top of page

Positie van de vrouw door lockdowns onevenredig verslechterd

Dr. Carla Peeters wilde graag in de week van de Internationale Vrouwendag een diepgaand onderzoek publiceren. Ze is daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Elke bewering in het artikel is onderbouwd door een wetenschappelijke studie. Daarom tref je maar liefst 100 links naar de desbetreffende studies aan in dit artikel.


Deze week kreeg Carla Peeters op Twitter een sneer van Marc Van Ranst. Hij beweert dat ze desinformatie verspreidt wegens niet wetenschappelijke invalshoeken ... Ironisch genoeg trok Van Ranst de 'Cochrane' mondmasker studie in twijfel en kwam om zijn gelijk te halen aanwaaien met een studie van... 2010.


De Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, UNICEF, niet-gouvernementele organisaties en regeringen promoten allemaal publiekelijke gelijkheid, integratie en diversiteit. Tegelijkertijd leidden deze organisaties lockdowns en mandaten die vrouwen onevenredig benadeelden, vooral vrouwen met een laag salaris, in gezondheid en inkomen.

Veel van de vrouwen die betaald werk verloren, zijn niet teruggekeerd naar betaald werk.

Ondertussen is het aantal werkende vrouwen met een handicap dramatisch gestegen.

Ook onder de werkende Canadezen steeg tijdens de pandemie de arbeidsongeschiktheid het meest bij vrouwen van 16-54 jaar. Het is al tientallen jaren bekend dat vrouwen gedurende hun hele leven meer kans hebben op gezondheidsbeperkingen.


Geestelijke gezondheid


Bovendien heeft het ontstaan van de Covid-19-pandemie een omgeving gecreëerd waarin meer factoren van een slechte geestelijke gezondheid voor vrouwen worden versterkt. Wereldwijd verwachten we hogere sterftecijfers en handicaps bij vrouwen.

Psychologische stress, vermoeidheid, uitputting en hoge blootstelling aan toxines worden in verband gebracht met een slechte leverfunctie en immunologische veroudering. Immuunveroudering kan kanker, hartziekten en andere gerelateerde ontstekingsziekten bevorderen en de effectiviteit van vaccins verminderen door een oververtegenwoordiging van verouderingcellen en minder naïeve cellen.

Niet een virus maar een verzwakt immuunsysteem is het grootste risico voor de volksgezondheid geworden door verschillende pandemische maatregelen die een gezonde menselijke fysiologie onderdrukken.


Chronische psychologische stress

De negatieve effecten van de maatregelen van de pandemie op de geestelijke gezondheid zullen verregaand zijn, waarbij vrouwen meer worden getroffen dan mannen. Vrouwen lopen twee keer meer kans om de diagnose depressie en angst te krijgen en psychiatrische geneesmiddelen voorgeschreven te krijgen.

70-80 procent van de wereldwijd betaalde gezondheidswerkers zijn vrouwen. Studies tonen aan dat tussen 20-70 procent van de gezondheidswerkers worstelt met geestelijke gezondheidsproblemen (stress, slapeloosheid, depressie, angst en posttraumatisch stresssyndroom). Vrouwen, met name verpleegsters, zijn onevenredig zwaar getroffen tijdens de pandemie.

Helaas begint gezondheidsongelijkheid bij jonge meisjes.

Uit nieuw onderzoek van de Centers of Disease Control and Prevention bleek dat bijna drie op de vijf ondervraagde middelbare schoolmeisjes in de VS in 2021 gevoelens van voortdurend

verdriet of hopeloosheid rapporteerden, een stijging van ongeveer 60 procent in de afgelopen tien jaar.


Het lijkt er vaak op dat de geestelijke gezondheid bij vrouwen en de bijhorende problemen wordt opgelost met medicatie, zonder eigenlijk goed onderzoek te doen naar de onderliggende oorzaken.

Uit het laatste rapport Women in the Workplace bleek dat 42 procent van de vrouwen zei altijd of bijna altijd een burn-out te hebben. Dat is extreem hoog en het zou vrouwen wel eens helemaal uit het betaalde arbeidsproces kunnen drijven of ertoe kunnen leiden dat ze hun carrière terugschroeven tot iets dat beter beheersbaar is.

