top of page

Steeds sneller naar het einde van de dollar als reservemunt. Hoe? Waarom? En wat nu?

Wanneer tal van landen de dollar afzweren als betaalmiddel, dan ontstaat een historische breuk. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van het mogelijke einde van de dollar als wereldreservemunt?


Op latere leeftijd was Salvador Dali nog steeds een gevierd kunstenaar die op pensioengerechtigde leeftijd actief deelnam aan het sociale leven. Hij bleef een extravagante levensgenieter met een brede vriendenkring. Voor vele Spanjaarden speelt het uitgaansleven zich af bij valavond, in een restaurant waar tot diep in de nacht wordt getafeld en gedronken. Zo ook voor Salvador Dali, die bijzonder genereus was. In ruim gezelschap werd er meermaals per week bijzonder goed gegeten in de betere restaurants en was het telkens weer Salvador Dali die het feestje betaalde. De man had bijgevolg vele vrienden. In de jaren ’70 en ’80 gebeurde de betaling voor dergelijk hoge bedragen doorgaans met een bankcheque.


Wanneer de rekening kwam, haalde Dali zijn chequeboek boven, vulde het bedrag in en ondertekende onderaan met een kunstzinnige en sierlijke handtekening. Zijn vulpen ging echter niet meteen terug in zijn vestzak. Neen, Dali draaide de cheque om en nam enkele ogenblikken de tijd om op de achterzijde enkele van zijn creaturen aan te brengen in de beeldtaal die hem zo typeerde.


Wat overhandigde hij aan de ober? Een cheque voor een bedrag van 50.000 peseta’s, opgeluisterd en omgetoverd tot een waar kunstwerk. Een echte Dali.

Waarom deze anekdote? Om te illustreren wat er gebeurt wanneer een cheque niet wordt geïnd of uitbetaald. De toenmalige restauranthouders waren van oordeel dat de waarde van de stukjes papier, echte Dali's nota bene, veel hoger was dan de debetwaarde van 50.000 Pts in het rechterbovenhoekje. Het resultaat is eenvoudig en bijzonder ingenieus. Omdat de restaurateurs vast hielden aan de kunstwerkjes, werden deze cheques nooit aangeboden bij de bank en bijgevolg nooit geïnd of uitbetaald. Op deze manier kon Salvador Dali jarenlang rijkelijk dineren in ruim gezelschap zonder dat het geld ooit van zijn rekening ging. Jarenlang gratis feesten in ruil voor de gepercipieerde waarde van een stukje schuldpapier.


Maar wat als er na verloop van tijd zoveel 'Dali'tjes' in omloop zijn gebracht, dat die papiertjes hun exclusiviteit en vermeende waarde verliezen? Wat als inmiddels zowat iedere restaurateur op Las Ramblas wel een echte Dali in zijn kassa heeft liggen? Wat als al die restaurateurs plots die 50.000 Pts op hun rekening willen gestort krijgen in plaats van vast te houden aan een pentekening?


Dat is exact wat dreigt te gebeuren met de dollar.


Wat gebeurt er wanneer thesaurieën overal ter wereld zich realiseren dat dollar-gedenomineerd schuldpapier veel minder waarde heeft dan de boekwaarde? Wat als al die cheques of obligaties plots hun weg terugvinden naar de Amerikaanse bank wa