top of page

Positie van de vrouw door lockdowns onevenredig verslechterd

Dr. Carla Peeters wilde graag in de week van de Internationale Vrouwendag een diepgaand onderzoek publiceren. Ze is daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Elke bewering in het artikel is onderbouwd door een wetenschappelijke studie. Daarom tref je maar liefst 100 links naar de desbetreffende studies aan in dit artikel.


Deze week kreeg Carla Peeters op Twitter een sneer van Marc Van Ranst. Hij beweert dat ze desinformatie verspreidt wegens niet wetenschappelijke invalshoeken ... Ironisch genoeg trok Van Ranst de 'Cochrane' mondmasker studie in twijfel en kwam om zijn gelijk te halen aanwaaien met een studie van... 2010.


De Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, UNICEF, niet-gouvernementele organisaties en regeringen promoten allemaal publiekelijke gelijkheid, integratie en diversiteit. Tegelijkertijd leidden deze organisaties lockdowns en mandaten die vrouwen onevenredig benadeelden, vooral vrouwen met een laag salaris, in gezondheid en inkomen.

Veel van de vrouwen die betaald werk verloren, zijn niet teruggekeerd naar betaald werk.

Ondertussen is het aantal werkende vrouwen met een handicap dramatisch gestegen.

Ook onder de werkende Canadezen steeg tijdens de pandemie de arbeidsongeschiktheid het meest bij vrouwen van 16-54 jaar. Het is al tientallen jaren bekend dat vrouwen gedurende hun hele leven meer kans hebben op gezondheidsbeperkingen.


Geestelijke gezondheid


Bovendien heeft het ontstaan van de Covid-19-pandemie een omgeving gecreëerd waarin meer factoren van een slechte geestelijke gezondheid voor vrouwen worden versterkt. Wereldwijd verwachten we hogere sterftecijfers en handicaps bij vrouwen.

Psychologische stress, vermoeidheid, uitputting en hoge blootstelling aan toxines worden in verband gebracht met een slechte leverfunctie en immunologische veroudering. Immuunveroudering kan kanker, hartziekten en andere gerelateerde ontstekingsziekten bevorderen en de effectiviteit van vaccins verminderen door een oververtegenwoordiging van verouderingcellen en minder naïeve cellen.

Niet een virus maar een verzwakt immuunsysteem is het grootste risico voor de volksgezondheid geworden door verschillende pandemische maatregelen die een gezonde menselijke fysiologie onderdrukken.


Chronische psychologische stress

De negatieve effecten van de maatregelen van de pandemie op de geestelijke gezondheid zullen verregaand zijn, waarbij vrouwen meer worden getroffen dan mannen. Vrouwen lopen twee keer meer kans om de diagnose depressie en angst te krijgen en psychiatrische geneesmiddelen voorgeschreven te krijgen.

70-80 procent van de wereldwijd betaalde gezondheidswerkers zijn vrouwen. Studies tonen aan dat tussen 20-70 procent van de gezondheidswerkers worstelt met geestelijke gezondheidsproblemen (stress, slapeloosheid, depressie, angst en posttraumatisch stresssyndroom). Vrouwen, met name verpleegsters, zijn onevenredig zwaar getroffen tijdens de pandemie.

Helaas begint gezondheidsongelijkheid bij jonge meisjes.

Uit nieuw onderzoek van de Centers of Disease Control and Prevention bleek dat bijna drie op de vijf ondervraagde middelbare schoolmeisjes in de VS in 2021 gevoelens van voortdurend

verdriet of hopeloosheid rapporteerden, een stijging van ongeveer 60 procent in de afgelopen tien jaar.


Het lijkt er vaak op dat de geestelijke gezondheid bij vrouwen en de bijhorende problemen wordt opgelost met medicatie, zonder eigenlijk goed onderzoek te doen naar de onderliggende oorzaken.

Uit het laatste rapport Women in the Workplace bleek dat 42 procent van de vrouwen zei altijd of bijna altijd een burn-out te hebben. Dat is extreem hoog en het zou vrouwen wel eens helemaal uit het betaalde arbeidsproces kunnen drijven of ertoe kunnen leiden dat ze hun carrière terugschroeven tot iets dat beter beheersbaar is.

De hoge graad van burn-out heeft veel vrouwen een nieuwe carrière doen zoeken die minder veeleisend is of, in sommige gevallen, de betaalde arbeidsmarkt helemaal doen verlaten. Vrouwen ervaren veel hindernissen op het werk, hindernissen die door de pandemie nog groter zijn geworden. Een deel van de burn-out is gezinsgerelateerd. Sinds het begin van de pandemie zorgen vrouwen aanzienlijk meer voor kinderen en oudere familieleden dan vóór de pandemie.

In veel landen werken vrouwen langer per dag (betaald en onbetaald) dan mannen. In een Harvard-advies uit 2015 "Only the overworked die young" werd gewaarschuwd voor een groter risico op een hartaanval of beroerte bij mensen die overwerkt zijn. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in laagbetaalde banen in sectoren die allemaal grote werkgevers zijn voor vrouwen, vrouwen van kleur en vrouwen met een handicap. Deze sectoren hadden de eerste en meest langdurige mandaten voor het dragen van een masker, frequente tests en vaccinaties en behoren tot de sectoren die het meest door de lockdowns worden getroffen.


Long Covid

Langdurige Covid-symptomen bleken het meest voor te komen bij werknemers in de gezondheidszorg en zouden verband kunnen houden met langdurige maatregelen en met name het dragen van maskers. Vrouwen hebben vaak twee keer zoveel symptomen en diagnoses voor Long Covid dan mannen, niet alleen in de acute fase maar ook bij de follow-up. FAIR Health Inc, een Amerikaanse zorgverzekeraar, zag de hoogste frequentie bij vrouwen van 36-64 jaar (40 procent van het totale aantal Long Covid-patiënten) met geheugenverlies (40,0 procent) en slaapstoornissen (36,6 procent) als de meest voorkomende symptomen na 2 maanden infectie.


