top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Psychopaten zijn niet nieuw, alleen gevaarlijker

Bijgewerkt op: 30 mrt. 2023

Brave New World?


Sinds de internationale waanzin drie jaar geleden in het voorjaar van 2020 begon, zijn er verschillende dwingende theorieën opgedoken die misbruikt zijn om vrijheden te onderdrukken en de bevolking te controleren.

  • Zo heeft Debbie Lerman (1) bijvoorbeeld effectief betoogd dat de lockdowns in de VS niet over gezondheid gingen, maar over terrorismebestrijding. De intentie van de staat is om de bevolking te controleren en die controles niet meer los te laten als ze eenmaal zijn ingevoerd.


  • Aaron Kheriaty (2) heeft expliciet betoogd, dat we een nieuwe vorm van de veiligheidsstaat zijn binnengetreden, waar al onze handelingen worden gevolgd en gecontroleerd.


  • Het meest verontrustende van alles is dat Jeffrey Tucker (3) expliciet heeft betoogd dat de wetenschappelijke consensus de individuele keuze heeft verdrongen. Bovendien heeft het ons een vaccin gegeven dat we allemaal zouden moeten nemen en uiteraard leidt tot eugenetica.


Bij het lezen van dit soort artikels en de bijhorende reacties op sociale media, krijg je gemakkelijk de indruk dat we in een echte 'Brave New World' zijn beland. Een wereld die vroeger niet bestond en dus een geheel nieuw fenomeen is.

Het simpele feit is dat het geen nieuwe ideeën zijn. De mens verlangt naar macht over de mens. Maar zelfs de recente aanvallen op de mensheid zijn niet geheel nieuw. Eén van die ideeën is dat regering en bedrijven psychologische druk gebruikten om onze emoties te controleren en onze daden te bepalen.

Maar hoe overtuig je de bevolking ervan dat deze bestaanswijze de moeite is? Je moet hun manier van denken veranderen. Is dat iets nieuws?

Gebruik maken van Freuds theorieën en methodes


In zijn briljante documentaire, "The Century of the Self" beschrijft Adam Curtis hoe bedrijven en regeringen in de jaren rond 1900 de psychologische ideeën van Sigmund Freud gebruikten om de emoties van mensen te manipuleren voor hun eigen doeleinden.


Edward Bernays, de neef van Freud, was hoofdverantwoordelijke voor het overbrengen van deze ideeën van massamanipulatie naar grote bedrijven en de Amerikaanse regering.

In één voorbeeld dat in Curtis' documentaire wordt onderzocht, zorgde het taboe op vrouwen die roken in het openbaar ervoor dat de grote tabaksbedrijven maar aan de helft van hun potentiële markt konden verkopen.

Bernays huurde een groep vrijwilligers in om aanwezig te zijn bij de Easter Sunday parade van 1929 in New York, onder het mom dat zij de vrouwenkiesrechtbeweging vertegenwoordigden.

Tijdens de parade rookten alle vrouwen sigaretten, verwijzend naar de zin: "Torches of Freedom". Daarna nam de verkoop van sigaretten aan vrouwen een hoge vlucht.

Het belangrijkste is dat Bernays niet alleen de vrouwen in de parade kreeg, maar dat hij ook de pers op de hoogte bracht. De pers nam graag foto's en herhaalde "Torches of Freedom" in krantenartikelen in het hele land. Zo hielp de pers onbewust (of bewust) Bernays in zijn campagne om meer vrouwen te laten roken. Klinkt dat bekend?

Zelfs toen artsen steeds meer begonnen te beseffen dat sigaretten totaal niet bevorderlijk waren voor de vrijheid en zelfs dodelijk konden zijn, ging het gewoon door. Sigarettencampagnes gebruikten de medische wereld om consumenten het idee te geven dat sigaretten veilig zijn. Klinkt dat bekend?


Engineering of Consent


Bernays bedacht zelfs een nieuwe uitdrukking voor het manipuleren van de Amerikanen; hij noemde het 'Engineering of Consent'. En dit was niet de eerste keer dat Bernays een uitdrukking aan het lexicon toevoegde.

Toen hij in de jaren twintig grote bedrijven opzette, vond hij het woord propaganda zo negatief dat hij iets nieuws bedacht: public relations.

Bernays hielp ook Amerikaanse politici zoals Calvin Coolidge met de verkiezingen. Zijn werk beïnvloedde zelfs de Nazi's. Uit zijn autobiografie van 1965:

Ze gebruikten mijn boeken als basis voor een vernietigende campagne tegen de Joden in Duitsland. Daar schrok ik van, maar ik wist dat elke menselijke activiteit gebruikt kan worden voor sociale doeleinden of misbruikt voor asociale doeleinden.

Maar hoe voelde Bernays zich over de mensen die hij zo gewillig en winstgevend manipuleerde? In The Century of the Self wordt zijn dochter geïnterviewd.

Zij noemde zijn technieken "verlicht despotisme". Ze vervolgt: "Mensen die voor hem werkten waren dom. En kinderen waren dom. Als mensen dingen op een andere manier deden dan hijzelf, waren ze dom. Het was een woord dat hij keer op keer gebruikte. Idioot en dom."


