top of page
  • Foto van schrijverjvwing

De 5 BRICS+ oprichters hebben een eigen handelsmunt in gedachten.


(R5+) Roebel, Rand, Real, Rupi, Renminbi


Deze zou voor 40% gedekt worden door goud en voor 60% door commodities, tastbare grondstoffen. De afgelopen dagen en weken is een voorspelbaar zwart-witbeeld binnengeslopen in het discours rond de dollar en de BRICS. Een beeld van twee uitersten. Aan de ene zijde treffen we de dollarcritici aan, die voorspellen hoe de dollar nu ieder moment zal crashen en in het niets zal verdwijnen. Diametraal daar tegenover staat het status quo-beeld van zij die geen enkele bedreiging zien voor de rol van de dollar. Beiden zijn ofwel extreem visionair, dan wel overenthousiast in het articuleren van hun diepste verzuchtingen.


Die overreacties komen evenwel niet helemaal uit de lucht vallen. Wat we momenteel meemaken is wel degelijk een aardverschuiving. Alleen al het feit dat er wordt gepraat over het einde van de dollarhegemonie in concrete termen, zou pakweg 18 maanden geleden volstrekt ondenkbaar zijn geweest.


In een vorige publicatie werden 8 redenen aangehaald waarom de macht van de Verenigde Staten tanende is en hoe dit de status van de dollar als reservemunt ondergraaft. We zijn inmiddels een 10-tal dagen verder en in die tijd heeft de trend zich alleen maar verder doorgezet.


Washington geraakt steeds meer geïsoleerd. Traditionele bondgenoten draaien hun kar en historische banden brokkelen af. Enkelen onder hen geven de indruk naar de uitgang te vluchten. Laat ons eerlijk zijn, wie had gedacht dat na Saudi Arabië of Turkije, nu zelfs landen als Japan en Mexico openlijk zouden postuleren voor een aansluiting bij BRICS?


En wat te denken van Egypte? Wanneer ook Egypte overstag gaat, komt de belangrijkste waterweg ter wereld, het Suezkanaal, voor het eerst sinds haar ingebruikname in 1869, buiten de invloedssfeer en controle van het westen te liggen.


Ook in het Elysée verandert de toonaard. In een gesprek met Les Échos sprak Emmanuel Macron zich uit voor een ‘strategisch Europees zelfbeschikkingsrecht’ dat zich afzet tegen “sa dépendance de l'extraterritorialité du dollar”. Frankrijk, zelf een mondiale speler in de productie van wapentuig, onderhandelt over de aankoop en integratie van Chinese 5G-technologie voor militaire en andere gevoelige toepassingen. Daarnaast wisselt Frankrijk nu ook nucleaire technologie uit met China en sloot de Franse energiereus Totalenergies een overeenkomst, waarbij een concessie in de UAE LNG zal exporteren naar China, niet in Euro’s of dollars, maar in Renminbi.