top of page

Sam Brokken: UGent gebruikt rare redeneringen tegen Desmet

Een tweetal weken geleden lichtte Mattias Desmet me in over de situatie die zich ontspon in de achterkamers van het bolwerk dat pretendeert 'in te gaan tegen dominante opvattingen' (zie UGent-site). Het is net verlopen zoals hij voorspelde.


Een rijtje 'kaltgestellden'

Mattias mag nu het rijtje vervoegen van Dr. Van Tussenbroek (VUB) die zich als eerste durfde uitspreken tegen de maatregelen. Na een review van hem voor mijn open brief 'Omgekeerde Lockdown' in 2020 werd hij op het matje geroepen en afgedreigd met ontslag als hij nog één keer zijn mond publiekelijk open deed. De man is ondertussen in de coulissen van de VUB verdwenen.


De tweede die werd kaltgestellt was Prof. Jean-Luc Gala (viroloog, UC Louvain). Samen met hem en nog twee co-auteurs had ik een stuk geschreven over het gebrek aan een 'evidence-based aanpak' voor het beleid. Prof. Gala heeft in de weken nadien gepoogd tegenwind te bieden in zowel Wallonië als Vlaanderen wat hem ten dele is gelukt door zelfs de MSM te bereiken.


Echter kon zijn 'demarche' niet worden gesmaakt door de 'powers that be' wat eindigde met een eenzijdig achterkamerproces aan de UCL waarbij ook hij werd gedwongen zijn mond te houden op straffe van verdere sancties. Exit Prof. Gala.


Er zijn nog enkele collega's die zich destijds hebben uitgesproken maar waar een vermanend vingertje voldoende bleek om de mond te snoeren.


In al mijn goedbedoelde naïviteit werd ik het volgende slachtoffer, na mijn passage in De Zevende Dag. Weliswaar de eerste en tot nog toe enige die werkelijk met een C4 onder de arm naar buiten werd geleid in Hasselt. In Brussel hadden ze het slimmer aangepakt. Daar lieten ze me, na alle mediacommotie omtrent mijn ontslag in Hasselt, rustig zitten tot het einde van het academiejaar. Toen werd er me droog meegedeeld dat 'mijn aanstelling niet werd verlengd' (geen vaste benoeming) en dat binnen een opleiding waar ze al handen en voeten tekort kwamen. Wel slim gespeeld, de storm was toen al even gaan liggen en ze konden zich perfect verschuilen achter het niet verlengen van de aanstelling.

Let vooral op de tijdsgeest: op het ogenblik dat ik de kans kreeg om publiek te gaan, zaten we op het toppunt van de aangezwengelde angst. De vaccins werden net uitgerold. Kortom, het heetst van de strijd.


Disproportionele overheidsmaatregelen


En nu is het de beurt aan mijn vriend Mattias. Hij lag natuurlijk al langer onder vuur omdat ook hij zich van in het begin uitsprak over de maatregelen binnen het kader van mentaal welzijn en de neiging van de overheid om disproportioneel te handelen.


Mattias poogde al die tijd om vanuit een theoretisch grondkader die elementen bij elkaar te brengen die konden duiden waarom een bevolking zich zo makkelijk kon overgeven aan de wil van enkelingen. Hoe konden zoveel mensen tegelijk elk kritische reflectie aan de kant schuiven en zich blind laten leiden door een narratief.

Het opbouwen van zulke theorie vereist nu eenmaal dat men zich als filosoof gaat opstellen. Met een open geest kijken naar verschillende invalshoeken, om vanuit een epistemologisch inzicht die elementen samen te brengen die een verklaring kunnen bieden. Zo heeft elke filosoof die ooit van betekenis is geweest, gepoogd om de wetenschap te begrijpen, te plaatsen en kaders aan te reiken om het denken in een mogelijke juiste richting te faciliteren.


Referentielijsten


En het is net dat wat Mattias heeft gedaan, niet meer en niet minder. Hij beweert niet dat hij gelijk heeft, hij stelt vragen en biedt een gedachtengang aan om mensen aan te zetten hierover te reflecteren. Het is, voor zover ik weet, nooit zijn bedoeling geweest om een 'cursus' te schrijven met dit boek. Als dat zo was geweest dan had hij inderdaad ruimte moeten laten aan alle theorieën die mogelijk zijn visie konden onderuit halen.