Antisociale doeleinden, inderdaad.Sinds Edward Bernays zijn er veel voorbeelden van het gebruik van deze psychologische tactieken. Kijk maar terug naar 9/11 en de oorlog in Irak. Er waren geen massavernietigingswapens, maar we kregen in de VS wel een nieuw ministerie om achter terroristen aan te gaan: Binnenlandse Veiligheid. Vele mensen geloofden erin en deden mee. Sindsdien bespioneert de 'U.S. Department of Homeland Security' (DHS) Amerikaanse burgers. Geweldig zo een heel nieuw departement om achter mensen die anders denken aan te gaan.

Maar ik voel me zoveel veiliger nu ik twee uur eerder op het vliegveld moet zijn en mijn schoenen moet uittrekken.

Behalve als controleur van de grote massa, zag Bernays zichzelf ook als een heilzame kracht in de samenleving. Hij dacht tegelijkertijd de economie te ondersteunen en de Amerikaanse stijl te promoten. Wat hij in werkelijkheid deed, was het ondermijnen van de basisstructuur van de samenleving.

Dit was precies waar Freud voor waarschuwde in zijn onderzoek van de geest en zijn psychoanalyses. Deze krachten bestaan bij ons allemaal en ze moeten begrepen worden om ze nooit uit de hand te laten lopen. Helaas zag zijn neef dit nieuwe begrip als een middel om persoonlijk gewin en maatschappelijke controle te bereiken. Wat er de laatste jaren is gebeurd, komt rechtstreeks uit het draaiboek van Bernays, maar is veel kwaadaardiger.


Deze keer teisterde de psychologische puinhoop de hele wereld

De poging om fysieke wezens te controleren is veel erger: wereldwijde organisaties willen ons vertellen wat we in ons lichaam moeten stoppen om zelfs nog maar deel te mogen nemen aan de maatschappij. De angst die dit oproept is meer lokaal: wees bang voor je buren, ze kunnen je ziek maken. Verneder de andersdenkenden.

Laten we een lijst maken van wat dergelijke ideeën de afgelopen jaren hebben veroorzaakt:

  • Het scheiden van de samenleving in essentieel en niet-essentieel.

  • Het verbannen en labelen van degenen die afwijken van het dominante verhaal.

  • Angst gebruiken om een constant controlesysteem te creëren, waarin alle bewegingen en acties worden getraceerd.

  • Het identificeren van niet-vaxxers als "de anderen" om een nieuw platform van biologische controle te creëren.

  • Het censureren van vrije meningsuiting door de media onder druk te zetten en daardoor duidelijke en eerlijke stemmen het zwijgen op te leggen.

  • Het ondermijnen van gemeenschappen die mensen met elkaar verbinden: het sluiten van kerken, het verbieden van sociale bijeenkomsten, het sluiten van bedrijven.


Wie zijn de acteurs in dit spel? Het is niet helemaal duidelijk, maar sommige elementen van samenzwering zijn overduidelijk. Neem dit serieus.

Net zoals angstaanjagende totalitaire regimes dit gebruikten om hun volk een enorme angst aan te jagen, zou hetzelfde ons ook te wachten kunnen staan. Er zullen mensen nodig zijn die begrijpen dat ze worden gemanipuleerd en die begrijpen dat ze worden gebruikt. We moeten terug onafhankelijkheid en vrijheid krijgen om terug een vreedzaam en zinvol leven voor iedereen te kunnen garanderen.


Tekst bewerkt door Marie-Louise Leslie Pringle.


(1) Debbie Lerman heeft een graad in Engels van Harvard. Ze is een gepensioneerde wetenschapsschrijver en praktiserend kunstenaar in Philadelphia, PA.


(2) Aaron Kheriaty is een psychiater die samenwerkt met het Unity Project. Hij is een voormalig professor in de psychiatrie aan de Universiteit van Californië in Irvine School of Medicine, waar hij directeur was van Medische Ethiek.


(3) Jeffrey A. Tucker is oprichter en voorzitter van het Brownstone Institute. Hij is tevens Senior Economics Columnist voor Epoch Times, auteur van 10 boeken, waaronder Liberty or Lockdown, en duizenden artikelen in de wetenschappelijke en populaire pers. Hij spreekt veel over onderwerpen als economie, technologie, sociale filosofie en cultuur.

445 weergaven1 opmerking

1 Comment


Peter Braet
Peter Braet
Mar 29, 2023

Die "Freudiaanse" manipulatietechnieken keren als een boemerang terug. Kijk maar naar het sigarettenverhaal en vergelijkbaar de decennialange "mijn auto, mijn vrijheid" propaganda. Nu zal het automobilisme beperken decennialang duren en het roept vandaag al een weerstand op die best met opstand te vergelijken valt als we de gele hesjes zagen. Wat zijn essentiële beroepen die ondanks de angstpropaganda tijdens de lockdown zogenaamd "met gevaar voor eigen leven" moesten gaan werken? Juist, niet de CEO en evenmin de zoals toen bleek aan het kletsen bij de koffiemachine gehechte kantoorslaaf maar wel de magazijnier, de voedingsarbeider, de poetser, de kassierster, de rekkenvuller, de verzorger en de bestelwagenchauffeur enzovoort die dus eigenlijk véél meer zouden moeten verdienen dan de toen thuiskniezende bediende met…

Like
bottom of page