top of page

Vrije tribune: Minder macht voor policiti, meer vrijheid voor de mensen: zo doe je dat.

Tegenwind stelt haar kolommen ook open voor Vrije Tribunes door niet-medewerkers. Advocaat en voorzitter van de partij Vrijheid Michael Verstraeten heeft het over mogelijke oplossingen voor ons politiek systeem.


Nieuwe partij


Nog tijdens de coronacircus hebben we de nieuwe partij Vrijheid opgericht omdat we zo’n periode niet meer willen meemaken. We waren geschrokken van het gemak waarmee politici hun macht misbruiken. We vonden dat er meer vrijheid moest zijn. De regelneverij die al langer een besmettelijke ziekte was, gleed af in de richting van een totalitair discours. Wie niet in de pas liep werd in een hoek geschopt als nooit tevoren.


Corona was een uitwas van wat er al een tijd in opbouw was. De mensen vinden dat de politiek hen niet meer vertegenwoordigt. Er wordt niet naar de mensen geluisterd. De democratie is in gevaar net zoals onze fundamentele rechten en vrijheden. Geen wonder dat er zoveel proteststemmers zijn. Hun strijd is de onze.


Oplossingen


Nu is het tijd voor oplossingen. Een deel van de kritische beweging is ervan overtuigd dat die oplossingen niet mogelijk zijn binnen het huidige democratisch systeem. Zij vluchten weg uit de samenleving. Sommigen denken dat het helpt om zich “soeverein” te verklaren. Anderen geloven dat er een revolutie nodig is. Met de nieuwe partij Vrijheid, geboren uit het coronaprotest, hebben we een oplossing uitgewerkt. Perfect binnen het democratisch systeem dat we terug claimen. We nemen de politici macht af, en brengen die macht veel dichter bij de mensen zelf.


We willen met Vrijheid de kern van de macht van de overheid leggen op een regionaal niveau. Bij de “kantons”. Zoals in Zwitserland bijvoorbeeld. Daarmee sluiten we aan bij de oude traditie in onze contreien waar de steden een behoorlijke vrijheid hadden. Wie zegt de politiek dichter bij de mensen te willen brengen, moet de daad bij het woord voegen. Het Vlaamse niveau staat te ver van de mensen af. Dat bewijst de Vlaamse regering elke dag. Na 20 jaar N-VA is er totaal geen verandering. Wat we zelf doen, doen we gewoon hetzelfde.


Kantons


Door een groot deel van de bevoegdheden van de Vlaamse overheid, en een stuk van de federale overheid, bij de kantons te leggen, vangen we verschillende vliegen in één klap. Politici worden een stuk minder machtig. Hun macht beperkt zich tot het kanton. Terwijl ook de nationale politici hun macht zien inkrimpen. Die macht verschuift in de richting van de mensen zelf. De sociale controle op de politici verhoogt. Directe democratie wordt een stuk evidenter. Referenda, volksraadplegingen, wijkcomités, informatievergaderingen, … Het zijn allemaal technieken die op kanton-niveau veel gemakkelijker te organiseren zijn.


Belangrijk is ook dat we zullen leren leven met veel meer vrijheid. De politiek in de diverse kantons zal verschillend zijn. We gaan leren leven met de gedachte dat de buren het anders aanpakken, maar dat dat perfect OK is. We verlaten de 19de eeuwse drang naar een grote, sterke centrale natiestaat en gaan naar kleine, flexibele en efficiënte bestuursniveaus. Kantons die in deze complexe wereld zullen zoeken naar de meest optimale oplossingen. Zo kunnen we van elkaar leren. Want ook