De man schreef een boek. Geen cursus. Een referentielijst mag nu eenmaal verschillende inzichten bevatten. Zo lang er maar meerdere aan bod komen. En voor zover ik kan inschatten was dat ook het geval.


Als we zo gaan redeneren, als de UGent nu doet, dan mag de helft van de referentielijsten van alle opleidingen in de vuilbak. En als het op 'oude wetenschap' aankomt mag de helft van de cursussen in de (bio-)medische wetenschappen ook richting vuur. Of wordt er niet nog steeds onderwezen dat 'statines' werken tegen hoge cholesterol? Krijgen ze niet nog steeds alle hoestsiropen gepresenteerd? Worden rugklachten niet nog massaal toegewezen aan een 'structureel probleem' tot men geen uitweg meer ziet? Het duurt soms 20 jaar voor nieuwe inzichten, zelfs aan academische opleidingen, doordringen en het bestaande paradigma eindelijk wordt aangepast.


Dit alles heeft niets te maken met Mattias' capaciteiten. Ze keken al twee jaar met gefronste wenkbrauwen naar hem binnen de UGent. Door één misplaatste uitspraak had men eindelijk een stok gevonden om mee te slaan. Mattias' visie is te aangrijpend en drukt velen binnen zijn eigen stal met de neus op de feiten. Feiten die men liever niet erkent. Dat laatste zou betekenen dat men aan zichzelf moet toegeven dat men al die tijd blindelings mee in de val is gelopen.


Als er iets is wat een mens zeer veel moeite kost, dan is het wel toegeven aan zichzelf dat hij een foute inschatting heeft gemaakt.


Mattias, je bent een spiegel voor de maatschappij. Een maatschappij die zichzelf lelijk vindt en niet aandurft om zichzelf aan te kijken. Blijf die spiegel, zoniet eindigen we binnenkort met boekverbrandingen....

Gelukkig kunnen ze jou als vastbenoemd Prof niet zomaar aan de deur zetten. Het tij kan voor jou nog keren en daar duim ik voor. Mijn steun heb je alvast!

1.761 weergaven3 opmerkingen

3 comentários


Gunhild De Sutter
Gunhild De Sutter
16 de fev. de 2023

Beste,

Schrikwekkend hoe diep het zit bij de mensen. Hoe men met ongeloof je aankijkt terwijl ze vertellen dat ze hun leven niet meer onder controle hebben. Hoe ze de angst dragen voor de toekomst maar toch niet willen toegeven .Als we tegenwerken dan is het oorlog niet beseffend dat we er midden in zitten.

Wist u dat een wolf liever 50 km om loopt dan de mens tegen te komen?

Ik begrijp het , ook ik loop als Lone Wolf door het leven. Heb me altijd anders gevoeld, ik zat altijd op een ander spoor en nog steeds. Dankzij Mathias weet ik nu waarom! Ook in de geschiedenis wetenschap is het niet anders. Leugens, leugens en nog eens leugens.…


Curtir

Gegroet iedereen die niet als een kuddedier door het leven gaat,

Professor M. Desmet sprak over een diabolisch pact (duivelse overeenkomst) tussen de leiders en de massa en dus is de enigste oplossing: een massale terugkeer naar de juiste beleving van de monotheïstische religie, met name tucht, orde en discipline! Eén van de kleine tekenen voor de Dag des Oordeels is dat diegene die beuzelt, zal worden geloofd en diegene die de waarheid spreekt, niet zal worden geloofd! En deze psychologische ziekte zal nog meer toenemen indien het ongeloof toeneemt. A propos: 'Een volk zonder geloof is verloren!'

Curtir

Tja , al wie het overheidsnarratief niet volgt is een komplotdenker!

Een recente docu reeks van holocaust overlevende Vera Sharav bevestigd de theorie van prof Mattias Desmet.

Benieuwd of de unif deze " holocaust overlevenden " zal durven framen als complotdenkers.

https://neveragainisnowglobal.com/all-five-episodes/


Curtir
bottom of page