarneming, maar laten het aan anderen om hier een sluitende verklaring voor te vinden. Wij gaan nu dezelfde cijfers bekijken voor 2021.


“De gevaccineerde periode”<