top of page

Tien europarlementariërs vragen intrekking aanbeveling covidprikIn een brief aan de voorzitter van het Europees Parlement vragen tien Europarlementsleden van uiteenlopende politieke fracties dat dat parlement de interne nota intrekt die leden en personeel van het Europees Parlement "sterk aanbeveelt" een nieuwe covidprik te nemen als ze tot de "kwetsbare groepen" behoren.


Ze wijzen op de verontrustende aantallen gemelde bijwerkingen en stellen dat de gangbare medische praktijk in zo'n geval vereist dat de grootste omzichtigheid aan de dag wordt gelegd. Hiermee sluiten ze zich aan bij de oproep die vele vooraanstaande wetenschappers en artsen-specialisten sinds een jaar of langer dagelijks blijven doen - denk maar aan cardioloog Aseem Malhotra. Binnenkort brengt Tegenwind een documentaire met deze Dr.

Hieronder de Nederlandse vertaling van de brief.


Aan de voorzitter van het Europees Parlement, mevrouw Roberta Metsola


Betreft: nota 26/2023 "vaccinatiecampagne tegen seizoensgriep en Covid-19"


16 september 2023


Geachte voorzitter, beste mevrouw Metsola,


Op 13 september stuurde het secretariaat van de quaestores per e-mail nota 26/2023 naar de leden en personeelsleden van het Europees Parlement. Die nota stelt dat "aan mensen die tot kwetsbare groepen behoren - zoals 65-plussers, zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen - sterk wordt aangeraden zich te laten vaccineren".


Met grote ongerustheid brengen wij de onvoldoende verklaarde oversterfte onder uw aandacht die vooral bij ouderen is vastgesteld na de uitbraak van de Covid-19-pandemie en de daarop volgende vaccinatiecampagnes. Statistieken van een aantal lidstaten tonen op z'n minst aan dat de oversterfte niet afnam na die vaccinaties, wat spoort met de twijfel over de algemene effectiviteit van die vaccins.


Aangezien de effectiviteit van de covidvaccins twijfelachtig is en er een verontrustende stijging is van het aantal meldingen van ongewenste voorvallen sinds de covidvaccinatiecampagnes, zou het in overeenstemming zijn met de gangbare medische praktijk om deze vaccinaties op te schorten in afwachting van de resultaten van grondig en longitudinaal onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit ervan.


Daarom roepen wij de voorzitter op tot de grootste omzichtigheid met betrekking tot deze vaccinaties en vragen wij u nota 26/2023 in te trekken en af te zien van covidvaccinaties in het Europees Parlement.


Met dank aan de "Kontrast" blog van www.vaccinatieschade.be om ons attent te maken op deze brief.

483 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page