Bijwerkingen van het geneesmiddel

Sekseverschillen in de reactie van het lichaam op medicijnen zijn lang over het hoofd gezien. Tot 1995 mochten vrouwen niet deelnemen aan klinische proeven en werden geneesmiddelen meestal alleen op mannen getest. Toch beschrijft een overheidsrapport dat acht van de tien geneesmiddelen die van de markt werden gehaald grotere gezondheidsrisico's inhielden voor vrouwen dan voor mannen. Het probleem wordt nog verergerd doordat vrouwen vaak genegeerd worden als ze medische zorgen uiten.

Vrouwen gebruiken vaker medicijnen ( bewustzijnsveranderende medicijnen en anticonceptiepillen) dan mannen en lijken gevoeliger te zijn en twee keer meer kans te hebben op ernstige bijwerkingen. Drugs- en alcoholgebruik en de bijbehorende bijwerkingen zijn ook verschillend voor vrouwen. Onderzoek suggereert dat leverenzymen bij mannen anders werken dan bij vrouwen.


Bijwerkingen van het vaccin

Uit bestaande literatuur en uit recente studies na injecties met een genetisch Covid-19-vaccin en na injecties met een bacterieel of viraal vaccin blijkt dat vrouwen ongeveer een twee keer zo hoge kans hebben op ernstige bijwerkingen (lokale en structurele reacties) als gevolg van een grotere ontstekingsreactie bij vrouwen dan bij mannen.

Over het algemeen vertonen volwassen vrouwen een sterkere aangeboren en adaptieve immuunrespons dan mannen. Dit resulteert in een snellere klaring van ziekteverwekkers en een grotere doeltreffendheid van vaccins bij vrouwen dan bij mannen, maar draagt ook bij tot hun grotere vatbaarheid voor ontstekings- en auto-immuunziekten. Zo komt 80% van de auto-immuunziekten voor bij vrouwen. Sekseverschillen in de immuunrespons op vaccins kunnen worden veroorzaakt door genetische, hormonale, microbiota-, voedings- en milieufactoren, of een combinatie daarvan.

Verschillende studies over de Covid-19-vaccins bij mensen met auto-immuunziekten en analyses van een verouderende bevolking (vooral ouderen) en kwetsbare mensen meldden een lage bescherming.

Verbanden tussen geneesmiddel en vaccin

De interactie en bijwerkingen van het gebruik van meerdere geneesmiddelen en de gebruikte concentraties zijn meestal onbekend, terwijl sommige geneesmiddelen zelfs meer desastreuze bijwerkingen kunnen hebben dan voordelen, zoals het geval lijkt te zijn bij psychiatrische geneesmiddelen.

Een recente studie suggereert dat psychiatrische geneesmiddelen, met immuniteitsonderdrukkende eigenschappen, samenwerken met het PEGylated LNP van Covid-19 mRNA therapieën. Gemedicineerde ernstige psychiatrische ziekten vertoonden immuunstoornissen met beperkte vaccinrespons en bescherming voor ernstige Covid-19 ziekte.

Tijdens de pandemie nam het gebruik van psychiatrische medicijnen het meest toe bij vrouwen. De snelle introductie van de nieuwe therapeutische PEGylated LNP mRNA vaccins verhoogde de bezorgdheid over bijwerkingen en interacties tussen geneesmiddelen en vaccins. Van chemotherapie, ontwenningskuren en anti-malaria is gedocumenteerd dat zij interfereren met de mRNA-vaccins. Over andere geneesmiddelen was veel minder bekend.

Uit een studie bleek dat 42 procent van de gevaccineerde vrouwen last had van menstruatieveranderingen. Een zwaardere stroom na de injecties was vaker gerelateerd aan niet-blanke en oudere vrouwen, hormonale anticonceptie, een gediagnosticeerde vruchtbaarheidsaandoening, koorts of vermoeidheid als bijwerking of een eerdere zwangerschap.

Er is een relatie beschreven tussen menstruatieduur en systemische ontsteking in de verschillende fasen van de vruchtbaarheid. In het eerste jaar van de pandemie werd een toename van het aantal vroeggeboorten vastgesteld. Het risico op een beroerte neemt toe bij vrouwen met een terugkerende miskraam, doodgeboorte en een laag inkomen, en er is wellicht een oorzakelijk verband tussen baarmoederontsteking en beroerte. Recente studies meldden dat eerdere Covid-19-infectie het risico op ongewenste voorvallen na vaccinaties aanzienlijk verhoogt.

Opmerkelijk is dat de mogelijke negatieve effecten op de vruchtbaarheid van vrouwen (menstruatieveranderingen) na de uitrol van het Covid-19-vaccin bij de eerste melding door organisaties voor geneesmiddelenrapportage werden onderdrukt. Hoewel een verband met de Covid-19 vaccins of lockdowns niet is bewezen, is een waargenomen daling van het aantal pasgeborenen zorgwekkend.

De Covid19 mRNA-vaccins waren nooit getest op zwangere vrouwen voordat ze een Under Emergency Authorization kregen en werden door veel artsen wereldwijd aangeraden voor zwangere vrouwen. De gegevens van een latere Pfizer-proef met zwangere vrouwen zijn niet openbaar gemaakt.

Het gebruik van het LNP-mRNA-vaccin moet onmiddellijk worden stopgezet.

<