top of page

Pierre Capel: Ongevaccineerde kinderen ontbreken in studie over hartproblemen


Dit verwijst naar een peer reviewed studie die zegt dat het hart van kinderen die door het mRNA vaccin myocarditis oplopen, nooit meer volledig zal herstellen. Alle kinderen liggen ons nauw aan het hart, dus gingen we te rade bij Prof. Dr. Pierre Capel die we leerden kennen in onze recente documentaire "Alles vloeit".


Capel heeft zware bedenkingen


Prof. Dr. Capel - 50 jaar ervaring in de immunologie - bekeek in detail deze studie, heeft er serieus bedenkingen bij en wil daarom graag zijn visie delen.


Circulating Spike Protein Detected in Post–COVID-19 mRNA Vaccine Myocarditis

Circulation. 2023;147:00–00. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.061025


Dit artikel toont aan dat kinderen die worden ingespoten met mRNA, coderend voor het zeer toxische spike eiwit, ernstige hartbeschadigingen kunnen krijgen, onder meer door het spike eiwit dat door het hele lichaam circuleert. Blijkbaar lijkt men het normaal te vinden dat gezonde kinderen die nooit spontaan een myocarditis ontwikkelen, ineens na de prik waarschijnlijk voor het leven beschadigd zijn.

In de groep “gevaccineerde” kinderen zijn er die myocarditis ontwikkelen en er zijn er gelukkig ook bij wie dat niet gebeurt. Deze twee groepen worden vergeleken op verschillende immunologische reacties, maar niet met de immuun parameters van normale niet “gevaccineerde” kinderen.

De studie is als volgt opgezet:
De 'normale' (niet gevaccineerde) kinderen ontbreken hier, dus in deze studie!

Cytokine profielen worden gemeten bij kinderen met of zonder myocarditis en gerangschikt naar significantie van de verschillen. Alsof interleukinen alleen maar een verschillend nummertje hebben met ruwweg de zelfde werking. Niets is minder waar.Als je bij gezonde kinderen IL-8 aantoont in het bloed, samen met een verhoogd IL6 dan moet je je zeer ernstige zorgen maken.


Wat is IL-8 ?

Het is een CXC chemokine dat op plaatsen van ontstekingen wordt geproduceerd. Het diffundeert door het weefsel. De bloedvaten in dat gebied worden zo ankerplaatsen voor een speciaal type witte bloed cel, de neutrofiel. Deze witte cellen gaan dan vanuit de bloedbaan het weefsel in, en bewegen zich in de richting van de hoogste concentratie van IL-8. Gelijktijdig worden ze geactiveerd om reactieve zuurstof verbindingen te vormen, zoals bleekwater en waterstofperoxide, en daarmee gaan ze de infectie te lijf.

Dat moet een strikt lokale reactie blijven. Als nu de concentratie IL-8 in het bloed hoog wordt, gaan overal, ongecontroleerd, neutrofielen de weefsels in en bestoken alle organen, maar ook de hersenen, met bleekwater en peroxiden.

Als naast IL-8 ook nog IL-6 hoog is dan loopt dit dusdanig uit de hand dat er “Multiple Organ Failure” optreedt, wat al snel dodelijk kan worden.

Ook bij kinderen zonder meetbare myocarditis zijn de IL-8 en IL-6 waarden veel te hoog, waardoor overal beschadigingen optreden.


Correlatie spike eiwit en myocarditis


Nu zijn er nog meer verontrustende metingen zoals bijv CRP en Troponine T.

C Reactive Protein is een eiwit dat bij ontstekingen gevormd wordt. Normaal moet het niet of nauwelijks aantoonbaar zijn in het bloed. Bij de kinderen met myocarditis was CRP erg hoog, maar plotseling wordt de CRP waarde bij de gevaccineerde controle groep niet vermeld, alsof er in deze groep geen problemen zouden zijn. Zo ook met Troponine T. Dit komt vrij en wordt meetbaar in het bloed bij beschadiging van het hart. Het is hier verontrustend hoog, maar de waarden bij de andere kinderen wordt niet vermeld. Uit andere studies blijkt dat na vaccinaties bijna iedereen verhoogde Troponine T waarden toont, maar dergelijke bevindingen worden verzwegen. Een dergelijke specifieke presentatie van slechts een deel van de gegevens is zorgelijk.

Naast verschillende immunologische metingen komt als meest opvallende punt naar voren dat Spike - als het vrij aantoonbaar is - correleert met myocarditis.


De auteurs beschrijven de toxische werking van Spike als volgt.


Spike itself can stimulate cardiac pericytes dysfunction or inflame the endothelium, potentially by downregulating angiotensin-converting enzyme 2 expression,

by impairing endothelial nitric oxide bioavailability or by activating integrin-mediated inflammation with hyperpermeability of the endothelial cell layer.

Thus, the spike antigen itself, may contribute to myocarditis in these individuals.


Deze studie toont dus onder meer aan dat vaccinatie met mRNA ernstige verstoringen geeft van het immuunsysteem. De verstoorde cytokine profielen zijn ook zorgwekkend bij de controle groep van “gevaccineerde” kinderen zonder myocarditis.

Uit de literatuur blijkt dat dergelijke cytokine profielen naast hartbeschadigingen, ook zware gevolgen kunnen hebben voor verschillende organen en de hersenen. Dit kan uiteindelijk uitmonden tot multiple organ failure en zelfs tot een plotselinge dood.


Uitsluitend door vaccinatie


Daarnaast wordt aangetoond dat spike door het hele lichaam circuleert, waarmee de bewering, dat het prikkie in de arm blijft, volledig ontkracht wordt. De toxiciteit van spike wordt geheel erkend en dat zou de reden zijn dat de hartbeschadiging geïnitieerd door de “vaccinatie” versterkt wordt en resulteert in myocarditis. Bovendien wordt onomstotelijk uitgesloten dat dit spike van een virus afkomstig is, maar dat het geheel op het conto van de “vaccinatie” komt.

Narratief niet in vraag gesteld


Officiële bronnen erkennen dat “vaccinatie” geen effect heeft op de overdracht van de ziekte en dat kinderen nauwelijks problemen hebben met Covid 19.

Ook is volkomen duidelijk dat na alle boosters er geen beschermende antistoffen zijn, omdat het virus zeer snel muteert. De ziekte wordt echter wel versterkt door de opgewekte “enhancing” antistoffen. Deze antistoffen geven het virus een geheel nieuwe infectieroute, waardoor de gevaccineerden zelfs problemen krijgen met milde virus varianten.

Het stelselmatig ontkennen of minimaliseren van het zeer uitgebreide scala aan problemen na “vaccinatie”, variërend van hartfalen, verlammingen, gigantische oversterfte, dood neervallende sporters etc. is als een zwarte wolk uit de onderwereld over ons neergedaald.


Dat anno 2023 in een studie over ”vaccin” geïnduceerde myocarditis als neutrale controle groep “gevaccineerde” kinderen worden gebruikt, en niet de gezonde kinderen is zeer zorgelijk. Ook zeer bedenkelijk is dat deze studie zelf aantoont dat er ernstige problemen ontstaan na de ”vaccinatie” en geen enkel signaal wordt gegeven om het desastreuse narratief eens kritisch te bekijken

Ach ja, 'small sacrifices must be made'...
1.143 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page