top of page

Terugblik op De Ontmaskering van 16 april 2023 te Leuven

Op 12 december 2022 startten dokter Erwin Annys en ik een tournee in Vlaanderen én Nederland met De Ontmaskering. Teneinde de maskers van sommige televisie-experten, journalisten én beleidsmakers eindelijk te doen vallen, legden we tijdens deze voordrachten uit hoe we de afgelopen jaren werden gemanipuleerd en belogen.


Als NKO-arts, Gelaats- en Halschirurg was dokter Erwin Annys tijdens de coronacrisis rechtstreeks betrokken bij de opvang van COVID-19-patiënten. Door dagdagelijks in het veld te staan en de wetenschappelijke literatuur op te volgen, besefte hij dat het overheidsbeleid niet klopte, foutief en zelfs gevaarlijk was. Begin 2022 concludeerde hij dat hij genoodzaakt was zijn passie als arts en zijn job als diensthoofd op te geven om niet medeplichtig te worden. Wat begon als een therapeutisch van zich afschrijven van zijn beleving en bevindingen, mondde uit in het uitgeven van zijn boek FACTCHECK: NEEN. Niet elke arts deelt de mening van de televisie-expert, dat op 1 december 2022 is verschenen. Ongeveer gelijktijdig verscheen ook mijn boek Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel. Dit boek is, zoals Sam L. Brokken, voormalig lector en onderzoekshoofd gezondheidswetenschappen, zeer mooi verwoorde, een niet-exhaustief werk waarin een waardevol historisch verslag over de coronapandemie werd gemaakt.


Voor volgende generaties zal dit bijdragen aan het verwerven van dieperliggende inzichten over maatschappijvorming. Het boek legt de waanzinnige taferelen vast die zich kunnen ontwikkelen als een ideologie zonder veel kritiek wordt opgevolgd door een slapende massa.


Onze voorstellingen waren steeds behoorlijk snel uitverkocht, maar zowel dokter Annys als ikzelf vonden dat we tijdens de voorstellingen, die toch al ongeveer drie uur duurden, eigenlijk niet genoeg tijd hadden om echt alle listige leugens en manipulaties van de afgelopen jaren bloot te leggen. We kwamen tot de conclusie dat een dag-event meer ruimte zou bieden om zowel medische, maatschappelijke als levensbeschouwelijke aspecten uitgebreid aan bod te laten komen.


Op zondag 16 april 2023 trokken we hiervoor naar Leuven, samen met zo’n 150 toeschouwers.

Omdat het ontzettend belangrijk is dat nog veel meer mensen worden bereikt, besloten we een samenwerking aan te gaan met Tegenwind TV, die vorig jaar nog zeer terecht winnaar was van de publieksprijs van de Vlaamse Cultuurprijzen Ultimas met hun eerste documentairereeks Tegenwind. Zij zouden het volledige dag-event opnemen en in mei 2023 reeds een docu-reeks uitbrengen die volledig gewijd is aan de inhoud van De Ontmaskering.


Dokter Annys en ik waren bovendien ontzettend verheugd dat we nog twee bijkomende sprekers én zielsgenoten op ons event mochten verwelkomen: dr. Dick Bijl en prof. dr. Paul De Hert. Dokter Dick Bijl is oud-huisarts en epidemioloog, was lange tijd hoofdredacteur van het Geneesmiddelen Bulletin en president van The International Society of Drug Bulletins (ISDB). Naar zijn mening zijn de meeste medicijnen niet nuttig noch doeltreffend. Hij schreef er honderden artikelen en 8 boeken over. Prof dr. Paul De Hert is vice-decaan, gewoon hoogleraar en als grondrechtenspecialist werkzaam in de vakgroepen Interdisciplinaire Studies van het Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij is tevens verbonden aan de Universiteit Tilburg (TILT), schreef meer dan 500 bijdragen (in boeken en tijdschriften) en is lid van meerdere tijdschriften, waaronder Criminal Law and Philosophy. Hij doceert en doceerde onder meer (internationaal en Europees) Strafrecht, Internationale Bescherming van de Rechten van de Mens en Rechtstheorie- Privacy & Data Protection en is tevens voorzitter van de VUB Fundamental Rights Research Centre (FRC).