De hoge graad van burn-out heeft veel vrouwen een nieuwe carrière doen zoeken die minder veeleisend is of, in sommige gevallen, de betaalde arbeidsmarkt helemaal doen verlaten. Vrouwen ervaren veel hindernissen op het werk, hindernissen die door de pandemie nog groter zijn geworden. Een deel van de burn-out is gezinsgerelateerd. Sinds het begin van de pandemie zorgen vrouwen aanzienlijk meer voor kinderen en oudere familieleden dan vóór de pandemie.

In veel landen werken vrouwen langer per dag (betaald en onbetaald) dan mannen. In een Harvard-advies uit 2015 "Only the overworked die young" werd gewaarschuwd voor een groter risico op een hartaanval of beroerte bij mensen die overwerkt zijn. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in laagbetaalde banen in sectoren die allemaal grote werkgevers zijn voor vrouwen, vrouwen van kleur en vrouwen met een handicap. Deze sectoren hadden de eerste en meest langdurige mandaten voor het dragen van een masker, frequente tests en vaccinaties en behoren tot de sectoren die het meest door de lockdowns worden getroffen.


Long Covid

Langdurige Covid-symptomen bleken het meest voor te komen bij werknemers in de gezondheidszorg en zouden verband kunnen houden met langdurige maatregelen en met name het dragen van maskers. Vrouwen hebben vaak twee keer zoveel symptomen en diagnoses voor Long Covid dan mannen, niet alleen in de acute fase maar ook bij de follow-up. FAIR Health Inc, een Amerikaanse zorgverzekeraar, zag de hoogste frequentie bij vrouwen van 36-64 jaar (40 procent van het totale aantal Long Covid-patiënten) met geheugenverlies (40,0 procent) en slaapstoornissen (36,6 procent) als de meest voorkomende symptomen na 2 maanden infectie.


Bijwerkingen van het geneesmiddel

Sekseverschillen in de reactie van het lichaam op medicijnen zijn lang over het hoofd gezien. Tot 1995 mochten vrouwen niet deelnemen aan klinische proeven en werden geneesmiddelen meestal alleen op mannen getest. Toch beschrijft een overheidsrapport dat acht van de tien geneesmiddelen die van de markt werden gehaald grotere gezondheidsrisico's inhielden voor vrouwen dan voor mannen. Het probleem wordt nog verergerd doordat vrouwen vaak genegeerd worden als ze medische zorgen uiten.

Vrouwen gebruiken vaker medicijnen ( bewustzijnsveranderende medicijnen en anticonceptiepillen) dan mannen en lijken gevoeliger te zijn en twee keer meer kans te hebben op ernstige bijwerkingen. Drugs- en alcoholgebruik en de bijbehorende bijwerkingen zijn ook verschillend voor vrouwen. Onderzoek suggereert dat leverenzymen bij mannen anders werken dan bij vrouwen.


Bijwerkingen van het vaccin

Uit bestaande literatuur en uit recente studies na injecties met een genetisch Covid-19-vaccin en na injecties met een bacterieel of viraal vaccin blijkt dat vrouwen ongeveer een twee keer zo hoge kans hebben op ernstige bijwerkingen (lokale en structurele reacties) als gevolg van een grotere ontstekingsreactie bij vrouwen dan bij mannen.

Over het algemeen vertonen volwassen vrouwen een sterkere aangeboren en adaptieve immuunrespons dan mannen. Dit resulteert in een snellere klaring van ziekteverwekkers en een grotere doeltreffendheid van vaccins bij vrouwen dan bij mannen, maar draagt ook bij tot hun grotere vatbaarheid voor ontstekings- en auto-immuunziekten. Zo komt 80% van de auto-immuunziekten voor bij vrouwen. Sekseverschillen in de immuunrespons op vaccins kunnen worden veroorzaakt door genetische, hormonale, microbiota-, voedings- en milieufactoren, of een combinatie daarvan.

Verschillende studies over de Covid-19-vaccins bij mensen met auto-immuunziekten en analyses van een verouderende bevolking (vooral ouderen) en kwetsbare mensen meldden een lage bescherming.

Verbanden tussen geneesmiddel en vaccin

De interactie en bijwerkingen van het gebruik van meerdere geneesmiddelen en de gebruikte concentraties zijn meestal onbekend, terwijl sommige geneesmiddelen zelfs meer desastreuze bijwerkingen kunnen hebben dan voordelen, zoals het geval lijkt te zijn bij psychiatrische geneesmiddelen.

Een recente studie suggereert dat psychiatrische geneesmiddelen, met immuniteitsonderdrukkende eigenschappen, samenwerken met het PEGylated LNP van Covid-19 mRNA therapieën. Gemedicineerde ernstige psychiatrische ziekten vertoonden immuunstoornissen met beperkte vaccinrespons en bescherming voor ernstige Covid-19 ziekte.

