top of page

Vrije Tribune. Hooggerechtshof vindt ontslag wegens niet-gevaxt in strijd met grondwet van staat NY.

Bijgewerkt op: 22 mei 2023

Tegenwind stelt haar kolommen ook open voor auteurs die hun bijdragen wensen in te zenden. Advocaat en voorzitter van de partij Vrijheid Michael Verstraeten heeft het over het belang -ook voor Europa- van het vonnis van het Hoofdgerechtshof van de staat New York, vorige maand. Daarin oordeelde een rechter dat het ontslag van ongevaccineerde medewerkers van de stad New York in strijd is met de grondwet van de staat New York.


Op 15 februari 2022 kwam VRT met het bericht dat New York City 1.430 ongevaccineerde stadsmedewerkers ontslaan had. Omdat ze weigerden zich te laten vaccineren tegen SarsCov2. Het tromgeroffel en klaroengeschal klonk in dat artikel door. Op 24 oktober 2022 oordeelde een rechter in New York dat dit ontslag in strijd is met de grondwet van de staat New York. Dat nieuws werd door VRT niet gebracht. De VRT lapt daarmee voor de zoveelste keer haar pluralistische opdracht aan haar laars. Het politiek activisme van deze overheidszender is zo aantoonbaar dat het van het scherm afdruipt.

Geen redelijk verband Het vonnis van 24 oktober is bijzonder interessant. Ook voor ons in Europa want deze Amerikaanse uitspraak volgt een systematiek die bijzonder dicht ligt bij de mechanismen die ook in de Belgische grondwet en het Europees Mensenrechtenverdrag zijn voorzien. Getoetst aan de grondwet van New York kan zo'n verplichte vaccinatie alleen als er een redelijk verband bestaat tussen het beoogde doel en het gebruikte middel.


De rechter komt tot de vaststelling dat dat redelijk verband ontbreekt. Zijn overwegingen zijn de volgende.:

- Vaccins beschermen niet tegen besmetting, zodat zij enkel dienen om zichzelf te beschermen. - Er is een discriminatie omdat alleen ambtenaren werden geviseerd in de verplichting en niet de hele bevolking. - Mochten vaccins echt werken, dan had men die aan de hele bevolking moeten verplichten. - Na de verplichting hadden de ambtenaren bezwaren aangetekend, en zij mochten tijdens de behandeling van deze bezwaren gewoon op post blijven. Mocht een vaccinatieverplichting zo belangrijk geweest zijn voor de bevolking, dan had men tijdens de bezwaren de mensen thuis gelaten. - Er zijn ook uitzonderingen toegestaan. Als de volksgezondheid hiermee zou moeten gered worden, dan konden er geen uitzonderingen zijn.


Doelmatigheid

Naast deze juridische en feitelijke argumenten wijst de rechter erop dat in de eerste golven deze ambtenaren zich allemaal zonder bescherming hebben ingezet op hun werk voor de stad, en zo zichzelf hebben blootgesteld aan het virus. Ze werden geïnfecteerd en kweekten natuurlijke immuniteit. Deze mensen hebben een risico genomen door te komen werken. Een risico voor henzelf en hun familie. Terwijl die mensen nu gewoon aan de deur zijn gezet.

Hoe de Belgische rechters zouden hebben gereageerd op een procedure met betrekking tot de verplichte vaccinatie in de zorg, zal wel altijd een mysterie blijven. Er is met name geen verplichte vaccinatie geweest. In een arrest van het Belgisch grondwettelijk hof van 22 september 2022 vond het hof dat de toepassing van de wet op de civiele veiligheid op SarsCov19 in principe in overeenstemming is met de Belgische grondwet. Daarmee is niet gezegd dat de specifieke maatregelen die de minister had uitgevaardigd bij koninklijk besluit ook grondwettelijk waren. Die controle dient te gebeuren door de rechterlijke macht zelf. Zo stelt het grondwettelijk hof dat de rechter onder andere zal moeten nagaan of de maatregelen voldoende doelmatig waren. Of ze dus “gewerkt” hebben, en of er geen andere maatregelen mogelijk waren die de rechten van de mensen minder beperkten. Willekeur Tot nu toe hebben de Belgische rechtbanken deze controle afgewimpeld. Ofwel werd geschreven dat het grondwettelijk hof daarvoor bevoegd was. Terwijl dat hof nu de zaak terugkaatst naar de gewone rechters. Ofwel werd overwogen dat de rechter niet in staat is om de effectiviteit van de maatregelen na te gaan, en werd dat overgelaten aan de overheid. Ofwel werd overwogen dat op grond van de adviezen van de WHO in het algemeen, en de adviezen van de wetenschappers door de overheid aangesteld, er voldoende is aangetoond dat de maatregelen effectief zijn. Elk van deze twee laatste redeneringen komen er de facto neer dat de regering haar zin mag doen. Als er maar adviseurs zijn van de regering waarnaar wordt geluisterd. Dat zet de weg helemaal open naar overheidswillekeur en een "gouvernement des experts". Een lidstaat van het Europees Mensenrechtenverdrag mag de mensenrechten beperken op basis van de eigen bevindingen, zonder daadwerkelijke onafhankelijke en onpartijdige controle door de rechter.

