top of page

Vertegenwoordigers Google en Facebook in Denktank Desinformatie hebben banden met GroenLinks en D66

Heren die vanuit hun politieke overtuiging de democratie hoog in het vaandel dragen, waren actief in het ontnemen van het vrije woord van burgers tijdens de coronacrisis.Foto links: Arjan El Fassed (Google / GroenLinks); Foto rechts: Edo Haveman (Facebook / D66)


Na eerdere onthullingen over de Denktank Desinformatie in artikelen van Daniel van der Tuin, ontstond ophef over onder andere het feit dat de techreuzen Meta (Facebook) en Google zitting hadden in de Denktank Desinformatie.


Uit analyse van vrijgegeven WOB-documenten blijkt dat het gaat om Arjan El Fassed, oud Tweede Kamerlid van GroenLinks en Edo Haveman. Haveman was beleidsmedewerker van de D66-fractie in dezelfde periode als zijn GroenLinks-collega.

Het clandestien opererende genootschap van virologen, gedragsdeskundigen, filosofen en artsen, bespreken vermeende ‘desinformatie’ die zich via (social) media verspreidt.

De korte lijntjes met de politiek bewogen heren, resulteerden regelmatig in het onderdrukken en verwijderen van onwelgevallige berichten door de Big Tech-bedrijven waarvoor zij werken.


Naast zijn betrokkenheid bij de Denktank Desinformatie, was El Fassed ook sinds 2019 lid van de Vaccinatiealliantie. Een gremium dat zich als doel had gesteld om de vaccinatiebereidheid van de bevolking te vergroten.

Beide heren werden regelmatig naar Tweede Kamercommissies geroepen om zich over diverse thema’s te verantwoorden. Het is onduidelijk of onze parlementsleden op de hoogte waren van hun actieve rol in de Denktank Desinformatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Ver voor pandemie bij de Denktank betrokken