Tijdens de pandemie nam het gebruik van psychiatrische medicijnen het meest toe bij vrouwen. De snelle introductie van de nieuwe therapeutische PEGylated LNP mRNA vaccins verhoogde de bezorgdheid over bijwerkingen en interacties tussen geneesmiddelen en vaccins. Van chemotherapie, ontwenningskuren en anti-malaria is gedocumenteerd dat zij interfereren met de mRNA-vaccins. Over andere geneesmiddelen was veel minder bekend.

Uit een studie bleek dat 42 procent van de gevaccineerde vrouwen last had van menstruatieveranderingen. Een zwaardere stroom na de injecties was vaker gerelateerd aan niet-blanke en oudere vrouwen, hormonale anticonceptie, een gediagnosticeerde vruchtbaarheidsaandoening, koorts of vermoeidheid als bijwerking of een eerdere zwangerschap.

Er is een relatie beschreven tussen menstruatieduur en systemische ontsteking in de verschillende fasen van de vruchtbaarheid. In het eerste jaar van de pandemie werd een toename van het aantal vroeggeboorten vastgesteld. Het risico op een beroerte neemt toe bij vrouwen met een terugkerende miskraam, doodgeboorte en een laag inkomen, en er is wellicht een oorzakelijk verband tussen baarmoederontsteking en beroerte. Recente studies meldden dat eerdere Covid-19-infectie het risico op ongewenste voorvallen na vaccinaties aanzienlijk verhoogt.

Opmerkelijk is dat de mogelijke negatieve effecten op de vruchtbaarheid van vrouwen (menstruatieveranderingen) na de uitrol van het Covid-19-vaccin bij de eerste melding door organisaties voor geneesmiddelenrapportage werden onderdrukt. Hoewel een verband met de Covid-19 vaccins of lockdowns niet is bewezen, is een waargenomen daling van het aantal pasgeborenen zorgwekkend.

De Covid19 mRNA-vaccins waren nooit getest op zwangere vrouwen voordat ze een Under Emergency Authorization kregen en werden door veel artsen wereldwijd aangeraden voor zwangere vrouwen. De gegevens van een latere Pfizer-proef met zwangere vrouwen zijn niet openbaar gemaakt.

Het gebruik van het LNP-mRNA-vaccin moet onmiddellijk worden stopgezet.

In dit stadium moeten de risico-batenverhouding van de pandemische maatregelen en de farmaceutische interventies worden herzien, vooral in de context van de verwoestende toxische effecten op de gezondheid van vrouwen, in het licht van een infectie met een huidige mortaliteit die vergelijkbaar of zelfs lager is dan die van de griep, en studies die aantonen dat er meer sterfgevallen zijn aan niet-Covid zoals hartinfarct of beroerte onder de eenmaal en tweemaal gevaccineerden in vergelijking met de niet-gevaccineerden.

Immuunuitputting treedt op na een derde dosis en een risico op auto-immuunziekten zoals Guillaume Barre, Bell's palsy, Small fiber perifere neuropathie , een grote cluster van myositis, en een mogelijke rol van het spike-eiwit bij neurodegeneratieve ziekten. In deze context is vooral de toename van het gebruik van psychiatrische geneesmiddelen, het gebruik van anticonceptiepillen door veel vrouwen en het bekende risico daarvan op trombose, beroerte, hartaanval en plotselinge dood zorgwekkend. Een mogelijke interactie tussen geneesmiddelen en vaccins moet worden onderzocht.

Zelfs volksgezondheidsfunctionarissen die voorheen de Covid-19 vaccins propageerden, hebben onlangs in een in Cell gepubliceerd artikel erkend dat de tekortkomingen van de huidige Covid-19 vaccins aan het licht zijn gekomen nu er varianten van de SARS-CoV-2 stam zijn opgedoken, waarbij men zich afvraagt of een vaccin tegen virale infecties van de luchtwegen ooit goed genoeg kan werken. Het aantal artsen en wetenschappers dat zich uitspreekt om het gebruik van de Covid-19-vaccins voor alle leeftijden op te schorten totdat de resultaten van grondig onderzoek openbaar zijn gemaakt, neemt dagelijks toe.

De Covid-reactie veroorzaakte een economische terugslag met langdurige gevolgen.