Mensenrechten Daar knelt het schoentje. Ook in de zaken met betrekking tot de coronaboeten die nu nog altijd voor de strafrechters aanhangig worden gemaakt. Iemand straffen om een niet-effectieve maatregel te hebben overtreden, is strijdig met het Mensenrechtenverdrag. De vraag is of er ooit een rechter zal zijn die de moed zal hebben om die effectiviteitscontrole daadwerkelijk te gaan doen en zo’n onderzoek beveelt. Dat zou dan immers moeten gebeuren door onafhankelijke deskundige. Waarmee we meteen een onderzoek krijgen naar de werking van de maatregelen door een onpartijdig expert of een college van experten. Dan nog in een procedure op tegenspraak gevoerd waarin de beklaagde ook zijn mening kan doen gelden.

Verkeerde weergave op sociale media De kracht en impact van het vonnis gewezen door het New York Supreme Court valt niet te onderschatten. Dit is een bijzonder mooie referentie. Ook voor ons. Maar wat doen onze medestanders in de strijd tegen de coronapolitiek? Ze maken er een volstrekt onware, fake karikatuur van. In een bericht dat wordt gedeeld op sociale media en via mails wordt de inhoud van dit arrest totaal verkeerd weergegeven. Het bericht werd eerst in het Engels verspreid, en later in het Nederlands overgenomen.

Kennedy en Füllmich waren niet de advocaten in de zaak. Het Hof heeft niet gezegd dat vaccins geen vaccins zijn. Het Hof heeft niets gezegd over schade door vaccinatie. Het Hof heeft niets gezegd over gentherapie. Dit is niet het hoogste gerechtshof in de verenigde staten dat dit vonnis heeft gewezen. Robert Kennedy heeft zelf verklaard dat dit bericht fake is, in de plaats van te zeggen dat het vonnis een succes zou zijn. Er hebben geen internationale advocaten en wetenschappers meegewerkt aan deze zaak. De code van Neurenberg heeft met dit proces volstrekt niets te maken … De echte merites van het vonnis worden in het vals bericht niet eens onderkend en meegegeven. Geloofwaardigheid Intussen wordt dit fake bericht massaal gedeeld. Door mensen die niet eens het vonnis zelf gelezen hebben. We stellen het meer en meer vast. Fake feiten en verkeerde commentaren worden verspreid zonder de bronnen zelf na te gaan. Zo hebben heel wat mensen veel te vertellen over The Great Reset, maar dan vooral omdat ze het boekje zelf nooit hebben gelezen en de inhoud totaal verkeerd weergeven. Dat boekje trekt op helemaal niets, slaat de bal verkeerd en komt met onwerkbare oplossingen. Maar er een verkeerde inhoud aan toeschrijven brengt ons tot nog meer problemen en ondermijnt onze geloofwaardigheid. Bij uitbreiding die van de hele beweging want we worden in één zak gesmeten als “wappies”. Het valse bericht rond het vonnis van het Supreme Court van New York is daar een prima voorbeeld van. Het is een voor onze beweging ronduit schitterende vonnis. De juiste en zeer voordelige inhoud ervan wordt in het valse bericht totaal niet meegenomen. We verspreiden dus niet wat onze beweging ondersteunt. Neen, we verspreiden valse informatie. We vechten tegen windmolens die niet bestaan, gezeten op foute onbestaande paarden. In de plaats van juiste analyses te maken, ons te richten op de werkelijk feiten en het gevecht te voeren tegen zo veel dat echt wel fout loopt. Met middelen die steek houden. Het wordt tijd dat onze beweging volwassen wordt wil ze resultaten boeken. Als onze beweging successen wil boeken, dan kunnen we echt niet anders dan te stoppen met het verspreiden van valse informatie en daartegen ook effectief te ageren. Van binnenuit. Verbinden is mooi. Verbinden met foute informatie, dat werkt contraproductief.467 weergaven0 opmerkingen
bottom of page