Vele studies hebben aangetoond dat gelijke aantallen vrouwen en mannen in organisaties en in de samenleving leiden tot meer welzijn, sterkere innovatie, betere besluitvorming, inspirerende werkplekken en economische groei. In de VS is de arbeidsparticipatie van vrouwen sinds 1920 verdrievoudigd tot 58 procent.

Het pandemiebeleid heeft geleid tot de grootste terugval in de deelname van vrouwen aan betaald werk en gendergelijkheid sinds een generatie en ondermijnt de zekerheid en weerbaarheid van vrouwen tegen schokken en hun vermogen om zo nodig gezondheidsdiensten te betalen. Een verwachte verdere ineenstorting van de gezondheidszorg en tegelijkertijd een toename van het aantal gehandicapten en ouderen doet vermoeden dat in de nabije toekomst nog meer vrouwen de arbeidsmarkt zullen verlaten om (onbetaald) zorg- en huishoudelijk werk te verrichten.

De economische terugval heeft nog zwaardere gevolgen voor vrouwen, die onevenredig sterk vertegenwoordigd zijn in sectoren met lage lonen en de minste arbeidszekerheid.

Wereldwijd verliezen vrouwen 800 miljard dollar aan inkomen en zijn ze goed voor meer dan 64 miljoen verloren banen in 2021, dat is 5 procent van de totale banen van vrouwen, terwijl mannen een verlies van 3,9 procent aan banen hadden. Het Amerikaanse IZA van oktober 2020 suggereerde dat vrouwen 24 procent meer kans hebben hun baan permanent te verliezen dan mannen en dat hun arbeidsinkomen 50 procent meer zal dalen dan dat van mannen. In de gezondheidszorg zelf, de sectoren die hun verliezen nog moeten goedmaken - verpleeghuizen en langdurige zorg - domineren vrouwen volledig in de werkgelegenheid.

De gezondheidszorg is de grootste economische sector, waar wereldwijd 234 miljoen mensen werken, voor het merendeel vrouwen die gezondheidsdiensten verlenen aan ongeveer 5 miljard mensen. De totale werkgelegenheid zal van 2021 tot 2030 naar verwachting met 13 procent groeien, veel sneller dan andere beroepen. De groei wordt aangedreven door een toenemend aantal ouderen en door de uitbreiding van de wereldwijde middenklasse.

Vrouwen vormen 80 procent van de verpleegkundigen in de wereld en 90 procent van de eerstelijns gezondheidswerkers. Wanneer de bijdrage van vrouwen aan alle soorten zorg (niet alleen gezondheidszorg) in aanmerking wordt genomen, stijgt de immense waarde van vrouwen tot 11 biljoen dollar of 9 procent van het mondiale BBP (bruto binnenlands product). Vrouwen hebben er echter genoeg van, zoals is beschreven in een eerder artikel, de Grote Ontslag in een instortend Gezondheidssysteem.

Meer dan negen op de tien (93 procent) vrouwen hebben in de afgelopen twee jaar een arts of zorgverlener bezocht. Een op de vier (24%) vrouwen zegt de afgelopen maanden problemen te hebben gehad met het betalen van medische rekeningen en meer dan de helft (57%) van hen zegt dat dit ten minste gedeeltelijk te wijten was aan de Covidepandemie. Een groot deel van de vrouwen met een lager inkomen (9-20%) geeft aan in redelijke of slechte gezondheid te verkeren.

Een ommekeer voor een gezonde wereld

De pandemie heeft aangetoond dat de samenleving afhankelijk is van vrouwen, zowel aan het front als thuis, die de ruggengraat van de samenleving vormen. Vrouwen spelen een cruciale rol bij het overleven en voorkomen van natuurcrises en het opbouwen van sterke en veerkrachtige gemeenschappen. In een gezonde wereld is het belangrijk dat vrouwen worden gehoord.

Het herstel van de grootste medische ramp in de geschiedenis is een kans voor verandering met volledige participatie en de bijdrage van vrouwen in betaald werk, besluitvorming en leiderschap. De prioriteit is investeren in veilige kosteneffectieve gezondheidssystemen die de gezondheid van vrouwen en sociale bescherming versterken om vertrouwen, volksgezondheid en economieën met kansen voor iedereen weer op te bouwen - en geen verstoringen meer zoals lockdowns, maskers en vaccinatiemandaten die vrouwen zo hebben verwoest.


Voor meer info en advies kan je terecht op haar ebsite.

256 weergaven0 opmerkingen

Bình luận


bottom of page